Інтегрований урок. Зарубіжна література, історія, мистецтво."Середньовіччя як історична та культурна доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східни

Про матеріал

Інтегрований урок , який дає змогу учням ознайомитися з темою "Середньовіччя як історична та культурна доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході. Стилі мистецтва середньовіччя" засобами та відомостями трьох навчальних предметів - зарубіжна література, історія, мистецтво.

Перегляд файлу

ТЕМА: Середньовіччя як історична та культурна  доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Основні жанри середньовічної літератури  на Заході й Сході. Стилі мистецтва середньовіччя.

МЕТА:

навчальна: поглибити розуміння епохи Середньовіччя, визначити її хронологічні межі, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічної літератури Заходу і Сходу; розкрити історичний і культурний контекст; ознайомити учнів з жанрами середньовічної літератури та стилями мистецтва;

розвивальна: розвивати навички асоціативного споглядання світу (хронологічну, мовленнєву, логічну, аксіологічну компетентності); вміння співпрацювати в группах-блоках;

виховна: виховувати інтерес та шанобливе ставлення до  Середньовіччя як історичної та культурної доби, формувати соціальний аспект.

Обладнання: смарт-технології, мультимедійна презентація, відео фрагменти, кантата Карла Орфа «Карміна Бурана»,  картки для оцінювання.

Тип уроку: інтегрований урок засвоєння нового матеріалу, комплексного формування та застосування знань, вмінь та навичок.

Форма уроку: урок-проект.

Форми роботи: індивідуальна, групова, фронтальна.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ:

(слайд1 ) Повідомлення теми (методом мозаїки) та мети уроку.

(слайд 2) Епіграф уроку. Немає Заходу без Сходу, а Сходу — без Заходу, всі частини поєднуються в одному цілому, світ різнобарвний і багатоликий, тому завдання справжньої .людини — увібрати, зрозуміти, поважати й полюбити це розмаїття.

 Емоційне забарвлення уроку. Створення позитивного настрою.

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вчитель зарубіжної літератури: (пояснення структури уроку). Сьогодні у нас незвичайний урок – інтегрований, урок-проект, який ми з учнями створювали.   Проводимо його ми разом з учителем історії. Ви завчасно отримали завдання.

Вчитель історії: Підготували, ми сподіваємось, цікавий матеріал. Ви дізнаєтеся нову інформацію, і, можливо, ваші думки зміняться. Родзинка уроку ще й в тому, що ми використаємо на ньому мобільний додаток Viber.

(слайд 3)Вчитель зарубіжної літератури:

 Блоки-групи: «середньовічна література Західної Європи», «література середньовічного Сходу», «мистецький». Окремо підготовлений  блок «учительський», в якому повідомляються загальні відомості про історичний, мистецький та літературний аспекти доби. Під час уроку ви самостійно визначатимете, що записувати в опорний конспект, записи можете робити використовуючи слова або образи-асоціації  для подальшого використання.)

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

  • Назвіть межі та назву попередньої історико-літературної доби її представників. ( перехід від античності до середньовіччя)

ІV РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

БЛОК «Учительський»

(Звернення до учнів: Будьте уважні - після блоку – учні повинні відповісти на запитання)

 

1. Історичне підґрунтя та хронологічні межі доби Середньовіччя.

(Вступне слово вчителя історії) –

СЛАЙД 4  «Періоди Середньовіччя»

 Середньовіччя – період історії, що тривав від V ст. (падіння Римської імперії та Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації.

 Середньовіччя умовно поділяють на три періоди:

І. Раннє Середньовіччя (VX ст.).

ІІ. Зріле (Високе) Середньовіччя (XXIV ст.).

III. Пізнє Середньовіччя (XIV—XV ст.- на Півночі Європи до ХVІІ ст.).

 

СЛАЙД 5 «Роль релігії та церкви»

 Формування феодального суспільства відбувалося вкрай повільно і важко. У ранньому Середньовіччі за умов руйнування державності, головну роль у суспільному житті тривалий час відігравала церква.  Вона була втіленням догматизму, релігійного фанатизму, придушення свободи особистості. Розквітала інквізиція, гоніння на відьом, публічні страти, ув’язнення у темних підземеллях. Церква мала право продавати повне або часткове відпущення гріхів, торгуючи  індульгенціями. Про яке християнське милосердя тут можна говорити?

СЛАЙД  6,7 «Централізація держав»

  В цей час зміцнюється централізована влада в більшості західноєвропейський країн, починають утворюватися та зміцнюватися національні держави (Англія, Франція, Німеччина).  Великі феодали дедалі більшою мірою залежать від короля. Однак влада короля як і раніше не є справді абсолютною. Настає епоха станово-представницьких монархій. Саме в цей період починається практичне здійснення принципу поділу влади і виникають перші парламенти - станово-представницькі органи, значно обмежують владу короля. Виникали й руйнувалися нові міста, держави, наро­ди переселялися з місця на місце. Майже завмерла торгівля—покупців було мало, а купці зазвичай ставали жертвами розбійників або завойовницьких армій.

СЛАЙД 8,9  «Хрестові походи»

 Практично всі країни Західної Європи в цей період пройшли через нескінченні хрестові походи, криваві феодальні війни. Прикладом може бути війна Червоної та Білої Троянди в Англії у XV ст. В результаті цієї війни Англія втратила  четверту частину свого населення.

 

 

 

 

СЛАЙД  10,11 «Низька культура побуту»

 У Європі настав голод, недоїдання стало нормою. Епідемії викошували міста і села. Середньовіччя - це епоха досить неохайних людей. Звичайні її супутники - епидемії, хвороби, пожежі. За словами французького філософа  Іпполіта  Тена «Середні віки жили на купі гною». У Західній Європі майже не було лазень. Середньовічні дами, оспівані лицарями, рідко милися. Цвинтарі були у межах міста, каналізація відсутня, помиї і нечистоти виливаються на вулицю.

СЛАЙД  12 «Середньовічна жінка».

 Незважаючи на культ поклоніння лицарів Прекрасній Дамі, становище жінок було жахливим. Права жінок обмежувалися постулатом християнського теолога Блаженного Августина: «Жінка не може ані вчити, ані свідчити, ані судити, ані тим більше наказувати».

 Але жінки проявили себе і в середні віки. Це учасниця Хрестових походів, «королева трубадурів» - Елеонора Аквітанська, королева Франції, донька Ярослава Мудрого – знаменита Анна  Ярославна,  найосвіченіша жінка того часу - Матильда Тосканська,  жінка, яка змінила хід Столітньої війни - Жанна д’ Арк.

СЛАЙД   Культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Попри всі складності феномена середньовіччя сучасна наука розглядає культуру середніх віків як історично закономірну складову частину розвитку людства. Культурна спадщина середньовіччя посіла значне місце в історії культури людства й позначилася на розвитку філософії, релігії, права, природничих наук. Особливо вагомими були досягнення літератури та мистецтва. Творчість митців середньовіччя залишила людству невмирущі художні цінності.

 

2. Світогляд та жанри літератури доби Середньовіччя.

(пояснення вчителя зарубіжної літератури)

СЛАЙД 13 У середні віки виникає нова, порівняно із античністю система мислення (світогляд). Найвищою істиною, навколо котрої групувалися уявлення й ідеї середньовічної людини, була віра в Бога, тобто виникає теоцентричний світогляд (Бог у центрі всесвіту є втіленням абсолюту).

СЛАЙД14 Жанри середньовічної літератури  умовно можна поділити на:

  • функціональні (релігійна проповідь, феодальна хроніка, всілякі порадники (з полювання, турнірів, етикету…)
  • власне художні жанри (релігійна лірика і драма, лицарська лірична поезія, героїчний епос, лицарський роман, сатиричні побутописні новели (французькі фабліо, німецькі шванки).

3. Огляд мистецтва середніх віків

 (пояснення вчителя мистецтва, може бути завчасно підготовленим відео фрагментом )

СЛАЙД 15 Мистецтво як і література не розвивається окремо від історії.  Розвиток мистецтва Середньовіччя охоплює період від падіння Римської імперії до початку Відродження. Трьома провідними стилями середніх віків стають: візантійський, романський та готичний.

 СЛАЙД 16,17 Для візантійського стилю характерними ознаками є урочистість і шляхетність. Фасади орнаментували цегляною кладкою. Приміщення храмів мали три галереї – нефи. Центральну частину храму увінчував купол переважно цибулевидної, шоломоподібної, іноді шатрової форми. Цей стиль зародився в архітектурі й образотворчому мистецтві, виявився також в ілюструванні книг. Балканами він поширився на Русь-Україну.

  Романський стиль – провідними типами споруд стають собори монастирі і замки. Ці споруди нагадували неприступні фортеці їх захищали зубчасті мури з високими вежами, головну вежу називали донжон. Романська архітектура вирізнялася простотою і суворістю геометричних форм – паралелепіпед, циліндр, конус, піраміда.

   Готика – високі стрімкі конструкції, які ринуть в небо. Замість куполів дах прикрашають високі ажурні вежі зі шпилями. Споруди мають видовжені вікна, загострені арки. Фасади декорують скульптурами святих, ангелів, королів, а також фігурами різних химер, які уособлюють людські вади.

СЛАЙД 18 Питання до блоку «Учительський»

(На екрані зображено питання. Завданням блоку є відповіді на всі питання у додатку Viber. При цьому не обов’язково кожному учню відповісти на всі питання. З питаннями повина впоратися група в цілому, а капітан стежить за тим, як працює кожен з членів команди і буде враховувати активність при виставленні оцінок)

1.Дайте визначення поняття «культура», «індульгенція», «парламент».

2. Середньовіччя — це епоха крайнощів: темряви і світла. Перелічіть позитивні риси Середньовіччя.

3. Середньовіччя — це епоха крайнощів: темряви і світла. Перелічіть негативні риси Середньовіччя.

4. Жанри середньовіччя

5. Стилі мистецтва середніх віків.

УЧНІВСЬКИЙ ПРОЕКТ ( випереджувальні завдання)

 Пояснення вчителя зарубіжної літератури: за бажанням учні об’єдналися в групи, визначили цілі дослідження та під керівництвом своїх капітанів створили проект, де повинні представити західну літературу та мистецтво середніх віків.  Під час проекту використовуючи відомі вам методики ведення конспектів( ейдос, схеми, таблиці, тези) учні записують необхідну на їх погляд інформацію у зошити.

 Слайд 19«СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ»

 «Загальний огляд літератури»

 Середньовічна  література західної Європи розвивалася під впливом жорсткого поділу суспільства на стани «Одні моляться, інші воюють, треті працюють», тобто церковно-релігійну - латиномовну, лицарську та міську літературу.

 

СЛАЙД 20 «Ваганти» 

 До латиномовної  літератури належить також поезія вагантів –   мандрівних студентів, які складали пісні «на випадок». У зв’язку з тим, що студенти повинні були мандрувати світом до великих міст, де вже з’явилися університети, молодь вигадувала пісні, щоб хоч якось заробити собі на хліб.

 У 19 ст. у сховищі мюнхенського монастиря було знайдено знамениту збірку «Carmina Burana» («Буранські пісні»). Вона схожа на зошит сучасного учня, де вперемішку записані математичні задачі, хімічні формули, іноземні слов, а намальовані профілі сусідок по парті, а також зроблені нотатки для творів.

Слайд 21  Щоб розширити знання про вагантів, слід сказати що майже у всіх країнах середньовічної Європи виникло мистецтво мандрівних поетів, акторів і музикантів, які виконували свої пісні в супроводі музичних інструментів, найчастіше – лютні. Мандрівних митців називали по різному –  у Франції  трубадурами, труверами, жонглерами, менестрелями, у Німеччині –  шпільманами, меннезінгерами, на Русі – скоморохами.

 Німецький композитор Карл Орф створив сценічну кантату «Карміна Бурана» за мотивами віршів середньовічних поетів-школярів – вагантів.

 СЛАЙД 22 До вашої уваги пропоную всесвітньовідомий уривок з кантати.  

Середньовічний епос. Підґрунтям середньовічного епосу  є становлення нових європейських держав, розвиток феодальних відносин. Його сюжетами стали  перекази про часи Великого переселення народів, про норманські набіги, про війни Карла Великого, його предків і наступників…

СЛАЙД 23 (кілька кліпів)«Старша Едда» це епос скандинавських народів. Сюжетами стали міфологічні, героїчні, повчальні пісні, оповіді про богів. Виконавці – скальди, тобто поети з оточення військових вождів. Головний герой – Одін , господар місця, де спочивають загиблі воїни.              

 З-поміж пісень «Едди» виділяється цикл про нібелунгів – казкових карликів. Найвідоміша німецька епічна поема «Пісня про Нібелунгів» 12ст. бере за основу сюжет циклу  «Едди».

 (Кліп) Іспанський епос 12 ст. представлено «Піснею про мого Сіда».  Головний герой – Сід (пан) прозваний так арабами, зате що завзято прагнув звільнити  свою землю від них.

СЛАЙД 24 Героїчний епос Франції дійшов до нас у вигляді поем, що отримали назву «пісні про діяння», «пісні про подвиги». Найвідоміша з них «Пісня про Роланда».

СЛАЙД 25 Схожі за спрямуванням героїчні пісні Київської Русі – билини про Іллю Муромця. У видатній пам’ятці  давньослов’янської  літератури  «Слові о полку Ігоревім»  зображено невдалий похід князя Ігоря Святославича  на половців, який став закликом до князів Київської Русі припинити міжусобиці та об’єднатися проти зовнішньої загрози.

СЛАЙД 26 Якщо поглянути на епос Київської Русі з точки зору мистецтва, то слід зауважити, що впродовж середньовічної доби на теренах Київської Русі  одночасно співіснували два типи музики – народна і церковна. При цьому використовували найрізноманітніші інструменти (духові – сурми, роги. труби, сопілки; ударні – бубни,  тулумбас, тарілки, дзвіночки). Саме спів легендарного Бояна та його гра на гуслях описані у «Слові о полку Ігоревім»

(Кліп) А зараз пропоную подивитися на екран (уривок з мультфільму «Альоша Попович та Тугарин Змій» у відео фрагменті 30 сек. огляд архітектури у візантійському стилі) Як ви зрозуміли  в цьому уривку з мультфільма «Альоша Попович та Тугарин Змій» ми побачили зразок архітектурного мистецтва Київської Русі, яке вважають одним з найвизначніших художніх явищ у світі. Воно успадкувало найкращі традиції Візантії а також внесло свій неповторний колорит. Із княжої доби до нас збереглися зразки храмової архітектури в Києві, Чернігові, Володимирі-Волинському, Галичі. Найстаріший із них – Спасо-Преображенський собор у Чернігові (1036р.), який є прикладом візантійського стилю.

СЛАЙД 27 Лицарська література. Виникнення цієї літератури пов’язане із утвердженням лицарів як особливого стану всередині феодалів. Було сформовано особливий лицарський кодекс, згідно з яким воїн мав розумітися на мистецтвах, бути освіченим, великодушним і приязним.              

Основними жанрами лицарської літератури були лірика і роман.

 (Кліп)  Темами лицарської лірики стали – війна, кохання, мистецтво. Нововведення,  яке належить саме лицарській ліриці –  це культ Прекрасної Дами, побудований за зразком Культу Богоматері та самовіддане служіння побудоване за зразком васальної вірності . Трубадури це поети-лицарі, які відіграли важливу роль у розвитку лицарської лірики, як жанру.

 (Кліп)   Темами лицарського роману стали подвиги та кохання лицарів. Він поєднує в собі реалістичні, фантастичні та пригодницькі елементи. Основні цикли: античний, бретонський               або артурівський, де містяться розповіді про короля Артура та східний або візантійський в основі якого  лежать хрестові походи

СЛАЙД 28

  Міська література. Появу міської літератури зумовило зростання міст у Європі 12 ст.. міська література активно протистояла лицарській. Героєм був  тямущий городянин або селянин, здатний вийти з будь-якої скрути пошивши в дурні сеньйорів і жадібних священників. Жанри – байка, сатиричне оповідання (французьке – фабліо,  німецьке – шванк, італійське – новела).

СЛАЙ29 

 Щоб зрозуміти про що пишуть представники середньовічного заходу, необхідно згадати ті архітектурні споруди, які їх оточують. У містах середньовічної Європи в цей період активно розвиваються  романський та готичний стилі.

  У романському  стилі провідними типами споруд стають собори монастирі і замки,  які створювали для потреб церкви та лицарства. Яскравим прикладом цього стилю може стати замок Каркасон у Франції – 2 кола потужних стін, 52 вежі, величезні ворота, бійниці, рів, міст через річку – і досі здається що вузькими коридорами йдуть на турніри, присвячені чарівним Дамам, середньовічні лицарі.

СЛАЙД 30 Готичний стиль зародився у Франції, де і було зведено перший готичний собор Нотр-Дам де Парі іншими словами Собор Паризької Богоматері.

 

СЛАЙД  31 Питання за матеріалами проекту «Середньовічна література та мистецтво західної європи»

(На екрані зображено питання. Завданням блоку є відповіді на всі питання у додатку Viber. При цьому не обов’язково кожному учню відповісти на всі питання. З питаннями повинен впоратися блок в цілому, а капітан стежить, за тим, як працює кожен з членів команди і буде враховувати активність при виставленні оцінок)

1. Як називали мандрівних митців у різних країнах Європи.

2. Визначте назви епосу таких народів: скандинавського, французького, іспанського, Київської Русі.

3. Теми лицарської літератури .

4. Жанри міської літератури.

5. Назвіть три провідні стилі мистецтва Середніх віків.

6. Допишіть до визначених вами стилів у такій же послідовності архітектурні споруди представлені вашій увазі на уроці.

СЛАЙД 32 Психологічне розвантаження (релаксація)

 Кожен учасник  групи  встає однин за одним в 3 шеренги. Завдання : із запропонованих геометричних фігур скласти споруди стилів середньовічного мистецтва (візантійського, романського і готичного). Під час виконання завдання, можна коментувати, підказувати, сміятися – внаслідок чого відбувається психологічне розвантаження.

«ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ»

СЛАЙД 33 Короткий коментар вчителя історії 

 Схід втілює сонце, що сходить, світанок, весну, надію, дитинство, початок життя і юність. На схід обертають свої погляди і молитви під час богослужінь, особливо в культах солярних богів. У Китаї його символізує зелений дракон, в  Єгипті - людина, в Мексиці - крокодил, в Тибеті - людина-дракон.

 Схід  або Орієнт - частина материка, протилежна Західній Європі країни на цій частині материка.

 Тим часом як у Європі відбувалися бурхливі зміни, країни Сходу, з точки зору європейців, жили розміреним життям. У період Середньовіччя продовжували розвиватися три основні цивілізації Сходу: близькосхідна-мусульманська, що охоплювала територію Північної Африки, Близького і Середнього Сходу (Візантійська імперія, Арабський халіфат, держави хрестоносців, Священна Римська імперія); індійсько-південноазійська, що охоплювала півострів Індостан (Делійський султанат) і китайсько-далекосхідна, що охоплювала територію Китаю, Індокитаю, Японії.

 «Література середньовічного Сходу»

Пояснення вчителя зар.літ.

Умови :  учні отримують картки з інформацією про літературу Сходу. Вони повинні прочитати текст 1хв. , швидко записати у зошити, те що запам’ятали 1хв складні слова зображені на екрані, підійти та передати свої відомості капітану 1-2хв, сісти на свої місця. Капітани виходять до дошки та почергово, по тезі використовуючи свій зошит повідомляють класу записані відомості. Після чого кожен капітан задає питання про повідомлення своїй команді, якщо у капітана немає питання, або у команди немає відповіді, ця команда вибуває. Виграє та команда, капітан якої залишився біля дошки.

Учні читають

СЛАЙД 34

 Найзначнішим досягненням літератури Сходу слід вважати поезію.

Абулькасим Фірдоусі мовою східного народу, фарсі, написав у поетичній формі «Шах-наме» («Книгу царів») – найвідоміший твір персо-таджицької літератури. В цій книзі він виклав історію середньої Азії від найдавніших часів до арабського нашестя.

Омар Хаям – перський поет-філософ. Прославився чотиривіршами, які мають назву – рубаї. Нині твори цього митця перекладено всіма європейськими і східними мовами.

Аббу Абдаллах Мушріфаддін ібн Мусліхаддін Сааді  Ширазі, більше відомий як Сааді, був воїном, ченцем-жебраком, побував у полоні хрестоносців. Написав кілька збірок любовної лірики  втілених у жанрі – газелів (вид ліричного вірша), повчальні поеми «Бустан» («Плодовий сад») і «Гулістан» («Сад троянд»). Сааді у своїй творчості задовго до європейських митців висунув художню ідею гуманізму, що є однією з найбільших заслуг поета перед світовою культурою.

Шамседдін Мухаммад Гафіз Ширазі, або просто Гафіз, що означає «здатний напам’ять відтворити весь коран».   Темами віршів Гафіза були краса й кохання, любов до життя, свобода почуттів, викриття лицемірства.

«Проза Сходу»

 Розвивалася в східній літературі Середніх віків і проза. Це казки, народні романи, любовно-пригодницькі, побутові новели, розповіді та анекдоти. Між 10-15 ст. на Близькому Сході було укладено збірку «Тисяча і одна ніч», яка згодом стала всесвітньо відомою. Крім арабів до неї долучились перси і індійці – народи, що опинилися в складі однієї ісламської держави.

Вчитель зар.літ. Зразок поезії Сходу нам представить Петрів Марія, уривок з вірша Гафіза

«Я по троянду в сад спустився на світанні.

Там соловей зайшовся в щебетанні.

Мій побратим гіркий, закоханий в троянду,

ронив, ридаючи, мелодії весняні.

Не стало вірності і дружби на землі,

немає жодного, хто б не тонув у злі.

Хто обдарований божественним талантом,

в скупого здирщика слугує при столі.

Немає в мудрого, де голову схилити,

йому судилися печалі та жалі.

Зате невігласи, що виросли в розкошах,

Щодня купаються у золоті й сріблі…» (уривок)

 

 

 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

А) Капітани блоків під контролем учителя виставляють на картках свої оцінки Viber оцінки учасникам своєї команди, враховуючи активність учасника у розробці та роботі на уроці. Учні, які не погоджуються з оцінками переглядають результати своєї роботи з вчителем.

Б) Інтерактивна вправа «Актуальне інтерв’ю»

Учитель: урок  завершено. Залишається лише обміня­тися враженнями.

Що вас найбільше вразило на уроці?

Чи можна вважати, що наш проект є не лише цікавим, а й корисним?

СЛАЙД 35 VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (по методиці ейдотехніки)

а)Метод Цицерона:

Згадайте всі яскраві моменти нашого уроку, відредактуйте конспект уроку, а потім

б)Методом  узгодження знань, умінь, фантазії та уяви розвивайте навички чітко висловлювати, промовляти власні думки.

 

 

 

 

 

  

docx
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
4674
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку