28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Інтегрований урок з математики та основ здоров'я "Математика та здоров'я"

Про матеріал

Інтегрований урок з математики та основ здоров'я в 6 класі що побудовано на міжпредметних зв'язках, з використанням мультимедійного обладнання, інноваційних технологій із інтерактивними методами навчання. Урок допоможе продовжити роботу над формуванням в учнів вміння розв'язувати задачі на пропорції та відсоткові розрахунки; інтеграція з основами здоров'я допоможе виховати в учнів бажання вести здоровий спосіб життя. У додатках мультимедійна презентація та дидактичні матеріали до уроку (анімаційна задача, інтерактивні вправи, аудіо та відео файли)

Перегляд файлу

Інтегрований урок з математики та основ здоров’я в 6 класі

Математика та здоров’я

Анотація. Інтегрований урок з математики та основ здоров’я в 6 класі що побудовано на міжпредметних зв'язках, з використанням мультимедійного обладнання, інноваційних технологій із інтерактивними методами навчання. Урок допоможе продовжити роботу над формуванням в учнів вміння розв'язувати задачі на пропорції та відсоткові розрахунки; інтеграція з основами здоров'я допоможе виховати в учнів бажання вести здоровий спосіб життя. У додатках мультимедійна презентація та дидактичні матеріали до уроку (анімаційна задача, інтерактивні вправи, аудіо та відео файли).

Мета. Об’єднати   блоки   знань  з математики та основ здоров’я  навколо  однієї  проблеми  з  метою   інформаційного  та  емоційного  збагачення  сприймання,  мислення,  почуттів  учня,  що  дає  змогу  пізнавати  важливість здоров’я для людини різнобічно,  досягати  цілісності  знань.  

Актуальність. Інтеграція допомагає вирішити основні суперечності 
освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості, а інтеграція з основами здоров'я допоможе виховати в учнів бажання вести здоровий спосіб життя. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання математики. Необхідно забезпечити учня багажем знань за допомогою взаємодії з учителем, з іншим учнем, із групою. Тоді цікавість учнів до уроку та його ефективність зросте і сприятиме формуванню в підлітків стійких переконань щодо пріоритету збереження свого життя та здоров’я.

Інноваційність. Оновлення змісту предметів через створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предметів, відчути впевненість у собі. Застосування інновацій, особистісно зорієнтованих інтерактивних технологій, сучасних нетрадиційних форм і методів навчання. Йдеться про те, що учень - головна фігура навчально-виховного процесу.

Практична значимість роботи.Народження уроку, який об'єднує матеріал двох предметів із збереженням незалежного існування.Учня не вчать, а він вчиться завдяки тому, що бере активну участь у тих питаннях, які хоче вивчити, бере на себе відповідальність за процес і результат навчання.

Завданнявчителя полягає в пошуку засобів, які можуть забезпечити для учня реалізацію його внутрішньої свободи і вияв ініціативи.

Тема уроку.Математика та здоров’я

Мета уроку

Навчальна:

 • узагальнити і систематизувати знання учнів про пропорцію і відсотки,уміння розв’язувати задачі на відношення і пропорції;
 • перевірити їх уміння і навички щодо знаходження відношень чисел і величин, невідомого члена пропорції;
 • перевірити уміння застосовувати математичні знання до вирішення нестандартних практичних завдань, розвивати обчислювальні навички;
 • формувати в учнів адекватне уявлення про здоров’я та здоровий спосіб життя.

Розвивальна:

 • розвивати комунікативну компетентність, інтелектуальні та творчі здібності, пам’ять, увагу, логічне, математичне мислення, вміння шукати і пізнавати цікаву інформацію, правильно та послідовно міркувати;
 • розширювати  кругозір учнів;
 • розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, математичну мову, вміння зіставляти, аналізувати, робити висновки;
 • підвищувати інформаційну культуру учнів, інтерес до предметів математика, основи здоров’я;
 • розвивати пізнавальну активність, позитивні мотивації до предметів.

Виховна:  

 • виховувати вміння приймати рішення та відстоювати свою точку зору;
 • виховувати навички колективної роботи, самоконтролю, взаємоконтролю;
 • сприяти формуванню в підлітків стійких переконань щодо пріоритету збереження свого життя та здоров’я.

Тип уроку. Інтегрований урок з використанням «хмарних» сервісів, технологій, інтерактивних вправ, урок узагальнення, систематизації та розширення знань учнів.

Форми організації уроку: індивідуальна, групова, фронтальна.

Методи навчання:

 • словесні (бесіда, пояснення, опитування);
 • наочні (презентація, аудіо  та відео файли);
 • практичні (задачі, вправи, тести, вікторини, ).

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності.

Учні:

Наводять приклади:     

а) пропорційних величин;

б) сприятливихдляздоров’я життєвих навичок.

Розрізняють:

а) пряму та обернену пропорційності;

б) складові харчових продуктів.

Розуміють:

а) що таке пряма та обернена пропорційні залежності;

б) наслідки неправильного харчування.

Формулюють:

а)означення пропорції, основну властивість пропорції;

б)означення здоров’я, режиму дня.

Розв’язують:

а)основні задачі на відсотки, задачі на пропорційні величини, на пропорційний поділ;

б) розв’язують вправи на збалансоване харчування.

Обладнання уроку: ПК, мультимедійне обладнання, презентація до уроку(Додаток 1),відеоматеріли(посилання на YouTube, додатки 2, 9-11), листи-помічники(Додаток 3), сходинки до успіху, модель «Здорової людини» та її  складові(Додаток 4-5), презентація домашнього завдання (Додаток 6), інтерактивні вправи (Додатки 7-8)

Структура уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Активізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

ІV. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

V.Повторення та систематизація головних положень.

VІ. Підбиття підсумків уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. (Слайд 1)

Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня.

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня.

Хай сміється мирне небо і дивує світ.

А Земля нехай дарує вам барвистий цвіт.

Бо здоров'я, любі діти, в світі головне.

А здоровий і веселий - щастя не мине!

Епіграф (Слайд 2)

«Блаженство тіла – в здоров’ї,

блаженство розуму  - в знанні!»

Давньогрецький філософ та математик Фалес Мілетський 

ІІ. Активізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності.

(Звучить аудіо запис – плач  маленької дитини.)(Слайд 3)(Додаток 2)https://youtu.be/z3S53GHLId0

 

Учитель основ здоров’я.Недаремно прозвучав голос маленької дитини, мабуть, це сигнал того, що на світ з’явилася нова людина. І це прекрасно! Життя дається один раз. Воно у кожного унікальне, неповторне, і воно буде щасливим, якщо людина здорова.              Сьогодення спонукає нас до розмови, і тема її – «Здоровий спосіб життя». Здоров’я нації – головний пріоритет держави. Здоров’я дитини – найбільша турбота й найпотаємніша мрія батьків.Чому ж ми, на жаль, не можемо похвалитися здоров’ям нації?

  Учитель математики.Сьогоднішній урок є незвичайний тим, що поєднує дві науки, основи здоров’я та математику для однієї мети – розширити та узагальнити ваші знання із основ здоров’я та за допомогою мови цифр, а саме через розв’язання пропорцій, задач на пропорційні величини, відсоткові розрахунки, показати, що це не просто слова, а конкретні факти, які доводять, що життя потрібно берегти із повагою та відповідальності ставитися до нього.

Блез Паскаль:(Слайд 4)

«Предмет математики настількисерйозний, щокорисно

не нехтуватинагодоюробитийоготрохицікавішим».

Саме це ми і спробуємо зробити.

Отже тема нашого уроку «Математика та здоров’я»

Вона вказана у листах – помічниках (Додаток 3) до нашого уроку, які ми будемо використовувати сьогодні замість зошитів. Зверніть увагу вони на ваших  партах.

Девізом  послужать слова «Я обираю життя!».(Слайд 5)

ІІІ. Актуалізація опорних знань і чуттєвих уявлень учнів.

Учитель основ здоров’я. Сьогодні  ми спробуємостворити модель «здоровоїлюдини» (Додаток 4).Щоб отримати цей продукт  - Модель «здоровоїлюдини», ми повинні вирішити ряд проблем як з математики так і з основ здоров’я, їх  ми будемо долати рухаючись угору по сходинках успіху (Додаток 5).

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.(Слайд 6) 

Учитель  математики.

Мета нашого уроку:       

-узагальнитита поглибити знання про відношення тапропорції;

- сформувати відповідальне ставлення до власного здоров’я;

- визначити, які кроки потрібно робити для того аби залишатися здоровим.

Очікувані результати:(Слайд 7)

Наводити приклади:     

а) пропорційних величин;

б) сприятливихдляздоров’я життєвих навичок.

Розрізняти:

а) пряму та обернену пропорційності;

б) складові харчових продуктів.

Розуміти:

а) що таке пряма та обернена пропорційні залежності;

б) наслідки неправильного харчування.

Формулювати:

а)означення пропорції, основну властивість пропорції;

Розв’язувати:

а)основні задачі на відсотки, задачі на пропорційні величини, на пропорційний поділ;

б) розв’язують вправи на збалансоване харчування.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Учитель основ здоров’я. ПротягомІ семеструна уроках основ здоров’я ми розглядали складові, які сприяють збереженню здоров’я. Давайте згадаємо, що називається здоров’ям?

Учитель математики. Ми теж не байдикували, а пройшли великий шлях, вивчаючи математику, удосконалювали знання, дізналися більше про світ чисел. І це знадобиться нам як сьогодні на уроці, так і в подальшому житті.

Мета уроку буде досягнута через вирішення математичних задач. Отже, перевіримо, чи готові ви розпочати нашу роботу.

 1. Перевірка домашнього завдання.(Слайд 8)

Учні виконувалиодне творче завдання з обох предметів:

 • За допомогою Інтернет-ресурсів, за даними ВООЗ, знайти яким повинен бути розподіл часу у режимі дня учня 6 класу.
 • Використовуючи властивості пропорцій, відсотків та відношень, виконати математичні дії та побудувати кругову або стовпчасту діаграму режиму дня учня 6 класу.

Перевірка наявності виконання Д/З у зошитах.

          Представлення отриманихрезультатів у вигляді  презентації.(Слайд 8 + гіперпосилання на дитячу роботу)  (Додаток 6)                           

Учитель основ здоров’я.

 • Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Що таке режим  дня?

Щоб бути здоровим чи треба дотримуватися режиму дня?

 Це і є першою складовою нашої моделі «здорової людини»? Ми піднялися на першу сходинку ( учні прикріплюють першу складову «Здоровий спосіб життя» на модель «Здорової людини»).

Другим домашнім завданням було:

-  з математики повторитиозначення та властивості відношень і пропорції;

- з основ здоров’я повторити яка їжа єкорисною.

Учительматематики.Виконання цієї частини Д/з перевіримо за допомогою інтерактивних вправ та хмарних технологій:

 • Теоретичний матеріал пригадаємо за допомогою гри «Зберіть правило»(Метод незакінчене речення)(Слайд 9)

Перед учнями два стовпчики, в першому – початок правила, в другому – його продовження. Завдання:учні збирають правило  по-черзі.(Додаток 7)

Учитель основ здоров’я.

Таблиця відповідностей «Компоненти пропорції», Класифікація «Здорове харчування»

Щоб бути здоровим чи треба вживати корисну їжу?

Це є складовою нашої моделі «здорової людини»? Ми подолали другу сходинку ( учні прикріплюють другу складову «Корисна їжа» на модель «Здорової людини»).

Людство вступило у XXI століття. Досягнувши значних успіхів у науці, техніці, мистецтві, на жаль, воно не стало щасливішим і здоровішим. Науково – технічного поступу вперед не зупинити. Це однозначно. А як же людині зберегти та зміцнити своє здоров’я?

Кожна людина, сама відповідає за своє здоров’я і благополуччя, вона повинна знати, що і яким чином впливає на її здоров’я.

Учительматематики. А помічником виступає математика.

 1. Технологія «Програмований контроль»(Слайд 11)

Перевіримо ваші вміння розв’язувати рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. У кожного з вас в листу-помічнику таблиця з завданнями. Ви отримуєте варіант та записуєте його під таблицею контролю.   

Перший варіант починає розв’язання з першого рівняння, другий – з другого, третій – з третього і т.д., отримана відповідь першого рівняння є номером наступного завдання, яке треба розв’язати. Кожен розв’язує по три рівняння та записує під таблицею отримані відповіді через кому.

На виконання відводиться 5 хвилин. 

Перевірка здійснюється взаємоперевіркою.

Учні олівцем закреслюють неправильні відповіді (Вірні відповіді на екрані).

Учитель основ здоров’я. (Слайд 12)

Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення країни завжди була актуальна і глобальна.  Про те, люди дуже легковажно можуть ставитися до свого здоров'я, особливо молодь. Не вміють його берегти і вести здоровий спосіб життя.Вправою «Вірю- не вірю» перевіримо, знання про здоровий спосіб життя.

 1. Вправа «Вірю – не вірю»Здоровий спосіб життя.(Слайд 13)(Додаток 8)

(на запитання треба відповідати  «Так» або «Ні»).

Якщо відповідь «Ні», то треба назвати правильну відповідь.Завдання  для вправи на екрані.                                         

Учительматематики. Здоровий спосіб життя і спорт є необхідною умовою здорової людини. Отже, ми піднялись на третю сходинку( учні прикріплюють третю складову «Здоровий спосіб життя» на модель «Здорової людини»).

Життя – це рух, рух – здоров’я.

Фізкультхвилинка(Слайд 14)(Руханка «Самолёт») (Додаток 9)https://youtu.be/tewq_Ayn6gI

Учительматематики.  Наступний етап уроку -  розв’язання задач.

 1. Анімаційна задача(Слайд 15)

Здавніх пір існує думка, що коров'яче молоко є джерелом здоров'я. Вже тоді люди замислювалися над тим, які вітаміни містяться в молоці. Не знаючи фізичних властивостей,  хімічного складу, вони називали його «соком життя» або «білою кров'ю».

У коров'ячому молоці зібрані всі необхідні біологічні речовини, здатні задовольняти фізіологічні потреби живого організму. 

Про це знають навіть герої улюблених мультфільмів(Додаток 10 анімаційна задача), https://www.youtube.com/watch?v=xfgHhcppHr8

(І вирішивкіт довести корисність молока на прикладізадачі)

У 250 мл молока корови Мурки міститься близько 300 мг кальцію, скільки отримає кальцію Шарик, якщо вип’є1л молока?

(Розв’язання  задачі учнями біля дошки з коментуванням).

Учитель основ здоров’я. (Слайд 16)

Са є необхідним мінералом для росту та розвитку дитини.

Ще одна сходинка ….( учні прикріплюють четверту складову «Мінерали» на модель «Здорової людини»).

- Якийвітамінміститься в молоці і молочних продуктах?

- Чи знаєте ви, що він є необхідним для засвоєння кальцію?

Кальцій необхідно споживати разом з вітаміном D, інакше він не буде засвоюватися організмом і принесе більше шкоди, ніж користі.

Для чого його необхідно вживати?

Які з продуктів є джерела вітаміну D?

Крім Са існують і інші відомі вам вітаміни.

Учитель математики.

 1. Робота в групах   «Математика і вітаміни»  (Слайд 17)

Розв’язання  задач на вміст вітамінів у овочах у групах (Об’єднатися у групи. Згадати  правила роботи у групах і розподілити обов’язки. Кожна група отримує задачу, після розв’язання якої один представник групи прокоментує рішення). (Додаток 3)

В 100г картоплі після збору врожаю міститься 25 мг вітаміну С. Скільки треба взяти картоплі для отримання 10мг вітаміну С?

У 100 г моркви міститься 9 мг вітаміну А. Скільки мг вітаміну А міститься у 75г моркви?

Учитель основ здоров’я.

Для чого потрібен вітамін С?

В яких продуктах міститься вітамін С?

Хто знає для чого потрібен вітамін А?

В яких продуктах  міститься вітамін А?

Необхідно вживати різноманітну їжу,  щобзбагатитисвійорганізмвітамінами, необхідними для нормального росту і розвиткудитячого організму.

Ще одна сходинка ….….( учні прикріплюють п’яту  складову «Вітаміни» на модель «Здорової людини»).

Модель «Здорової людини» майже готова, але її можна і треба доповнювати, чим ми й будемо займатися протягом подальшого навчання.

V. Повторення та систематизація головних положень.

ВікторинаLearningApps «Математика та здоров’я» (Слайд 18)https://learningapps.org/

- Чи змогли ми сьогодні за допомогою математичних задач побудувати модель здорової людини?

- Чи відповіли на питання «Що треба робити, щоб бути здоровим?»

( Слайд 19)

- Чи може математика допомогти здоров'ю?

- Які поняття і правила математики нам допомогли довести необхідність вести ЗСЖ?

Рефлексія:(Слайд 20)

 • Враження учнів від уроку чні по черзі висловлюються одним реченням):
 • Сьогодні я дізнався …..
 • Було цікаво…
 • Я виконував завдання…      
 • Було складно…
 • Тепер я зможу…      
 • Я зрозумів…
 • У мене вийшло…       
 • Мене  здивувало…
 • Я навчився… 
 • Я відчув, що…
 • Я спробую…  
 • Мені захотілося…
 • Урок дав мені для життя…

Перегляд відеозапису притчі«Все в твоїх руках» (Додаток 11)https://www.youtube.com/watch?v=ry7HnsZzNyM

Обговорення.

 - Щовизрозуміли?   

- Які висновки можете зробити, переглянувшицей сюжет?

 Отже, тількивід нас самих залежить наше життя: як ми піклуватимемось

про своєздоров’я, якізвичкиформуватимемо в собі, як спілкуватимемося з іншими людьми і т. д.

Наше життя в наших долонях.

 

VІІ. Підбиття  підсумків уроку.(Слайд 21)

Інтерактивна вправа«Незакінченеречення»:

«Лише здорова людинаможе…»

VIІІ. Домашнє завдання.(Слайд 22)

Математика . Різнорівневі задачі.

Основи здоров’я.Підібрати 1-2 прислів’я про здоров’я. Скласти сенканзі словом «Здоров’я»                               

Здоров'я - це сила!(Слайд 23)

Здоров'я - це клас!

Хай буде здоров'я

У вас і у нас!

І в кінці нашого уроку я скажу кожному з вас «Будьте здорові» І спасибі за урок!( Слайд 24)

 

 

Аналіз очікуваних та отриманих результатів

 • Проведений урок сприяв розвитку наукового стилю учнів;
 • Об’єднав   блоки   знань  з математики та основ здоров’я  навколо  однієї  проблеми  з  метою   інформаційного  та  емоційного  збагачення  сприймання,  мислення,  почуттів  учня,  що  дає  змогу  пізнавати  важливість здоров’я для людини різнобічно,  досягати  цілісності  знань.  
 • Дав можливість широкого застосування учнями природничо-наукового методу пізнання;сформулював комплексний підхід до математики та основ здоров’я, що відображає об’єктивні зв’язки в навколишньому світі, сформулював систему інтегрованих знань;
 • Підвищив якість знань учнів, сприяв розвитку.

 

 

Посилання на використані джерела інформації.

 

 1. Математика 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 №804
 2. Основи здоров’я 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06. 2017 №804

3. О.С. Істер Математика 6 клас Київ Генеза, 2014

4. І.Д. Бех основи здоров’я 6 клас Київ Алатон , 2014

5. В.Д. Шарко Сучасний урок: Технологічний аспект – Київ: СПД Богданова А.М., 2007

6. О. Пометун, Л.Пироженко Інтерактивні технології навчання: теорія, практика Київ, 2002

7. Воєвода А.Л. Зацікавити математикою: 5 – 11 класи. – К.: Редакції газет природничо-математичного циклу, 2012

8. https://www.slideshare.net/anastasiaborisovna/ss-68489665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 грудня 2018
Переглядів
233
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку