Інноваційний урок з фізичної культури

Про матеріал
Урок можна використовувати на уроках фізичної культури. В змісті уроку використовується дихальна гімнастика по методиці Стрельникової для вирішення багатьох проблем зі порушенням здоров'я людини.Також в розробці уроку є різоманітні врави-ігри,комплекси врав з гімнастичною палицею,вправи для дітей,віднесенних до спеціальної медичної групи.
Перегляд файлу

Тема: ««Гімнастика. Школа гімнастичних вправ».

Розділ  програми: «Гімнастика».

Дата проведення:26.11.2019р.                               Клас:  6-А

Мета і завдання уроку:

1.Повторити техніку виконання дихальних вправ, продовжити вивчати комплекс розвивальних вправ з гімнастичною палицею.

2.Сприяти закріпленню вивчення акробатичних вправ  та вправ з рівноваги.

3.Виконати вправи на станціях із гімнастичних вправ.

4.Виховувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров я  через заняття фізичними вправами.

 

Тип уроку: інноваційний урок з елементами інтеграції.

Інвентар: гімнастичні палиці, обручі, гімнастичні мати, колода, гімнастичні лави, канат, скакалка.

 

Зміст уроку

Дозу-

вання

Методичні вказівки

1

2

3

4

1. Підготовча частина (15хв)

1

 

 

 

 

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8.

Організація учнів до уроку:

- шикування в одну шеренгу;

- перевірити правильність постави;

- рапорт;

- привітання;

- повідомлення завдань уроку.

Вимір ЧСС.

Стройові вправи: повороти на місці (направо, наліво, кругом…)

Естафета «Виклик номерів»

Усі гравці діляться на дві команди і шикуються в колону по одному. Учні кожної команди розраховуються за порядковими номерами. Потім учитель викликає номер на свій розсуд. Гравці, у яких цей номер, біжать по дистанції, вибігаючи зі строю-добігає до лінії торкається лінії рукою і повертається на місце.

Естафета «Математичний виклик номерів»

Проводиться за правилами попередньої естафети, учні оббігають набивні м’ячі «змійкою», тільки замість виклику номерів учитель оголошує математичне завдання, відповідь на яке і є номером учасника, котрий бігтиме по дистанції.

Наприклад: 4+4=8; 8-1=7; і т.д.

  Гра «Світлофор»:

Учні шикуються в колону по одному і в повільному темпі біжать по спортзалу. Якщо вчитель показує жовтий світлофор – учні переходять на ходьбу. Якщо зелений – продовжують біг, якщо червоний – зупиняються.

Перешикування з колони по одному в колону по-чотирі.

 

Дихальна гімнастика за методом О.М.Стрельникової:

Впр.1 «Долоні»

Впр.2 «Погони»

  Впр.3 «Насос»

  Впр.4 «Кішка»

  Впр.5 «Обніми за плечі»

  Впр.6 «Великий маятник»

  Впр.7 «Повороти»

  Впр.8 «Вушка»

  Впр.9 «Маленький маятник»

  Впр.10 «Перекати»

  Впр.11 «Кроки»

 

 

1хв

 

 

 

 

 

10с

1хв

 

1 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

1хв

 

 

 

 

 

 

 

 

2хв

 

 

 

 

 

 

30с

 

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальний метод.

Рапорт здає учень-фізорг.

Звернути увагу на чіткість.

Нагадати правила техніки безпеки під час виконання гімнастичних вправ та рухливих ігор.

Виконується вимір за 6с, діти кількість скорочень множать на 10 і озвучують  результат.

Чітке виконання команд.

 

 

Учасник, який першим завершить біг по дистанції, принесе своїй команді бал.

 

Команда, яка набере більшу кількість балів, переможе у цій естафеті.

 

 

 

Зупинитись потрібно стрибком так, щоб не штовхнути товариша попереду («не зробити аварії»). Хто підчас гри неуважний, той стає замикаючим. Відстань – 2 кроки.

Поворотом у русі.

 

Звернути увагу учнів на те, що незвичайне дихання за цім методом дає оздоровчий ефект на весь організм людини, та немає протипоказань. Дихати через ніс швидко-як оплеск.

 

 

 

 

 

 

9.

Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею:

        1.В.п. – ноги нарізно, палиця попереду.

        1)Палиця вгору, ліву ногу - назад на носок;

        2)В.п;

          3)Палиця вгору праву ногу – назад на носок;

          4)В.п;

4 хв.

Вправи виконуються під рахунок вчителя. Звернути увагу на осанку, припідняте підборіддя. Учні зі спеціальною медичною групою виконують на декілька повторень менше.

 

        2.В.п– ноги нарізно, палиця попереду .
        1)Поворот ліворуч, палиця вертикально

        2)В.п.

        3)Поворот праворуч, палиця вертикально

       4)В.п.

 

 

4-6 разів

Амплітуда максимальна, темп середній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.В.п.- ноги нарізно, палиця позаду під лікті.
        1) Поворот ліворуч

        2) В.п.

        3) Поворот праворуч

        4) В.п.

4-6 разів

Під час повороту тулуба ступні ніг від підлоги не відривати, темп середній.

         4.В.п.- ноги нарізно, палиця на плечі,за голову
         1) нахил тулуба вперед
         2) в.п.
         3) нахил тулуба вперед

         4) в.п.

4-6 разів

Під час нахилів ноги в колінних суглобах напружені, лікті відведені назад

 5.В.п.- ноги нарізно, палиця позаду, руки відведені назад
1) Присід – руки уперед, палицю під коліна

 2) В.п.

 3) Присід

 4) В.п.

4-6 разів

Під час присідання тримати спину рівно, темп повільний.

6.В.п.- ноги нарізно, палиця попереду, одним кінцем у підлогу, на інший кінець покласти руки

1) Мах правою ногою в сторону

2) В.п.
3) Мах лівою ногою в сторону

 

4-6 разів

Мах максимальний, темп середній

Стежити за правильною поставою, опорна нога пряма, махова нога-носок натягнутий

       7 В.п.- О.С стійка, палиця попереду

1) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору

2) В.п.

       3) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору
       4) В.п.

 

4-6 разів

Приземлення на носки. Висота стрибка середня, темп повільний з поступовим нарощуванням.

2. Основна частина (20 хв.)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Перша група- дівчата, віднесені до основної медичної групи,  виконує гімнастичну вправу на колоді.

 Друга група- дівчата, віднесені до основної медичної групи  - акробатичні вправи на гімнастичному маті,

 після виконання вправ  в 2  підходи,  міняються  знаряддям.

Третя група- хлопчики, віднесені до основної медичної групи,  виконують вправи на станціях:

1.Лазіння на гімнастичній лаві.

2. Присідання(руки вперед).

3. Згинання та розгинання рук в упорі лежачі(ноги на гімн.лаві).

4 Стрибки на скакалці..

5Піднімання ніг на 90.С(висячі на шведській стінці).

6.Лазіння верх-вниз по  шведській стінці.

7.Присід-віджимання.

8. Підтягування на перекладині.

9.Оберти обруча.

10.Лазіння по канату.

Четверта група учнів, що віднесені до спеціальної медичної  групи виконують:

1.1 Вправи на гімнастичній стінці.

1.Лазіння.

2.Перехвати.

3.Піднімання ніг на 90.С

4.Махи ногами-в сторони.

5.Махи ногами назад.

2.2 Вправи на лаві.

1.Ходьба по морському камінні.

2.Захвати каміння пальцями ніг та переміщення у коробку.

3.Кругові оберти стоп.

4.Піднімання пальців ніг, не відриваючи п’яти від підлоги.

5.Качалка.

3.3 Вправи для корекції зору.

1.Малювати очами  уявні цифри від 1 до 10.

Вимір ЧСС.

 

10хв

 

 

10хв

 

 

 

 

10хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30с

Після виконання вправ  в 2  підходи,  міняються  знаряддям.

Виконується: 30с.-виконання вправи, 30-відпочинок. Результати фіксуються на папері.http://www.openclass.ru/sites/default/files/ckeditor/3699/images/krugov.png

Спеціальна медична група-виконує вправи для плоскостопості,

покращення зору, та корекції постави.

Діти діляться по 2 чол.на кожну вправу. Після виконання однієї переходять до наступної.

3.

4.

  Гра: «Склади число»

Вправи для запобігання плоскостопості

- Піднімаємо п'яти разом і перемінно, ноги зігнуті в колінах, стопи паралельно.
-Робимо ковзаючі рухи стопою по гомілці іншої ноги знизу-вгору.
-Наступаємо обома ногами на паличку (качалку), катаємо вперед-назад.
-Захоплюємо пальцями ніг дрібні предмети, перекладаємо їх.

-Стопами піднімаємо м'яч, катаємо його по підлозі.

 

5хв

4хв30с

Діти рухаються у вільному напрямку по спортивній залі, за сигналом вчитель називає число, діти повинні стати в групки з кількістю дітей, відповідно  до числа,  що назвав вчитель.

Вправа виконується сидячі на гімнастичній лаві.

 

3. Заключна частина (5хв)

1

2.

Вправа на релаксацію «Уявна  подорож до лісу…»

Вимір ЧСС.

 

2хв

30с

 

 

 

Виконується із заплющеними очима.

«Уявіть себе у чудовому осінньому лісі. Пройдіть між деревами, відчуйте їх запах, торкніться руками. У траві серед лісу є стежка, йдіть по ній. Ця стежка веде до одного з найкрасивіших дерев цього лісу – берези. Підійдіть до неї, розгляньте її, торкніться її, відчуйте її дотиком. На стовбурі берези є напис «здоров’я». Прочитайте -здоров’я. Здоров’я понад усе. Сонячне світло наповнює теплом все навколо. Ви відчуєте, що тепло наповнює все ваше тіло. Ваш погляд знаходить лісову стежку. Ось ви легкою ходою крокуєте з цього чарівного лісу у простір нашої спортивної зали.»

3.

 

 

 

 

 

 

Шикування. Підбиття підсумку уроку:

- виставлення оцінок за урок.

 

2хв

 

 

 

 

 

 

 

Відзначити кращих учнів, звернути увагу на загальні помилки.

4.

Домашнє завдання: виконувати дихальні вправи щоранку.

30с

Організований вихід зі спортивної зали…

 

docx
Додано
15 березня
Переглядів
203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку