20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Інструкція з охорони праці та БЖД при роботі за виробничим обладнанням у ВПЗ

Про матеріал
Інструкція з охорони праці та БЖД при роботі за виробничим обладнанням у ВПЗ, призначена для здобувачів освіти при практичній роботі за виробничим обладнанням.
Перегляд файлу

Інструкція з «Охорони праці та БЖД» при роботі за виробничим обладнанням  в ВПЗ.

 

Вимоги щодо  охорони  праці  при  роботі  на  РРО.

 1.                                              Перед вмиканням  РРО в мережу перевірити справність проводів, роз'ємів, наявність заземления i наявність гумового  килимка  під  ногами. 
 2.               Робоче місцe повинно бути освітленим згідно нормам.
 3.               Не можна працювати на РРО при знятому корпуci.
 4.               Забороняється працювати вологими  руками чи у  вологому  одязі.
 5.               Не можна залишати увімкнений апарат без нагляду чи  доручати  стороннім  особам.
 6.                          Не можна класти  сторонні речі на РРО.
 7.                          Оберігати  РРО  від ударів і падіння, попадання пилу та вологи.
 8.                          При появі диму або запаху горілої ізоляції  необхідно негайно  виключити РРО з мережі,  повідомити  адміністрацію.
 9.               Після закінчення роботи - вимикають тумблер, а потім  роз'єм.
 10.                      Після вимкнення РРО   робоче місце прибирають.
 11.                      Чітке і сумлінне дотримання вимог охорони праці сприяють  високій працездатності протягом робочого дня і дозволяють звести до мінімуму випадки  травматизму.

 

 

Загальні вимоги з охорони праці перед початком роботи на ЕККА.

 

До самостійної роботи в якості оператора(сортувальника), допускаються особи, які пройшли:

 попередній (при прийомі на роботу), періодичний (протягом трудової діяльності, і позачергової (при необхідності) медичний огляд і допущений за станом здоров'я до зазначеної роботи;

 вступний і первинний на робочому місці (при прийомі на роботу), повторний (протягом трудової діяльності, але не рідше одного разу на шість місяців) і позаплановий (при необхідності) інструктаж з охорони праці;

 вступний і первинний на робочому місці (при прийомі на роботу), повторний (протягом трудової діяльності, але не рідше одного разу на шість місяців) і позаплановий (при необхідності) протипожежний інструктаж;

 перевірку знань на присвоєння 1 групи з електробезпеки;

 стажування;

Оператор зобов'язаний дотримуватися вимог з охорони праці, а також правила поведінки на території організації, у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях, використовувати і правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту, негайно повідомляти керівника робіт про будь-якій ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю самого оператора і оточуючих , нещасний випадок, що стався на виробництві, погіршення стану свого здоров'я, сприяти щодо вжиття заходів для надання необхідної допомоги потерпілим і доставки їх в організацію охорони здоров'я.

Не допускається знаходження оператора в стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин, а також розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних чи токсичних речовин на робочому місці або в робочий час, куріння у невстановлених місцях.

На оператора в процесі праці можуть впливати наступні небезпечні та (або) шкідливі виробничі фактори:

 підвищена рухливість повітря;

 підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;

 рухомі машини і механізми;

 відсутність або нестача природного світла;

 недостатня освітленість робочої зони;

 підвищена яскравість світла;

 знижена контрастність;

 прямий і відбитий блискіт;

 гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях робочих столів, сортувальних шафах та обладнання;

 нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження; перенапруження аналізаторів; монотонність праці; емоційні перевантаження);

 незручне або вимушена робоча поза;

 протиправні дії сторонніх осіб.

Оператору (сортувальнику)видаються спецодяг згідно встановлених норм, що діють на підприємстві.

Оператор повинен вміти використовувати, знати місце знаходження і, при необхідності, застосовувати засоби пожежогасіння; знати вибухопожежонебезпечні властивості речовин, що використовуються або присутніх при виконанні роботи, наданні послуг; знати порядок дій і оповіщення у разі пожежі або вибуху згідно з відповідним планом евакуації людей та матеріальних цінностей при пожежі.

Про всі виявлені несправності обладнання, пристосувань, інструменту, порушеннях технологічного процесу оператор(сортувальник)негайно повідомляє керівника робіт(начальника ВПЗ, заст.нач.ВПЗ).

Оператор повинен вміти надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.

Оператор повинен знати і дотримуватися вимог особистої гігієни при виконанні роботи, наданні послуг (мити руки та обличчя з милом, приймати їжу у встановлених для цього місцях, приймати душ, переодягатися в чистий одяг, спецодяг і особистий одяг зберігати в встановлених місцях.).

За порушення вимог цієї інструкції оператор несе відповідальність відповідно до законодавства.

Вимоги з охорони праці перед початком роботи на ЕККА.

Перед початком роботи оператору необхідно перевірити:

 справність поворотного стільця (робоче місце повинно бути обладнане підйомно-поворотним стільцем зі злегка прогнути поверхнею сидіння і з регулюванням по висоті сидіння);

 наявність і справність підставки для ніг, регульованою по висоті і куту нахилу опорної площадки;

 справність замка грошового ящика призначеного для захисту операторів від злочинних посягань.

Перед початком виконання роботи оператору (сортувальнику)необхідно:

 надіти спецодяг або необхідний  для виконання роботи санітарний одяг;

 прибрати зайві і  що заважають предмети, відрегулювати взаєморозташування його елементів відповідно зі своїм зростом для забезпечення раціональної робочої пози.

Перед включенням АРМ, електронно контрольно-касового апарату електронного пристрою, призначеного для виконання контрольно-касових операцій реєстрації розрахунків за надані послуги п/з, реалізовані товари, виконані роботи чи надані послуги, а також для збору, збереження та видачі фінансової інформації, і друку платіжних документів, необхідно зовнішнім візуальним оглядом перевірити:

 справність штепсельної розетки, вилки, ізоляції електричного з'єднувального кабелю (шнура);

 стійкість машини на столі, відсутність зовнішніх пошкоджень і сторонніх предметів навколо машини;

 наявність і надійність заземлюючих з'єднань (відсутність обривів, міцність контакту між корпусом машини і заземлюючим проводом). Чи не приступати до роботи при відсутності або ненадійності заземлення;

 відсутність забруднень зовні і всередині машини;

 достатність освітлення робочої поверхні;

 відсутність сліпучої дії світла.

До моменту включення контрольно-касової машини в електричну мережу перевірити справність блокувальних пристроїв.

Про всі несправності, виявлених при перевірці обладнання та інвентарю, повідомити безпосереднього керівника( начальника ВПЗ, заст.нач.ВПЗ) і до їх усунення починати роботу.

Вимоги з охорони праці при виконанні роботи на ЕККА.

При виконанні роботи необхідно:

 виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт;

 поручати свою роботу ненавченим і стороннім особам;

 застосовувати необхідні для безпечної роботи справне устаткування, інструмент; використовувати їх лише для тих робіт, для яких вони призначені;

 дотримуватися правил переміщення, користуватися тільки встановленими проходами;

 утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами, не зберігати на робочому  місці сторонні предмети, особисті речі;

 не піднімати і не переносити тяжкості масою понад встановлену норму: 10 кг для жінок і 50 кг для чоловіків.

Щоб уникнути ураження електричним струмом або поломки контрольно-касової машини виконувати наступні вимоги:

 дотримуватися вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації заводу-виготовлювача;

 включати машину в електричну мережу через спеціальну розетку, яка повинна бути заземлена;

 не знімати з машини передбачені конструкцією захисні кришки, кожухи і не працювати без них;

 не допускати попадання води, яких-небудь дрібних предметів (скріпок, голок тощо) всередину контрольно-касової машини;

 не закривати сторонніми предметами вентиляційні отвори на корпусі контрольно-касової машини;

 не допускати різких згинів і защемлення електричного з'єднувального кабелю (шнура);

 електричні дроти, подовжувачі, сполучні кабелі необхідно розташовувати таким чином, щоб вони не заважали роботі і щоб уникнути їхнього пошкодження;

 при відключенні машини від електричної мережі необхідно братися за корпус вилки, а не за шнур;

 не залишати без нагляду включену контрольно-касову машину;

 заправку (заміну) чекової та контрольної стрічок, додавання фарби в барвний механізм проводити тільки після вимкнення машини від електричної мережі;

 пам'ятати, що у машин з автоматичним відкриванням грошового ящика під час видачі першого чека під дією пружини відбувається виштовхування грошового ящика не менш ніж на одну третину його довжини;

 при зупинці машини з невідомої причини, а також при раптовому стопоренні (зупинка машини при незакінченому робочому циклі) відключити її від мережі електроживлення;

 видаляти застряглі обривки чекової стрічки пінцетом;

 негайно відключити контрольно-касову машину від електричної мережі при пробої електричного струму на корпус машини.

При експлуатації контрольно-касової машини не допускається:

 приступати до роботи при відсутності або несправності заземлення (занулення);

 застосовувати запобіжники, не розраховані на струм, передбачений технічною характеристикою даної машини, не включати машину в електричну мережу без запобіжника (замінювати запобіжник «жучком»);

 стикатися з струмоведучими пристроями, шинами заземлення, батареями опалення, водопровідними трубами;

 втручатися в роботу машини після її включення до закінчення робочого циклу;

 працювати на машині при знятій кришці або відкритих дверцятах чекороздруковуючого механізму.

При виникненні несправностей контрольно-касової машини припинити роботу, відключити її від електричної мережі і повідомити про це безпосереднього керівника(начальника ВПЗ).

Щоб уникнути порізів в разі розбиття скляної тари прибирання розбитого скла необхідно проводити тільки за допомогою совка і мітли.

Щоб уникнути травмування, піднімати  кусочки скла руками оператору(сортувальнику)не допускається.

Оператор повинен застосовувати засоби індивідуального захисту, що відповідають характеру виконуваної роботи і забезпечують безпечні умови праці.

При знятті поштових відправлень, мішків з рухомої стрічки транспортера(конвеєра) або виїмці його з кошиків необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

 розбирання необхідно починати з ближніх п/в, мішків, щоб уникнути перекидання інших п/в, мішків ,чи падіння їх на підлогу;

 надійно утримувати  п/в, мішки при роботі, при необхідності використовувати для цього обидві руки;

 дотримуватися обережності при виїмці і утримуванні п/в ,щоб уникнути отримання травм гострими крайками тари (упаковки);

 дотримуватися особливої ​​обережності при обробці і сортуванні з поштовими відправленнями в з відміткою «обережно крихке».

 у разі пошкодження упаковки п/ві розсипання (розливу) продукту на робочі поверхні столу і підлогу необхідно провести прибирання робочого місця. Для цих цілей необхідно використовувати віник (щітку) і совок, ганчірку, не збирайте осколки скла руками. Зробити перезаробку п/в, оформити акт ф.51.

Якщо назріває конфлікт з клієнтом , необхідно поводитися чемно і коректно (навіть у випадку, якщо клієнт не правий), не провокувати подальший розвиток конфлікту.

З особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, оператору необхідно поводитися стримано, своєю поведінкою не провокуючи зазначених осіб на вчинення протиправних дій стосовно.

У разі злочинних посягань оператору необхідно повідомити начальника ВПЗ.

 Вимоги з охорони праці після закінчення роботи на ЕККА.

Після закінчення виконання роботи оператору необхідно:

 призвести обслуговування контрольно-касової апарату, АРМ і підготувати її до наступного робочого дня відповідно до вимог керівництва з її експлуатації;

 відключити контрольно-касову машину, відключити її від електричної мережі, привести в порядок робоче місце;

 провести прибирання сміття безпосередньо на робочому місці. Не проводити прибирання сміття безпосередньо руками, використовувати для цих цілей щітки, совки та інші пристосування;

 повідомити безпосереднього керівника і заст. нач ВПЗ про всі несправності, помічені під час роботи, і заходи, вжиті до їх усунення.

По закінченні роботи оператор повинен дотримуватися заходів особистої гігієни (вимити руки та обличчя з милом, при необхідності прийняти душ, переодягнутися).

Вимоги з охорони при аварійних ситуаціях.

Можливі (основні) аварійні ситуації, які можуть призвести до аварії або нещасного випадку, а також причини, їх викликають:

 виконання роботи з порушенням вимог цієї Інструкції;

 несправність обладнання в період роботи;

 злочинні посягання сторонніх осіб;

Оператору необхідно негайно провести відключення від електричної мережі контрольно-касової машини при появі диму, запаху горілої ізоляції, пошкодженні розетки, вилки, ізоляції з'єднувального кабелю (шнура), відчуття дії електричного струму при дотику до металевих частин, при попаданні води або сторонніх предметів всередину машини .

При виникненні аварійної ситуації оператор зобов'язаний:

 припинити роботу;

 відключити від мережі електрообладнання;

 повідомити про це безпосереднього керівника(начальника ВПЗ).

У разі виникнення пожежі необхідно припинити роботу, вимкнути електрообладнання, негайно повідомити безпосереднього керівника, в пожежну частину по телефону 101, приступити до гасіння вогню наявними засобами пожежогасіння. При гасінні вогню застосовувати ті засоби, які призначені для даного типу загоряння.

У разі отримання травми працівнику необхідно використовувати медичну аптечку.

При нещасному випадку на виробництві необхідно:

 швидко вжити заходів щодо запобігання впливу травмуючих чинників на потерпілого (дії електроструму), наданню потерпілому першої допомоги, викликом на місце події медичних працівників або доставці потерпілого в організацію охорони здоров'я;

 повідомити про подію керівнику(начальника ВПЗ)..

При аварії та нещасних випадків на виробництві, слід забезпечити до початку розслідування, збереження обставин, якщо це не становить небезпеку для життя і здоров'я людей.

 

doc
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
344
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку