Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Інтегроване заняття. «Конституція України: із глибини віків до сьогодення»

Про матеріал

План-конспект заняття, мета якого – прослідкувати шлях розвитку Конституції України; пояснити значущість і актуальність Основного Закону держави; згадати основні положення Конституції України; виховувати усвідомлення значення Конституції для життя кожного громадянина.

Перегляд файлу

План заняття

Навчальні дисципліни: Основи правознавства та історія України

Тема: «Конституція України: із глибини віків до сьогодення».

Мета заняття:

 • Навчальна:
  • прослідкувати шлях розвитку  Конституції  України;
  • пояснити значущість і актуальність Основного Закону держави;
  • згадати основні положення Конституції України.
 • Розвиваюча:
  • розвивати уміння коментувати та аналізувати нормативні документи;
  • знаходити необхідну інформацію;
  • розвивати уміння аргументовано висловлювати свою точку зору;
  • застосовувати навики роботи з нормативно-правовими актами та історичним матеріалом на практиці;
  • вдосконалювати навички роботи з медіа.
 • Виховна:
  • виховувати пріоритет загальнолюдських цінностей, активну життєву позицію, патріотизм, гуманізм, гендерну толерантність;
  • виховувати повагу до Законів України та любов до Батьківщини;
  • виховувати вміння захищати свої права цивілізованим шляхом.

 

Вид заняття: контролю і корекції знань, умінь, навичок (залік з модуля).

Форма заняття: інтелектуальна гра.

Міждисциплінарні зв’язки: історія України, основи правознавства, географі, всесвітня історія, культурологія, українська література.

Забезпечення заняття: Конституція України, відео-ряд, витяги з нормативно-правових актів, ресурси мультимедіа кабінету, портрети гетьманів України, стенд з державною символікою.

Компетенції, на формування яких направлене заняття:

 • Навчально-пізнавальна компетенція – знаходження, переробка, використання інформації для вирішення навчальних завдань;
 • Комунікативна – усна і письмова комунікації;
 • Інформаційна – обробка інформація;
 • Компетентність самоосвіти та саморозвитку – порівняльний аналіз понять термінів, встановлення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків, визначення головного та другорядного;
 • Соціальна – організація спільної праці, проведення роботи в групах. Використання конкретних життєвих ситуацій для навчання.

Використані джерела:

 1. Акт проголошення незалежності України: Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Рад. Україна. -1991.-31 серпня.
 2. Бойко О.Д. Історія України: Посіб. для студ. вузів. - К: ВЦ "Академія", 1999,2014.
 3. Борисенко В.Й. Курс української історії. - К.,1997.
 4. Гуржій О.І. Гетьманська Україна.: "Україна крізь віки". - К.: Альтернативи, 2013.
 5. Енциклопедія історії України : У 5-ТИ ТОМАХ. - Т. 1,2. - 2013.
 6. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; за ред. В. В. Копейчикова. — Стер. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2012
 7. Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2014;
 8. Історія України: нове бачення / За ред. В А Смолія. - К.: Альтернативи, 2013.
 9. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996, — №30
 10. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - X.: Право, 2014
 11. Правознавство. 10 клас. Профільний рівень: Навчальний посібник. «Ранок». – 2015

Відеоматеріал: 

 1. «Руська правда» - httpc://www.youtube.com./watch?v=Tb-jfce8Yrc3
 2. Звичаєве право httpc://www.youtube.com./watch?v=ySfkKNC6MwM
 3. Магдебурзьке право httpc://www.youtube.com./watch?v==TxoyMYCI
 4. «Повчання Мономаха» - httpc://www.youtube.com./watch?v=8n-5qPDgFLk
 5. Козацька держава- httpc://www.youtube.com./watch?v=LwRfTSxhVSw
 6. Березневі статті- httpc://www.youtube.com./watch?v=Poi9-Z18DnU
 7. Прийняття Конституції- httpc://www.youtube.com./watch?v=7Slx-OZ-D-Y

 

 

Хід та основний зміст заняття

І. Організаційний момент.

Привітання студентів і присутніх гостей. Перевірка присутності студентів на заняття, виявлення їх готовності до заняття, підготовка аудиторії до заняття.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 

Вступне слово:

 Добрий день! Сьогодні темою нашого заняття є : «Конституція України: із глибини віків до сьогодення». Відомо, що кожна держава, окрім своїх символів (гімну, прапора та герба), має ще й Конституцію. Цей документ є Основним Законом держави.

Світова громадськість визнала Конституцію України однією з найбільш досконалих і демократичних. Отже, зараз ми з вами проведемо конкурс «Калейдоскоп», та визначимо хто матиме можливість першим сформувати команду та розпочати гру.

ІІІ. Актуалізація опорних знань студентів.

 

Жеребкування: «Калейдоскоп».

Студенти шляхом відповіді на блок  запитань студенти  діляться на дві команди. Хто дасть більше правильних відповідей, має змогу першим формувати команду.

 

Культурологія:

 1. Назвати перший заклад вищої освіти в Україні. (Острозька академія)
 2. Перший кам’яний храм Київської Русі збудований за наказом В.Великого? (Десятинна церква)
 3. Назвіть українського першодрукаря. (Іван Федоров).

 

Історія України:

 1. Ще до хрещення К.Р. деякі київські князі хрестились окремо. Ольга обряд хрещення пройшла в 955 році в Храмі Святої Софії – головному святилищі відомого великого міста. Назвіть його. (Константинополь).
 2. Назвіть прізвище ім’я по батькові, білоцерківчанки, яка стала однією з найбільш відомих снайперів Другої Світової війни?                                        (Людмила Михайлівна Павличенко).
 3. Назвіть ім’я відомого Київського князя, автора одного із самих  відомих творів ХІІ століття «Повчання дітям». (Володимир Мономах).

 

Основи правознавства :

 1. Як називається держава, в якій забезпечується верховенство закону і системи прав та свобод громадян?(Правова держава)
 2. Форма правління, при якій вищу державну владу здійснює орган, обраний на певний термін. (Республіка)
 3. Конституційний принцип, за яким особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, вважається невинуватою до того часу, доки її вину не буде доведено в судовому порядку. (Презумпція невинуватості).

 

Всесвітня історія:

 1. Який державний діяч, виступаючи на своїй інавгурації 20 січня 1961 року заявив: «Не питайте, що ваша країна може зробити для вас — питайте, що ви можете зробити для своєї країни»? (Д.Кенеді)
 2. З вирощенням якої сільськогосподарської культури асоціюється Микита Хрущов? (Кукурудза)
 3. Що означає термін «холодна війна»? (Глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом і його союзниками, з одного боку, та США, країнами Західної Європи і їх союзниками — з іншого)

 

Українська література:

 1. Яка поема Т.Шевченка будується як монолог російського колонізатора звернений до горця? (Кавказ)
 2. В якій поемі головною думкою виступає фраза «Борітеся - поборете»? (Кавказ)
 3. Назвіть справжнє ім'я Миколи Хвильового? (Микола Григорович Фітільов)

 

Географія:

 1. Назвіть найвищу гору України? (Говерла)
 2. В чому полягає особливість географічного розташування України? (Особливості геополітичного положення України полягають у тому, що вона як європейська країна на заході межує з країнами Центральної і Західної Європи, з якими є значні можливості для розширення всебічних зв'язків, розташована у помірному поясі Північної півкулі, Україна має необхідні передумови для розвитку морських сполучень, через Україну проходять важливі торгівельні шляхи)
 3. Де розташований географічний центр Європи? (с. Ділове - Закарпаття)

 

ІV. Контроль навчальних досягнень студентів (інтелектуальна гра).

 

 1. ша  команда «Гетьмани»
 2. га команда «Дружинники»

Для початку згадаємо! Шлях становлення Української державності довгий і тернистий. Отже, й історія нашої Конституції також тривала. А бере вона початок ще з Київської Русі.

Більшість прав і свобод людини є природними. Значного розвитку ідея прав людини набула в період занепаду феодалізму, становлення і розвитку ринкових відносин, коли постала необхідність обмеження монархічної влади.

На заняттях з  історії ви вивчали документи, в яких були юридично закріплені права. Пригадайте і назвіть ці документи.

Відповіді студентів  можуть бути такими:

 (Історія українського права)

І етап – «Звичаєве право»

ІІ етап – Руська Правда Ярослава Мудрого

ІІІ етап – «Правда Ярославичів»

ІV етап – Повчання Володимира Мономаха

V етап – Магдебурзьке право

VІ етап – «Литовські Статути»

VІІ етап – Запорізька Січ

VІІІ етап – Березневі Статті Богдана Хмельницького

ІХ етап  – Конституція України

 

1-ша команда: короткі доповіді про шлях становлення Конституції.

 

І етап – «Звичаєве право»

Історія права на Україні починається з усних правових норм – «звичайного права». Це – дозволені державою і обов'язкові для населення стародавні звичаї.

 

ІІ етап – Руська Правда Ярослава Мудрого

У 1016 році князь Ярослав Мудрий видав закон «Руська Правда», за яким було обмежено феодальне свавілля, проте збільшилась феодальна нерівність.

 

ІІІ етап – Правда Ярославичів, або Устав Ярославичів

Збір законів, виданий 1072 року князями Ізяславом, Святославом та Всеволодом, що найменували себе «Ярославичі», а доба правління та міжосібної боротьби відома як Тріумвірат Ярославичів. Це було перше Велике доповнення «Руської Правди», яке отримало назву «Правда Ярославичів», або «Устав Ярославичів». «Правда Ярославичів» спрямована насамперед на охорону життя княжих чиновників, княжої власності і власності найвпливовіших посадових осіб Давньоруської держави.

 

ІV етап – «Повчання дітям» Володимира Мономаха

«Повчання» — оригінальний твір, у якому Володимир Мономах висловлює думки загальнодержавного, політичного та морального характеру, повчає своїх дітей бути розумними правителями, захищати інтереси Русі, боротися з князівськими міжусобицями, самим учитися й поширювати освіту, власною поведінкою подавати приклад іншим.

 

2-га команда: короткі доповіді про шлях становлення Конституції.

 

V етап – Магдебурзьке право

Магдебурзьке право виникли у німецькому місті Магдебург.  Це було феодальне міське право, за яким, місто звільнялось від влади і суду феодалів.

    В Україні цим правом користувались такі міста: Львів, Житомир, Хуст, Київ. Жителі міст ставали вільними людьми.

 

VI етап – «Литовські Статути»

 «Литовські статути» – класичні кодекси того періоду, правові збірники феодального права.

 

VII етап – Запорізька Січ

У 1710 році була написана перша Конституція України, автором якої став Пилип Орлик. До цього часу козаки користувалися «звичайним правом»

 

VІII етап – Березневі Статті Богдана Хмельницького

Правовий документ, що визначав автономне політичне і правове становище України  в складі Росії.

 

ІX етап  – Конституція України

З 20 вересня 1994 року Верховною Радою України було створено Конституційну комісію, яка розробляла нову Конституцію нашої молодої держави. Верховна Рада провела цілодобове засідання з 27 по 28 червня 1996 року і прийняла нову Конституцію України 28 червня 1996 року.

 

Викладач: Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю народу,

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешнім поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію – Основний Закон України.

 

Ось таким довгим, складним і тернистим був шлях створення Конституції України.

А тепер давайте спробуємо знайти відповідності між минулим і сучасністю!

 

Студенти дають відповіді на запитання інтелектуальної гри.

 1. Дайте визначення поняттю референдум. Та назвіть приклади референдумів в історії України.
 2. Назвіть форму правління, при якій вищу державну владу здійснює орган, обраний на певний термін та назвіть приклади в історії з такою формою правління.
 3. Перші державні утворення на території України та особливості правової системи цих державних утворень.
 4. Назвіть сучасні види виборчих систем та розкажіть про особливості виборів органів влади Запорізької Січі.
 5. Назвіть сучасні символи державної символіки України та звідки вони беруть своє коріння.
 6. Що об’єднує Конституцію Пилипа Орлика та сучасний Основний Закон держави.
 7. Назвіть три гілки влади сучасної України та органи влади Запорізької Січі.
 8. Дайте визначення поняттю законодавчий акт та схарактеризуйте чотири Універсали Центральної Ради.
 9. Як на сучасному етапі відбуваються вибори Президента України та зробіть екскурс в історію, навівши приклад обрання керівника держави в Грецьких містах – державах, державах скіфів-кочівників, сарматів і Запорізької Січі.

 

V. Закріплення та систематизація знань:     

Рефлексія

 

«Снігова куля»

 

 • Сьогодні на занятті я дізнався...
 • Я навчився…
 • Я можу це застосувати в таких випадках…

 

VІ. Домашнє завдання :    

 

Доповнити конспект.

 

 

docx
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
403
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку