20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Інтегрований урок з англійської мови та основ здоров’я у 10 класі за темою “Здоровий спосіб життя. Healthy lifestyle.”

Про матеріал

Завдання:

Навчальні:
• закріплення і розширення лексичних навичок, навичок вираження своєї думки по темі, навичок аудіювання;
• повторення і контроль вивченого матеріалу по розділу ОБЖ "Здоровий спосіб життя".
Розвиваючі:
• розвиток творчих здібностей учнів;
• розвиток пізнавального ставлення та інтересу до теми, що вивчається;
• розвиток комунікативних навичок;
• розвиток мислення, пам'яті, уваги, уяви.
Виховні:
• формування навичок ЗСЖ;
• виховання культури спілкування;
• формування почуття відповідальності за своє здоров'я;
• формування потреби колективної роботи і роботи в групах.

Перегляд файлу

Інтегрований урок з англійської мови та основ здоровя

у 10 класі за темою

Здоровий спосіб життя.  Healthy lifestyle.
 

Цілі:

 • створення навчально-інформаційного посібника "Здоровий спосіб життя»;

• реалізація творчого потенціалу учнів як суб'єкта;
• розвиток самостійної навчальної діяльності;
• актуалізація особистісно-значущих мотивів навчальної діяльності;
• інтеграція міжпредметних знань.
 

Завдання:
Навчальні:
• закріплення і розширення лексичних навичок, навичок вираження своєї думки по темі, навичок аудіювання;
• повторення і контроль вивченого матеріалу по розділу ОБЖ "Здоровий спосіб життя".
Розвиваючі:
• розвиток творчих здібностей учнів;
• розвиток пізнавального ставлення та інтересу до теми, що вивчається;
• розвиток комунікативних навичок;
• розвиток мислення, пам'яті, уваги, уяви.
Виховні:
• формування навичок ЗСЖ;
• виховання культури спілкування;
• формування почуття відповідальності за своє здоров'я;
• формування потреби колективної роботи і роботи в групах.
 

Обладнання: роздатковий матеріал (картки з завданнями, анкети, тест), мелодії (для фону), плакати, малюнки, діаграми, мультимедійне обладнання, проектні роботи учнів.


На уроці присутнє журі, що обирається на розсуд вчителів.
 

Хід уроку
1. Організаційний момент:
Учитель англійської мови: - Hello, dear friends. As you see today, we have an unusual lesson. You will work with two teachers, will use computers and will do many interesting assignments.
Учитель ОБЖ: - Це підсумковий урок по темі "Здоровий спосіб життя", на якому ми використовуємо матеріал з курсу ОБЖ і програми англійської мови. На уроці ви будете представляти свої проекти, виконувати завдання, все це зверне вашу увагу до проблеми збереження і зміцнення власного здоров'я. Ви будете працювати в чотирьох групах. За виконання кожного завдання група отримує бали, які в кінці складуть загальну оцінку роботи на уроці.
2. Розминка
Учитель англійської мови: - Now we start. On the screen, you see the diagram, about lifestyles. Look at this side. What positive associations do you remember speaking about lifestyle? 

 
Учитель ОБЖ: - Подивіться на другу частину діаграми, згадайте і назвіть негативні фактори, що впливають на індивідуальне здоров'я. 

 3. Мовна зарядка
Учитель ОБЖ: - А тепер згадаємо прислів'я про здоровий спосіб життя. Складіть зі слів українські прислів'я. 

 Учитель англійської мови: - You have made the Ukrainian proverbs and here you see English equivalents. Match the Ukrainian and English variants. 

4. Презентація першого проекту
Учитель ОБЖ: - Зараз ми побачимо презентацію по темі "Здорове харчування", яку підготувала група №1.
Учитель ОБЖ: - Далі пропонуємо на час виконати таке завдання. Назвіть на кожну літеру слова "ЗДОРОВ'Я" слова з розділу ЗСЖ. 

Учитель англійської мови: - The English part of the task is - which group gives more words from this topic using the letters from the word "HEALTH"


5. Презентація другого проекту
Учитель англійської мови: - Now we are ready to watch the presentation number 2 "Useless and harmful food". 
Учитель ОБЖ: - З уроків ОБЖ і даної презентації, ви дізналися, як деякі продукти негативно впливають на наш організм. Ви бачите органи людини, зіставте які продукти мають шкідливий вплив на ці органи. 


6. Фіззарядка
Учитель ОБЖ: ЗОЖ- це і рух, тому пропонуємо вам включитися в веселу зарядку.
7. Презентація третього проекту
Учитель ОБЖ: - Будьте готові до перегляду презентації проекту номер 3 "Корисні звички"
Учитель англійської мови: - Look at the screen you see the lists of the words. You should find the odd words in each point. 

 
8. Аудіювання тексту
Учитель англійської мови: - Just now you will listen the information about the lifespan of people. You should put the missed numbers in the first part and factors in the second part. 

Part 1

The lifespan of people was different at various periods of the human history. For example, the forth century B.C. in Ancient Greece the lifespan was only 20 years. The 13-18  century it was from 20 up to 35 years. 1850 - people lived 38 years. The 20th century. 1910 – the life of people lasted 50 years. 1960 – the period of people’s life was 66,6 years. 2000 – we live 73 years.

 

Part 2

There are some factors which can make your life shorter or longer. The least role plays the medical service of the country. Then we can call the habitat, because it’s important to have good life conditions to live longer. The next place takes the heredity of a person because parents can give some genetics diseases to their children and this factor can shorten the period of life. The most important for us are the way of life, our habits and behavior because we ourselves can influence the lifespan of us.

Part 1

 

  • The duration of life in ancient Greece was ….. years in the fourth century BC
  • In …. century…... 20 – 35 years
  • In 1850 - ….. years
  • In ….. – 50 years
  • In 1960 - …..years
  • In ….. – 73 years

 

Part 2

 

 

 

 

 

 

 

 


9. Презентація четвертого проекту
Учитель ОБЖ: - Вашій увазі пропонує проект група номер 4 - "Шкідливі звички"

Учитель англійської мови: - It's time to make some statistics about your group.

1. Do you do morning exercises?

 

Yes, I do.

No, I don’t.

2. Do you do all the task at your sport lesson?

Yes, I do.

No, I don’t.

3. Do you often eat vegetables and fruit?

Regularly

Seldom

4. Do you keep the regime of nutrition?

Always

No, I don’t.

 

5. Is it a crime to drink beer by teenagers?

Yes, it is.

No, it isn’t.

6. Smoking is . . .?

harmful

fashionable

7. Do you always wash your hands after coming home from outside, after visiting a toilet, before eating?

Yes, I do.

No, I don’t.

8. Do you use any sugar free chewing gum after eating?

Always

Never

 

 

Учитель ОБЖ: - Кожна група отримує свою анкету, проводить опитування всіх учнів класу і являє статистичні дані для інших учнів в процентному співвідношенні.

Учитель англійської мови: - Now each group gives the results, all the rest listen attentively as this information will be used in your tests.

  1. Рефлексія
    Учитель англійської мови: - To summarize the lesson you have the test. Now you work yourself and try to get the best mark. (Тест пропонується в двох варіантах - українською та англійською мовами, залежно від рівня підготовки учнів)

 

1. It’s known that our health depends about 50% on:

   A Healthy way of life

   B Ecology

   C Heredity

   D Medical service

 

2. Choose from the enumerated points what can be related to a healthy way of life only: 1) absence of bad habits; 2) active way of life; 3) psycho hygiene; 4) the ability to control your emotions; 5) competent ecological behavior

   A 1; 2; 3; 5

   B 1; 2; 3

   C 1; 2; 3; 4; 5

   D 1; 4; 5

 

3. What is hypo-dynamics? (hypo-actions)

   A surplus of actions (movement)

   B lack of actions

   C the same actions

   D different actions

 

4. What percentage of your group doesn’t do morning exercise?

 

5. What food should be eaten oftener to strengthen your teeth?

   A food high in vegetable and animal fat

   B meat food

   C fish and seafood

   D apples, carrot, nuts, cheese, olives

 

6. What percentage of your group always keeps the regime of nutrition?

 

7. What should be fabric for perfect clothes?

   A to be heat-conducting and air-pervious

   B to be heat conducting and airtight

   C to be hygroscopic and water-balanced

   D to be hygroscopic and water-capacious

 

8. What ways of organism cleaning are mostly spread?

   A special diet

   B using of heat

   C using of enemas and starvation

   D using of cold

   E using of diuretics

 

1. Вважається, що здоров'я людини на 50% залежить від:

А) здорового способу життя;

Б) екології;

В) спадковості;

Г) медичного обслуговування.

2.  З перерахованого: 1) відсутність шкідливих звичок; 2) активний спосіб життя; 3) психогігієна; 4) вміння керувати своїми емоціями; 5) грамотна екологічна поведінка - до здорового способу життя належить тільки

А) 1,2,3,5;

Б) 1,2,3;

В) 1,2,3,4,5;

Г) 1,4,5.

3.  Що собою являє гіподинамія?

А) надлишок руху;

Б) недолік руху;

В) одноманітні рухи;

Г) різноманітні рухи.

4.  Який відсоток учнів вашої групи робить ранкову гімнастику?

5.  Які їжу необхідно частіше вживати, щоб зміцнити зуби?

А) продукти, що містять тваринні та рослинні жири;

Б) м'ясні продукти;

В) рибу і морепродукти;

Г) яблука, морква, горіхи, сир, оливки.

6.  Який відсоток учнів вашої групи дотримується режиму харчування?

7.  Яким вимогам повинен задовільняти матеріал, з якого виготовляється одяг?

А) бути теплопровідним і повітропроникним;

Б) бути теплопровідним і повітронепроникним;

В) бути гідроскопічним і водосбалансованим;

Г) бути гідроскопічним і водомістким.

8.  Які способи очищення організму найбільш поширені?

А) спеціальні дієти;

Б) використання тепла;

В) застосування клізм і голодування;

Г) застосування холоду;

Д) використання сечогінних засобів.


11. Підведення підсумків
Журі оголошує бали кожної групи, на основі яких ставиться оцінка за роботу на уроці
Учитель ОБЖ: - Ми побачили проекти, поговорили про значення ЗСЖ для нас, сподіваємося, що такий незвичайний урок змусить вас по іншому поглянути на життя і здоров'я вас і ваших близьких.

 

docx
Додав(-ла)
Клименко Майя
Додано
13 листопада 2018
Переглядів
196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку