Інструкції з ведення лабораторних досліджень та дослідницького практикуму з біології 8 клас  

Про матеріал

Розробка інструкцій з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторних робіт, лабораторних досліджень та дослідницьких практикумів з біології людини 8 клас.

Перегляд файлу

Інструкції з ведення лабораторних досліджень та дослідницького практикуму з біології 8 клас

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження № 1 «Ознайомлення з препаратами тканин людини»

Перед початком роботи

 1. Приготуйте до роботи мікроскоп.
 2. Визначте збільшення мікроскопа.
 3. Переносячи мікроскоп, треба впевнитися, що всі його деталі до­бре закріплені.
 4. Мікроскоп переносьте лише обома руками: одну руку підкла­діть під його основу, іншою тримайте штатив.
 5. Працюючи з мікроскопом, звільніть стіл від усього зайвого.
 6. Бережіть лінзи, після роботи протирайте їх м'якою серветкою.
 7. Мікроскоп не можна розбирати.
 8. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5-10 см від краю стола.
 2. В отвір предметного скла спрямуйте дзеркалом світло.
 3. Розташуйте мікропрепарат на предметному столику так, щоб об'єкт був над отвором столика, і закріпіть предметне скло за­тискачами.
 4. Препарат беріть двома пальцями за грані.
 5. Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб ниж­ній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. Пам'ятайте, що відстань між об'єктивом і покривним склом препарату становить менше 0,5 мм, тому необережним ру­хом можна дуже легко розчавити мікропрепарат і пошкодити об'єктив.
 6. В окуляр дивіться одним оком, не закриваючи друге.
 7. Дивлячись в окуляр, з допомогою гвинтів повільно підіймайте тубус, доки не з'явиться чітке зображення предмета.
 8. Після вивчення препарату слід з допомогою гвинта підняти ту­бус угору й лише потім зняти зі столика мікроскопа.
 9. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 10.  Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте запропоновані зображення препаратів тканин людини. Визначте, до якого типу тканин вони належать.
 2. Розгляньте препарат епітеліальної тканини. Підпишіть види епітелію, зображені на малюнках.
 3. Розгляньте препарати посмугованої та гладенької тканини.
 4. Розгляньте препарат нервової тканини.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть мікроскоп у футляр.
 2. Сховайте всі мікропрепарати.
 3. Робоче місце приведіть у порядок.
 4. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У випадку виявлення тріщин мікропрепарату учень повинен негайно повідомити про це вчителя.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

 «__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення дослідницького практикуму1 «Самоспостереження за співвідношенням ваги і зросту тіла»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже обережні, працюючи з вагами та ростоміром.
 2. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Виміряйте зріст за допомогою ростоміра.
 2. Визначте масу свого тіла за допомогою вагів.
 3. Обчисліть свій масо-зростовий показник.
 4. Визначте індекс маси свого тіла.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Обережно поводьтеся з гантелями.
 3. У випадку травмування до місця удару необхідно прикласти чисту серветку або рушник, змочені холодною водою. Можна зробити тугу пов'язку.
 4. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторної роботи  «Мікроскопічна будова крові людини»

 

Перед початком роботи

 1. Приготуйте до роботи мікроскоп.
 2. Визначте збільшення мікроскопа.
 3. Переносячи мікроскоп, треба впевнитися, що всі його деталі до­бре закріплені.
 4. Мікроскоп переносьте лише обома руками: одну руку підкла­діть під його основу, іншою тримайте штатив.
 5. Працюючи з мікроскопом, звільніть стіл від усього зайвого.
 6. Бережіть лінзи, після роботи протирайте їх м'якою серветкою.
 7. Мікроскоп не можна розбирати.
 8. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5-10 см від краю стола.
 2. В отвір предметного скла спрямуйте дзеркалом світло.
 3. Розташуйте мікропрепарат на предметному столику так, щоб об'єкт був над отвором столика, і закріпіть предметне скло за­тискачами.
 4. Препарат беріть двома пальцями за грані.
 5. Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб ниж­ній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. Пам'ятайте, що відстань між об'єктивом і покривним склом пре­парату становить менше 0,5 мм, тому необережним рухом мож­на дуже легко розчавити мікропрепарат і пошкодити об'єктив.
 6. В окуляр дивіться одним оком, не закриваючи друге.
 7. Дивлячись в окуляр, з допомогою гвинтів повільно підіймайте тубус, доки не з'явиться чітке зображення предмета.
 8. Після вивчення препарату слід з допомогою гвинта підняти ту­бус угору й лише потім зняти зі столика мікроскопа.
 9. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 10. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепарат крові людини.
 2. Розглньте цей мікропрепарат при великому збільшенні.
 3. Замалюйте та підпишіть форменні елементи крові.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть мікроскоп у футляр.
 2. Сховайте всі мікропрепарати.
 3. Робоче місце приведіть у порядок.
 4. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У випадку виявлення тріщин мікропрепарату учень повинен негайно повідомити про це вчителя.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторногного дослідження2 «Зовнішня будова зубів»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті досліди, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 2. Обережно працюйте з макетом зубів.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Роздивіться макет будови зуба людини.
 2. Роздивіться малюнки зубів. Зверніть увагу на форми та розміри. Визначте тип зуба та вкажіть його функцію.
 3. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учня потрібно надати першу медичну допо­могу, а за необхідності викликати швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення дослідницького практикуму № 2 «Дія ферментів слини на крохмаль»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду. Перевірте наявність і надійність посуду, речовин, необхід­них для виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті досліди, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 2. Не пробуйте речовини на смак.
 3. Користуйтеся лише чистими реактивами й чистим посудом.
 4. Використовуйте тільки той посуд і реактиви, які видані вчи­телем.
 5. Не беріть посуд і реактиви з інших столів.
 6. Не використовуйте речовини зі склянок, на яких немає ети­кеток.
 7. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Шматочок хліба покладіть у рот і пережовуйте, доки не відчуєте солодкуватий смак. Про що це свідчить?
 2. Змочіть ватну паличку слиною і напишіть нею на клатику накрохмаленої марлі букву. Клаптик прогрійте  долоні. Потім занурьте його у розчин йоду. Що спостерігається?
 3. Заповніть таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учня потрібно надати першу медичну допо­могу, а за необхідності викликати швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №3 «Вимірювання частоти серцевих скорочень»

Перед початком роботи

 1. Приготуйте до роботи секундомір або годинник.
 2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Знайдіть пульс на променевій артерії.
 2. Лічіть пульсові удари впродовж 15 с. Отриманий результат помножте на 4. Це частота серцевих скорочень.
 3. Знайдіть пульсові точи та визначте ЧСС на кроневій кістці, з обох боків шиї.
 4. Проведіть тестування за допомогою проби Руф'є. Для цього порівняйте свій пульс у стані спокою та після 30 присідань за 1 хв.

Після закінчення роботи

 1. Робоче місце приведіть у порядок.
 2. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі погіршення самопочуття учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення дослідницького практикуму 3 «Спостереження за частотою серцевих скорочень впродовж доби, тижня»

Перед початком роботи

 1. Приготуйте до роботи секундомір або годинник.
 2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Протягом тижня вранці, вдень та ввечері визначте ЧСС і записйте дані у таблицю.
 2. Розрахуйте середнє значення за добу.

Після закінчення роботи

 1. Заповніть таблицю.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі погіршення самопочуття учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №4 «Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин»

Перед початком роботи

 1. Приготуйте до роботи мікроскоп.
 2. Визначте збільшення мікроскопа.
 3. Переносячи мікроскоп, треба впевнитися, що всі його деталі до­бре закріплені.
 4. Мікроскоп переносьте лише обома руками: одну руку підкла­діть під його основу, іншою тримайте штатив.
 5. Працюючи з мікроскопом, звільніть стіл від усього зайвого.
 6. Бережіть лінзи, після роботи протирайте їх м'якою серветкою.
 7. Мікроскоп не можна розбирати.
 8. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Поставте мікроскоп штативом до себе на відстані 5-10 см від краю стола.
 2. В отвір предметного скла спрямуйте дзеркалом світло.
 3. Розташуйте мікропрепарат на предметному столику так, щоб об'єкт був над отвором столика, і закріпіть предметне скло за­тискачами.
 4. Препарат беріть двома пальцями за грані.
 5. Користуючись гвинтом, плавно опустіть тубус так, щоб ниж­ній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. Пам'ятайте, що відстань між об'єктивом і покривним склом пре­парату становить менше 0,5 мм, тому необережним рухом мож­на дуже легко розчавити мікропрепарат і пошкодити об'єктив.
 6. В окуляр дивіться одним оком, не закриваючи друге.
 7. Дивлячись в окуляр, з допомогою гвинтів повільно підіймайте тубус, доки не з'явиться чітке зображення предмета.
 8. Після вивчення препарату слід з допомогою гвинта підняти ту­бус угору й лише потім зняти зі столика мікроскопа.
 9. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 10.  Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати кісткової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови.
 2. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати хрящової тканини. Зверніть увагу на особливості її будови.
 3. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати м’язової  тканини. Зверніть увагу на особливості її будови
 4. Замалюйте та підпишіть типи тканин.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть мікроскоп у футляр.
 2. Сховайте всі мікропрепарати.
 3. Робоче місце приведіть у порядок.
 4. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У випадку виявлення тріщин мікропрепарату учень повинен негайно повідомити про це вчителя.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №5 «Розвиток втоми при статичному й динамічному навантаженні»

Перед початком роботи

 1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Дослідження розвитку втоми при статичному навантаженні: учень стає біля дашки обличчям до класу, рука з вантажем 4-5 кг у горизонтальному положенні витягнута вбік. Позначте крейдою на дошці рівень, на якому перебуває рука. Ввімкніть секундомір. Спостерігайте за положенням руки відносно стартової лінії та часом, коли настане втома м'язів.
 2. Дослідження розвитку втоми при динамічному навантаженні: у положенні стоячи витягніть праву руку з динамометром убік під прямим кутом до тулуба. Стискайте динамометр 10 разів з інтервалом 5 с.

Після закінчення роботи

 1. Робоче місце приведіть у порядок.
 2. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі погіршення самопочуття учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №6 «Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми»

Перед початком роботи

 1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті спостереження, які зазначені в роботі або узгоджені з учителем.
 2. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Візьміть у кожну руку по 1-кілограмовій гантелі і піднімайте їх протягом 3 с до рівня позначки. Потім протягом 3 с опускайте руки..
 2. Порахуйте кількість піднімань і зафіксуйте кои настану втома.

Після закінчення роботи

 1. Робоче місце приведіть у порядок.
 2. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі погіршення самопочуття учень повинен повідомити вчителя. Учи­тель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності викли­че швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження7 «Будова спинного та головного мозку людини»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок і правила безпечного виконання дослі­ду згідно з інструктивною карткою.
 3. Перевірте наявність розбірної моделі головного мозку людини.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

 Під час виконання роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Обережно з розбірною моделлю головного мозку людини.
 3. Про всі несподівані ситуації повідомляйте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Розгляньте розбірну модель головного мозку. Знайдіть його відділи.
 2. Розгляньте детально великі півкулі.
 3. Порівняйте побачене з малюнком. Замалюйте та зробіть підписи.

Після закінчення роботи

 1. Проводьте лише ті дослідження, які зазначені в інструктивній картці або узгоджені з учителем.
 2. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №8 «Визначення акомодації ока»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в парах.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Учень пише на дошці слово, а інший учень відходить на відстать 3-3,5 м.
 2. Експериментатор тримає папір з отвором на відстані 10-15 см від очей іншого учня. Випробуваний крізь отвір читає напис на дошці одним оком, друге – прикрите рукою.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження9 «Виявлення сліпої плями на сітківці ока»

 Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи на уроці.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Прикрийте ліве око рукою або цупким папером. Помістіть картку з малюнком на відстані приблизно 15 см від очей.
 2. Дивіться правим оком тільки на хрестик, повільно то набижаючи, то віддаляючи малюнок доти, доки не зникне кружечок.
 3. Повторіть дослід, фіксуючи погляд лівого ока на кружечку і прикривши праве око.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження10 «Вимірювання порога слухової чутливості»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи на уроці групами.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму. У класі має бути повна тиша.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Визначення абсолютного порога слуху: перший учень сидить на стільці із заплющеними очима, а другий повільно підносить годинник доти, доки він почує звук його ходу. Третій учень вимірює відстань, на якій досліджуваний почув звук.
 2. Демонтрація слухової адаптації: учень підносить годинник впритул до вуха і через 4-5 с повільно відводить пристрій від вуха. Третій учень фксує, коли досліджуваний престає чути годинник.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення дослідницького практикуму №4 «Температура адаптації рецепторів шкіри»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи на уроці з водою.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Занурте ліву руку у воду, температура якої 10°С, а праву - 40°С. Тримайте кілька хвилин, визначте час адаптації.
 2. Занурте обидві руки у воду, температура якої 25°С.
 3. Порівняйте свої відчуття. Визначте час адптації.
 4. Результати запишіть у таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №11 «Визначення реакції зіниць на світло»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи в групах.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. На 10-15 с прикрийте рукою одне око досліджуваного, який стоїть обличчям до світла, та простежте за розширенням зіниці вдкритого ока.
 2. Швидко відведіть руку від ока й знову визначте ширину зіниць.
 3. Чому виникають узгоджені реакції зіниць на світло?

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення лабораторного дослідження №12 «Різні види пам'яті»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи на уроці з водою.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. Дослідження короткотривалої пам'яті: розгляньте картку з кольоровими малюнами протягом 2 хв, запишіть в таблицю в правильній послідовності малюнки, які ви бачили. Вдкрийте картку та перевірте свій варіант.
 2. Дослідження довготривалої пам'яті: впродовж 2 хвилин розгляньте картку з геометричними фігурами, через 15 хвилин запишіть фігури, що запам’ятали, перевірте себе.
 3. Дослідження рухової пам'яті: відтворіть характер і послідовність рухів, записуючи їх у тій послідовності, в якій ви запам’ятали. Повторіть рухи 2-3 рази. Відтворіть характер і послідовність рухів після повторення.
 4. Результати запишіть у таблицю.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.

 


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення дослідницького практикуму5 «Визначення типу ВНД та властивостей темпераменту»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення досліду.
 2. Чітко визначте порядок виконання досліду.
 3. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Будьте дуже уважні, працюючи на уроці з водою.
 2. Працюйте мовчки, не створюйте зайвого шуму.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Хід проведення заняття:

 1. За допомогою тестових бланків, оцініть силу прояву та ступінь своїх якостей за 5-бальною шкалою, записуючи їх у відповідну колонку таблиці.
 2. Дані запишіть до таблиці.

Після закінчення роботи

 1. Після роботи приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
3 липня 2018
Переглядів
544
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку