20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Інтегрований урок зі всесвітньої історії та інформатики

Про матеріал

Третій урок циклу інтегрованих уроків зі всесвітньої історії та інформатики. Розробка містить конспект уроку, мультимедійну презентацію та карти, які учні використовували для виконання практичної роботи.

Зміст архіву
Перегляд файлу

Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2

з вивченням англійської мови з 1 класу Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія. Політичний  і соціально-економічний розвиток Франції 20-хроках  ХХ ст. Франція та Іспанія в період економічної кризи.

Інформатика. Практична робота № 7. Розробка слайдової презентації.

 

 

 

 

 

Урок підготували та провели:

Матвєєва Людмила Олексіївна, вчитель історії та правознавства, ВК, «Старший вчитель»

Власік Руслана Богданівна, вчитель інформатики та фізики, ВК, «Старший вчитель»

 

 

 

 

 

Тема.

Всесвітня історія.Політичний  і соціально-економічний розвиток Франції 20-хроках  ХХ ст. Франція та Іспанія в період економічної кризи.

Інформатика.Практична робота № 7. Розробка слайдової презентації.

Мета: 

Всесвітня історія:

 • охарактеризувати наслідки Першої світової війни для Франції;
 • розкрити основні тенденції політичного та економічного розвитку країни у 1920-ті рр.;
 •  показати особливості кризи 1930-х рр. у Франції та Іспанії;
 •  охарактеризувати процес приходу Народного фронту до влади;
 • показати розвиток Франції та Іспанія у період перебування при владі уряду Народного фронту, розкрити суть політики і причини поразки Народного фронту;
 • формувати в учнів уміння аналізувати і узагальнювати історичний матеріал;
 •  виховати в учнів почуття  толерантності.

Інформатика:

 • сформувати навички розробки та створення слайдової презентації з використання текстових та графічних об’єктів;
 • формувати практичні навички знаходження необхідних команд виконання різних операцій з меню, панелі інструментів;
 • розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, вміння аналізувати;
 • виховувати інформаційну культуру.

Тип уроку: вивчення нових знань, формування вмінь та навичок.

Основні поняття:

Всесвітня історія:«Національний блок», картель «лівих сил», Народний фронт, кортеси.

 

Основні дати та події:

1919-1924рр. – діяльність  уряду «Національного блоку»;

1924-1926рр. – діяльність  уряду «лівого блоку»;

1926-1929рр. – діяльність  уряду «Національної єдності»;

6 лютого 1934 р. – спроба фашистського путчу в Парижі;

1936-1938рр. – діяльність  уряду Народного фронту;

1938р. – перемога Народного фронту на виборах до парламенту Іспанії.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку.

 Учитель інформатики. Наш сьогоднішній урок – це практична робота, результатом якої повинна бути правильно оформлена за стилем слайдова презентація.Вона повинна містити текстові та графічні обєкти, таблиці, схеми, тощо. Тому прошу уважно та продуктивно працювати із Людмилою Олексіївною і нотувати для себе усі факти, які б ви згодом використали у своїй презентації. Необхідні вам заготовки для роботи є завантажені у вашому компютері.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель історії

Бесіда.

 1. Учасником якого воєнно-політичного блоку була Франція під час І світової війни?
 2. Визначить і назвіть битви,  що відбувалися на території Франції. (У практичній роботі учні повинні використати карти, створити схему).
 3. Метод «Мозковий штурм». Назвіть  негативні і позитивні наслідки війни для Франції. Відповідь оформіть таблицею. (Таблиця  - як ще один слайд  практичної роботи)

Наслідки війни:

 

 

 

 

 

 

1.Чи вплинули підсумки Паризької конференції на міжнародне становище Франції?  Обґрунтуйте відповідь.

2. Охарактеризуйте зміну статусу  Франції після І світової війни. (Перетворення з країни-кредитора на країну-боржника.)

3. Метод «Мікрофон».Продовжіть речення. Першочергові завдання, що стояли перед повоєнноюФранцією….(відбудова постраждалих районів, переведення економіки на випуск мирної продукції,працевлаштування ветеранів, подолання інфляції, послаблення соціальної напруги.

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Політичний  і соціально-економічний розвиток Франції 20-хр.р.

 Перевірка випереджального завдання «Політика французьких урядів 20-30роках  ХХст»

 

Робота в групах.

 І група - Національний блок

ІІ група -  картель «Лівих сил»

ІІІ група -  уряд Національної єдності

 Кожна група створює ще один слайд зі своєю таблицею у практичній роботі.

 

Періоддіяльності, прем’єрміністр

Умови приходу до влади

Політичніпартіїщоутворили

Соціально-економічніперетворення

Зовнішняполітика

Національний блок

 

 

 

 

 

картель

«Лівих сил»

 

 

 

 

 

уряд Національноїєдності

 

 

 

 

 

 

У кожній групі працюють «експерти»,які  мають визначити, які  соціальні й економічні проблеми  вдалось вирішити, а які ні? Чому?

2.Економічні кризи 1930-х рр. у Франція та Іспанія в період економічної кризи.

Розповідь вчителя. Учні складають опорну схему.

Світова криза.

Франція

Іспанія.

Особливостісвітовоїекономічноїкризи 1929-1933 рр.

• Криза розпочаласядещопізніше, ніж в іншихзахіднихкраїнахтривала з осені 1930 р. до кінця 1935 р.

• Скороченняпродукціїмашинобудівноїпромисловості на 69 % , виплавкичавуну та сталі –майже на 50 %, зменшеннявиробництваавтомобілів, кольоровихметалівтощо.

 • Важке становище текстильноїпромисловості, яка переживала застійізсередини 1920-х рр.

 • Зменшенняобігузовнішньоїторгівлі на 65% . • Різкезниженняцін на пшеницю, овес, ячмінь, вовну, цукор.

 • Крах низки великих банків.

• Пошукшляхівреформуванняекономіки за допомогоювтручаннядержави в економіку

• Здійснення державного регулювання в рамках ринковоїекономіки при дотриманні принципу приватноївласностідопомогло уник нутиекономічної і соціальноїкатастрофи.

В умовахкризи:

Пошукишляхівреформуванняекономіки: втручання держав                 уникненняекономічної і соціальноїнапруги; наростанняфашистськоїзагрози.

1934р. спробафашистського путчу

1936 р. – Народний фронт.

1929-1933 економічна криза

 • Масовезакриттяпідприємств;
 • Безробіття;
 • Зниженнязарплати;
 • Припиненнясоціальнихвиплат;
 • Робітничі і селянськівиступи

В умовахкризи:

1930 р. – відставкаПрімо де Рівери;

1931р. – поваленнямонархії.

1931р. – проголошенняреспубліки, спробиреформуваннякраїни.

1933р. – перемога «правих» на виборах до кортесів.

1933-1936рр. - активізаціяфашистів: створення 1933 р. створена синомколишнього диктатора X. Прімо де Рівероюфашистськоїорганізації «Іспанська фаланга». 

 1.   Народний фронт.

3.Зростання фашистської загрози. Створення і діяльність урядів Народного фронту у Франції та Іспанії.

Словник:

Народний фронт – об’єднання демократичних сил у 30-хрр. ХХ ст.,що стали на шляху фашистів  до влади.

Робота в групах.

 1.                    Опрацювати фрагмент документа «Програма  Народного фронту».

Матеріал підручника.

 1.                    Метод «Акваріум». Виконайте завдання.

Передумовивиникнення Народного фронту

Основні заходи урядів

Народного фронту

Значеннядіяльності

Народного фронту

Франція

Іспанія

Франція

Іспанія

Франція

Іспанія

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги Народного фронту

 

Економічні

Політичні

Франція

 

 

Іспанія

 

 

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

1. Визначте відмінні риси економічної кризи у Франції та Іспанії.

2. Які чинники сприяли приходу Народного фронту до влади? Які чинники робили цей  прихід необхідним?

Учитель інформатики.

Створіть підсумкову порівняльну схему за зразком:

 

Перевірка теоретичних знань учнів з інформатики здійснюється за допомогою копм’ютерного тестування у програмі  MyTest (оскільки практична робота з інформатики оцінюється двома оцінками: перша – перевірка теоретичних знань, друга – перевірка практичних вмінь та навичок).

VІ. Підсумки  уроку. Оцінювання навчальної діяльності учнів.

VІІ. Домашнє завдання.

 Проблемне питання  «Чи були закладені передумови  розпаду Народного фронту  Франції та Іспанії за часів його створення?»

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Всесвітня історія. Політичний і соціально-економічний розвиток Франції 20-х роках ХХ ст. Франція та Іспанія в період економічної кризи.Інформатика. Практична робота № 7. Розробка слайдової презентації.

Номер слайду 2

ПЛАН УРОКУ:1. Політичний та соціально-економічний розвиток Франції у 20-х роках.2. Франція та Іспанія у період кризи.3. Утворення, прихід до влади та політика урядів Народних фронтів у Франції та Іспанії – їх досягнення, прорахунки та причини розпаду.

Номер слайду 3

1929-1933 рр. – Світова економічна криза1933-1935 рр. – Велика депресія Франції30 роки – коаліція центристських партій. Традиційні галузі – найбільш постраждали. Збанкрутіли – 100 тис магазинів, кав’ярень, дрібних і середніх підприємств

Номер слайду 4

Фото: Страйк паризьких жінок-швачок

Номер слайду 5

Фото: В дні страйку залізничників. 1920 р. Економічна криза похитнула політичну стабільність суспільства. У 1930-34 рр. відбувалися часті зміни урядів.

Номер слайду 6

Активізація крайніх правих сил Економічний спад і соціальні негаразди спричинили політичну кризу у Франції. Низка фінансових скандалів скомпрометувала політичних діячів, сприяла посиленню антипарламентських настроїв.

Номер слайду 7

6 лютого 1934 року – спроба фашистів прийти до влади. Об'єднання соціалістів і комуністів, в 1935 році до угоди приєдналися й радикали – коаліція лівих партій. Гасло: “ Хліб, Мир, Свобода!”(14 липня 1935 р.) Леон Блюм - соціаліст Моріс Торез – комуніст Едуард Даладьє - радикал

Номер слайду 8

Фото: антифашистська демонстрація у Парижі. 12 лютого 1934 р.

Номер слайду 9

14 липня 1935 р., у день здобуття Бастилії, було проведено спільну демонстрацію. Фото: демонстрація Народного фронту в Парижі. Липень 1936 р.

Номер слайду 10

Едуард Даладьє - правий радикал очолив уряд в 1938р. Леон Блюм - соціаліст очолив уряд в 1936р.

Номер слайду 11

Уряд Народного фронту1936 – 1938 рр. Квітень 1936 рік – 57% голосів. Прем'єр міністр Франції Леон Блюм. Запроваджено оплачувані відпустки. Підвищено заробітну плату. Встановлено 40 годинний робочий тиждень1936 рік – парламент прийняв понад 130 актів щодо соціальної сфери. Стабілізація франку Підвищення податків на крупні підприємства. Вивіз капіталу за кордон, переважно у колонії

Номер слайду 12

ІСПАНІЯ

Номер слайду 13

Нейтралітет під час війни. Національна проблема(Каталонія, країна Басків…)Економічне відставання. Монархія опирається на армію і церкву. Багатоманіття політичних сил. Король Альфонс XІІІ

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Диктатура генерала Прімо де Рівера (1923-1930 рр.)Військово -монархічна диктатура. Кортеси розпущено Заборонено діяльність політичних партій. Обмежено конституційні права і свободи. Утворено паритетні комісії з питань умов праці та трудових конфліктів Створення “корпорації” Січень 1930 рік - відставка Березень 1930 рік – смерть. Владу передано сину Хосе Антоніо

Номер слайду 18

Революція 1931 р. Уряд Народного фронту. Квітень 1931 р. - перемога на виборах республіканців. Захоплення народом державних органів. 14.04.31 -республіка. Втеча короля. Революція за два дні без пострілів і кровопролиття. На чолі уряду Мануель Асанья.

Номер слайду 19

Загострення суперечностей республіканської Іспанії Реформи уряду М. Асанья: Нова конституція. Земельна реформа. Автономія КаталоніїБоротьба між лівими і правими силами1933 р- створення фашиськоїфаланги1936 р- ліві обєднуються у Народний фронт

Номер слайду 20

Пробне питання: Чи були закладені передумови розпаду Народного фронту Франції та Іспанії за часів його створення?

zip
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
2 липня 2018
Переглядів
550
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку