23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Тести історія України 10 клас

Про матеріал

1. Назва ресурсу Україна в роки Першої світової війни.

2. Комп'ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника С. В. Кульчицький,Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп'ютерні тести

4. Автор Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії Звенигородської спеціалізованої школиІ-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія Для вчителівта учнів.

8. Рік видання 2013.

9. Кількість сторінок8

10. Джерело Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. Мова ресурсу українська.

12. Цінність ресурсу - 5.

13. Ключові слова Комп'ютерні тести, світова війна

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту. Тест – це сукупність тестових завдань, які підібрані за певними правилами для вимірювання певної властивості.

Номер слайду 2

Принципи створення тестових завдань (технічні вимоги) Кожне тестове завдання повинно: оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

Номер слайду 3

Синтез Аналіз Застосування Розуміння Знання Оцінювання Рівні засвоєння знань. (Таксономія Блума, 1956 р.)

Номер слайду 4

Оцінювання (уміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети) 6.00 Синтез (уміння створити ціле з частин) 5.00 Аналіз (уміння розчленити ціле на складові елементи) 4.00 Застосування (уміння використати вивчений матеріал у нових ситуаціях) 3.00 Розуміння (розуміння смислу вивченого матеріалу) 2.00 Знання (запам’ятовування попередньо вивченого матеріалу) 1.00 Класифікація Таксономічний рівень Когнітивна (пізнавальна) сфера – класифікація за рівнями сформованості

Номер слайду 5

В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого. Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. або Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського.

Номер слайду 6

Правильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Б...язь, в...ється, об...ява. З...їхати, б...юро, моркв...яний, л...єш. Неправильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Зна...я, любов...ю, нян...чити, верб...я. Кіс...лявий, тін...ю об...ява, св...ято. Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, категорії тощо) Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

Номер слайду 7

Правильно: 1789 р. 1793 р. 1798 р. 1801 р. 1803 р. Неправильно: 1249 р. 1789 р. 1798 р. 1998 р. 2003 р. Усі дистрактори повинні бути вірогідними. Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського.

Номер слайду 8

Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше. Неправильно: 01. Виберіть літературний жанр, означення якого подано: Ліро-епічний твір про історичні чи соціально-побутові події, який виконується речитативом у супроводі кобзи або бандури? Байка. 2. Дума. 3. Казка. 4. Пісня. 02. Продовжіть фразу: Дума виконується ... 1. Акапельно. 2. У супроводі бандури. 3. Хором. 4. У супроводі сопілки.

Номер слайду 9

Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор. Правильно: 01. Укажіть на характерну ознаку офіційно-ділового стилю. А. Мовні штампи. Б. Емоційність. В. Використання тропів. Г. Неповні речення. Неправильно: 02. Виберіть жанр, який належить до фольклорних. А. Поема. Б.Романс. В. Міф. Г. Жоден.

Номер слайду 10

Умова, як правило, формулюється позитивно. Правильно: 01. Виберіть твір, темою якого є громадянська війна. або 02. Виберіть рядок, у якому всі слова написані правильно. чи 03. Позначте речення, яке містить порівняльний зворот. Неправильно: 01. Виберіть твір героями якого не є селяни. або 02. Виберіть рядок, у якому прислівники написані неправильно. чи 03. Позначте речення, яке не містить однорідних означень.

Номер слайду 11

Слід уникати підказок на зразок: - граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей; - повтор у правильній відповіді слів з умови; - використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; - найдовша правильна відповідь; - найбільш детальна правильна відповідь; - дистрактори, які виключають один одного.

Номер слайду 12

Тестове завдання багатовибіркового типу складається з двох частин: Умови, яка описує певну проблему та ставить завдання перед екзаменованим; Списку варіантів відповідей, серед яких як мінімум один є правильною чи найкращою відповіддю, а решта – дистрактори – є неправильними відповідями.

Номер слайду 13

Формат B (категорія логічних пар) Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Формат А (одна найкраща відповідь) Формат N (конкретна кількість правильних відповідей, > ніж 1) Формат Х (множинний вибір) Формат D (комплексне завдання з категорії логічних пар) Тестові завдання можуть мати різні формати:

Номер слайду 14

Діагностує знання, розуміння, застосування Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуативна задача) Ввідне запитання 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний Наприклад: Цей герой твору понад усе цінував особисту свободу. Оберіть ім’я означеного героя серед запропонованих: А. Сава Чалий. Б. *Григорій Многогрішний. В. Чіпка Варениченко. Г. Євгеній Рафалович.

Номер слайду 15

Діагностує знання, розуміння, застосування Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: Ввідне запитання 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі іменники чоловічого роду. А. Тюль, любов, леді, денді. Б. Онтаріо, дріб, таксі, рояль. В. *Біль, полин, собака, поні. Г. Путь, фальш, Дніпро, геній.

Номер слайду 16

Діагностує знання, розуміння, застосування Формат N (задана кількість правильних відповідей; більше, ніж одна.) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуаційна задача) Ввідне запитання До 30 варіантів відповідей, з яких N (2, 3, 4, ... 12) правиль-них Наприклад: У завданні серед запропонованих варіантів відповідей знайдіть три правильні. Виберіть слова, у яких кількість букв і звуків однакова: А.* Сяять. Ґ. Знання. Б. Ллєш. Д.* Щирість. В. Бур’ян. Е. Вмієш. Г.*В’ється. Є. Смієшся.

Номер слайду 17

Діагностує знання. Формат X (правильною може бути будь-яка кількість відповідей.) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуативна задача) Ввідне запитання Як правило, 5 - 12 варіантів відповідей, будь-яка кількість з яких може бути правильною. Наприклад: Виберіть серед запропонованих слів ті, у яких усі приголосні дзвінкі. А. Зліт. Д.* Війна. Б.* Гроза. Е. Обличчя. В. Пальба. Є. Молоко. Г.* Дрова. Ж.* Різьба. Ґ. Ґанок. З.* Жвавий.

Номер слайду 18

Діагностує знання, розуміння, застосування Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Структура тестового завдання: 3-4 умови завдань Спільне ввідне запитання 4–20 варіантів відповідей (кожен варіант відповіді може використовуватися один раз, більше одного разу або зовсім не використовуватися)

Номер слайду 19

1 2 3 4 В Є Г А Приклад завдання формату R Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські відповідники. Імпозантний. А.Поступка. Фоліант. Б. Коштовність. Компетентний. В. Показний. Компроміс. Г. Обізнаний. Ґ. Прикраса. Д. Артистичний. Е. Важливий. Є. Книга. Ж. Допомога.

Номер слайду 20

Деякі зауваження щодо технології створення тестових завдань

Номер слайду 21

Умова тестового завдання повинна містити достатню кількість інформації, але в той же час бути чіткою і лаконічною.

Номер слайду 22

Формулювання запитання доцільно починати з дієслова.

Номер слайду 23

Технічні дефекти тестових завдань

Номер слайду 24

Дефекти, пов’язані з досвідом у тестуванні Граматичні підказки (алогічні дистрактори); Логічні підказки (частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти); Абсолютні терміни (“завжди” або “ніколи” і т. Ін.) Найдовша правильна відповідь; Повторення слів (слово чи фраза з умови включені до правильної відповіді.

Номер слайду 25

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю Варіанти відповідей є довгими, складними або подвійними; Цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі); Стилістична неоднорідність варіантів відповідей, нелогічний порядок цих варіантів;

Номер слайду 26

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю (продовження) Використання фрази “нічого з вищезазначеного” та под. у якості варіанта відповіді; Умови тестового завдання складні або заплутані.

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

 Оцінювання знань, умінь і навичок учнів – важливий етап навчально-виховного процесу. Об'єктивне оцінювання дає великий заряд позитивної мотивації для розвитку пізнавальних інтересів учнів.

  Останнім часом великого поширення набув такий метод оцінювання, як тести. Тест, як метод перевірки знань учнів, дозволяє швидко й ефективно отримати однозначні і конкретні відповіді на запитання. Правильно складений тест дає можливість об’єктивно оцінити знання учнів, але використання тестів має і свої недоліки:

 • Опрацювання результатів тесту, як, до речі, будь-якої іншої письмової роботи, забирає багато часу вчителя;
 • Тестовий метод ефективний для контролю фактичних знань учнів, але не дає конкретної картини про практичне застосування цих знань, умінь і навичок учнем;
 • Процент вгадування спотворює об'єктивну картину знань учня.

   Частини цих недоліків можна уникнути при застосуванні комп'ютера при оцінюванні знань учнів:

 • Процес перевірки знань учнів стає набагато швидшим, і що головне, цікавим для учня;
 • В ході виконання роботи учень сам спостерігає за динамікою виконання тесту та його оцінювання;
 • Перевірка знань учнів носить комплексний характер, адже по закінченню тестування (а це 10-15 хв.) залишається час для застосування набутих навичок на практиці (робота з контурною картою, документами, в групах, розв'язуванні кросворду та ін.)
 • Розвиваються навички роботи учня з ПК, швидкість мислення (час тестування обмежений), закріплення набутих знань.

 

   Цій меті відповідає контрольно-діагностична  система  TEST-W2  (далі TEST-W2), створена Шестопаловим Є.А. і призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Великим плюсом є дозвіл автора на безкоштовне використання даної програми. В порівнянні з попередньою версією, дає можливість використання графічного матеріалу і ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

   Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 25 до 50 і більше).

   З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до чотирьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Кількість питань тесту і час на їх вирішення визначає вчитель (див. інструкцію до тесту).    

   У  вигляді  діаграми у відповідному віконці  подається  поточний  результат  тестування (у процентному відношенні  правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних  відповідей) та оцінка. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі . Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для вивчення теми та самостійної роботи з підручником.

  За учнями залишається право повторної спроби з метою поліпшення результату.

   Інструкція до використання програми знаходиться у файлі «Ліцензійної угоди».

 

Перегляд файлу

                        Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу  Україна в роки Першої світової війни.

2. Анотація  Комп’ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника  Ф.Г.Турченко,  Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,  вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп’ютерні тести

4. Автор  Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії  Звенигородської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна  Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія  Для вчителів  та учнів.

8. Рік видання  2013.

9. Кількість сторінок  8

10. Джерело   Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. -

12. Мова ресурсу  українська.

13. Цінність ресурсу - 5.

14. Ключові слова  Компютерні тести, світова війна

 

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

 Оцінювання знань, умінь і навичок учнів – важливий етап навчально-виховного процесу. Об'єктивне оцінювання дає великий заряд позитивної мотивації для розвитку пізнавальних інтересів учнів.

  Останнім часом великого поширення набув такий метод оцінювання, як тести. Тест, як метод перевірки знань учнів, дозволяє швидко й ефективно отримати однозначні і конкретні відповіді на запитання. Правильно складений тест дає можливість об’єктивно оцінити знання учнів, але використання тестів має і свої недоліки:

 • Опрацювання результатів тесту, як, до речі, будь-якої іншої письмової роботи, забирає багато часу вчителя;
 • Тестовий метод ефективний для контролю фактичних знань учнів, але не дає конкретної картини про практичне застосування цих знань, умінь і навичок учнем;
 • Процент вгадування спотворює об'єктивну картину знань учня.

   Частини цих недоліків можна уникнути при застосуванні комп'ютера при оцінюванні знань учнів:

 • Процес перевірки знань учнів стає набагато швидшим, і що головне, цікавим для учня;
 • В ході виконання роботи учень сам спостерігає за динамікою виконання тесту та його оцінювання;
 • Перевірка знань учнів носить комплексний характер, адже по закінченню тестування (а це 10-15 хв.) залишається час для застосування набутих навичок на практиці (робота з контурною картою, документами, в групах, розв'язуванні кросворду та ін.)
 • Розвиваються навички роботи учня з ПК, швидкість мислення (час тестування обмежений), закріплення набутих знань.

 

   Цій меті відповідає контрольно-діагностична  система  TEST-W2  (далі TEST-W2), створена Шестопаловим Є.А. і призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Великим плюсом є дозвіл автора на безкоштовне використання даної програми. В порівнянні з попередньою версією, дає можливість використання графічного матеріалу і ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

   Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 25 до 50 і більше).

   З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до чотирьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Кількість питань тесту і час на їх вирішення визначає вчитель (див. інструкцію до тесту).    

   У  вигляді  діаграми у відповідному віконці  подається  поточний  результат  тестування (у процентному відношенні  правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних  відповідей) та оцінка. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі . Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для вивчення теми та самостійної роботи з підручником.

  За учнями залишається право повторної спроби з метою поліпшення результату.

   Інструкція до використання програми знаходиться у файлі «Ліцензійної угоди».

 

Перегляд файлу

                        Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу  Україна в роки Першої світової війни.

2. Анотація  Комп’ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника  Ф.Г.Турченко,  Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,  вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп’ютерні тести

4. Автор  Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії  Звенигородської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна  Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія  Для вчителів  та учнів.

8. Рік видання  2013.

9. Кількість сторінок  8

10. Джерело   Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. -

12. Мова ресурсу  українська.

13. Цінність ресурсу - 5.

14. Ключові слова  Компютерні тести, світова війна

 

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

 Оцінювання знань, умінь і навичок учнів – важливий етап навчально-виховного процесу. Об'єктивне оцінювання дає великий заряд позитивної мотивації для розвитку пізнавальних інтересів учнів.

  Останнім часом великого поширення набув такий метод оцінювання, як тести. Тест, як метод перевірки знань учнів, дозволяє швидко й ефективно отримати однозначні і конкретні відповіді на запитання. Правильно складений тест дає можливість об’єктивно оцінити знання учнів, але використання тестів має і свої недоліки:

 • Опрацювання результатів тесту, як, до речі, будь-якої іншої письмової роботи, забирає багато часу вчителя;
 • Тестовий метод ефективний для контролю фактичних знань учнів, але не дає конкретної картини про практичне застосування цих знань, умінь і навичок учнем;
 • Процент вгадування спотворює об'єктивну картину знань учня.

   Частини цих недоліків можна уникнути при застосуванні комп'ютера при оцінюванні знань учнів:

 • Процес перевірки знань учнів стає набагато швидшим, і що головне, цікавим для учня;
 • В ході виконання роботи учень сам спостерігає за динамікою виконання тесту та його оцінювання;
 • Перевірка знань учнів носить комплексний характер, адже по закінченню тестування (а це 10-15 хв.) залишається час для застосування набутих навичок на практиці (робота з контурною картою, документами, в групах, розв'язуванні кросворду та ін.)
 • Розвиваються навички роботи учня з ПК, швидкість мислення (час тестування обмежений), закріплення набутих знань.

 

   Цій меті відповідає контрольно-діагностична  система  TEST-W2  (далі TEST-W2), створена Шестопаловим Є.А. і призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Великим плюсом є дозвіл автора на безкоштовне використання даної програми. В порівнянні з попередньою версією, дає можливість використання графічного матеріалу і ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

   Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 25 до 50 і більше).

   З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до чотирьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Кількість питань тесту і час на їх вирішення визначає вчитель (див. інструкцію до тесту).    

   У  вигляді  діаграми у відповідному віконці  подається  поточний  результат  тестування (у процентному відношенні  правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних  відповідей) та оцінка. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі . Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для вивчення теми та самостійної роботи з підручником.

  За учнями залишається право повторної спроби з метою поліпшення результату.

   Інструкція до використання програми знаходиться у файлі «Ліцензійної угоди».

 

Перегляд файлу

                        Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу  Україна в роки Першої світової війни.

2. Анотація  Комп’ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника  Ф.Г.Турченко,  Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,  вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп’ютерні тести

4. Автор  Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії  Звенигородської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна  Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія  Для вчителів  та учнів.

8. Рік видання  2013.

9. Кількість сторінок  8

10. Джерело   Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. -

12. Мова ресурсу  українська.

13. Цінність ресурсу - 5.

14. Ключові слова  Компютерні тести, світова війна

 

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

 Оцінювання знань, умінь і навичок учнів – важливий етап навчально-виховного процесу. Об'єктивне оцінювання дає великий заряд позитивної мотивації для розвитку пізнавальних інтересів учнів.

  Останнім часом великого поширення набув такий метод оцінювання, як тести. Тест, як метод перевірки знань учнів, дозволяє швидко й ефективно отримати однозначні і конкретні відповіді на запитання. Правильно складений тест дає можливість об’єктивно оцінити знання учнів, але використання тестів має і свої недоліки:

 • Опрацювання результатів тесту, як, до речі, будь-якої іншої письмової роботи, забирає багато часу вчителя;
 • Тестовий метод ефективний для контролю фактичних знань учнів, але не дає конкретної картини про практичне застосування цих знань, умінь і навичок учнем;
 • Процент вгадування спотворює об'єктивну картину знань учня.

   Частини цих недоліків можна уникнути при застосуванні комп'ютера при оцінюванні знань учнів:

 • Процес перевірки знань учнів стає набагато швидшим, і що головне, цікавим для учня;
 • В ході виконання роботи учень сам спостерігає за динамікою виконання тесту та його оцінювання;
 • Перевірка знань учнів носить комплексний характер, адже по закінченню тестування (а це 10-15 хв.) залишається час для застосування набутих навичок на практиці (робота з контурною картою, документами, в групах, розв'язуванні кросворду та ін.)
 • Розвиваються навички роботи учня з ПК, швидкість мислення (час тестування обмежений), закріплення набутих знань.

 

   Цій меті відповідає контрольно-діагностична  система  TEST-W2  (далі TEST-W2), створена Шестопаловим Є.А. і призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Великим плюсом є дозвіл автора на безкоштовне використання даної програми. В порівнянні з попередньою версією, дає можливість використання графічного матеріалу і ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

   Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 25 до 50 і більше).

   З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до чотирьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Кількість питань тесту і час на їх вирішення визначає вчитель (див. інструкцію до тесту).    

   У  вигляді  діаграми у відповідному віконці  подається  поточний  результат  тестування (у процентному відношенні  правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних  відповідей) та оцінка. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі . Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для вивчення теми та самостійної роботи з підручником.

  За учнями залишається право повторної спроби з метою поліпшення результату.

   Інструкція до використання програми знаходиться у файлі «Ліцензійної угоди».

 

Перегляд файлу

                        Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу  Україна в роки Першої світової війни.

2. Анотація  Комп’ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника  Ф.Г.Турченко,  Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,  вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп’ютерні тести

4. Автор  Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії  Звенигородської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна  Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія  Для вчителів  та учнів.

8. Рік видання  2013.

9. Кількість сторінок  8

10. Джерело   Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. -

12. Мова ресурсу  українська.

13. Цінність ресурсу - 5.

14. Ключові слова  Компютерні тести, світова війна

 

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

 Оцінювання знань, умінь і навичок учнів – важливий етап навчально-виховного процесу. Об'єктивне оцінювання дає великий заряд позитивної мотивації для розвитку пізнавальних інтересів учнів.

  Останнім часом великого поширення набув такий метод оцінювання, як тести. Тест, як метод перевірки знань учнів, дозволяє швидко й ефективно отримати однозначні і конкретні відповіді на запитання. Правильно складений тест дає можливість об’єктивно оцінити знання учнів, але використання тестів має і свої недоліки:

 • Опрацювання результатів тесту, як, до речі, будь-якої іншої письмової роботи, забирає багато часу вчителя;
 • Тестовий метод ефективний для контролю фактичних знань учнів, але не дає конкретної картини про практичне застосування цих знань, умінь і навичок учнем;
 • Процент вгадування спотворює об'єктивну картину знань учня.

   Частини цих недоліків можна уникнути при застосуванні комп'ютера при оцінюванні знань учнів:

 • Процес перевірки знань учнів стає набагато швидшим, і що головне, цікавим для учня;
 • В ході виконання роботи учень сам спостерігає за динамікою виконання тесту та його оцінювання;
 • Перевірка знань учнів носить комплексний характер, адже по закінченню тестування (а це 10-15 хв.) залишається час для застосування набутих навичок на практиці (робота з контурною картою, документами, в групах, розв'язуванні кросворду та ін.)
 • Розвиваються навички роботи учня з ПК, швидкість мислення (час тестування обмежений), закріплення набутих знань.

 

   Цій меті відповідає контрольно-діагностична  система  TEST-W2  (далі TEST-W2), створена Шестопаловим Є.А. і призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Великим плюсом є дозвіл автора на безкоштовне використання даної програми. В порівнянні з попередньою версією, дає можливість використання графічного матеріалу і ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

   Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 25 до 50 і більше).

   З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до чотирьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Кількість питань тесту і час на їх вирішення визначає вчитель (див. інструкцію до тесту).    

   У  вигляді  діаграми у відповідному віконці  подається  поточний  результат  тестування (у процентному відношенні  правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних  відповідей) та оцінка. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі . Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для вивчення теми та самостійної роботи з підручником.

  За учнями залишається право повторної спроби з метою поліпшення результату.

   Інструкція до використання програми знаходиться у файлі «Ліцензійної угоди».

 

Перегляд файлу

                        Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу  Україна в роки Першої світової війни.

2. Анотація  Комп’ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника  Ф.Г.Турченко,  Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,  вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп’ютерні тести

4. Автор  Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії  Звенигородської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна  Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія  Для вчителів  та учнів.

8. Рік видання  2013.

9. Кількість сторінок  8

10. Джерело   Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. -

12. Мова ресурсу  українська.

13. Цінність ресурсу - 5.

14. Ключові слова  Компютерні тести, світова війна

 

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

 Оцінювання знань, умінь і навичок учнів – важливий етап навчально-виховного процесу. Об'єктивне оцінювання дає великий заряд позитивної мотивації для розвитку пізнавальних інтересів учнів.

  Останнім часом великого поширення набув такий метод оцінювання, як тести. Тест, як метод перевірки знань учнів, дозволяє швидко й ефективно отримати однозначні і конкретні відповіді на запитання. Правильно складений тест дає можливість об’єктивно оцінити знання учнів, але використання тестів має і свої недоліки:

 • Опрацювання результатів тесту, як, до речі, будь-якої іншої письмової роботи, забирає багато часу вчителя;
 • Тестовий метод ефективний для контролю фактичних знань учнів, але не дає конкретної картини про практичне застосування цих знань, умінь і навичок учнем;
 • Процент вгадування спотворює об'єктивну картину знань учня.

   Частини цих недоліків можна уникнути при застосуванні комп'ютера при оцінюванні знань учнів:

 • Процес перевірки знань учнів стає набагато швидшим, і що головне, цікавим для учня;
 • В ході виконання роботи учень сам спостерігає за динамікою виконання тесту та його оцінювання;
 • Перевірка знань учнів носить комплексний характер, адже по закінченню тестування (а це 10-15 хв.) залишається час для застосування набутих навичок на практиці (робота з контурною картою, документами, в групах, розв'язуванні кросворду та ін.)
 • Розвиваються навички роботи учня з ПК, швидкість мислення (час тестування обмежений), закріплення набутих знань.

 

   Цій меті відповідає контрольно-діагностична  система  TEST-W2  (далі TEST-W2), створена Шестопаловим Є.А. і призначена для  перевірки знань тестуванням на комп'ютері. Великим плюсом є дозвіл автора на безкоштовне використання даної програми. В порівнянні з попередньою версією, дає можливість використання графічного матеріалу і ведення електронного журналу обліку навчальних досягнень учнів.

   Вихідний тест може мати  будь-яку  кількість питань (рекомендується від 25 до 50 і більше).

   З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться задана  кількість питань (наприклад 25). Таким чином, кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію  і  об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується до 5 варіантів відповідей, серед яких від одного до чотирьох вірних. Учню треба  вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання.  Час відповіді на тест обмежений. Кількість питань тесту і час на їх вирішення визначає вчитель (див. інструкцію до тесту).    

   У  вигляді  діаграми у відповідному віконці  подається  поточний  результат  тестування (у процентному відношенні  правильних відповідей учня до загальної кількості можливих правильних  відповідей) та оцінка. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі . Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для вивчення теми та самостійної роботи з підручником.

  За учнями залишається право повторної спроби з метою поліпшення результату.

   Інструкція до використання програми знаходиться у файлі «Ліцензійної угоди».

 

Перегляд файлу

                        Картка опису цифрового ресурсу

1. Назва ресурсу  Україна в роки Першої світової війни.

2. Анотація  Комп’ютерні тести складені Семеріч І.А. за допомогою контрольно-діагностичної системи TEST-W2, автор Шестопалов Є.А., відповідають тексту підручника  Ф.Г.Турченко,  Історія України. 10 клас - К. «Генеза», - 2000,  вимогам програми 11-річної школи і призначені для використання під час тематичного оцінювання знань учнів

3. Тип ресурсу комп’ютерні тести

4. Автор  Семеріч Ірина Анатоліївна, вчитель історії  Звенигородської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №3 Звенигородської районної ради

5. Навчальна дисципліна  Загальна середня освіта → Історія України

6. Для якого класу, розділу і теми 10 клас. Тема: Україна в роки Першої світової війни.

7. Аудиторія  Для вчителів  та учнів.

8. Рік видання  2013.

9. Кількість сторінок  8

10. Джерело   Звенигородська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №3, Звенигородської райдержадміністрації.

11. -

12. Мова ресурсу  українська.

13. Цінність ресурсу - 5.

14. Ключові слова  Компютерні тести, світова війна

 

Перегляд файлу

Контрольно-діагностична система Test-W2

Ліцензійна угода

 1. Контрольно-діагностична система (далі Система) Test-W2 – вільно поширюваний безкоштовний пакет програм (freeware).
 2. Власник системи Test-W2 з усіма правами (явними й неявними) – видавництво «ПП Шестопалов» в особі Шестопалова Євгенія Анатолійовича (далі Власник).
 3. Використання системи Test-W2 автоматично передбачає прийняття умов даної ліцензійної угоди.
 4. Систему Test-W2 можна використовувати впродовж будь-якого періоду часу без жодних обмежень за умови інформування Власника про виявлені помилки.
 5. Система Test-W2 може вільно поширюватися з носія Власника або його копії в тому вигляді, в якому він поставляється.
 6. Система Test-W2 не може бути розміщена на будь-яких веб-сайтах.
 7. Власник не поширює свої права на тести «під Test-W2», розроблені користувачами самостійно. Такі тести можуть бути предметом комерційного тиражування або викладені на будь-якому веб-сайті.
 8. Ніякі особи або організації не мають права брати яку-небудь оплату (крім ціни носія), за поширення системи Test-W2.
 9. Система Test-W2 поширюється за принципом «як є», не передбачаючи ніяких гарантій, явних або таких, що є на увазі.
 10. Власник не відповідає за втрати даних, ушкодження, або будь-які інші види втрат, пов'язані з використанням (правильним або неправильним) системи Test-W2.
 11. Не дозволяється емулювати, клонувати, змінювати, декомпілювати чи дизасемблювати програму Test-W2. Будь-яке подібне використання призводить до негайного припинення дії цієї ліцензії й може спричинити за собою карне і/або цивільне переслідування.
 12. Система Test-W2 повинна експлуатуватися у повному комплекті. Не дозволяється запозичувати з неї окремі програми і тести, щоб включити їх у склад інших систем.
 13. Дана угода стосується всіх версій системи Test-W2.
 14. Власник піклується про поліпшення системи Test-W2, прагнучи зробити її більш стабільною, зручною й продуктивною.
 15. При не згоді з умовами даної угоди потрібно видалити файли системи TestW2 і відмовитися від її використання.
 16. Знайти інформацію про систему Test-W2 можна на сайті http://aspekt-edu.kiev.ua. Зауваження та пропозиції можна надсилати Євгену Анатолійовичу Шестопалову на адресу aspekt@sh.km.ua.

© Шестопалов Є.А., 2007

zip
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
3243
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку