Історія України. 10 клас Дидактичні матеріали (Тести та історичні диктанти)

Про матеріал

5-7 хвилин для перевірки рівня засвоєння нового навчального матеріалу або для закріплення та систематизації знань - це історичні диктанти. Зручно, цікаво, оптимально.

Перегляд файлу

Історія України.   10 клас

Дидактичні матеріали  (Тести та історичні диктанти)

 

Тема 1  Україна в Першій світовій війні

Диктант № 1

1. Останній бій Українських січових стрільців у роки Першої світової війни відбувся (де?)…

2. СВУ виступала:

а) за поразку Росії у Першій світовій війні;

б) за поразку Австро-Угорщини у війні;

в) за негайне проголошення незалежності України.

3. Які українські території були окуповані російськими військами у 1914 р.?

а) Північна Буковина;

б) Східна Галичина;

в) Закарпаття.

4. Прагнення заволодіти Галичиною урядові кола Росії пояснювали…

5. Під владою яких держав перебували українські землі напередодні Першої світової війни?

6. Хто був першим генерал-губернатором Галицько-Буковинського генерал-губернаторства?

7. Які українські землі втратила Росія під час наступу німецьких та австро-угорських військ 1915 р.?

8. Чи прагнула Німеччина до загарбання українських земель напередодні Першої світової війни?

9. Яку позицію зайняли українські політичні партії в Галичині щодо Першої світової війни: проросійську чи проавстрійську?

10. Яка подія увійшла в історію під назвою "Брусиловський прорив"?

11. У роки Першої світової війни аграрні реформи, започатковані П. Столипіним:

а) тривали до 1916 р.;

б) не проводилися;

в)здійснювалися вибірково.

12. Що стало приводом до саморозпуску Загальної Української ради в 1916 р.?

Диктант № 2

1. На які українські землі претендувала Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни?

2. Які терміни можна добрати, щоб охарактеризувати політику, яку проводила Росія на загарбаних землях Галичини напередодні Першої світової війни?

3. Назвіть  кілька організацій, що були створені українською інтелігенцією для допомоги жертвам війни.

4. Щодо Першої світової війни ТУП зайняла:

а) проросійську позицію;

б) антиросійську, виступаючи за поразку Росії у війні;

в) очікувальну позицію.

5. Як називалася адміністративна одиниця, створена росіянами після загарбання Галичини у 1914 р.?

6. В яких з названих нижче боїв брали участь УСС?

а) взяття фортеці Перемишль;

б) бій за гору Маківка;

в) визволення Львова;

г) оборона Карпатських перевалів.

7. На які українські землі претендувала Росія напередодні Першої світової війни?

8. Назвіть три поняття або терміни, три прізвища, які б ви використали у висвітленні теми "Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни".

9. Перелічіть засоби, які використовувала СВУ в своїй діяльності.

10. Головну українську раду очолював…

11. Під час Першої світової війни М. Грушевський:

а) воював у складі УСС;

б) був інтернований російськими властями;

в) жив і працював у Відні.

12. Які події дістали назву "європейський скандал"?

 

 

 

 

Тема 2  Українська революція

Диктант № 1    Початок української революції

1. Якою була чисельність населення українських земель напередодні революції 1917 р.?

а) 26 млн. осіб;

б) 48 млн. осіб;

в) 52 млн. осіб.

2. Яка організація стала ініціатором створення УЦР?

3. Хто очолював делегацію УЦР, яка у травні 1917 р. вручила Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України?

а) М. Грушевський;

б) В. Винниченко;

в) С. Петлюра.

4. Основним. найбільш чисельним прошарком українського суспільства напередодні революції 1917 р. були:

а) робітники;

б) селяни;

в) підприємці та промисловці.

5. У якому приміщенні працювала УЦР?

6. Із 17 березня до 4 вересня 1917 р. від імені Тимчасового уряду в Києві діяла…

7. Де були вперше створені перші підрозділи Вільного козацтва?

а) на Київщині;

б) на Полтавщині;

в) на Чернігівщині.

8. Що відбулося раніше? Повалення царату в Росії чи створення УЦР?

9. Повалення самодержавства в Росії – це причина чи привід до української революції?

10. Яку політичну програму намагались реалізувати лідери УЦР? Домогтися автономії чи незалежності України?

11. Назвіть не менше трьох українських партій, що утворились чи відновили свою діяльність після повалення царату в Росії.

12. Де вперше були оприлюднені домагання українців?

 

Диктант № 2   Проголошення автономії України.

Наростання політичної боротьби в Україні у липні – жовтні 1917 р.

1. Яким було ставлення УЦР до створення регулярної армії?

2. Як називався перший український уряд, утворений УЦР?

а) Генеральний секретаріат;

б) Народний секретаріат;

в) Раднарком.

3. Як відреагував Тимчасовий уряд на "Статут вищого управління Україною", запропонований делегацією УЦР?

а) затвердив;      б) відхилив;      в) направив на доопрацювання.

4. У ІІ Універсалі УЦР:

а) самовільно проголошувалась автономія України;

б) бралося зобов’язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів;

в) питання про автономію України взагалі не ставилося.

5. Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

а) те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України;

б) наявність міцних збройних сил;

в) домовленість із Тимчасовим урядом.

6. Яка подія сприяла перетворенню УЦР з однією з київських міських організацій на загальноукраїнський національний центр?

7. Збройний виступ самостійників був зумовлений:

а) прийняттям ІІ Універсалу;

б) виступом більшовиків;

в) заколотом генерала Корнілова.

8. Хто був автором І Універсалу?

9. На скільки губерній поширювалась влада Генерального секретаріату згідно з "Тимчасовими  інструкціями Генеральному секретаріату Тимчасового уряду на Україні"?

10. Коли відбувся корніловський заколот?

а) у липні 1917 р.;          б) у серпні 1917 р.;      в) у жовтні 1917 р.

11. Хто очолював Генеральний секретаріат (перший український уряд)?

12. Національно-персональна автономія – це …

Диктант № 3  Проголошення Української Народної Республіки

1. Як поставилась УЦР до більшовицького перевороту в Петрограді?

а) засудила;

б) схвалила;

в) проголосила незалежність України.

2. УНР було проголошено І чи ІІІ Універсалом?

3. Чи входили більшовики до складу УЦР?

4. Згідно з ІІІ Універсалом поміщицьке землеволодіння:

а) скасувалося;

б) зберігалося;

в) перетворювалося на велике державне господарство.

5. Що відбулось раніше – повстання більшовиків у Києві проти військ Київського військового округу чи проголошення ІІІ Універсалу?

6. Повстання в Києві на заводі "Арсенал" проти УЦР відбулося в:

а) жовтні 1917 р.;

б) січні 1918 р.;

в) лютому 1918 р.

7. Коли відбулись вибори до Українських установчих зборів?

8. Які губернії мали увійти до складу УНР згідно з ІІІ Універсалом?

9. Чи містилась у тексті ІІІ Універсалу програма соціально-економічних перетворень?

10. Коли було опубліковано ІІІ Універсал?

а) 7 листопада 1917 р.;

б) 22 грудня 1917 р.;

в) 9 січня 1918 р.

11. Ким було організовано повстання в Києві восени 1917 р.?

а) більшовиками;

б) УЦР;

в) Тимчасовим урядом.

12. На виборах до Всеросійських установчих зборів, які відбулися в листопаді 1917 р. в Україні, українські національні партії здобули:

а) 35% голосів;      б) 75%;      в) 95%.

Диктант № 4 Війна Радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР

1. Чому саме в Харкові було проголошено радянську владу в Україні?

а) тому, що це місто було найбільшим в Україні;

б) тому що тут було найбільше прихильників більшовиків;

в) місто близько розташоване до Росії.

2. Чи можливі були успіхи більшовиків в Україні на початку 1918 р. без агресії та збройної допомоги радянської Росії?

3. Які з названих частин армії УНР протистояли більшовицьким загонам, що наступали на Київ?

а) Український гайдамацький кіш слобідської України;

б) Галицько-Буковинський курінь УСС, загін київських студентів та гімназистів;

в) Перший український корпус;

г) Запорізька дивізія;

д) Сірожупанна і Синьожупанна дивізії.

4. Назвіть основні вимоги ультиматуму Раднаркому, висунуті УЦР.

5. Що об’єднує ці поняття та терміни:

І Всеукраїнський з’їзд рад, радянська "УНР", Народний Секретаріат?

6. Авторами ультиматуму Раднаркому до УЦР були …

7. Національним меншинам УЦР гарантувала:

а) національно-персональну автономію;

б) національно-територіальну автономію;

в) національно-культурну автономію.

8. І Всеукраїнський з’їзд рад, на якому було проголошено встановлення радянської влади в Україні, відбувся у місті …

9. Радянський уряд України в 1917 – 1918 рр. називався …

10. Більшовицькими загонами, що наступали на Київ, командував …

11. Які гасла використовували більшовики для завоювання прихильності населення?

12. ІV Універсал було проголошено до чи після вступу більшовиків до Києва?

 

Тема 3

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920)

Диктант № 1  Українська держава гетьмана П. Скоропадського

1. Загальний наступ німецько-австрійських військ з метою надання допомоги військам УНР у звільненні території України від більшовиків розпочався:

а) 18 лютого 1918 р.;

б) 9 лютого 1918 р.;

в) 28 січня 1918 р.

2. Яка була головна мета Німеччини при укладенні миру з УНР?

3. Президентом УНР 29 квітня 1918 р. було обрано …

4. Чи можна німецькі та австро-угорські війська, що допомагали армії УНР у боротьбі з більшовиками, назвати окупаційними?

5. Грамоту П. Скоропадського про федерацію з майбутньою небільшовіцькою Росією було оголошено:

а) 7 листопада 1918 р.;

б) 14 листопада 1918 р.;

в) 21 листопада 1918 р.

6. Антигетьманське повстання очолила …

7. Хто увійшов до складу Директорії?

8. Які території були передані УНР згідно з умовами Брестського миру?

9. Чи був Брестський мир сепаратним?

10. Делегацію УНР на переговорах у Брест-Литовську очолював …

11. Назвіть головні умови Брестського миру між УНР і країнами Четверного союзу.

12. Чи підтримували країни Антанти режим гетьмана П. Скоропадського?

 

Диктант № 2  Директорія УНР

1. Центром антигетьманського повстання стало місто …. Ядром військ повстанців став …

2. Трудовий конгрес був:

а) вищим виконавчим органом УНР;

б) вищим законодавчим органом УНР;

в) дорадчим органом при отамані С. Петлюрі.

3. Де відбувся вирішальний бій між військами Гетьманату і Директорії?

а) під Крутами;

б) під Мотовилівкою;

в) в районі Дарниці.

4. Членами Директорії були …

5. Директорію УНР було створено:

а) 14 листопада 1918 р.;

б) 14 грудня 1919 р.;

в) 1 січня 1919 р.

6. Хто очолював Український національний союз?

а) С. Петлюра;

б) Є. Коновалець;

в) М. Грушевський.

7. Головною ударною силою військ Директорії під час антигетьманського повстання були:

а) УСС;

б) УГА;

в) Перший український корпус.

8. Отаманщина – це …

9. Які українські партії увійшли до складу Українського національного союзу?

10. Чи підтримували країни Антанти створення незалежної української держави?

11. Які райони України були окуповані військами Антанти?

12. Війська Директорії вступили до Києва …

 

Диктант № 3  Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР)

1. Президентом ЗУНР було обрано …

2. Поява на українсько-польському фронті в складі польських військ армії Й.Галлера:

а) сприяла поразці поляків під Львовом;

б) дала змогу полякам розгорнути генеральний наступ і завдати поразки УГА;

в) зупинило наступ УГА.

3. Що таке "трикутник смерті"?

4. Назвіть міста, де перебували уряд ЗУНР та Українська Народна  Рада під час боротьби з Польщею.

5. Чортківська наступальна операція УГА була спрямована:

а) проти польських військ;

б) проти російських військ;

в) проти частин Червоної армії.

6. Окупацію ЗУНР польськими військами було завершено …

7. Як називалися збройні сили ЗУНР?

8. Всенародні збори русинів-українців, які ухвалили рішення про приєднання Закарпаття до Соборної України, відбулися в:

а) Хусті;

б) Мукачеві;

в) Ужгороді.

9. З якою державою довелося ЗУНР вести збройну боротьбу за свою незалежність?

а) з Росією;

б) з Польщею;

в) з Угорщиною.

10. Хто з названих діячів був командувачем УГА?

а) С. Петлюра;

б) Є. Коновалець?

в) М. Омелянович-Павленко;

г) Є. Петрушевич.

11. Що таке "Лінія Керзона"?

12. ЗУНР було проголошено:

а) 10 вересня 1918 р.;

б) 13 жовтня 1918 р.;

в) 13 листопада 1918 р.

 

Диктант № 4  Політика радянського уряду в Україні 1919 р.

Україна в другій половині 1919 р.

1. Лідером білого руху на Півдні Росії був:

а) Денікін;

б) Колчак;

в) Юденич.

2. Із перелічених осіб виберіть лідера селянського повстанського руху в Україні.

Н. Махно; А. Денікін; Є. Петрушевич; Х. Раковський; М. Григор’єв.

3. Із наведеного переліку заходів більшовиків виберіть ті, що були здійснені у 1919 р.

а) націоналізація промисловості;

б) приватизація землі;

в) запровадження продрозверстки;

г) відновлення поміщицького землеволодіння.

4. Де були сформовані 1-ша і 2-га українські повстанські дивізії? На чийому боці вони воювали?

5. Хто очолював рейд військ УНР тилами денікінського та Червоної армії, що увійшов в історію як "Перший зимовий похід"?

6. Хто був головою Раднаркому України 1919 р.?

а) Г. Петровський;

б) Х. Раковський;

в) Є. Бош.

7. Коли відбувся "Перший зимовий похід" армії УНР?

8. Поразку військам Антанти на Півдні України завдали частини Червоної армії під командуванням:

а) Григор’єва;

б) Антонова-Овсієнка;

в) Махна.

9. Після одночасного вступу до Києва українських і білогвардійських військ 30 серпня 1919 р.:

а) українські війська були змушені залишити місто;

б) українські війська витіснили білогвардійців із міста;

в) Київ було поділено на зони контролю.

10. Якими термінами та поняттями можна охарактеризувати денікінський режим, встановлений в Україні?

11. Коли було прийнято першу Конституцію УСРР?

а) 6 січня 1919 р.;

б) 22 січня 1919 р.;

в) 10 березня 1919 р.

12. З якими подіями пов’язано гасло УГА: "Шлях на Львів пролягає через Київ"?

 

Диктант № 5  Україна на початку 19120 р. Варшавська угода та її наслідки.

Розгром військ Врангеля і Махновців

1. Коли польські війська вступили до Києва під час наступу 1920 р.?

2. Ключову позиції оборони білогвардійців у Криму були розташовані:

а) на Перекопському перешийку;

б) у горах Криму;

в) в районі Севастополя.

3. В якому році більшовики остаточно встановили свою владу в Україні?

а) у 1917 р.;

б) в 1918 р.;

в) у 1919 р.;

г) в 1920 р.

4. "Другий зимовий похід" завершився трагедією в районі …

5. Столицею УСРР було місто:

а) Київ;

б) Одеса;

в) Харків;

в) Житомир.

6. Війська Врангеля було розгромлено …

а) у вересні 1920 р.;

б) в жовтні 1920 р.;

в) у листопаді 1920 р.

7. Продовжить ряд. УНР – Гетьманат – Директорія – …

8. Які посади у радянському керівництві обіймали:

а) Г. Петровський;

б) Х. Раковський;

в) В. Затонський?

9. Чекістські органи УСРР у 1920 р. очолював:

а) М. Лацис;

б) В. Чубар;

в) В. Манцев.

10. Єврейські погроми у 1919 р. чинили …

11. Протягом 1920 р. в Україні більшовиками було націоналізовано … підприємств, на яких працювало 82% робітників.

12 Назвіть території, якими поступалася УСРР згідно з умовами Ризького миру між Польщею та Радянською Росією і УСРР.

Диктант № 6   Культура і духовне життя в Україні 1917 – 1920 рр.

1. Перший державний український університет було засновано:

а) у Кам’янці-Подільському;

б) в Харкові;

в) у Києві.

2. Хто став першим президентом Української академії наук (УАН)?

а) М. Василенко;

б) В. Вернадський;

в) М. Чубинський.

3. Урочисте відкриття Української академії наук відбулося:

а) 24 листопада 1918 р.;

б) 24 грудня 1918 р.;

в) 17 квітня 1919 р.

4. Перший в Україні пам’ятник Т. Шевченку було відкрито … р. на Сумщині в місті …

5. Автором грошових знаків, поштових марок, Державного герба і печатки, форми для війська тощо був видатний український графік …

6. Українська академія мистецтв була відкрита … р.

7. Який з українських урядів доклав найбільше зусиль для розвитку української культури у 1917 – 1920 рр.?

8. Коли було ліквідовано мережу "Просвіт" у Наддніпрянській Україні?

9. В якому році в Україні розгорнулась масова кампанія з боротьби з неписьменністю?

а) 1917 р.;

б) 1920 р.;

в) 1924 р.

10. Яким суспільним верствам в УСРР віддавалась перевага при вступі до ВНЗ?

11. Робфаки – це …

12. Скільки університетів діяло в Україні за часів УЦР?

 

Тема 4  Українська СРР в умовах Непу (1921 – 1928)

Диктант № 1 Економічне і соціальне життя в роки Непу

1. Як розшифровується назва "неп"?

2. План ГОЕЛРО було прийнято на … р.

3. Першим і найголовнішим заходом непу була заміна:

а) продподатку продрозкладкою;

б) продрозкладки продподатком.

4. План "автономізації" було розроблено:

а) В. Леніним;

б) Й. Сталіним;

в) Х. Раковським.

5. СРСР було створено … р.

6. В якому році завершилася відбудова промисловості УСРР?

7. Чи дозволялося за радянської влади вступати до вищих навчальних закладів дітям священнослужителів, землевласників та підприємців?

8. "Криза збуту" – це …

9. Які прошарки селянства (бідні, середні, заможні) підтримували антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 – на початку 1921 рр.?

10. Яка з названих політичних партій продовжувала своє легальне існування на початку 20-х років:

а) УСДРП;         б) УКП;        в) УПРС?

11. Головою Раднаркому УСРР у 1922 р. був …

12. Кількість шкіл з українською мовою навчання за роки непу збільшилась чи зменшилась?

Диктант № 2   Культурне і духовне життя в роки Непу

1. Українізація – це …

2. Комісію з українізації очолив …

3. В якому році було утворено Українську автокефальну православну церкву?

4. У галузі культури більшовицьке керівництво сприяло вільному розвитку всіх напрямків і течій творчої діяльності, ліквідації форм контролю над творчою інтелігенцією. Так чи ні?

5. Елітними навчальними закладами, які забезпечували більшовицьку партію і державу кваліфікованими працівниками, були …

6. Коренізація в Україні проходила у формі …

7. Позитивно чи негативно зустріла українізацію українська політична еміграція?

8. Створений 1922 р. в Києві театр "Березіль" очолював …

9. З 1922 р. Всеукраїнську академію наук (ВУАН) очолював …

10. Першим президентом Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) став …

11. Фільм  "Звенигора" створено режисером …

12. Наркомами освіти України в роки непу були …

 

Тема 5   Радянська модернізація України (1929 – 1939)

Диктант №1  Сталінська індустріалізація і колективізація. Голодомор 1932-1933 р.р.

1. Який закон сучасники називали "законом про п’ять колосків"?

2. Основна маса промислових підприємств України за роки індустріалізації була збудована у І, ІІ чи ІІІ п’ятирічці?

3. За період індустріалізації міське населення України чисельно перевищило сільське чи ні?

4. оком "великого перелому" називають … р.

5. Хто був першим секретарем ЦК КП(Б)У в 1928 – 1938 рр.?

6. Рішення про проведення індустріалізації було прийнято на … з’їзді ВКП(б).

7. У період голодомору ЦК КП(б)У очолював …

8. Штурмівщина – це …

9. За роки першої п’ятирічки добробут населення зріс чи погіршився?

10. Процес колективізації в Україні загалом було завершено у … р.

11. Чи були виконані плани першої п’ятирічки?

12. Стахановський рух був започаткований у … р.

 

Диктант №2  Громадсько-політичне життя. Стан культури в Україні у 30-ті р.

1. Масова неписьменність на території УРСР була в основному подолана …

2. Ідеологічним виправданням масового терору проти власного народу була висунута Й. Сталіним теза про …

3. "Шахтинська справа" – це …

4. АУПЦ була ліквідована у … р.

5. "Сталінською конституцією" називають Конституцію СРСР, прийняту в … р.

6. Найхарактернішою рисою розвитку культури УРСР у 30-ті роки була її:

а) гуманістична спрямованість;

б) заідеологізованість;

в) плюралізм.

7. Остаточне згортання українізації припадає на … р.

8. Приводом до масових репресій в СРСР стало вбивство …

9. "Розстріляне відродження" – це …

10. На сфабрикованому ОДПУ процесі над "Спілкою визволення України" (СВУ) видатних представників української інтелігенції звинувачували у …

11. Яка п’ятирічка стала, за висловом Й. Сталіна, часом "знищення релігії"?

12. Культурна революція – це …

 

Диктант №2.1

1. Коли було відновлено університети в Україні?

2. Київ став столицею УРСР у … р.

3. У якому році було запроваджено початкове загальне обов’язкове навчання?

4. Спілка радянських письменників України була створена у … р.

5. У … р. було заарештовано і згодом знищено близько 300 українських кобзарів і лірників.

6. Коли було запроваджено обов’язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання?

7. Національні райони, сільські й містечкові ради були ліквідовані у … р.

8. Назвіть кілька пам’яток церковної архітектури, що були знищені у 30-ті роки.

9. Хоровою капелою "Думка" керував до 1938 р. 

10. Назвіть кількох українських письменників і поетів, що стали жертвами сталінських репресій у 30-ті роки.

11. "Процес Промпартії" відбувся у … р.

12. Які категорії населення зазнали репресій у 30-ті роки?

 

Тема 6 Західноукраїнські землі в 1920 – 1939 рр.

Диктант 1

1. Яка країна загарбала територію Карпатської України у березні 1939 р.?

2. До складу яких держав входили західноукраїнські землі у 20 – 30-ті роки?

3. Осадники – це …

4. Найчисленнішою українською політичною партією Галичини у 20 – 30-ті роки була …

5. Як називалися збройні формування Карпатської Україні?

6. Татарбунарське повстання відбулось … р., його організатором була (партія) .

7. Метрополітом УГКЦ у 20 – 30-ті роки був …

8. Серед ідейних течій, поширених на Закарпатті у 20 – 30-ті роки, найпопулярнішою була …

9. Головним ідеологом теорії "інтегрального" націоналізму був …

10. Офіційною назвою, яку 1920 року польський уряд запропонував вживати щодо Східної Галичини, була:

а) Західна Україна;

б) Східна Польща;

в) Східна Малопольща.

11. У 1935 р. віце-маршалом польського сейму став …

12. У найкращому економічному стані перебували українські землі у складі …

 

Диктант 2

1. Пацифікація – це …

2. Які воєводства були створені на території Східної Галичини?

3. Президентом Карпатської України був …

4. В якому році відбулося Ліське повстання?

5. З 1929 до 1938 р. ОУН очолював …

6. КПЗУ разом із Польською комуністичною партією були розпущені у … р.

7. Чи стосувався українських земель І Віденський арбітраж?

8. Назвіть п’ять українських партій, що діяли на території Польщі у 20 – 30-ті роки.

9. Якою була офіційна назва Закарпаття у складі ЧСР?

10. Поштовхом до Варшавського процесу над ОУН стало …

11. Легальним прикриттям комуністичної діяльності в Західній України було …

12. Столицею Карпатської України було місто …

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сулева Лариса
  Гарна робота! Дякую.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
26 серпня 2018
Переглядів
4160
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку