31 травня о 18:00Вебінар: Психологічна складова роботи вчителя: відновлення власних ресурсів

Методична розробка "Інтеграція технології веб-квесту в освітній навчальний простір"

Про матеріал

Методична розробка призначена для ознайомлення користувачів із характеристикою засобів навчання та їх функціями, можливостями використання технології веб-квест як моделі проектно-орієнтованої професіональної підготовки, а саме інтеграція технології веб-квесту в навчальний освітній простір.

В роботі детально розглядається тема використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесі позашкільних навчальних закладів, описані технології використання квестів на Веб та Блог платформах.

Детально розглядаються дослідження інтеграції інтерактивних технологій Блог з Веб-квест у навчальний процес, у підготовці компетентного фахівця на прикладі створення проектів вихованцями інформаційно-технічного відділу центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

Перегляд файлу

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЦЕНТР  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

http://i.myenglish2012.ru/u/48/f8e7b2aac59baa9cf218ebe7970622/-/webquest1.gif 

 

 

 

ІНТЕГРАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ  ВЕБ-КВЕСТУ

В  ОСВІТНІЙ  НАВЧАЛЬНИЙ

ПРОСТІР

 

http://i.myenglish2012.ru/u/48/f8e7b2aac59baa9cf218ebe7970622/-/webquest1.gif 

 

 

Методист інформаційно-технічного

відділу ЦНТТУМ

Семенюк І.В.

 

 

 

 

Луцьк

Зміст

 

Вступ....................................................................................................................

Розділ 1. Веб-квести та їх використання в навчальному процесі…………

 1.             1.1. Характеристика освітнього Веб-квеста………………………………...

            1.2. Переваги використання технології Веб-квест у навчальному процесі.................................................................................................................

1.3. Алгоритм створення Веб-квеста………………………………….….…

1.4. Типи і форми Веб-квестів ..........................................................................

1.5. Використання технології Веб-квест у навчальному процесі позашкільних закладів…………………………………………………..…..

Розділ 2. Інтеграція інтерактивних технологій блог з Веб-квест у навчальному процесі………………………………………………………….

2.1. Блог-квест у підготовці компетентного фахівця .....................................

2.2. Використання Веб-квестів у навчальному процесі..................................

2.3. Принципи класифікації Веб-квестів в поєднанні з проектною діяльністю……………………………………………….…………………….

2.4. Етапи роботи та критерії оцінювання Блог- та  Веб-квестів………….

2.5. Організація самостійної роботи учнів за допомогою Блог-квестів ….

Розділ 3. Педагогічний ефект – інформаційна діяльність - активізація навчання вихованців………………………………………………………….

3.1. Веб-квест – проектний ресурс урізноманітнення навчального процесу………………………………………………………………………...

3.2. Веб-квест -педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики…………………………………………………………………...

Висновки.............................................................................................................

 

 

3

5

5

 

6

7

18

 

21

 

23

23

30

 

31

35

41

 

67

 

67

 

68

70

 

 

 

Вступ

Переорієнтація сучасної педагогічної освіти на європейські стандарти передбачає насамперед підготовку компетентного фахівця, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, вміє визначати педагогічні цілі і досягати їх, є суб’єктом особистісного і професійного зростання.

Трансформації в освіті зумовили зміни її базової парадигми: необхідність переходу від навчання знань, умінь і навичок до навчання здатності навчатися і вдосконалюватися.

Успішність вихованців позашкільних навчальних закладів залежить від уміння вчитися, а в інформаційному суспільстві важливу роль в цьому відіграють інформаційно-комунікаційні технології та Інтернет. Тому особливого значення набуває пошук інформаційних методик використання комунікаційних засобів у соціальних медіа в освітніх цілях.

Нині реальністю Інтернет є соціальні медіа (social media), для яких визначне значення має фактор створення контенту самими користувачами, коли кожний з них може виконувати функції коментатора, репортера, фотокореспондента або редактора даного сервісу.

Поява блогосфери, соціальних мереж певною мірою компенсує недостатність в Інтернет емоційно-естетичної, етичної і соціально-освітньої складової гуманітарної культури. У той же час, не завжди матеріали з блогосфери достовірні і носять науковий характер, фрагментарні і не несуть наукової інформації. Ці особливості перетворюють учасників навчального процесу в автономних суб’єктів пізнавальної діяльності, які повинні вміти з різних джерел інформації вилучати персоніфіковані знання.

Зважаючи на це, постає актуальною проблема використання соціальних медіа як середовища інтеграції ІКТ в освіту.

Корпорація Google та інші створюють сервіси, які дають можливість зберігати та вносити корективи до матеріалів.

Отже, професійна і соціальна діяльність все більше зосереджується у відкритому інформаційному просторі.

Інтернет – форуми, блоги, мікроблоги, вікі, відеохостінги, соціальні мережі, віртуальні ігри, проекти і світи – все це форуми соціальних медіа, які можна ефективно використовувати в ролі засобів навчального процесу.

Наприклад, блоги (мережеві щоденники) являють собою невичерпне джерело публікацій, читання та коментування, що дозволяє вести спілкування в зручному для кожного користувача режимі, з тою інтенсивністю, яка йому потрібна.

Інтеграція технології блогів і проектної технології Веб-квест розширює їхні освітні можливості та використання в навчальному процесі.

Тому метою цих методичних рекомендацій є аналіз функціонування Веб-квестів, їхньої інтеграції в навчальний освітній простір, можливостей використання в навчальному процесі, а також практичного застосування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Веб-квести та їх використання в навчальному процесі

 1.        Характеристика освітнього Веб-квеста

Одним із перспективних напрямів формування інформаційно- комунікаційної компетенції є технологія освітнього Веб-квеста (Веб Quests).

Під квестом (англ. Quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій гравець має досягти певної мети, використовуючи власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасниками квеста.

Освітнім Веб-квестом (quest – від англ. – пошук, шукати) називають сайт в Інтернеті, присвячений певній темі, який складається з декількох зв’язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші ресурси Інтернет. Квест у перекладі з англійської мови – тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний з пригодами або грою; служить для позначення одного з різновидів комп’ютерних ігор. Веб-квест – модель використання Інтернет-ресурсів у викладанні.

Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання із елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернет.

Розробниками Веб-квеста як навчального завдання є американські професори Берні Додж і Том Марч. Веб-квест – це формат заняття із орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів. Основна частина інформації одержується з ресурсів Інтернет. Веб-квест є новим засобом використання технологій Інтернет та рольової гри з метою створення заняття, орієнтованого на дітей, залучених у навчальний процес, який заохочує їхнє критичне мислення.

Веб-квест – це вид Інтернет-проекту, який дає учням можливість, спроможність ефективно використовувати інформацію, що знайдена в мережі. Веб-квест спрямований на розвиток навичок аналітичного і творчого мислення; викладач, який створює Веб-квест, повинен володіти високим рівнем предметної, методичної та інформаційно-комунікаційної компетенції.

Тематика Веб-квестів може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися ступенем складності. Результати виконання Веб-квесту, залежно від матеріалу, який вивчається, можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп’ютерної презентації, есе, Веб-сторінки тощо.

 

 1.       Переваги використання технології Веб-квест

у навчальному процесі

Веб-квест – це гра і навчання. Передусім гарний Веб-квест зробить процес навчання набагато цікавішим і для учня, і для викладача. Також Веб-квест розвиває критичне і творче мислення, переводячи увагу з глобального на місцевий рівень. Мотивація вихованців до безперервного навчання протягом усього життя дуже важлива для навчання, а тому необхідно брати до уваги нові сучасні можливості пізнання світу.

Веб-квест – це унікальна можливість використання Всесвітньої мережі для навчання. Веб-квест – це найцікавіші автентичні завдання і рольові ігри в один і той самий час. Граючи роль, діти вчаться дивитися на проблему з різних поглядів. Веб-квест дозволяє робити відкриття, а не просто засвоювати інформацію; може завести у будь-яке місце в світі, допомогти їм стати творчими дослідниками. Крім того, Веб-квест дозволяє досліджувати проблему більш глибоко, і тому він ідеальний для дитини будь-якого віку. Він чудово підходить для навчання в команді, підвищує впевненість у своїх силах, сприяє підвищенню інтересів і розвиває самооцінку, сприяє формуванню комунікативної компетенції.

Вважається, що Інтернет відіграв найвизначнішу роль в освіті з часів винаходу друкарської справи. Виникає питання: чому ж тоді ми так мало використовуємо його на своїх заняттях? Звичайно, одна з найбільш очевидних відповідей – недостатня кількість комп’ютерів, якісне підключення до мережі Інтернет, а також необхідна інтеграція набутих у процесі навчання знань. Безперечна перевага Всесвітньої павутини полягає в тому, що вона є невичерпним джерелом інформації з будь-якого питання. Працювати над навчальними проектами, ставити завдання і відправляти учнів за потрібною інформацією в Інтернет зовсім не так просто, як здається на перший погляд. Адже наші вихованці не завжди можуть знайти те, що їм потрібно. Одне з можливих рішень цієї проблеми пов’язане з використанням структурного підходу, який дає можливість використовувати свою роботу більш продуктивно, з’єднуючи і комбінуючи різні інформаційні ресурси за допомогою нових способів, а також застосовуючи творчі здібності і навички креативного мислення.

Проаналізуємо характерні риси Веб-квестів. Найчастіше Веб-квест визначають як проект із використанням Інтернет-ресурсів. Проте, його основна риса полягає в наступному: замість того, щоб примушувати дитину нескінченно блукати мережею в пошуках необхідної інформації, викладач дає їм список Веб-сайтів, які відповідають тематиці проекту і рівню знань. Звичайно ж, діти повинні будуть зайти на ці сайти в пошуках необхідних відомостей, проте завдяки наданому заздалегідь списку потрібних ресурсів, вони не загубляться в Інтернеті і не почнуть блукати в ньому, замість того, щоб займатися своїм проектом.

Іншою дуже важливою рисою Веб-квестів є те, що вони побудовані з певного набору блоків, на яких зупинимося в подальшому.

 

1.3. Алгоритм створення Веб-квеста

Процес створення Веб-квестів не завжди лінійний, але є певні алгоритми, які дають можливість для створення власного Веб-квеста.

Нині у мережі Інтернет існують спеціальні сайти для створення Веб- квестів, на яких можна знайти шаблони та детальні інструкції з їх створення. Слід зазначити, що Веб-квест може бути оформлений як на паперовому носієві, так і в електронному форматі. Кожен Веб-квест має певну структуру з ключовими елементами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурні елементи Веб-квеста

 

Розглянемо кожний з цих елементів.

 1.          Вступ – короткий опис теми Веб-квеста. Мета цього розділу – представити учням Веб-квест, зацікавити їх. Вступ містить питання, над розв’язанням яких вони зосередяться. У вступі можуть бути описані головні ролі учасників або сценарій квеста, попередній план роботи, огляд усього квеста, вказані початкові вимоги до вмінь і навичок.
 2.          Завдання – формулювання проблемного завдання і опис форми представлення кінцевого результату. Наприклад, задана серія запитань, на які потрібно знайти відповіді; прописана проблема, яку потрібно вирішити та вказана інша діяльність, що спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації, а також список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання учнями завдання – посилання на Інтернет-ресурси і будь-які інші джерела інформації.

Зміст − низка запитань, на які потрібно знайти відповіді;  проблема, яку потрібно вирішити; позиція, яка має бути захищена;  будь-яка інша діяльність, спрямована на досягнення результатів. Це найбільш важлива частина Веб-квеста. Завдання спрямовує вихованців на те, що конкретно потрібно буде робити.

Завдання є Веб-квестом якщо:

 •             не вчить фактичним знанням;
 •             вимагає від учнів відповідного рівня володіння мовою для роботи із автентичними ресурсами Інтернет;
 •             спрямований на розвиток у дітей навичок аналітичного і творчого мислення;
 •             спонукає до творчості;
 •             містить проблему із кількома можливими шляхами розв’язання.

Розглянемо різні види завдань:

1. Завдання, що містить загадку. Такі завдання роблять гру цікавішою. Завдання вимагають синтезу інформації з багатьох джерел. Непогано оточити ореолом таємничості завдання з історії, археології, мистецтв для того, щоб рольова гра була більш цікавою.

2. Наукове завдання. Таке завдання обов’язково включає припущення (гіпотезу), яке перевіряється даними, а результатом є наукова доповідь.

3. Дизайн-завдання. Завдання, що вимагають створення предмету, або продукту, або плану-схеми досягнення тієї чи іншої мети.

4. Творчі завдання. Ці завдання залишають значний простір для творчості, ніж дизайн-завдання, оскільки ще більше потребують самовираження. При цьому необхідно залишити для дитини якомога більше можливості створювати щось особисте, унікальне.

3. Процес (порядок роботи) – опис послідовності дій, ролей і ресурсів, необхідних для виконання завдання (посилання на Інтернет-ресурси і будь-які інші джерела інформації), а також допоміжні матеріали (приклади, шаблони, таблиці, бланки, інструкції), які дозволяють більш ефективно організовувати роботу над Веб-квестом, методичні рекомендації для педагогів, учнів, які будуть використовуватися у Веб-квесті.

Завдання – описати процедуру роботи, яку необхідно виконати у процесі самостійного виконання завдання (етапи).

Зміст:

  точний опис послідовності дій;

− різноманітність завдань, їх орієнтація на розвиток розумових навичок високого рівня;

− у процесі використання елементів рольової гри – адекватний вибір ролей і ресурсів; для кожної ролі є вказівка напрямів, організації навчальної  роботи (тимчасові межі, концептуальні карти);

− поради щодо організації і представлення зібраної інформації.

Процес роботи має бути розбитий на етапи з вказівкою конкретних термінів.

4. Ролі – у цьому розділі містяться вказівки, як саме учні будуть виконувати завдання. Далі знайомимося з порядком роботи, в якому уточнюється мета і завдання Веб-квеста, розподіляються ролі в команді (якщо дослідження групове), планується діяльність групи, надається і створюється навчальний продукт, формулюються висновки, після завершення виконання Веб-квеста оцінюється внесок кожного учасника групи, наводиться результат спільної діяльності.

5. Джерела (посилання) – посилання на ресурси, що були використані для створення Веб-квеста:

− сторінки Інтернет;

− бібліотечні ресурси;

− консультації електронною поштою.

Цей розділ містить Веб-ресурси для одержання інформації, він подається з обов’язковим описом кожного посилання.

Пояснення щодо опрацювання одержаної інформації (керівництво до дій) як організувати та представити зібрану інформацію – допоміжна інформація, що може бути продемонстрована у вигляді непрямих запитань.

Завдання – навести керівництво до дій, опрацювати і репрезентувати зібрану інформацію.

Зміст:

− поради з виконання того чи іншого завдання;

− запитання-підказки;

− рекомендації щодо використання електронних джерел;

− графічні орієнтири, кластери;

− список питань, про які не повинен забувати учень.

6. Критерії оцінювання – опис критеріїв і параметрів оцінки виконання Веб-квесту, які подаються у вигляді бланку оцінки.

Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, що вирішуються у Веб-квесті.

Завдання: чітко описати критерії і параметри оцінки виконання Веб- квеста.

Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються у Веб-квесті. Цей пункт містить критерії оцінки виконаного завдання у відповідності з певним стандартом.

Зміст: система оцінювання діяльності вихованців представлена у вигляді бланку оцінювання.

7. Підсумок – короткий опис того, чому зможуть навчитися діти, виконавши цей Веб-квест.

Завдання – підвести підсумки дослідження, можливо, накреслити шляхи подальшої самостійної роботи.

Зміст:

− підсумки дослідження;

− коротке узагальнення досвіду, який буде одержаний учнями;

− запитання для подальшого розвитку теми.

У висновку підводиться підсумок, заохочуються учні, проводиться рефлексія та розгляд перспективних проблем дослідження.

 

Приклад рефлексії:

Прізвище, ім’я.

Що нового дізналися, працюючи над цим Веб-квестом?

Яку роль обирає кожен учасник?

Які труднощі виникли в процесі роботи?

Чи сподобалося вам працювати в команді?

За яку інформацію або фронт робіт ви відповідали?

Оцініть роботу своєї команди.

Візитна картка Веб-квеста:

1. Предмет.

2. Вік.

3. Центральне завдання.

4. Кількість ролей.

5. Назви ролей.

6. Покрокові інструкції для кожної ролі.

7. Список Інтернет-ресурсів.

8. Критерії оцінювання Веб-квеста.

9. Передбачуваний результат.

10. Опис результатів роботи для кожної групи.

Етапи роботи над Веб-квестом

Початковий етап (командний)

На першому етапі педагог проводить підготовчу роботу, знайомить з темою, формулює проблему. Теми підбираються таким чином, щоб у процесі роботи над ними учень поглибив свої знання з предмету, що вивчався, або одержав нові знання. Теми мають бути цікавими і корисними для дітей, щоб вони могли обрати собі справу до душі і працювати, усвідомлюючи необхідність вирішення поставленої проблеми. Одну і ту ж саму тему можуть вибирати декілька дітей. Обговорення результатів буде цікавішим, оскільки теми висвітлюватимулься з різних поглядів. Вихованці знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів.

Розподіляються ролі в команді: по 1-4 учасники на 1 роль.

Усі члени команди повинні допомагати один одному і навчати роботі з комп’ютерними програмами.

Рольовий етап (етап виконання завдання).

На етапі виконання завдання формуються дослідницькі навички. У процесі пошуку відповідей на поставлені запитання серед великої кількості наукової інформації у дітей розвивається критичне мислення, вміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об’єкти і явища, мислити абстрактно.

Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. Оскільки мета роботи не змагання, в процесі роботи над Веб-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінням працювати з комп’ютерними програмами й Інтернетом. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення загальної мети.

Завдання:

1) пошук інформації з конкретної теми;

2) розробка структури сайту;

3) створення матеріалів для сайту;

4) доопрацювання матеріалів для сайту.

Вихованці набувають навичок трансформування одержаної інформації для вирішення поставлених проблем. Накопичений досвід послідовних дій під керівництвом викладача допоможе кожному в організації своєї подальшої індивідуальної дослідницької діяльності в світовому інформаційному просторі.

Етап оформлення результатів діяльності

На етапі оформлення результатів діяльності відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір найбільш суттєвої інформації, її подання у вигляді Веб-сайту, html-сторінки, слайд-шоу, буклету, анімації, постера або фоторепортажу. На цьому етапі дуже важлива роль керівника як консультанта.

 

Завершальний етап

Команда, що працює під керівництвом педагога, відчуває свою  відповідальність за опубліковані в Інтернеті результати дослідження. За результатами дослідження проблеми формулюються висновки і пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються: розуміння завдання, достовірність використаної інформації, її відношення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання.

Реальне розміщення Веб-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію найкращих навчальних результатів учнів. Обговорення результатів роботи над Веб-квестами можна провести у вигляді конференції, або презентації, захисту проекту для того, щоб діти мали можливість показати свою роботу, усвідомити значущість виконаної роботи. Команда висуває учня, який буде захищати проект. Учень, усвідомлюючи відповідальність перед усією командою, докладе максимум зусиль, аби вивчити матеріал, розумітися на проблемі, гідно представляти проект, і, тим самим, одержати хоч малий, але приріст своїх професійних компетенцій.

В оцінюванні результатів беруть участь як педагоги, так і учні, шляхом обговорення або інтерактивного голосування.

На цьому етапі формуються такі риси особистості: відповідальність за виконану роботу; самокритичність; взаємопідтримка і вміння виступати перед аудиторією. На завершальному етапі роботи над проектом після підведення підсумків важливо використати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів.

Сценарій організації проектної діяльності на основі Веб- квеста може мати таку структуру:

1. Спочатку вся група на занятті знайомиться із загальними положеннями теми, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту.

2. Учні поділяються на групи, кожній групі дістається один певний аспект теми для вивчення й обговорення. Викладачам необхідно підібрати ресурси мережі Інтернет для кожної групи відповідно до аспекту теми, що вивчається.

3. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі, діти перегруповуються у такий спосіб, щоб у новоутворених групах було по одному представникові з кожної первинної групи.

4. У процесі обговорення учні дізнаються один від одного про всі аспекти проблеми, що обговорюється. Вони повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дій.

5. Під час виконання Веб-квеста в ході вивчення навчального матеріалу і його обговорення діти повинні відповісти на одне загальне запитання дискусійного характеру.

Робота з Веб-квестами може бути запропонована як творче завдання для дітей, які цікавляться предметом. Гарний результат дає такий вид діяльності в процесі підготовки до олімпіад, конкурсів, чемпіонатів, оскільки розширює світогляд і ерудицію особистості. Реальне розміщення Веб-квестів у мережі у вигляді Веб-сайтів, створених самими учнями, дозволяє значно підвищити мотивацію на досягнення ними кращих навчальних результатів.

Критерії оцінки робіт

Ключовим розділом будь-якого Веб-квеста є детальна шкала критеріїв оцінювання, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самі себе, учасників команди. Цими ж критеріями користується і викладач. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна грунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму подання результату.

 

 

 

Для створення бланку оцінювання необхідно:

 1.          Сформулювати найбільш значущі критерії оцінки. Вони мають бути адекватні типу завдання, меті і видам діяльності та однаковою мірою враховувати:

− досягнення заявленої мети;

− якість аргументації, оригінальності виконання роботи;

− якість процесу виконання роботи;

− навички роботи в мікрогрупі;

− усний виступ;

− мультимедійну презентацію;

− зміст;

− складність завдання.

2. Визначити шкалу оцінки – наприклад, трьох-, чотирьох-, п’яти-, стобальну.

3. Підготувати опис параметрів оцінки. Необхідно починати з опису ідеального варіанту виконання завдання, а потім переходити до опису можливих недоліків виконання роботи відповідно до кожного критерію.

Вимоги до опису параметрів:

  мова опису має бути зрозумілою;

− опис повинен дозволяти визначати кількісні відмінності одного параметра від іншого;

− різниця між кількісними показниками має бути приблизно однаковою (наприклад, 4 бали ставиться за наявності 1-2 орфографічних помилок, 3 бали – за наявності 3-4 помилок і т. ін.).

За необхідності можна також вказати значущість кожного критерію в загальній оцінці (наприклад, у відсотках). Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі учні. На завершальному етапі важливим є проведення публічного подання виконаних робіт, організація конструктивного обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і робіт інших учнів дозволяє навчитися бути коректним у висловлюванні зауважень, визначати найбільш цікаві знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії оцінювання.

На завершення роботи над проектом, після підведення підсумків, важливо використовувати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів.

Методична оцінка Веб-квестів

Критерії методичної оцінки Веб-квестів спрямовані на визначення ступеня реалізації завдань, поставленних у кожному розділі Веб-квеста.

Вступ – мотивуюча і пізнавальна цінність.

Завдання – проблемне, з чітким формулюванням, пізнавальною цінністю.

Ролі і необхідні ресурси – точний опис послідовності дій; різноманітність і оригінальність ресурсів; різноманітність завдань, їх орієнтація на розвиток розумових навичок високого рівня; наявність методичної підтримки – допоміжних і додаткових матеріалів для виконання завдань; у використанні елементів рольової гри – адекватний вибір ролей і ресурсів для кожної ролі.

Оцінка – адекватність наданих критеріїв оцінювання типу завдання, чіткість опису критеріїв і параметрів оцінки, можливість виміру результатів роботи.

Висновок – взаємозв’язок із вступом, точний опис навичок, які одержують вихованці після виконання цього Веб-квеста.

Вимоги до окремих елементів Веб-квеста

1. Зрозумілий вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квеста, попередній план роботи, огляд усього квеста.

2. Основне завдання, яке зрозуміле, цікаве і може бути виконане. Чітко визначений підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана низка запитань, на які потрібно знайти відповіді; визначена проблема, яку потрібно вирішити; визначена позиція, яка має бути захищена; вказана інша діяльність, яка спрямована на переробку і одержання результатів, виходячи із зібраної інформації).

Список інформаційних ресурсів (у електронному вигляді – на електронних носіях, у паперовому вигляді, посилання на Інтернет-ресурси, адреси Веб-сайтів з теми), які необхідні для виконання завдання. Цей список має бути анотованим.

Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учасникові Веб-квеста у самостійному виконанні завдання (проходження етапу).

Опис критеріїв і параметрів оцінки Веб-квеста. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються у Веб-квесті.

Керівництво до дій – як організувати і подати зібрану інформацію, що може бути представлена основними запитаннями (наприклад, пов’язаних з визначенням тимчасових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями щодо використання електронних джерел, розробкою «нотатків» Веб-сторінок тощо).

Висновок – підсумовується досвід, який буде одержаний учасниками під час виконання самостійної роботи над Веб-квестом. Інколи корисно ставити в заключній частині риторичні запитання, стимулюючи активність дітей до продовження своїх досліджень надалі.

 

1.4. Типи і форми Веб-квестів

Розрізняють два типи Веб-квестів: для короткострокової (мета: поглиблення знань та їх інтеграція, розраховані на один-два заняття) і довгострокової роботи (мета: поглиблення і перетворення знань, розраховані на тривалий термін). Після закінчення роботи над довгостроковим Веб-квестом, учень повинен уміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи з відповідної теми. Робота над довгостроковим Веб-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум два).

 

 

У процесі організації роботи над Веб-квестами реалізуються такі цілі:

освітня – залучення кожного учня до активної пізнавальної діяльності. Організація індивідуальної і групової діяльності вихованців, виявлення вмінь і здібностей працювати самостійно за темою;

розвиваюча – розвиток інтересу до дисципліни, творчих здібностей, уяви вихованців; формування навичок дослідницької діяльності, публічних виступів, умінь самостійної роботи з літературою і Інтернет-ресурсами; розширення світогляду, ерудиції;

виховна – виховання толерантності, особистої відповідальності за виконану роботу.

Веб-квест може стосуватися однієї дисципліни або бути міжпредметним. Дослідники відзначають, що в другому випадку він більш ефективний.

Форми Веб-квеста також можуть бути різними:

  створення бази даних з проблеми, всі розділи якої готують діти;

− створення мікросвіту, в якому учні можуть пересуватися за допомогою гіперпосилань, моделюючи фізичний простір;

− написання інтерактивної історії (діти можуть обирати варіанти продовження роботи; для цього кожного разу вказуються два-три можливих напрями);

− створення документа, що містить аналіз будь-якої складної проблеми і пропонує учням погодитися або не погодитися з думкою авторів;

on-line інтерв’ю з віртуальним персонажем. Відповіді та запитання розробляються учнями, які глибоко вивчили певну особистість (це може бути політичний діяч, літературний персонаж, відомий вчений і т. ін.). Цей варіант роботи краще всього пропонувати не окремим учням, а міні-групі, яка одержить загальну оцінку (яку дають учні і викладачі за свою роботу).

Проблеми адаптації

В усіх дітей різні умови навчання, і кожен особисто вирішує, які ресурси краще використовувати в конкретній ситуації. Матеріал доступний тільки в Інтернеті, легко замінити будь-яким іншим мотивуючим завданням. Якщо вихованцям складно одержати доступ до сайтів, адреси яких наведено у завданні, викладач може заздалегідь роздрукувати цю інформацію і роздати її на занятті. Діти можуть увійти на ці сайти вдома або після занять.

Для створення Веб-квестів розроблені спеціальні шаблони, що дозволяють педагогам та учням їх самостійно створювати. Колекції Веб-квестів з багатьох навчальних дисциплін на різних мовах для різних вікових груп розміщуються на освітніх порталах.

Наведемо характеристики зразкового Веб-квеста

Веб-квест можна вважати ідеальним, якщо:

− Веб-квест є «гачок», що дозволяє учням зберігати інтерес до роботи, яка виконується впродовж усіх її етапів. Таким «гачком» може бути заплутаний сюжет, загадка, детектив, пошук скарбів або інша діяльність у формі гри. Ці «гачки» є важливим мотивуючим чинником, і дуже добре, якщо буде використано елементи стимулювання;

− Веб-квест містить матеріали, що відповідають віковій категорії і здібностям учнів. Інформаційне багатство мережі надає можливість забезпечити ресурсами і повноцінною участю в командній роботі дітей з різними творчими здібностями;

− виконання завдання Веб-квеста передбачає спільну діяльність. Оцінка вкладу члена команди в спільну справу з боку учнів також є гарним мотивуючим чинником;

− як використовуються матеріали в різних формах мультимедіа- джерел, таких як фотографії, карти, анімація, відео і звук. Не секрет, що зорова пам’ять сприяє кращому засвоєнню інформації, тому використання візуальних ресурсів мережі – ще один спосіб підтримання інтересів вихованців;

− Веб-квест простий у використанні. Навігація за розділами Веб-квеста має бути інтуїтивно зрозумілою, учні повинні мати можливість легко переміщуватися з одного місця в інше. Це одна з причин привабливості Веб- квестів, що створені у вигляді Веб-сторінок;

− Веб-квест розроблений з урахуванням його інтеграції з іншими видами навчальних матеріалів з теми, що вивчається;

− Веб-квест містить вбудований механізм оцінки, що в свою чергу дає гарний орієнтир на те, як має бути виконана робота.

 

 1.       Використання технології Веб-квест у

навчальному процесі позашкільних закладів

Як залучити до виконання Веб-квестів учнів завжди залежить від уміння викладача: в ході пояснення, або повторення, відкриття нової проблеми у вивченому вже матеріалі, зацікавлення їх, буквально «запалити» і запропонувати самостійну роботу над проблемою у вигляді Веб-квеста. Все це точно буде залежати від зацікавленості учнів.

Здійснення проектної діяльності за допомогою мережевих ресурсів має низку певних переваг, а для педагогів, які використовують Інтернет на заняттях, технологія Веб-квестів – відносно легкий спосіб навчити користуватися всесвітньою павутиною в навчальних цілях.

Зазначимо головні переваги Веб-квестів:

− Веб-квести дають викладачеві яскравий приклад того, як здійснювати проектну роботу;

− модель роботи з Веб-квестами використовують багато викладачів у різних країнах, тому в мережі можна знайти значну кількість розробок,  розпочати можна з вибору готового продукту і використовувати його без змін або, можливо, змінювати;

− в Інтернеті є шаблони, які можуть бути вельми корисні викладачам, які бажають створювати свої власні Веб-квести, різні завдання, які можуть бути використані в запропонованій технології, масу методичних порад для викладачів, як і де знайти корисні сайти для створення Веб-квеста, а також список пошукових систем та інструкцій щодо їхнього використання;

− викладач надає список сайтів, який учні використовують у процесі виконання проекту. В результаті на пошук необхідної інформації вони витрачають менше часу, ніж на виконання завдання;

− одна з найголовніших причин використання технології Веб-квестів, - це те, що велика кількість дітей буде із задоволенням працювати за цією технологією з метою підвищення рівня володіння науковими знаннями з предмету.

Освітні Веб-квести можуть бути автономними або входити до змісту навчальних курсів. На Веб-сторінці з навчального курсу розміщується текст викладача або розробника, який підготував курс. Як правило, сторінка присвячена окремому питанню. Кожна теза в тексті супроводжується посиланням на статті, ілюстрації та інші матеріали, що розміщені на сервері і мають відношення до теми.

Питання для обговорення і самоперевірки:

1. Охарактеризуйте освітній Веб-квест.

2. У чому полягають переваги використання освітніх Веб- квестів?

3. Наведіть алгоритм створення та форми Веб-квеста.

4. Типи та структура Веб-квестів навчального процесу.

5. Наведіть характеристики складових Веб-квеста.

6. Охарактеризуйте діяльність учнів на кожному етапі виконання Веб-квеста.

7. Які характерні особливості Веб-квеста?

8. Що відрізняє Веб-квест від інших технологій?

9. Використання Веб-квестів в навчальному процесі закладу.

10. З якою метою Веб-квести використовуються в навчальній роботі?

11. Переваги та недоліки використання технології Веб-квест.

Творчі завдання

1. Проаналізуйте обраний Вами Веб-квест. Як він сприяє підвищенню якості навчання?

2. Оберіть освітній Веб-квест, проаналізуйте його мету, завдання, структуру і зміст.

Розділ 2. Інтеграція інтерактивних технологій

Блог з Веб-квест у навчальному процесі

2.1. Блог-квест у підготовці компетентного фахівця

Суспільство ХХІ століття – це суспільство інтенсивного впровадження Інтернет у всі сфери життєдіяльності. В усьому світі набуває пріоритетного значення використання Інтернету у навчанні. Пріоритетним є запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, а також упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Інтернет, гіпермедіа, віртуальна група, віртуальний позашкільний навчальний заклад – основні терміни, що використовуються в інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ). За допомогою цих технологій будується інтерактивний навчальний процес.

Використовуючи E-mail, Telnet, Newsgroups, Usenet, Hypertext, Multimedia, Hypermedia, створюється можливість інтерактивного спілкування всіх користувачів. Стрімкий розвиток сучасних сервісів Інтернет зумовив їх використання під час інтерактивної взаємодії педагога з навчальною аудиторією. Велику популярність у навчальному процесі набуло використання проектної технології та блог-технології.

Виконання навчального проекту орієнтовано на створення освітнього продукту, а не просто на вивчення певної теми. Завдання виконання проекту – це одержання нового продукту, розв’язання наукової, технічної або іншої проблеми.

Освітній проект – це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх її учасників за певний проміжок часу.

Розвиток Інтернет-технологій, ІКТ зумовили появу і використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних мереж та на їх основі телекомунікаційних проектів. Одним із різновидів телекомунікаційних проектів є Веб-квест.

Освітній Веб-квест – сторінки з певної теми на освітніх сайтах, які поєднані гіперпосиланнями зі сторінками з інших сайтів у Всесвітній павутині.

Інтеграція технологій Блог та Веб-квест зумовили появу технології Блог-квест.

Блог (англ. blog від web log) – це Інтернет журнал подій, Інтернет-щоденник, основний вміст якого - регулярне додавання записів, що містять текст, зображення або мультимедіа. Або Блог – тип Веб-сайту, основний зміст якого – записи (текст, зображення, посилання, мультимедіа), що додаються регулярно й мають назву «пости». Пости публікують на такому сайті в зворотньому порядку.

Блог-технологія дозволяє, не маючи спеціальних знань, здійснювати швидку і доступну публікацію в Інтернеті різних даних, зазвичай хронологічно впорядкованих, організовувати віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування користувачів.

Отже, інтеграція технології Блогу і Веб-квест, тобто технологія Блог- квест, надає можливість здійснювати спілкування, обговорення, висунення та захист власних пропозицій у проекті, що розглядається.

Розвиток проектних технологій навчання, їх інтеграція з ІКТ, поява технологій Веб- і Блог-квест значно впливають на формування наукових компетенцій учнів, що є однією з актуальних проблем нинішньої освіти.

Розвиток інтегрованих технологій Веб-квест, а також блогів сприяв появі технології Блог-квест, що лише починає розвиватися і використовуватися в освіті на всіх її рівнях і потребує подальшого опрацювання.

Виокремимо п’ять основних компетенцій, що формуються в процесі виконання Веб-квестів:

1. Технічна компетенція, що формується під час роботи з науковими системами, зокрема роботою в чаті, E-mail, Mailing-Listen та ін., Веб 2.0 – блоги, картинна галерея також сприяють роботі з Веб-квестом.

2. Культорологічна компетенція формується в процесі знайомства з визначними подіями, датами, культурами, міжкультурним характером, що відкривається в процесі спілкування і мандрівок у всесвітньому просторі (WWW). Розміщення напрацьованих матеріалів у WWW, культурного кодексу, презентацій з виконаними розробками також сприятиме формуванню культурологічної компетенції.

3. Соціальна компетенція – формується в процесі спілкування. Такі соціальні сервіси, як Fasebоok, Chat сприятимуть виконанню Веб-квеста.

4. Комунікативна компетенція формується в процесі здійснення асинхронного і синхронного спілкування в мережі. Зрозуміло, що не всі та не завжди мають змогу одночасно спілкуватися, працювати, тому використовується асинхронне спілкування – E-mail. У випадку, коли є можливість працювати одночасно в установлений час, використовується синхронна форма спілкування і робота в Chati.

5. Рефлексивна компетенція – представлення та захист власного погляду. Розвиток інтерактивної технології Веб-квест, її впровадження в навчальний процес зумовили продовження цієї технології в альтернативній інтерактивній технології Блог-квест. Цей проект побудований на основі технології блогу, мови HTML, пошуку та використання безкоштовного Веб-простору, без використання реклами і на основі зв’язку з одним доменом.

Такі блоги безкоштовні, якщо не містять реклами, крім цього не потребують додаткових знань з програмування. Використовується платформа Word Press відповідно, як і Internet Explorer, а також працює за аналогією. Блог-квест і Веб-квест працюють за аналогією, різниця полягає лише в оформленні та способі представлення інформації. Блог-квест засновано на Блог-soft ware, а Веб-квест – на основі HTML програмування.

У Блог-квесті, так само як і у Веб-квесті, за тим самим алгоритмом здійснюється інтерактивне спілкування вихованців. Використовуються сервіси Веб 2.0, мова HTML, що не потребують знання програмування, представлення і роботу із сайтами. Робота в Блог-квесті в онлайн-режимі використовує сервіси: Word Press, Blogger або My blog.

Створення освітніх Блог-квестів здійснюється на безкоштовних платформах Word Press, Blogger або My blog.

Зрозуміло, що поки інтерактивна технологія навчання Блог-квест досить молода і в Україні майже не використовується в навчальному процесі.

Автори далі в роботі наводять приклад офіційного web-сайту центру  науково-технічної  творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, розроблений творчим колективом педагогів інформаційно-технічного відділу ЦНТТУМ.

Актуальність даного проекту визначається необхідністю створення та функціонування сайту для забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються позашкільним навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку закладу, про нововведення у галузі освіти.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін.

Для чого створено сайт закладу? Сучасний позашкільний навчальний заклад поряд з основним призначенням – навчати та виховувати дітей повинен бути осередком інформації, який зацікавлює громадськість, батьків вихованців, педагогів та дітей. З розвитком глобальної мережі Інтернет ЦНТТУМ отримав необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Інтернет дозволив вести спілкування між колегами-педагогами на сторінках веб-ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, вирішувати наболілі проблеми, тощо. Перед сучасним навчальним закладом постала вимога сьогодення – мати досконалий веб-ресурс, який надасть змогу презентувати центр, розмістити свої напрацювання, новини, створити засіб спілкування у мережі Інтернет.

При створенні сайту використовуються модулі - веб-додатки, скомбінувавши які можна отримати сайт будь-якої складності: від простої домашньої сторінки з гостьовою книгою до великого порталу:

 1. Форум
 2. Новини сайту
 3. Медіатека
 4. Документація
 5. Відділи
 6. Обмін досвідом
 7. Виставка-конкурс "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!"
 8. Сторінка для батьків
 9. Архів
 10. Календар
 11. Фотогалерея
 12. Відеоматеріали
 13. Гостьова книга
 14. Статистика відвідувань

При розробці були виконані всі вимоги технічного завдання: використано модуль для збереження, редагування та перегляду сторінок сайту, реалізовано книгу відгуків та підключений форум.

Налаштована система адміністрування веб-сайтом, яка дозволяє додавати та редагувати контент веб-сайту за допомогою веб-браузера. У системі адміністрування передбачено існування користувачів з будь-якими привілегіями та правами доступу до ресурсів.

При розробці даного сайту було використано мову розмітки html, каскадні таблиці стилів css, програмування РНР та сервер баз даних MySQL. Для розробки дизайну сайту та обробки графічних зображень використовувалися такі графічні редактори як AdobePhotoshop CS5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховуючи той факт, що нині всі учні, мають базові навички читання і запису текстової інформації, вміють з нею працювати, а також працювати та використовувати Інтернет та його сервіси, вони можуть використовувати технологію Блог-квест у будь-якому навчальному закладі. Використання Блог-квестів не прив’язується до конкретного предмету і може бути використано в будь-якій предметній галузі. Крім того, технологія Веб-квест підходить для міждисциплінарного навчання, навчання дітей і дорослих, особливо для вчителів. Блог-квест використовується в процесі колективної роботи, під час якої значна увага приділяється самостійній роботі, роботі в групах з використанням онлайн спілкування, маючи доступ до www одержується можливість працювати з будь-якого місця і в будь-який час.

Використання сервісів Інтернет, здійснення навчання в практичній діяльності, інтерактивного навчання на основі Веб-квест та Блог-квест сприяє підготовці компетентного фахівця, формуючи в нього такі компетенції: технічну, інформаційну, комунікаційну, культурологічну, соціальну. Це, в свою чергу, впливає на формування навичок самостійного пошуку розв’язання поставленої проблеми, її представлення та відповідальності кожного учасника за прийняте рішення, інтеграцію знань, набутих у процесі навчання.

 

 

2.2. Використання Веб-квестів у навчальному процесі

Нині у ПНЗ практично всі вихованці користуються ІКТ, що спрощує для них процес пошуку інформації, обробки її та представлення в різноманітних презентаційних формах. Використання комп’ютера як інструменту творчої діяльності сприяє досягненню таких цілей:

− підвищення мотивації до самоосвіти;

− формування нових компетенцій;

− реалізація креативного потенціалу;

− підвищення особистісної самооцінки;

− розвиток особистісних якостей.

Нині в суспільстві відчувається нестача фахівців, які були б здатні самостійно та в команді розв’язувати виникаючі проблеми, що вирішуються за допомогою мережі Інтернет. Тому використання в навчальному процесі проектної технології та Інтернет, Блог-квестів, значно змінює навчальний процес, підвищує його якість, сприяє розвитку інтересів дітей, активізує їх діяльність на заняттях.

До проектної технології покладено за основу поняття «проект», його прагматична спрямованість на результат, який одержується в процесі розв’язання тієї чи іншої теоретичної або практичної проблеми. З цією метою необхідно навчити вихованців самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблеми, залучаючи з цією метою знання з різних галузей, здатність прогнозувати результати та можливі наслідки різних варіантів рішення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Немає сумніву, що одержаний досвід принесе свої плоди в майбутньому, сприятиме розвитку таких компетенцій:

− використання ІКТ для розв’язання професійних задач (у тому числі для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп’ютерної презентації, Веб-квесту, флеш-роликів, баз даних та ін.);

− самостійне навчання та самореалізація;

− робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль);

− уміння знаходити різні способи розв’язання проблемної ситуації;

− визначення найбільш раціонального варіанту, обґрунтування свого вибору;

− навички публічного виступу (обов’язкове проведення попередніх захистів, захистів проектів з виступом авторів, з питаннями, дискусіями).

Враховуючи той факт, що у позашкільних навчальних закладах особливе місце займає дослідницька робота учнів, заслуговує на увагу інтеграція методу проектів з використанням Інтернет і рольових ігор. Такий вид проектів називають Веб- квестом.

Блог-квести – організовані засоби Веб-технологій у середовищі WWW. За своєю організацією є досить складними; вони спрямовані на розвиток у вихованців навичок аналітичного і творчого мислення; педагог має володіти високим рівнем предметної, методичної та інформаційно-комунікаційної компетентності.

Отже, Блог-квест поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових технологій в середовищі WWW засобами Веб-технологій.

 

2.3. Принципи класифікації Веб-квестів в поєднанні з проектною діяльністю

За своєю суттю, основою Блог-квестів є проектна методика, що орієнтована на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, котра здійснюється за певний проміжок часу. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Проектна діяльність найбільш ефективна, якщо її вдається пов’язати з програмним матеріалом, значно розширюючи і поглиблюючи знання вихованців у процесі роботи над проектом. Метод проектів завжди передбачає розв’язання проблеми, що, як правило, не обмежується однією темою. Розв’язання значимої проблеми сприяє тому, що вдається переключити увагу дітей з форми вислову на її зміст. Вихованці зайняті тим, як розв’язати проблему, які знайти раціональні способи її розв’язку, де знайти переконливі аргументи, що доводять правильність обраного шляху. Блог-квест містить тематичні проекти за технологією Веб-квест.

Вперше термін «Веб-квест» був запропонований в 1995 р. Берні Доджем, професором Університета Сан-Дієго (США). Автор розробив інноваційні додатки до Інтернет з метою інтеграції в навчальний процес для різних предметів і рівнів навчання.

Б. Додж виділив три принципи класифікації Веб-квестів:

1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові.

2. За предметним змістом: монопроекти, міжпредметні Веб-квести.

3. За типом завдань, що виконують учні: переказ, компіляційні загадки, журналістські, конструкторські, творчі, переконуючі, розв’язок суперечливих проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінні, наукові.

Веб-квести можуть бути короткотерміновими і довготерміновими. Робота над короткотерміновим Веб-квестом може займати від одного до трьох занять, а над довготерміновим – більш тривалий час.

Розглянемо детально класифікацію Веб-квестів за типом завдань.

Завдання на переказ є найпримітивнішими і становлять найбільш простий приклад використання Інтернет як джерела інформації та вважається Веб-квестом за умови:

− формат і форма доповідей вихованців відрізняється від оригіналів матеріалів, матеріал тексту не є простим копіюванням тексту з Інтернет у текстовий редактор;

− діти вільні у виборі того, про що розповідають і як систематизують знайдену інформацію;

− використовують навички збирання, систематизації та обробки інформації.

Суть компіляційного завдання полягає в тому, що вихованці мають взяти інформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумкова компіляція може бути опублікована в Інтернеті або представлена як нецифровий продукт, наприклад, книга.

Веб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує синтезу інформації з набору джерел і створення головоломки, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на сторінках Інтернет. Навпаки, необхідно придумати загадку, розв’язання якої потребує:

− одержання інформації з множини джерел;

− складання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень з різних джерел інформації;

− вилучення хибних відповідей, які спочатку уявлялися правильними, а в процесі розгляду стали хибними.

У журналістських Веб-квестах учні мають зібрати факти та організувати їх у жанрі репортажу новин, інтерв’ю і т. ін.

Конструкторський Веб-квест потребує від дітей створення продукту або плану з виконання раніше визначеної мети в певних межах.

Творчий Веб-квест вимагає створення продукту в заданому форматі. Творчі проекти схожі на конструкторські, проте є вільними і непередбачуваними в своїх результатах. У процесі оцінки таких проектів необхідно більше уваги приділяти творчості й самовираженню вихованців.

Веб-квести з розв’язання суперечливих проблем передбачають пошук і представлення різних, а інколи суперечливих думок з однієї проблеми і спробу привести їх до консенсусу.

Переконуючий Веб-квест має на меті створення продукту, здатного переконати будь-кого. Таке завдання виходить за межі звичного перекладу і вимагає розробки аргументів на користь будь-якого твердження, думки, варіанту розв’язку проблеми на основі матеріалів, одержаних у процесі роботи з квестом. Кінцевим продуктом може бути лист, стаття, прес-реліз, постер, відеозапис, мультимедійна презентація, Веб-сторінка.

Веб-квести, які орієнтовані на самопізнання, мають на меті краще пізнання самих себе, що може розвиватися через дослідження он, офф- лайн.

Аналітичний Веб-квест досліджує взаємозв’язок речей реального світу в межах заданої теми. Такі завдання дають підгрунтя для одержання вихованцями знань в умовах, за яких вони мають уважно вивчати речі, знаходити спільне і різне, а також находити скриті або схожі явища, розуміти зв’язок причин і наслідків, обговорюючи їх значення.

Наукові Веб-квести слугують для знайомства та залучення учнів до наукових досліджень у різних галузях знань. Інтернет містить історичну та нову інформацію, яка може бути корисною в будь-якій галузі науки.

Оцінні Веб-квести представляють вихованцям низку предметів із запрошенням до їх оцінки або класифікації, вибору рішення з обмеженого списку або оцінки результатів проведених досліджень.

Веб-квест має наступну структуру:

− вступ (формулювання теми, опис головних ролей учасників, сценарій квеста, план роботи або огляд усного квеста);

− центральне завдання (завдання, питання, на які діти мають найти відповідь у межах самостійного дослідження, який підсумковий результат має бути досягнутий);

− список інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень, у тому числі ресурси Інтернет;

− опис основних етапів роботи;

− заключення (підсумки дослідження, питання для розвитку теми).

Розглянута інтерактивна методика Веб-квестів навчає вихованців знаходити необхідну інформацію, здійснювати її аналіз, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі, її використання є нескладним, не потребує завантаження додаткових програм або одержання специфічних технічних знань та навичок – необхідним є лише комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

 

 

 

2.4. Етапи роботи та критерії оцінювання Блог- та  Веб-квестів

Досить складним питанням є оцінювання Блог-квестів.

Наведемо критерії оцінювання Блог-квестів із зазначенням балів:

 

 

Зміст

 

Критерії

Обґрунтування критеріїв

Бали

Самостійна робота групи

Розуміння завдання

– демонстрація точного розуміння завдання;

– застосовуються матеріали, котрі частково не відносяться до теми;

– включені матеріали, що не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

10

5

 

0

 

Повнота розкриття теми

– розкрита повністю;

– розкрита частково;

– тема не розкрита.

10

5

0

Виклад аспектів теми

– викладені повністю;

– частково;

– не викладено.

10

5

0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

– стратегія розв’язку викладена правильно;

– процес розв’язку неповний;

– стратегія розв’язку викладена неправильно.

 

10

5

0

Логіка викладу інформації

– матеріал викладено логічно;

– порушення логіки;

– відсутність логіки.

10

5

0

Узгоджена робота в групі

– чітко спланована робота групи;

– робота групи частково спланована;

– не спланована робота в групі.

10

5

0

Розподіл ролей в групі

– діяльність у групі рівномірно розподілена;

– робота розподілена між більшістю учасників групи;

– декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

5

 

3

 

0

Авторська оригінальність

– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;

– у роботі присутні авторські винаходи;

– стандартна робота.

 

5

 

3

0

Рівень самостійності роботи групи

– повна самостійність у виконанні роботи;

– часткова самостійність роботи групи;

– несамостійна робота групи.

 

5

3

0

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

– грамотно та стилістично правильно оформлена робота;

– не грубі помилки;

– грубі помилки.

5

 

3

0

Захист роботи

Якість доповіді

– аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;

– порушення логіки, неповне представлення результатів;

– відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

10

 

5

 

0

Об’єм і якість знань з теми

– доповідачі демонструють ерудованість, відображають  міжпредметні зв’язки;

– доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;

– доповідачі не володіють матеріалом.

10

 

3

 

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

– доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;

– доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;

– доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

 

5

 

 

2

 

 

0

Відповіді на запитання

– доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;

відповідають на всі види запитань;

– доповідачі не можуть відповісти на всі запитання.

 

10

 

3

 

0

Ділові та вольові якості доповідача

– доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;

– доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;

– доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

5

 

2

 

0

 

Оцінка «12-10» – 150-120

Оцінка «9-7»  – 119-90

Оцінка «6-4»  – 89-70

Оцінка «3-1»  – 69-0

В організації самостійної роботи учнів важливо, щоб Блог-квест, що містить низку Веб-квестів, складався з таких частин:

− представлення фонової інформації та ознайомлення з темою;

− постановка задачі, яка б зацікавила вихованця (актуальна проблема і ситуація);

− список необхідних джерел інформації (Веб-документи, бази даних, книги, консультації); більшість джерел в документі у вигляді посилань на сторінки Інтернет;

− детальний та покроковий опис процесу виконання всіх завдань, поряд із створенням проекту, його можливих варіантів;

− презентація проекту, що може бути розміщена в Інтернеті, в якій підводяться підсумки та висуваються пропозиції з виконання Веб-квесту.

Веб-квест – комплексне завдання, а тому оцінка його виконання має ґрунтуватися на декількох критеріях, що орієнтовані на тип завдання та форму представлення результату.

Рекомендується використовувати від 4 до 8 критеріїв, що можуть включати оцінку:

− дослідницької та творчої роботи;

− якості аргументації;

− оригінальності роботи;

− навичок роботи в мікрогрупі;

− усного виступу;

− мультимедійної презентації;

− письмового тексту.

Відповідно до наведених критеріїв шкала оцінювання Блог-квеста може здійснюватись, наприклад, за таким бланком:

ПІБ учасника

Ступінь дослідження

Актуальність обраної

теми

Творчий підхід

Професіоналізм

Загальний бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведемо таблицю критеріїв оцінювання Блог-квеста:

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання

Включаються матеріали, що мають безпосереднє відношення як до теми, так і матеріалу, які не мають відношення до неї;  обмежена кількість джерел.

Включені матеріали, які не мають відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється.

Виконання завдання

Оцінюються роботи інших періодів, висновки аргументовані; всі матеріали мають

відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел.

Не вся інформація з достовірних джерел; частина інформації не має прямого відношення до теми.

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на запитання; не оцінено або проаналізовано інформацію.

Результати роботи

Чітке і логічне представлення інформації, що має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована та обґрунтована. Є критичний аналіз і оцінка матеріалів.

Точність і структурованість інформації; оригінальність оформлення роботи. Недостатня власна позиція та оцінка інформації. Робота схожа на інші.

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні неправильно; не дається чітка відповідь на поставлені запитання

Творчий підхід

Представлені різноманітні підходи до розв’язку проблеми. Робота відрізняється індивідуальністю та виражає погляд мікрогрупи.

Демонструється один погляд на проблему; проводяться порівняння, але відсутні висновки

Інформація скопійована із запропонованих джерел; відсутні критичні погляди на проблему; робота мало

пов’язана з темою Веб-квеста

 

Відповідно до мети і змісту, специфіки Блог-квесту шаблон оцінювання може бути таким:

Вид завдання

 

Можливі критерії оцінювання

 

Комп’ютерне представлення тексту

Представлення текстової інформації, дотримання відповідних вимог, відсутність помилок, логічність та послідовність викладу

Усний виступ

Адекватність змісту жанру виступу, логічність викладу, ефективність засобів наочності та засобів невербальної комунікації

Проект

Глибина та оригінальність змісту, якість оформлення, грамотність викладу, успішність колективної роботи

 

Блог-квести найбільш ефективно використовуються для роботи в міні- групах, проте є Блог-квести, що виконуються окремими учнями. Крім цього, Блог-квести можуть стосуватися одного предмету або бути тематичними, міжпредметними, робота в міждисциплінарних Веб-квестах більш ефективна.

У проведенні самостійної роботи за допомогою Блог-квестів використовуються різні форми.

Найпопулярніші форми Блог-квестів:

− створення бази даних з проблеми, всі розділи якої готують вихованці;

− створення мікросвіту, в якому діти пересуваються за допомогою гіперпосилань, моделюючи фізичний простір;

− написання інтерактивної історії;

− створення документа, в якому відображено аналіз складної проблеми;

− інтерв’ю он-лайн з віртуальним персонажем.

Розглянемо можливі етапи роботи учнів над Веб-квестами, які є складовими Блог-квеста:

1. Обирає одну із запропонованих йому ролей. Обравши собі певну «роль», він переходить до одного з досьє, що представлено на сторінці Веб-квесту.

2. Аналізує, як його роль узгоджується із завданнями інших членів команди. В результаті проходження цих етапів у учнів формуються елементи інформаційно-комунікаційної компетенції: вибір соціальної ролі, одержують навички роботи в групі.

3. Досліджують запропоновані ресурси та ресурси медіатеки навчального закладу (книги, журнали, енциклопедії). При цьому вони аналізують інформаційні ресурси, відбирають необхідну інформацію, шукають додаткову.

4. Для підготовки звіту представляється опис артефактів. Для кожного артефакту вказується джерело (друкований посібник, електронне видання, адреси в Інтернет, пояснення, чому він необхідний під час дослідження цієї теми). При цьому вихованець набуває досвіду збереження інформації, структурування інформаційних ресурсів.

5. Після закінчення процесу пошуку подає звіт за обраною темою.

6. Веб-квест передбачає спільну роботу, тому далі діти обговорюють, сперечаються, формують план роботи групи в цілому. Кожний із них, будучи експертом у своїй галузі, бажає знайти найкращий розв’язок своїх завдань. Потім обирають форму подання загального звіту та можуть розподілити ролі для подальшої роботи: розроблення макету сайту або презентації, створення дизайну та ін.

7. Завершується цей процес груповим захистом роботи.

Аналогічно створюються всі інші сторінки. Охарактеризуємо практичну значущість використання представленої технології Веб-квесту:

− формування і прояв комунікативної компетенції;

− можливість оцінювання рівня сформованості компетентностей.

Об’єктами оцінки є результати діяльності вихованців, презентація продукту, а також спостереження за способами діяльності, володіння якими демонструють в процесі роботи в групі або під час проведення консультацій;

− можливість формування в учнів компетентності у вирішенні проблем, а також освоєння способів діяльності.

Характерними особливостями Блог-квесту, що відрізняють його від інших технологій, зокрема від методу проектів, є такі: насамперед заздалегідь визначаються ресурси, в яких є інформація, необхідна для розв’язання проблеми. По-друге, блог-квест однозначно визначає порядок дій, який має виконати вихованець для одержання необхідного результату. По-третє, обов’язковою складовою цієї технології є перелік тих знань, умінь і навичок, яких може набути дитина після виконання даних Веб-квестів, що входять до цього Блог-квесту. По-четверте, однозначно визначені критерії оцінки виконаних завдань.

 

 1.       Організація самостійної роботи учнів

за допомогою Блог- квестів

Відповідно до вимог суспільства перед сучасною освітою висувається проблема розроблення та використання сучасних форм і методів організації навчальної діяльності. Інтеграція ІКТ з іншими технологіями навчання значно підвищує якість підготовки вихованців, збільшують їхні освітні можливості здійснювати вибір і реалізацію індивідуальної траєкторії навчання у відкритому освітньому просторі. Для цього потрібне широке інформаційне поле діяльності, різноманітні джерела інформації, різні погляди на одну й ту саму проблему, самостійний пошук шляхів обґрунтування та розв’язання проблем.

Саме тому у позашкільному закладі має здійснюватися активна самостійна робота, що передбачає організацію навчального процесу відповідно до Болонського процесу, за яким навчальний час, відведений на самостійну роботу, регламентується навчальним планом. У розв’язанні зазначених проблем чильне місце відводиться використанню глобального інформаційного простору.

Вчені розглядають самостійну навчальну роботу як активну пізнавальну творчу діяльність, спрямовану на розв’язання будь-якого виду навчальних завдань або як один із видів навчальних занять під методичним керівництвом педагога, проте без його особистої участі.

Використання Веб-технологій у поєднанні з Блогами, зокрема Блог- квестами у навчальному процесі, на наш погляд, відіграє суттєву роль у розвитку пізнавальної активності, якості знань, сприяє розвитку навичок самостійного одержання знань, набуття необхідних професійних компетенцій.

Отже, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі – це потужний стимул, що дозволяє формувати в учнів необхідні знання та пізнавальні прийоми, а також розвивати мотивацію навчальної діяльності, самостійність, сприяє поліпшенню підготовки майбутніх спеціалістів.

Питання для обговорення і самоперевірки:

1. Охарактеризуйте технологію Блог-квест.

2. Які види діяльності використовуються в роботі над Блог-квестом?

3. У чому полягає сутність використання Блог-квестів у навчальному процесі?

4. Які компетенції майбутнього педагога формуються в процесі виконання Блог-квестів?

5. У чому полягає алгоритм створення Блог-квестів?

6. У чому полягає інтерактивна методика Блог-квест?

7. Які компетенції формуються в майбутнього педагога в процесі використання Блог-квестів?

8. У чому полягає місце і роль самостійної роботи учнів?

9. Як використовуються Блог-квести в самостійній роботі учнів?

10. Які особливості Блог-квестів і чим вони відрізняються від інших технологій?

Творчі завдання:

1. Проаналізуйте обраний Вами Блог-квест. Як саме він сприяє підвищенню якості навчання?

2. Оберіть освітній Блог-квест, здійсніть аналіз мети, його структури та змісту.

3. Оберіть Блог-квест та опишіть його використання.

4. Проаналізуйте ефективність використання Блог-квестів у навчальному процесі.

ВЕБ–КВЕСТ  «РІДНЕ  МІСТО – МИНУЛЕ  І  СУЧАСНІСТЬ»

 

Мета: залучити учнів до більш широкого вивчення історії рідного міста; вчити дітей працювати з додатковою літературою, виховувати гордість за той край, де народилися і живуть; прищеплювати любов до свого міста; спонукати до прагнення зробити Волинь ще красивішою.

 

Чарівність мавчиних лісів

А в житі мак, волошки сині.

І спів пташиних голосів,

Озера рідної Волині,

Які ввібрали неба синь.

Куточка кращого не знаю.

Люблю тебе, моя Волинь.

Мій батьківський, мій рідний краю.

 

Скільки століть уже відшуміло, а наша славна Волинь – все така юна красуня, і лише відгомін пережитого, шелест нетлінних сторінок історії навічно зберігається в наших вулицях, спорудах, пам’ятниках. Обласним адміністративним центром Волині є місто Луцьк. У кожного міста своя біографія, своє життя, своя історія. Луцьк одне з найкрасивіших і найстаріших міст України. Багатовікова історія міста, славні традиції волинян відбилися в пам’ятниках історії та культури, меморіальних дошках, музейних експонатах. Діти дуже люблять своє місто. Вони із захопленням вивчають славну історію, збирають матеріали про видатних земляків, малюють, ходять до бібліотек, читають, подорожують.

Веб-квест підготовлений за матеріалами Соловей Ірини Василівни, методиста інформаційно-технічного відділу центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації.

УМОВИ ГРИ

 

Кожна команда заздалегідь отримує інструктаж, пакет документів:

а) карту-схему із зображенням контрольних пунктів;

б) маршрутний лист, бланк для реєстрації на кожному пункті та бланк відповідей на завдання;

в) завдання;

г) краєзнавчу довідку.

Команди проходять запропонований маршрут по черзі, знаходячи контрольні пункти, виконуючи необхідні завдання. При цьому встановлюється час – 3 години. Контрольний пункт вважається «взятим», якщо виконані всі завдання на цьому пункті.

Члени команди повинні мати ручки, олівці, годинники.

Підбиття підсумків: виграє та команда, яка знайде максимальну кількість контрольних пунктів, виконає завдання та за мінімальний час прийде до фінішу. Підсумкові матеріали команда оформлює у формі буклету або веб-сторінки. Члени команди по завершенню веб-квесту відповідають на питання тесту «Рідне місто – минуле і сучасність».

На маршруті категорично забороняється: порушувати правила дорожнього руху; порушувати громадський порядок.

Члени команд при проходженні вступного інструктажу з техніки безпеки повинні розписатися у відповідному журналі.

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

 

Середній

Достатній

Високий

Розуміння завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація не точна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають бепосередне відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні не привабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

Творчий підхід

Учень просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Учень використовує інформацію із запропонованих джерел; демонструє критичний погляд на проблему; робота частково пов'язана з темою веб-квеста

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота вирізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи

 

ПАМ'ЯТКА

Індивідуальний план-інструкція для учнів:

 1. Познайомитись з темою і проблемою квесту, завданням групи.
 2. Вивчити список ресурсів.
 3. Скласти план пошуку інформації.
 4. Дослідити інформаційні ресурси для своєї групи.
 5. Оформити звіт у вигляді буклету або веб-сторінки.
 6. Обговорити результати роботи в команді.
 7. Ознайомитися з критеріями оцінювання звіту в залежності від обраної форми представлення.
 8. Підготуватись до захисту.

ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ЧУДЕС

Чим створюється чарівність і неповторність кожного міста? Звісно, історико-культурними пам’ятниками та архітектурними спорудами, вулицями. Таких чудес в нашому Луцьку чимало. (Кожній команді пропонуються фотографії вулиць міста Луцька)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕБ-КВЕСТ  «ЦІКАВІ  ФАКТИ  ПРО …»

http://wiki.kspu.kr.ua/images/0/01/Search.jpg

Cьогодні нереально дати знан­ня дитині на весь вік, навчити її на все життя, забезпечив­ши при цьому її активну професійну та життєву позиції. Тому перед будь-яким сучасним навчальним закладом стоять завдання:

 • навчити дитину вчитися самостійно впродовж усього життя;
 • ефективно використовувати отри­мані знання в практичному житті: професійному, громадському, влас­ному;
 • постійно відчувати потребу в само­вираженні та самовдосконаленні.

Проект - з грецької -  шлях досліджен­ня - система навчання, за якою учні здобу­вають знання й уміння в процесі планування й використання поступово ускладнюваних практичних завдань.

В українському освітньому просторі освоєння методу проектів - «соціокультурного феномену» та перспективної педагогічної технології перебу­ває на початковому етапі.

Метод проектів -  педагогічна технологія, орієнтована на застосування та набуття нових  знань. Частіше за все шляхом самоосвіти, тобто спрямована на досягнення результату в процесі розв'язання значущої проблеми. Головне - результат повинен бути реальним: який можна побачити, усвідомити, проаналізувати.

Щоб досягнути результату необхідно сфор­мувати в учнів певні компетенції. Слід зауважити, що проектна діяльність дозволяє формувати не тільки навчальні та самоос­вітні, а й життєві компетентності.

Під час роботи над проектом вихованці інформаційно-технічного відділу ЦНТТУМ навчаються планувати, працювати з різними джерелами, аналізувати, аргументувати, презентувати, оцінювати, взаємодіяти. В них формуються такі якості як: впевненість, здатність до само­освіти, адекватність, відповідальність, допитливість, зосередженість, толерантність.

Вибір тематики проекту залежав від ба­гатьох чинників:

 • інтересів та здібностей вихованців,
 • навчальної ситуації, яка склалася в групі,
 • життєвого досвіду дітей,
 • зацікавленості професійних і творчих інтересів керівника гуртка.

Раціональне поєднання теоретичних знань та їх практичне використання в проектній технології мож­на сформулювати тезою: «Я знаю, навіщо мені це потрібно, де і як я зможу використати все те, що я знаю».

Завдання сучасного керівника гуртка позашкільного закладу сьогодні — відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер.

Такий підхід сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей наших вихованців. Дитина психологічно краще готується до сприйняття невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її як особистості, її моральних якостей.

Автор проекту: Оксіньчук Тетяна Василівна

Назва проекту: «Цікаві факти про…»

Тематичні питання:

1. Цікаві факти з життя відомих людей.

2. Цікаві факти про їжу та напої.

3. Цікаві факти про людину.

4. Цікаві факти про тварин.

5. Цікаві факти про рослини.

6. Цікаві факти про транспорт.

7. Цікаві факти про космос.

8. Цікаві факти про війни.

9. Цікаві факти про гроші.

10. Цікаві факти про країни.

11. Цікаві факти про міста.

Навчальні предмети: Українська мова і література, географія, біологія, зоологія, історія, астрономія, фізика, хімія, математика, інформатика.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Вихованці повинні ближче познайомитись з цікавими фактами оточуючого світу, взнати багато нової, цікавої, корисної інформації.

Діяльність вихованців: Перед початком роботи з проектом діти знайомляться з темою, метою і завданнями. Опрацьовують питання, за якими будуть створювати проект, визначають, з якими джерелами будуть працювати. Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та друкованих джерел.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту: 2 тижні

Над проектом працювали: вихованці гуртка інформатики.

http://5info.vn/wp-content/uploads/Web_Google.jpgТип видання:

 •     науково-популярний,
 •     рекламний,
 •     навчальний,
 •     гумористичний,
 •     дитячий,
 •     шкільний

 

Анотація:

          Щоб зробити якісь речі необхідно їх ви­вчити,

а щоб вивчити - необхідно їх зробити                                                                                                                                              

                                                          (Аристотель)

Засоби реалізації проекту:

1. Забезпечення наочністю (фото, схеми)

2. Використання комп’ютерної техніки.

 

Етапи реалізації проекту:

1. Початок (визначення теми).

2. Планування.

3. Прийняття рішення (створення умов для роботи).

4. Виконання (дослідження, проведення консультацій, редагування).

5. Аналіз проекту.

6. Захист та презентація проектного  продукту.

7. Друк видання.

Процедура захисту атестаційного проекту:

Процедура захисту полягає в доведенні особистого виконання роботи.

Захист проекту проводиться публічно в присутності групи.

При захисті задаватимуться питання з теми проекту та його виконання.

Вихованець повинен володіти темою проекту.

Дослідження проблеми:

1. Сформувати завдання для учнів за їх можливостями.

http://fastpdfkit.com/images/search.jpg2. Сприяти розвитку творчих здібностей вихованців.

3. Спланувати програму роботи для кожної дитини.

4. Визначити термін для написання творчих завдань.

5. Друк проекту.

Керівники інформаційно-технічного відділу  установи використовують в своїй діяльності новітні технології навчання, зокрема проектні.

Сперечаються колеги, які форми роботи кращі: традиційні чи інноваційні. Але завдяки різним формам методичної роботи на рівні позашкілля керівник гуртка подивився з іншого боку на свою роботу, відбулися зрушення в його свідомості, а значить – він шукатиме оптимальні форми і методи роботи на своїх заняттях.

 

 

КРАЩІ  ПРОЕКТИ:

 

                

     Кужель Роман               Микита Олександра            Палій  Олександр

 

                   

Самольянов Микита             Стрілець Юрій               Куденчук Владислав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕБ-КВЕСТ  «СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ДОСЛІДЖЕНЯ

СУЧАСНОГО  СТАНУ  ПОПУЛЯЦІЇ  БАРАНЦЕВИХ

НА  ТЕРИТОРІЇ ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ»

 

Вступ. Птахи існують на планеті більше 150 мільйонів років. Вони представляють спеціалізовану гілку вищих хребетних, пристосованих до польоту. Хоча це відносно молодий клас тварин, проте поширений по всій земній кулі.

В зв’язку з широтою поширення і різноманіттям життєвих пристосувань актуальність вивченої теми визначається такими основними положеннями:

Мета –дослідити сучасний стан популяцій баранцевих на території Луцького району.

Завдання:

 1.          Проаналізувати стан дослідженості проблеми, узагальнити екологічний досвід провідних науковців та видатних екологів, визначити основні напрямки дослідження.
 2.          Вибрати основні методи дослідження, опираючись на стан дослідженості та джерела.
 3.          На основі аналізу наукових праць та практичним шляхом виявити напрямки роботи для вирішення проблеми.

Процес - для дослідження баранцевих на території Луцького району також були використані матеріали власних досліджень. Спостереження проводились у весняний, літній та осінній періоди. Фіксували час прильоту, токування, насиджування і відльоту. Для проведення спостереження були визначені наступні маршрути:

 • маршрут №1 пролягав по заливних луках, що тягнуться вздовж річки Стир біля сіл Боратин, Підгайці, Рокині, Зміїнець, маршрут №2 пролягав по Гнідавських болотах міста Луцька і маршрут №3 – вздовж річки Чорногузка біля сіл Новостав та  Баїв. Найбагатший видовий склад фауни баранцевих Луцького району відмічався по маршруту №1. На маршруті №2 було знайдено більше неповних та повторних кладок. Рідкісні кулики кульон великий і баранець великий були відмічені лише на маршруті №1. Всього на території району було зафіксовано 9 видів баранцевих.

Визначили щільність найпоширеніших видів за формулою:

 

 

Найбільш щільною на досліджуваній території є популяція баранця звичайного: приблизно 1 особина на 2 км. Другою є популяція коловодника звичайного: особина на 3км.

Виходячи із щільності та чисельності особин розробили таблицю по індексу домінування ( І д )

 

Вид куликів

Формула розрахунку  І д

І д (% )

Баранень звичайний

52/220 * 100%

23,6

Коловодник звичайний

27220 * 100%

12,2

Слуква

19/220 * 100%

8.2

Інші види куликів

34/220 * 100%

15,5

 

Під час досліджень користувались такими матеріалами: рулетка (для замірювання розмірів яєць і гнізда), фотоапарат, визначник птахів, бінокль, ручка та записник.

Теоретичне та практичне значення квесту полягає в тому, що результати доповнюють наші знання у сфері екологічного виховання та можуть бути використані у навчальному процесі, а саме: для підготовки до занять з екології, природознавства, викладанні шкільного курсу біології. Напрацьовані автором висновки можуть бути передані у сільські ради на розгляд сесій з метою сприяння у створенні екологічної стежки. Дані проведеного дослідження можуть використовуватися природоохоронними організаціями, а також організаціями мисливців та рибалок.

Ролі – дослідження індивідуальне.

Підсумок:

 1.          На території Луцького району було відмічено 9 видів сивкових.
 2.          Прилітають кулики з початку березня до середини квітня.
 3.          Найпершими були зареєстровані слукву (21квітня), останніми – набережники (18 травня).
 4.          Найбільше було відмічено кладок баранців звичайних (3), грициків великих  (2).
 5.          Насиджування триває 24-27 днів у всіх видів.
 6.          Найбільш поширені види–баранці звичайні, травники, найменш поширені на території Луцького району – кульон великий, кульон середній, баранець малий.
 7.          У Червону книгу України занесені – баранець звичайний, кульон великий, кульон середній.
 8.          Відносна чисельність особин всіх видів станом на 2013 рік становила на території Луцького району – 220 особин.
 9.          Найбільша щільність у баранця звичайного, найменша – кульона середнього.

Результати проведеного дослідження показали, що потрібно шукати шляхи вирішення проблеми.

На даний час щільність промислових куликів низька порівняно з минулим. У Луцькому районі в 2000 роки не відкривлось полювання на жоден  з куликів.

1. Зменшення лісів у зв’язку з господарським освоєнням нових територій. У цьому випадку скорочуються життєві простори птахів. Саме це і є одним із факторів, які сприяли зменшенню кількості слукви.

2. Гідромеліорацією, греблями, вирівнюванням русел річок, різними технічними спорудами, які є непереборними перешкодами на життєвому шляху багатьох хребетних. Цей фактор впливає на різке зменшення чисельності лугових куликів. Так, внаслідок невдалого осушення болота біля села Маяки Луцького району із біоценозу зникли баранець великий, грицик великий, різко знизилась кількість баранців звичайних.

3. Забруднення рік, озер, ставків, грунту, повітря, що негативно впливає на чисельність птахів і викликає їх загибель.

4. Застосування отрутохімікатів без врахування їх негативної дії на корисну фауну.

5. Прямим зіткненням з технікою. Багато куликів, які летять щільними зграями, розбиваються об літаки. Часто осушення боліт проводиться під час насиджування, в результаті чого і пташенята гинуть під колесами транспортних засобів.

6. Надмірним промисловим винищуванням і браконьєрством. На даний час занесені до Червоної книги.

Щоб зберегти видовий асортимент фауни куликів, необхідно створити абсолютні заповідники, заказники, залишити недоторканими значні площі природних ландшафтів, піклуватися про додержання правил полювання, боротися з браконьєрством, проводити сезон тиші (квітень – липень), здійснювати комплекс біоценотичних та біотехнічних заходів.

Щоб забезпечити екологічно сприятливі умови для життя куликів, слід налагодити меліоративну сітку і регулювання рівня води в каналах, ставках. Озерах. Заплавних лугах. Громадськість повинна постійно стежити за охороною заборонних смуг вздовж річок. Озер та інших водойм, де заборонено випасати худобу, косити сіно, рубати лозу, особливо в сезон тиші – період з 15 квітня по 15 липня.

 

 

 

 

 

ВЕБ-КВЕСТ «СВІЧА, ЗАПАЛЕНА  ВІД  СЕРЦЯ», 

ПРИСВЯЧЕНИЙ  200 РІЧЧЮ З  ДНЯ  НАРОДЖЕННЯ  

Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Автори:http://www.tunnel.ru/i/997/1328213061724500.jpeg творчий колектив керівників гуртків

інформаційно-технічного відділу у складі:

 •             Оксіньчук Т.В.
 •             http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Taras_Shevchenko_selfportrait_oil_1840.jpgСоловей І.В.
 •             Ковальчук Н.В.
 •             Бабула І.І.
 •             Семиряк Д.В.
 •             Чернишова Є.О.
 •             Довгун Л.С.

 

Ключове питання:  Що ми знаємо про Т.Г. Шевченка?

Тематичні питання:

1. Біографія Шевченка.

2. Кобзар.

3. Художник Шевченко.

4. Музеї. Пам’ятники.

5. Національна премія.

6. Публікації і статті.

7. Портрети і фото.

Змістовні питання:

1. Як в особі Т.Г. Шевченко співіснували два творчі світи: поетичний і малярський?

2. Як поет розкриває героїчне минуле України?

3. Як Шевченко розкриває гірку долю української жінки?

4. Мотиви чужини у творчості поета.

 

 

Стислий опис:

9 березня 2014 року український народ відзначає 200 років від Дня народження Т.Г. Шевченка. Він пробуджував любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Інформаційно-технічний відділ ЦНТТУМ приймає участь у проведенні заходів, присвячених 200 річчю від Дня народження Т.Г. Шевченка. Навчальний проект допоможе вихованцям ближче  познайомитися з життєвим та творчим шляхом великого поета.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Вихованці повинні ближче познайомитись з життям і творчістю Т.Шевченка, визначити, що твори митця сповненні любові до Батьківщини, що його думи, пісні – це боротьба за кращу долю українського народу.

Діяльність вихованців

Перед початком роботи з проектом діти знайомляться з темою, метою і завданнями. Розділившись на групи, опрацьовують питання, за якими будуть створювати проект, визначають, з якими джерелами буде працювати кожна з груп. Збирають і систематизують інформацію з Інтернету (зокрема з сайту ЦНТТУМ) та друкованих джерел.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту  3 тижні

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи вихованці повинні знати й узагальнювати відомості з біографії Т.Г.Шевченка, згадати твори, які вивчали. Вміти узагальнювати  знайдений матеріал і роботи висновки, вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію.

 

Над квестом працювали: вихованці інформаційно-технічного відділу ЦНТТУМ.

 

Анотація:                                 У руках пензля і пера

Нескорена дума палахкотіла.

Мета: розкриття життєвого і творчого шляху Т. Шевченка. Усвідомлення багатовимірності Шевченкового генія та його духовної величі.

Засоби реалізації

1. Забезпечення наочністю (фото, схеми, інформація з Інтернет).

2. Використання комп’ютерної техніки.

Етапи реалізації проекту

1. Початок (визначення теми, створення груп).

2. Планування.

3. Прийняття рішення (створення умов для роботи).

4. Виконання (дослідження, консультації, редагування написаного).

5. Аналіз проекту.

Дослідження проблеми

1. Сформувати групи гуртківців за їх можливостями.

2. Сприяти розвитку учнівських творчих здібностей.

3. Розпланувати програму роботи для кожної групи.

4. Визначити термін для написання творчих завдань.

5. Друкування проекту.

Прийшов час вшанувати доземним уклоном людину, що серед безпросвітньої суспільної темряви, цькування і розпинання живої вільної думки і слова сміливо запалила одиноку, але яскраву і невчасну свічу любові до «братів незрячих, гречкосіїв та безталанної матері України».

У Шевченкові  співіснували два творчі світи: поетичний і малярський. Але Шевченко – поет і Шевченко – художник – обстоювач  правди, виразник найглибших людських почуттів, народних думок, і прагнень, будитель сонних душ, «володар в царстві духа.»

Ти свічку засвітив... Світи!

Кинь світла свого в сутінки,

у темінь кинь.

В історії світової культури Т. Шевченко посідає особливе місце. Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним генієм, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть у години страждань і тяжкої неволі. За підрахунками дослідників, до нас дійшло близько 240 поетичних творів Кобзаря, а живописних - олійних картин, акварелей сепій, офортів, малюнків майже 1200. Сама ця кількість свідчить про його високу закоханість у малярство.

 

Не вернуся!

В далекому краю,

В чужу землю, чужі люди

Мене заховають,

А своєї ся крихотка

Надомною ляже

 

Митці усіх віків прагнули оспівати природу, яка давала їм силу і натхнення. Краса української землі завжди полонила творчу душу Шевченка, кликала до пера і пензля.

 

Над Дніпровою сагою

Стоїть явір меж лозою,

Меж лозою з ялиною,

З червоною калиною...

 

Від початку невільницького життя поет раз за разом звертається до мотивів чужини. Тяжка солдатська доля не може не відгукнутися тужливим рядком віршів і малюнків. Серед малярських робіт цього часу вражає серія "Притча про блудного сина". Козак постає гордою і нескореною людиною, яку хоч і замкнули в неволі, але не перемогли. Може тому з’явились ці вірші:

 

Нехай почують слово люди,

Бо вже послухались – таки

Горбаті скелі і верблюди,

Нікчемне море і піски.

 

Тарас Григорович Шевченко - слава нашого народу - залишив по собі величезну творчу спащину: чудові твори,славнозвісний “Кобзар”, який уславив нашу поетичність. Про велику світову славу великого Кобзаря свідчать пам'ятники, встановлені в різних країнах світу: у Палермо (Канада), Бухаресті, Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі тощо. Навряд чи є на земній кулі куточок, де б не звучала полум`яна поезія Великого Кобзяря, навряд чи існує мова, якою б не було перекладено “Заповіт”, де  він просив нащадків згадувати його.

Поезія Шевченка, сповнена революційної пристрасті, безумовно відігравала роль у формуванні волелюбного, демократичного світогляду не тільки українців, білорусів і слов`ян взагалі, а й інших пригноблених народів. Поборник дружби народів, Шевченко з особливою прихильністю ставився до пригноблених народів Сходу. Його висловлювання проти них пройняті теплотою і співчуттям. Шевченко втілював своє співчуття у своїх віршах. Він також розпалював в людях ту іскорку відчуття  вольность через свої вірші. Ці вірші і по сьогодні бринять у наших серцях.

 

 

 

http://abetka.ukrlife.org/taras_sh.jpg

І мене в сім`ї великій,

В сім`ї вольній, новій

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕБ-КВЕСТ  «СЛУЖБА  РОЗШУКУ  ТВАРИН  ВОЛИНІ»

 

Вступ. Ссавці відіграють надзвичайно важливу роль у житті людини. З давніх-давен, як людина змогла приручити диких тварин, представники класу ссавців є невід’ємною частиною повсякденного життя сучасної людини.

Актуальність роботи визначається необхідністю створення електронного ресурсу, де містяться дані про зниклих та знайдених тварин на Волині. Слід відмітити, що на даний час, web-розробки такого змісту для нашої області відсутні.

Мета:

 1. Розглянути загальні теоретичні основи web-програмування.
 2. Познайомитися з існуючими електронними ресурсами схожої тематики.
 3. Порівняти  вищевказані засоби за ефективністю та швидкістю.
 4. Створити web-розробку на обрану тему.

 

Отримані результати:

1.Створено сайт для Волинської області на допомогу господарям домашніх тварин.

2. Досліджено декілька мов програмування, зокрема html та css.

3. Сайт складається з 5 основних вкладок:

 • головнаГоловна
 • Знайдені тварини
 • Зниклі тварини
 • Про нас
 • Контакти

 

 

 

 

Певні вкладки мають підрозділи, що вміщають необхідну інформацію і посилання для користувача.

Наприклад:

 • Список аптек та ветеринарних пунктів
 • Поради господарям по утриманню домашніх тварин
 • Шукаємо добрі руки
 • Цікаві тварини світу

 

владки

 

Підсумок. Створено веб-розробку, яка є актуальною на сьогодні, приносить користь як для власників тварин так і для тих, хто хоче ним стати. А саме в пошуку потрібної інформації, можливості знайти згублену тварину.

 

 

 

 

ВЕБ-КВЕСТ «ШКОЛА МИРУ»

 

Ініціатива розпочата громадськістю під егідою Федерації всесвітнього миру і реалізовується Федерацією молоді за мир для освіти дітей та молоді на засадах культури миру.

В цій школі відбувається навчання дітей (13-18 років), які стануть Юними Послами Миру після проходження курсу та втілення практично отриманих знань через реалізацію власних миротворчих ініціатив.

Діти під час занять проходять тренінгові програми, розробляють та втілюють в життя власні проекти, проводяться зустрічі з Послами миру, людьми які досягли певного успіху в житті і можуть поділитися власним досвідом (ректора університетів, вчені, спортсмени, бізнесмени, колишні міністри, президенти).

Юний Посол Миру– це звання, яким Федерація всесвітнього миру нагороджує школярів за визнання їхніх миротворних заслуг і доручає їм місію служити країні й людству заради загального блага. В основі ідеї Послів миру лежить філософія миру, яка направлена на розвиток особистості. Кожен Юний Посол миру прагне досягти життєвого ідеалу і стати повноцінною особистістю, зразковим членом місцевої, національної і світової спільноти і врешті – змінити світ на краще.

Місія школи миру: виховання молоді України згідно з принципами культури миру.

Мета — створення мережі юних та молодіжних послів миру та мережі  шкіл миру.

Налагодження зв'язків між юними миротворцями з різних регіонів країни та міжнародні зв'язки.

Напрями діяльності Юних Послів миру

 1.          Виховання характеру людини миротворця, формування внутрішніх якостей зрілої особистості, здатної взяти на себе відповідальність за побудову миру в сім'ї, країні, світі.
 2.          Розробка та визначення основних цінностей яким відповідає людина, що носить звання Посол миру та втілення цих цінностей в житті;
 3.          Здобуття практичного досвіду - через практику волонтерства, благодійної дільності, реалізацію власних проектів розвивати миротворчі здібності та навики.

Юним Послом миру може стати школяр від 13 до 18 років, який дотримується основних цінностей Юних Послів миру, прагне досягти життєвого ідеалу, служить країні і людству заради загального блага і миру.

З метою створення мережі юних та молодіжних послів миру та мережі  шкіл миру, налагодження зв'язків між юними миротворцями з різних регіонів країни вихованці інформаційно-технічного відділу ЦНТТУМ виступили з ініціативою участі в проекті «Школа миру».

В номінації «Розвиток, як запорука збереження світу» з питань екологічної спрямованості проектів на збереження ресурсів, навколишнього середовища та правильного споживання зареєстровано навчальний проект «Систематизація досліджень сучасного стану популяції баранцевих на території Луцького району»; навчальний проект «Свіча, запалена від серця» зареєстрований в номінації «Патріотичні освітні проекти» з метою виховання патріотизму, високих моральних цінностей серед молодого покоління як представників мирного суспільства.

 

Розділ 3. Педагогічний ефект – інформаційна діяльність –

активізація навчання вихованців

3.1. Веб-квест – проектний ресурс урізноманітнення навчального процесу

Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання за допомогою сучасних комп’ютерних засобів — необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Оскільки в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючі проблеми, робити це за допомогою Інтернету.

Саме тому навчання повинне забезпечити формування умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати. Крім того робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як веб-квест, урізноманітнить навчальний процес, зробить його живим і цікавим.

При такій технології роботи спостерігаються наступні результати:

1. Власне продукт, у вигляді презентацій, доповідей, схем в Інтернеті. Причому оцінюється не обсяг інформації,  що вивчено, а її застосування в діяльності для досягнення поставленої мети.

2. Це педагогічний ефект від включення школярів в добування знань і їх логічне застосування, тобто включення їх в інформаційну діяльність, і як наслідок, активізація навчальної діяльності.

Це дозволить формувати такі вміння:

 •     уміння самовизначатися;
 •     уміння самопрезентуватися;
 •     вміння працювати в команді;
 •     вміння брати на себе відповідальність.

 

 

 

 

 

3.2. Веб-квест -педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики

Безпосередньо перед позашкільною освітою ставиться завдання – підготувати особистість до умов життя і професійної діяльності в інформаційному суспільстві, навчити діяти в цьому середовищі, використовуючи його можливості, а цьому найкраще сприяє вивчення такої дисципліни як “Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Позашкільні заклади мають забезпечувати підготовку таких фахівців, які уміють працювати з інформацією, вміють швидко приймати якісні та конструктивні рішення. При цьому вони повинні мати здатність не стільки визначати, які саме з набутих знань, навичок та відомих інструментів необхідно застосовувати в тій чи іншій ситуації, скільки творчо вирішувати нестандартні задачі та генерувати нові знання, виходячи з поставленої мети.

Тому фундаментальною задачею інформатики як науки є розробка та впровадження новітніх методик, інноваційних технологій навчання, які б забезпечували підготовку фахівців, що відповідають зазначеним вимогам.

У цьому контексті актуальним є ресурсно-орієнтоване навчання  комплекс методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів.

З іншого боку,  ресурсно-орієнтоване навчання – це напрям у розвитку інноваційних освітніх технологій, який уможливлює реалізацію відповідних дидактичних принципів навчання та забезпечує індивідуальну освітню траєкторію розвитку для кожного вихованця.

Одним із засобів організації ресурсно-орієнтованого навчання і є технологія веб-квест, яка на сьогодні недостатньо висвітлена у сучасній дидактиці. Веб-квести як міні-проекти засновані на пошуку інформації в Інтернеті та саме завдяки такому конструктивному підходу до навчання діти не тільки добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, але й скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання, пов'язане з їх майбутньою професією. На нашу думку веб-квест доцільно розглядати як педагогічну технологію, яка є системою функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудованою на науковій основі, запрограмованою в часі, що в свою чергу веде до намічених результатів.

Технологія веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації дослідницької діяльності, для виконання якої учні здійснюють пошук інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою. Така технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти учасників), розвиває конкурентність та лідерські якості кожної дитини.

Цю технологію, яка не тільки підвищує мотивацію до процесу здобування знань, відповідальність за результати діяльності та їх презентацію, можна використовувати незалежно від навчальної дисципліни.

Використання технології веб-квест на заняттях гуртка інформатики  здійснить не тільки профорієнтаційну роботу, а й підсилить міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами, оскільки ефективність використання системи різносторонніх міжпредметних зв’язків потребує вдосконалення шляхів їх реалізації.

Сьогодні на допомогу у вирішенні цього питання приходять веб-квести як педагогічна технологія з реалізації інтеграційних процесів інформатики та інших дисциплін. 

 

 

 

 

 

Висновки

Безперечно, методика використання веб-технологій, зокрема веб-квестів у навчальному процесі, розвиває пізнавальну активність учнів та навички самостійного отримання знань, активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості.

Існує чимало доказів на користь використання веб-квестів у навчальному процесі.

При відносному рівні комп’ютерних навичок вихованці досягаються дві основні мети навчання – комунікація та обмін інформацією. Квести дозволяють включати в самостійну роботу як окремого вихованця, так і групу. Такий вид сайтів сприяє розвитку критичного мислення, вміння порівнювати, аналізувати, знаходити і класифікувати інформацію.

У дітей підвищується мотивація, що, у свою чергу, веде до підвищення ефективності навчання. Отже, використовуючи Інтернет-ресурси під час  професійної підготовки, можна ефективно вирішити низку навчально- дидактичних завдань, зокрема формувати стійку мотивацію, активізувати розумові здібності учнів, унаочнювати заняття, забезпечувати новими автентичними матеріалами.

Процес такого навчання дає можливість формувати навички самостійної роботи з матеріалами, навчальний процес при цьому інтенсифікується, а головне, вдається реалізувати комунікативний, диференційований, особистісно-орієнтований підхід до навчання.

Актуальність даної проблеми продиктована часом, оскільки перед сучасною освітою ставиться ряд завдань, серед яких важливе місце посідає ІКТ- компетентність, саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй навчальній, а подалі й професійній діяльності.

docx
Додано
30 січня 2020
Переглядів
2039
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку