Інтегрований урок математики та англійської мови 7 клас

Про матеріал

Інтегрований урок з англійської мови та математики в 7 класі створений з метою формування у дітей формувати математичну грамотність з теми «Рівняння» через спілкування іноземною мовою. Мета даного уроку: організувати тренування з вживання лексико-граматичного матеріалу з теми «Магазини» та «Їжа»; розширити знання про види задач, що розв'язуються складан­ням рівнянь, розширити спектр умінь щодо складання математичної мо­делі текстових задач, в яких йдеться про зміни величин, та задач на рух; організувати тренування граматичного матеріалу – числівники, математичні дії з ними; розвивати мовну здогадку, розвивати вміння працювати індивідуально, в парах, в групах; виховувати повагу до мови, яку вивчають учні; виховувати повагу до культури та традицій України та Англії; виховувати повагу до однокласників під час виконання завдання в групах.

Очікувані результати – системазувати знання з тем «Рівняння» та лексико-граматичного матеріалу «Магазини», «Їжа».

Цільова аудиторія: учні 7 класу загальноосвітньої школи; рівень вивчення предмету (стандартний).

Перегляд файлу

План-конспект уроку

Тема: Рівняння

Мета: організувати тренування з вживання лексико-граматичного матеріалу з теми «Магазини» та «Їжа»;

розширити знання про види задач, що розв'язуються складан­ням рівнянь, розширити спектр умінь щодо складання математичної мо­делі текстових задач, в яких йдеться про зміни величин, та задач на рух.

Організувати тренування граматичного матеріалу – числівники, математичні дії з ними;

Розвивати мовну здогадку, розвивати вміння працювати індивідуально, в парах, в групах;

Виховувати повагу до мови, яку вивчають учні; виховувати повагу до культури та традицій України та Англії;

Виховувати повагу до однокласників під час виконання завдання в групах.

Обладнання: електронна презентація, картки з завданням, відео фізкультхвилинки.

Компетентність: формувати математичну грамотність через спілкування іноземною мовою.

Хід уроку

Девіз уроку.

 Вивчення математики на стільки серйозне та відповідальне заняття, що не треба прогавити таку можливість зробити цей процес більш цікавим. Блез Паскаль.

The ability to speak English combined with strong skills in mathematics will provide unlimited opportunities…

American Association for the Advancement of Science .

1Підготовка учнів до іншомовної діяльності

1.Введення в іншомовну атмосферу

- Вітання (Режим T1 ↔ Cl)

T: Good morning, children. I’m glad to see you. Sit down, please. Let’s start our lesson. Sit comfortably. How are you?

В: Доброго ранку, діти. Я рада вас бачити. Сідайте, будь ласка. Розпочинаємо наш урок. Сідайте зручно.

T. Who is on duty today?(Режим:T↔ P1, P2)

В. Хто черговий в класі?

Т. What season is it now? P1. Its spring now.

В. Яка зараз пора року? Уч1.Весна

Т. What month is it today? P2. It’s April today.

В. Який зараз місяць? Уч2. Квітень.

Т.What day is it today? P1. It’s Thursday today.

В.Який день тижня? Уч1. Четвер.

Т.What date is it today? P2. Today is the 18th of  April.

В. Яка дата? Уч2. Сьогодні 18 квітня.

Т.Is the class ready for the lesson? P1. Yes, it is.

В. Чи клас готовий до уроку? Уч 1. Так.

Т. Thank you. Let’s go to уour places. P2. OK. / All right.

В. Дякую. Йдіть на свої місця. Уч2. Гаразд.

Введення в іншомовну атмосферу.

T. Today we’ll have an unusual mathematics lesson, because it will be in English. So, let’s listen to the first task.

В. Сьогодні у вас буде незвичайний урок математики, тому що він буде англійською мовою. Тож слухайте від нас перше завдання.

Повідомлення теми та мети уроку.

T. Today we are going to review the equations, applying them in practice.

В. Сьогодні ми повторимо розв’язування рівнянь, застосувавши їх на практиці.

ІІ. Актуалізаці опорних знань

1. Виконання усних вправ
1. Нехай а і b значення деяких величин. Який зміст мають рівності:

1) а + b =2; 2) а  b = 2; 3) http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/25/24723/24723_html_m1588356d.gif = 2; 4) а =2b; 5) а  2 = b +2?
 

2.Спростіть вирази: 7а – 3а + 6; 7(а  b) + b; (а  b) – (2а + b); 2(а - b)-3(а + b).
 

3.Розв'яжіть рівняння: х + 5 = 7; 2х – 1 = 3; 1 – х = 4; 0,1х – 1 = 0.

Т. Today we’ll do shopping and we are going to make a dinner. So let’s start our lesson from reading a note.

В. Нас чекає подорож магазинами, а також ми приготуємо вечерю. Отже, почнемо наш урок з читання записки.

Аудіювання.  Listening

T. Dear daughter,

I have to work on Saturday, that’s why you should do shopping and make a dinner. You must go to baker’s and buy one loaf of white bread and four buns; one kg of potatoes, 0,5 kg of cabbage, 3 carrots, 2 onions, 1 red beet, 2 kg of apples at the greengrocer’s; 0,5 kg of meat at the butcher’s; 10 eggs, 1 kg of sugar, 1 kg of flour at the grocer’s, 1l of milk at the dairy.

With love,

Your  mum 

Люба доню!

Я повинна йти на роботу в суботу, тому ти повинна зробити покупки та приготувати вечерю. Ти повинна піти до хлібобулочного відділу і купити одну білу хлібину та чотири булочки; один кілограм картоплі, 0,5 кг  капусти 3 моркви, 2 цибулини, 1 червоний буряк, 2 кг яблук в овочевому відділі; 0,5 кг м'яса у м'ясному відділі; 10 яєць, 1 кг цукру, 1 кг борошна в бакалійному відділі, 1 л молока в молочному відділі.

З любов'ю,

Твоя мама

Відповісти на запитання. Answer the questions

  1. What does a daughter need to in a baker’s?
  2. What does a daughter need to in a butcher’s?
  3. What does a daughter need to in a grocer’s?
  4. What does a daughter need to in a greengrocer’s?
  5. What does a daughter need to in dairy’s?
  6. Обчисліть вартість обіду, якщо хлібина коштує 9,5грн., булочка-2,5 грн..картопля- 6 грн.,капуста-8 грн.,морква-6грн за 3 шт., 2 цибулини-1,5грн., 1 червоний буряк -0,5грн., 1 кг яблук-5 грн., 0,5 кг м'яса-50грн., 10 яєць-15 грн., 1 кг цукру -16грн., 1 кг борошна-8грн., 1 л молока-10 грн.

Calculate the cost of a dinner if the loaf of bread costs 9.5 UAH., а bun-2,5 UAH, 1 kg of potatoes - 6 UAH, 0,5 kg cabbage -8 UAH,  3 carrots -6 UAH, 2 onions -1,5 UAH, 1 red beet -0.5 UAH, 1 kg of apples -5 UAH, 0.5 kg of  meat-50 UAH, 10 eggs-15 UAH, 1 kg of sugar -16 UAH, 1 kg of flour-8 UAH, 1 l of milk-10 UAH.

  Фізкультхвилина

T. Lets do these movements together!

B.Робимо ці рухи разом!

Робота в парах

Т. Now let's solve

В. А зараз час розв’язати задачі.

Виконання письмових вправ в парах.

1 задача.png

2 задача.png

3 задача.png

 

1.У Василька й Марічки було грошей порівну. Коли Василь купив книгу за
14 грн, а Марічка ляльку за 6 грн, то в дівчини залишилося грошей у 3 рази більше, ніж у хлопця. Скільки грошей було в кожного з них спочатку? 

1.Vasylko and Marichka had the same sum of money. When Vasilko bought a book for 14 UAH, and Marichka bought a doll for 6 UAH, then the girl had the money 3 times more than the boy. How much money had everyone at the beginning?

2.В одному ящику було в 7 разів більше апельсинів, ніж у другому. Коли
з першого ящика взяли 38 апельсинів, а з другого — 14 апельсинів, то
в другому залишилося на 78 апельсинів менше, ніж у першому. Скільки
апельсинів було в кожному ящику спочатку?

2. There were 7 times more oranges in the first box than in the second one. When someone took 38 oranges from the first box, and 14 oranges from the second one, then there were less 78 oranges in the second box than in the first one. How many oranges were there in every box at first?

3. Перший велосипедист долає шлях між двома селами за 36 хв, а другий —
за 45 хв. Швидкість першого велосипедиста більша від швидкості друго­го на 4 км/год. Знайдіть швидкість кожного велосипедиста і відстань
між селами.

3. The way of the first cyclist takes 36 minutes between two villages , and the second  cyclist takes it for 45 minutes. The speed of the first cyclist is more for 4 km/h than the second cyclist.  Find the speed of each cyclist and distance between villages.

Робота в групах (2 groups)

Т. Write the recipe of the dishes in the correct order

В. Запишіть рецепт страв у правильному порядку

Ukrainian borshch

Apple pie

- Put the beet in a small saucepan, cover with water and boil until cooked.

- Chop the cabbage

- Grate the peeled raw carrot.

- Grate the boiled beet. - Add the carrot.

- Add the tomato paste, stir, cover the pan with a lid and stew for 4-5 minutes over medium heat.

-Add some fresh parsley.

- Squeeze a couple of cloves of garlic.

- Take the meat out of the broth, cut into cubes and let it cool down. Carefully put the vegetables from the pan in the broth. Put the broth with vegetables on the fire, add the bay leaf, bring to the boil and cook over medium heat for 25-30 minutes.

 -Take a medium sized saucepan, put a piece of beef in it and cover with water.  Skim it when it starts to boil. Then reduce heat and simmer for an hour and a half without a lid. At the end add some salt.

- Chop the onion finely.

- Heat the vegetable oil in a frying pan. Fry the onion for 2-3 minutes over medium heat.

-Add the cabbage.

- Add some salt and cook the cabbage and onion for 5-6 minutes over medium heat.

-Add the grated beet and diced meat, remove the saucepan from heat, cover and let it infuse for 10-15 minutes. Check for salt.

- Serve with sour cream and bread.

- oil the pie pan, sprinkle it with bread crumbs.

- preheat the oven.

- pour our apples into the pie pan and pour the batter over them.

- put our pie into the oven to bake.

- wait for about 40 minutes.

 

- take a big bowl and break 3 eggs into it.

- add a cup of sugar and beat them together with mixer for couple of minutes.

-еnjoy your treat!

- add flour.

- Hold the sifter over the bowl, pour some flour into it.

- our apple pie is ready now!

- wash apples and cut them into small pieces.

ІІІ. Підведення підсумків уроку.

1.Виставлення та коментування оцінок з математики та англійської мови

Т. Open your diaries. We are going to write down your marks.

В. Відкрийте ваші щоденники. Запишіть ваші оцінки.

2. Домашнє завдання

 Запишіть домашнє завдання на наступний урок. Завдання за індивідуальними картками.

Write the hometask for the next lesson. Individual tasks.

3.Підсумок уроку

В. Взагалі, математика – це не бізнес, але справа дуже прибуткова для розуму! Отже, наш прибуток у розумі, а розум людський має три ключі, що все відмикають: знання, думку, уяву.  (В.Гюго)

 

docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
1771
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку