14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

Про матеріал

Тема: Найрозумніший.

Мета: Формувати навички застосування своїх знань у новій нестандартній ситуації. Розвивати логічне, мислення, пам'ять, уважність. Виховувати відповідальність за доручену справу, вміння прийти на допомогу другові.

Завдання заходу:

- стимулювання учнів до самостійної роботи;

- формування відповідних мотивів навчання;

- формування практичних вмінь та навичок.

Форма проведення: інтелектуальна гра.

Перегляд файлу

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації Київської області

 

 

 

 

 

 

 

Виховний захід «Найрозумніший»

 

 

 

 

 

 

 

                                                Підготувала:

                                                           учитель  математики та інформатики

                                                                                 Мархалівського НВК загальноосвітньої

                                                           школи І-ІІІ ступенів

                                                                             Кириченко Оксана Миколаївна

 

 

 

 

Мархалівка 2017

Тема: Найрозумніший.

Мета: Формувати навички застосування своїх знань у новій нестандартній ситуації. Розвивати логічне, мислення, пам'ять, уважність. Виховувати відповідальність за доручену справу, вміння прийти на допомогу другові.

Обладнання: картки із запитаннями, стенд із категоріями запитань.

Оформлення класу: плакати, повітряні кульки.

Місце проведення: класна кімната.

 

Завдання заходу:

- стимулювання учнів до самостійної роботи;

- формування відповідних мотивів навчання;

- формування практичних вмінь та навичок.

Форма проведення: інтелектуальна гра.

 

План проведення виховного заходу

1.Підготовчий етап.

Написання сценарію, підготовка обладнання, вибір членів журі, підготовка команд.

2. Основний етап.

 1.               Вступне слово ведучого.
 2.               Завдання для команд.

 

3. Підсумковий етап.

 1.         Заключне слово ведучого.
 2.         Обговорення заходу після його завершення.

 

 

 

 

Ведучий: Добрий день дорогі учасники та глядачі. Ми розпочинаємо гру «Найрозумніший». Нагадую  правила гри: у грі бере участь 12 учнів. Гра складається із двох турів, після 1-го туру вибуває 6 чоловік, після другого - спочатку 3 і в кінці 2-го туру залишається один переможець. За кожну правильну відповідь учасник отримуєте по одному 1 балу.

(Ведучий представляє всіх учасників гри, ставить декілька питань кожному (чим люблять займатися у вільний час, улюблений предмет, ким себе бачать в майбутньому і т. д.). Потім бажає успіхів і гра починається.)

Ведучий: нагадую правила першого туру - всім учасникам задається 18 обов'язкових запитань з категорії загальних знань, на які пропонується чотири варіанти відповідей. Перед учасниками лежать запитання, з варіантами відповідей, учасники обводять відповідь, після закінчення 5 секунд ведучий оголошує правильну відповідь. Після 18 обов'язкових питань листочки здаються журі, які підраховують і оголошують результати. Якщо не виявляються 6 переможців цього туру, то задається додаткове питання. Перед другим туром проводиться жеребкування, для того, щоб визначити хто буде відповідати першим, хто другим і т.д.

(Між раундами звучить музика з передачі “найрозумніший ”.)

Перший раунд

Питання першого туру

1. Який з цих хімічних елементів за нормальних умов світиться в темноті?

а) магній; б) кремній; в) фосфор; г) сірка.

2. Орбіта яка з цих планет знаходиться по сусідству із земною?

а) Венери; б) Меркурій; в) Плутона; г) Урану.

3. Яке з цих чисел є найбільшим загальним дільником чисел 16 і 24?

а) 4; б) 6; в) 8; г) 12.

4. Який прилад служить для виміру швидкості?

а) термометр; б) спідометр; в) ареометр; г) вольтметр.

5. У яких одиницях виражають об'єм?

а) метр; б) літр; в) кг; г) година.

6. Яка з наведених визначень означає речовину?

а) книга; б) лінійка; в) свинець; г) мензурка.

7. Що з приведеного є фізичною величиною?

а) інерція; б) взаємодія; в) блискавка; г) вага.

8. Хто є винахідником радіо?

а) Попов; б) Галілей; в) Ломоносов; г) Курчатов.

9. Яка з одиниць маси найбільша?

а) тонна; б) грам; в) центнер; г) кг.

10. Який з матеріалів має найбільшу щільність за нормальних умов?

а) водяна пара; б) вода; в) бензин; г) алюміній

11. Назвіть найбільшу одиницю часу.

а) століття; б) рік; в) хвилина; г) година.

12. Назвіть найбільшу кратну приставку.

а) кило- ; б) мега- ; в) тера- ; г) гекто-.

13. Назвіть одиницю ваги тіла.

а) ньютон ; б) кг; в) тонна ; г) паскаль.

14. Яке з приведених слів не є явищем?

а) інерція; б) дифузія; в) дощ; г) крапля води.

15. Яку частину від Па складає один кілопаскаль?

а) мільйонну; б) тисячну; в) десяту; г)соту.

16. Яку частину від м2 складає см2 ?

а) 0,1; б) 0,001; в) 0,0001; г) 0,000 001.

17. Якщо щільність тіла більше щільності рідини, то тіло:

а) тоне; б) плаває усередині рідини; в) спливає; г) знаходитиметься на поверхні рідини.

18. При різкій зупинці автобуса людина, що стоїть в нім відхилиться:

а) вліво; б) вперед; в) назад; г) вправо.

Другий раунд

Ведучий: оголошую правила другого туру - учасники по черзі вибирають одну із категорій і протягом однієї хвилини повинні дати якомога більше правильних відповідей на запитання, які я буду задавати. Після першого круга запитань журі оголошує вибувших з найменшим числом правильних відповідей. Трійка гравців, що залишилася, продовжує гру. Кожному учасникові доведеться двічі вибирати категорію і відповідати на питання.

  

Фіз. величини і одиниці виміру

 

Тиск

Загальні знання

Теплові явища

 

Електричні явища

Електромагнітні явища

Секрет

 

Робота і потужність

Світлові явища

Механіка

 

Формули

Початкові відомості

                

Механіка

 1. Під дією якої сили відбувається вільне падіння фізичного тіла (сили тяжіння)?
 2. Як називається зміна взаємного розташування тіл з часом (рух)?
 3. Як називається відношення довжини дороги до часу, витраченого на його проходження (швидкість)?
 4. Як називається тіло, розмірами, якого в даних умовах можна нехтувати (матеріальна крапка)?
 5. Як називається рух при якому не міняється швидкість (рівномірним)?
 6. Як називається рух при якому не міняється прискорення (рівноприскореним)?
 7. Яка величина характеризує інертність (маса)?
 8. Як називається прилад для виміру сили (динамометр)?
 9. Чому дорівнює вага тіла, якщо тіло знаходиться у спокої (силі тяжіння)?

Тиск

 1. Як називають силу, з якою повітря давить на земну поверхню (сила тиску)?
 2. Яка одиниця виміру тиску (Па)?
 3. Чим викликається тиск газу на стінки судини (ударами молекул газу)?
 4. Що відбувається з тиском газу при зменшенні об'єму газу (збільшується)?
 5. Що відбувається з тиском рідини з глибиною (збільшується)?
 6. Як називають повітряну оболонку Землі (атмосфера)?
 7. Хто перший виміряв атмосферний тиск (Торрічеллі)?
 8. Прилад виміру тиску (барометр)?

Теплові явища

 1. Паротворення у всьому об'ємі рідини (кипіння).
 2. Як називається перехід речовини з газоподібного стану в рідкий (конденсація)?
 3. Скільки різних агрегатних станів може бути у води в природних умовах (три)?
 4. Паротворення з поверхні рідини (випар).
 5. Безладний рух часток (тепловий рух).
 6. Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний (паротворення).
 7. Енергія руху і взаємодії часток (внутрішня енергія).
 8. Перехід речовини з твердого стану в рідкий (плавлення).
 9. Перенесення енергії струменями рідини або пари (конвекція).
 10. Прилад для виміру температури (термометр).
 11. Як називаються машини, в яких внутрішня енергія палива перетворюється на механічну (теплові двигуни)?

Електричні явища

 1. Скільки видів зарядів існує (два)?
 2. Прилад, що визначає заряджене тіло чи ні (електроскоп)?
 3. Речовини не провідні эл. струм (діелектрики).
 4. Якого знаку заряд електрона (негативний)?
 5. Що показує порядковий номер хімічного елементу таблиці Менделєєва (кількість протонів)?
 6. Атом, що втратив один або декілька електронів (позитивний іон)?
 7. Направлений рух заряджених часток (ел. струм).
 8. Скільки полюсів в джерела струму (два)?
 9. Яка дія ел. струму спостерігається в ел. лампі (теплове)?
 10. Як включають в ланцюг амперметр (послідовно)?

Електромагнітні явища

 1. Як називається котушка із залізним сердечником усередині (електромагніт)?
 2. Як називаються тіла, що довгий час зберігають намагніченість (магніт)?
 3. Ті місця магніту, де виявляються найбільш сильні магнітні дії (полюси)?
 4. Короткочасні зміни магнітного поля Землі (магнітні бурі)?
 5. Як міняються дії магнітного поля із збільшенням числа витків в котушці (збільшується)?
 6. Як взаємодіють різнойменні полюси магнітних стрілок (притягуються)?
 7. Хто вперше виявив взаємодію провідника із струмом і магнітної стрілки (Ерстед)?

Робота і потужність

 1. Прилад виміру роботи струму (лічильник)?
 2. От чого залежить механічна робота (від прикладеної сили і пройденного цим тілом дороги)?
 3. Одиниця виміру роботи (Дж)?
 4. Що таке один Дж (твір Ньютона на метр)?
 5. Як називаються пристосування для перетворення сили (прості механізми)?
 6. Чи дає виграш в силі нерухомий блок (немає)?
 7. Чим володіють тіла, здатні здійснювати роботу (енергією)?
 8. Якою енергією володіють деформовані тіла (потенційною)?
 9. Якою енергією володіють рухомі тіла (кінетичною)?
 10. Прудкість виконання роботи (потужність)? 

Світлові явища

 1. Як поширюється світло в однорідному прозорому середовищі (прямолінійно)?
 2. Скільки фокусів у всякої лінзи (два)?
 3. Під час переходу променя із скла у воду кут заломлення буде більший або менше кута падіння (більше)?
 4. Як називається зіниця (кришталик)?
 5. Як називається око, в якого фокус лежить за сітківкою (далекозорим)?
 6. Яке зображення дає розсіююча лінза (уявне)?
 7. Як називається відстань від оптичного центру до фокусу (фокусним)?

Секрет

 1. Результатом якої математичної дії є твір (множення)?
 2. Чому дорівнює кут, суміжний з кутом в 120 градусів (60)?
 3. Як називається горизонтальна вісь системи координат (абсцис)?
 4. Сторони якого трикутника називаються катетами (прямокутного)?
 5. Чому дорівнює третя частина числа 69 (23)?
 6. Скільки разів пересікає коло промінь, який виходить з його центра (один)?
 7. Скільки рівних кутів в рівнобедреного трикутника (два)?
 8. Чому дорівнює число 5 в нульовій мірі (1)?
 9. Скільки см в сім дм (70)?
 10. Яке число складає 10 відсотків від 150 (15)?
 11. Як називається рівність, що містить невідомі величини і не є тотожністю (рівняння)?
 12. Скільки граней в паралелепіпеда (6)?

Загальні знання

 1. Десяткова кратна приставка, що означає тисячне збільшення вихідної величини (кило-)
 2. Множник у формулі, виражений буквами і цифрами (коефіцієнт).
 3. На честь якого ученого названа сила виштовхування фізичного тіла з рідини (Архімеда)?
 4. Як називаються відбиті звуки, що повернулися до свого джерела (Ехо-камера)?
 5. По прізвищу якого ученого названа одиниця сили в системі СІ (Ньютон)?
 6. Десяткова долинна приставка, що означає зменшення вихідної величини в мільярд разів (нано-)?
 7. Назвіть прізвища фізиків, що сформулювали закон, що визначає кількість теплоти, яка виділяє провідник із струмом (Джоуль і Ленц).
 8. Прилад для виміру потужності (ватметр)?

 

 

Формули

 1. Ця фізична величина дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму (щільність).
 2. Залежність сили струму від напруги і опору (закон Ома)?
 3. Відношення пройденного дороги до часу проходження (швидкість)?
 4. Твір прискорення вільного на масу (сила тяжіння)?
 5. Як визначити тиск твердого тіла (силу тиску на площу)?
 6. Формула визначення механічної роботи (твір сили на дорогу)?
 7. Як називається величина дорівнює відношенню роботи до часу (потужність)?
 8. Відношення корисної роботи до повної (ККД)?

Початкові відомості

 1. Його частки слабо зв'язані між собою, а об'єм істотно залежить від температури (газ)
 2. Для нього характерні стабільність форми і коливальний тепловий рух складових часток (тверде тіло).
 3. Речовини в цьому стані мало стискувані, досить щільні, легко течуть (рідина).
 4. З яких часток, об'єднаних хімічними зв'язками, полягають молекули (атоми)?
 5. У якому агрегатному стані речовина не має форми і постійного об'єму (газоподібному)?
 6. Прилад для виміру об'єму рідини (мензурка)?
 7. Чи відбувається дифузія в твердому стані речовини (так)?
 8. Як називається найдрібніша частка речовини (молекула)?
 9. Фізичні величини і одиниці виміру
 10. Яка одиниця виміру маси є основною в системі СІ (кг)?
 11. Як називається одна тисячна частина кг (грам)?
 12. І робота, і кількість теплоти, і енергія виражається в цих одиницях (Дж).
 13.  Величина, яка характеризує  електричне  поле (напруга)?
 14. Від яких фізичних величин залежить тиск в рідині (від щільності і висоти стовпа рідини)?
 15.  Яка величина залишається незмінною при послідовному з'єднанні провідників (сила струму)?
 16. Прилад для зміни сили струму (реостат)?
 17. Від яких величин залежить електричний опір (від довжини провідника, площі поперечного перетину і речовини)?

 

Журі оголошує результати та нагороджує  “найрозумнішого ”!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Сценарії
Додано
28 вересня 2018
Переглядів
463
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку