Календарне планування 1 клас. Математика ( інклюзивний клас, спрямованість корекційно-розвивальної роботи для дитини з ЗПР)

Про матеріал

Календарне планування уроків математики в 1 інклюзивному класі (Спрямованість корекційно-розвивальної роботи для дитини з ЗПР) до підручника С. Скворцової, О. Онопрієнко.

Перегляд файлу

Календарне планування з математики 1 клас

 

 

Тема (Інтелект-норма)

Дата

Дитина ЗПР (підготовчий клас). Спрямованість корекційно-розвивальної  роботи

Розділ I. «Числа першого десятка»

1

Геометричні фігури

 

Пропедевтичний період. Орієнтування в зошиті, підручнику, альбомі.

2

Взаємне розташування предметів

 

Співвідношення «однакові» – «різні».

3

Ознаки предметів. Узагальнення. Класифікація

 

Ознаки предметів: колір, форма, розмір.

4

Довший – коротший. Лічба предметів

 

Порівняння груп предметів за кількістю.

5

Лічба предметів. Кількісна лічба

 

Порівняння груп предметів за кількістю.

6

Порядкова лічба. Тиждень

 

 Часові поняття. Частини доби. Їх послідовність. Тиждень.

7

Лічба предметів. Множина

 

 Способи зрівнювання груп предметів.

8

Порядкові відношення. Підмножина

 

 Способи зрівнювання груп предметів.

9

Число і цифра 1. Число і цифра 2. Стільки ж

 

 Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 1, 2.

10

Число і цифра 3

 

 Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 3.

11

Число і цифра 4

 

 Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 4.

12

Число і цифра 5

 

 Співвіднесення числа і кількості предметів. Число і цифра 5.

13

Об’єднання множин. Вилучення частини множини

 

 Порівняння предметів за певною ознакою (на основі практичних вправ з предметами).

14

Порівняння чисел. Знак порівняння.

 

 Поняття багато-мало.

15

Арифметичні дії додавання і віднімання

 

 Способи зрівнювання груп предметів.

16

Схематична інтерпретація додавання і віднімання.

 

 Назви дій додавання і віднімання та їх позначення.

Знаки +, –.

17

Число і цифра 6

 

 Співвіднесення цифри, числа і кількості. Число і цифра 6

18

Порівняння чисел в межах 6

 

 Співвіднесення цифри, числа.

19

Склад числа 6

 

 Склад числа 6

20

Числа 1-6

 

 Числа 1-6

21

Додавання і віднімання за числовим променем

 

 Практичні дії з предметами, які розкривають суть додавання і віднімання.

22

Додавання і віднімання у межах 6

 

 Розуміння того, що загальна кількість предметів у групі не залежить від розміру, кольору, форми, відстані між предметами у групі.

23

Число і цифра 7

 

 Число і цифра 7

24

Порівняння чисел в межах 7

 

Порівняння чисел в межах 7 за допомогою наочних предметів.

25

Склад числа 7

 

Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 7 на наочних посібниках.

26

Числа 1 – 7

 

Числа 1 – 7

27

Число і цифра 8

 

Число і цифра 8

28

Порівняння чисел у межах 8

 

 Порівняння чисел в межах 8 за допомогою наочних предметів.

29

Склад числа 8

 

 Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 8 на наочних посібниках.

30

Числа 1 – 8

 

Числа 1 – 8

31

Число і цифра 9

 

Число і цифра 9

32

Порівняння в межах 9

 

 Порівняння чисел в межах 9 за допомогою наочних предметів.

33

Склад числа 9

 

 Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 9 на наочних посібниках.

34

Числа 1 – 9

 

Числа 1 – 9

35

Число 10

 

Число 10

36

Порівняння чисел у межах 10.

 

 Порівняння чисел в межах 10 за допомогою наочних предметів.

37

Склад числа 10

 

 Уміння ілюструвати різні випадки складу числа 10 на наочних посібниках.

Розділ II. «Додавання й віднімання»

38

Числа 1 – 10

 

Числа 1 – 10

39

Склад чисел першого десятка

 

Склад чисел першого десятка

40

Назви компонентів і результату дії додавання. Математичний вираз – сума

 

 Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання (на рівні ознайомлення).

41

Додавання і віднімання числа 2

 

 Супроводження практичних дій словами: додав, стало більше, стало порівну, відняв, стало менше.

42

Число 0. Віднімання однакових чисел

 

 Додавання та віднімання одноцифрових чисел в межах 10.

43

Додавання і віднімання з нулем

 

 Додавання і віднімання з нулем

44

Додавання і віднімання

 

 Співвіднесення цифри, числа і кількості.

45

Додавання і віднімання чисел 0, 1, 2

 

 Лічба предметів у різному напрямку і просторовому розташуванні.

46

Таблиці додавання і віднімання числа 1

 

 Розуміння того, що кожне наступне число утворюється прилічуванням одиниці до попереднього числа.

47

Переставний закон додавання

 

 Розуміння того, що останній числівник під час лічби відноситься до всієї групи предметів, а не до останнього предмету.

48

Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків

 

 Довгий-короткий.

49

Математичний вираз – сума. Взаємозв’язок додавання і віднімання

 

 Розуміння того, що загальна кількість предметів у групі не залежить від розміру, кольору, форми предмету, відстані між предметами у групі.

50

Взаємозв’язок додавання і віднімання

 

 Лічба предметів у межах 10.

51

Додавання і віднімання числа 2

 

 Розуміння того, що кожне попереднє число утворюється відлічуванням одиниці від наступного.

52

Додавання і віднімання чисел 0, 1, 2

 

 Назва, послідовність і позначення перших десяти чисел натурального ряду.

53

Таблиці додавання і віднімання числа 2

 

  Співвіднесення цифри, числа і кількості.

54

Різницеве порівняння чисел

 

Знаки >, <, =.

55

Математичні вирази на дві дії

 

Лічба предметів у межах 10.

56

Знаходження числа, яке на кілька одиниць більше або менше даного

 

Кожне наступне число утворюється прилічуванням одиниці до попереднього числа.

57

Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

 

 Додавання та віднімання  в межах 10.

58

Математичний вираз «Різниця»

 

Кожне попереднє число утворюється відлічуванням одиниці від наступного.

59

Ознайомлення із способами додавання і віднімання числа 3

 

 Називання чисел на заданому числовому відрізку у прямому і зворотному порядку.

60

Додавання і віднімання числа 3

 

 Додавання та віднімання  в межах 10.

61

Знаходження невідомого доданка

 

 Називання сусідів даного числа (попереднє і наступне)

62

Назви чисел при відніманні

 

 Числа «сусіди»

63

Знаходження значень математичних виразів

 

 Порівняння чисел (рівні, нерівні, більше, менше).

64

Вимірювання довжин відрізків за допомогою лінійки

 

 Способи порівняння (прикладання, накладання).

65

Побудова відрізків заданої довжини

 

 Геометричні фігури: коло, трикутник, чотирикутник.

66

Знаходження значень математичних виразів на дві дії

 

 Порядкова лічба предметів в межах 10. Вміння правильно відповідати на запитання: "Котрий?", "Який по порядку?".

67

Додавання і віднімання числа 3

 

 Просторові відношення. Геометричні фігури

68

Таблиці додавання і віднімання числа 3

 

 Числа «сусіди»

69

Різницеве порівняння чисел

 

 Визначення порядкового номера предмета.

70

Різницеве порівняння чисел

 

 Порівняння чисел (рівні, нерівні, більше, менше).

71

Підготовча робота до формування поняття «задача»

 

 Підготовча робота до формування поняття «задача»

Розділ III. «Таблиці додавання і віднімання. Задача»

72

Додавання і віднімання числа 4

 

 Додавання та віднімання  в межах 10.

73

Додавання і віднімання числа 4

 

 Лічба на слух, по дотику. Лічба рухів.

74

Поняття «задача»

 

Поняття «задача»

75

Складові задачі: умова, запитання, числові дані, шукане, розв’язання, відповідь

 

Складові задачі: умова, запитання, числові дані, шукане, розв’язання, відповідь

76

Задачі з числовими даними, яких бракує. Задачі із зайвими числовими

 

 Знаходження предмета за його порядковим номером.

77

Таблиці додавання і віднімання числа 4

 

Просторові відношення. Геометричні фігури.

78

Додавання і віднімання чисел 1, 2, 3, 4

 

 Додавання та віднімання  в межах 10.

79

Додавання і віднімання числа 5

 

 Числа «сусіди»

80

Додавання і віднімання числа 5. Розв’язування задач

 

 Прості задачі на додавання і віднімання

81

Таблиці додавання і віднімання числа 5

 

 Додавання та віднімання  в межах 10.

82

Дії з іменованими числами, вираженими в одиницях довжини

 

Робота з арифметичними штангами.

83

Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння іменованих чисел

 

 Порядкова лічба

84

Таблиці додавання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Додавання і віднімання в межах 10.

85

Підготовка до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Робота з арифметичними штангами.

86

Підготовка до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Робота з числовим відрізком.

87

Короткий запис задач

 

 Прості задачі на додавання і віднімання.

88

Віднімання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Додавання і віднімання в межах 10.

89

Віднімання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Робота з арифметичними штангами.

90

Короткий запис задач, які містять три ключових слова

 

 Задача з реальними об`єктами.

91

Знаходження невідомих зменшуваного і від’ємника

 

 Розв`язування задачі з реальними об`єктами.

92

Віднімання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Додавання і віднімання в межах 10.

93

Порівняння математичного виразу та числа

 

 Способи порівняння (прикладання, накладання).

94

Таблиці віднімання чисел 6, 7, 8, 9

 

 Додавання і віднімання в межах 10.

95

Порівняння числа та математичного виразу

 

 Способи порівняння (прикладання, накладання).

96

Порівняння математичних виразів

 

 Склад чисел у межах 10.

97

Маса. Одиниця вимірювання маси – 1 кілограм

 

 Використання термінів для позначення розмірів предметів у процесі їх порівнянні.

98

Місткість. Одиниця вимірювання місткості – 1 літр

 

 Використання термінів для позначення розмірів предметів.

Розділ IV. «Двоцифрові числа»

99

Короткий запис задачі

 

 Прості задачі на додавання і віднімання.

100

Властивість величин

 

 Класифікація предметів за даними ознаками.

101

Десяток. Лічба десятками

 

 Десяток.

102

Порівняння, додавання та віднімання чисел десятками

 

 Прилічування і відлічування предметів по одному з називанням результату: "Скільки разом?", "Скільки залишилось?".

103

Круглі числа

 

 Розв`язування задачі з реальними об`єктами.

104

Дециметр

 

 Робота з числовим відрізком. Лінійка.

105

Числа другого десятка

 

 Робота з числовим відрізком.

106

Одноцифрові та двоцифрові числа

 

 Робота з числовим відрізком.

107

Запис чисел другого десятка. Розряд

 

 Робота з конструктором Lego

108

Порядок чисел першої сотні. Запис чисел першої сотні

 

 Числа. Дії з числами

109

Порівняння чисел у межах 100

 

 Робота з арифметичними штангами.

110

Додавання і віднімання чисел у межах 20 на основі нумерації

 

Додавання і віднімання чисел у межах 10 на основі нумерації.

111

Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації

 

 Робота з арифметичними штангами.

112

Додавання і віднімання числа 1

 

Додавання і віднімання числа 1. 

113

Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

 

 Розв`язування задачі з реальними об`єктами.

114

Нумерація чисел у межах 100

 

 Нумерація чисел у межах 10.

115

Додавання і віднімання одноцифрового числа у межах 20

 

 Додавання і віднімання числа 1. 

116

Додавання і віднімання одноцифрового числа у межах 100

 

 Додавання і віднімання  чисел у межах 10.

117

Додавання і віднімання круглих чисел у межах 100

 

 Робота з арифметичними штангами.

118

Додавання і віднімання у межах 100

 

 Додавання і віднімання  чисел у межах 10.

119

Обернена задача

 

 Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

120

Знаходження невідомого зменшуваного та від’ємника

 

 Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

121

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника

 

 Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

122

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника. Обернена задача

 

 Прості задачі на додавання і віднімання

123

Задачі, у яких вимога подана стверджувальним реченням

 

 Прості задачі на додавання і віднімання

124

Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

 

 Робота з арифметичними штангами.

125

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доба

 

 Розташування предметів у просторі.

126

Визначення часу за годинником

 

 Годинник

127

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доба – 24 години

 

 Числа. Дії з числами. Знайомство з числами другого десятка за допомогою лінійки.

128

Додавання і віднімання двоцифрових чисел частинами

 

 Робота з числовим відрізком.

129

Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Вартість

 

 Числа. Дії з числами. Монети.

130

Додавання і віднімання двоцифрових чисел

 

 Робота з числовим відрізком. Знайомство з числами другого десятка за допомогою лінійки.

131

Додавання чисел зручним способом

 

Числа. Дії з числами 

132

Одиниці довжини. Метр

 

 Лінійка. Робота з числовим рядом.

133

Повторення. Числа першого десятка.

 

Повторення. Форма й колір предмета.

134

135

136

137

138

139

140

Повторення. Додавання й віднімання.

Таблиці додавання й віднімання. Двоцифрові числа.

Розв`язування задач різних типів.

Розв`язування виразів.

Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Одиниці вимірювання. Підсумок за рік

 

Повторення. Розміщення на площині.

Співвідношення цифри, числа й кількості.

Лічба в межах десяти.

Склад чисел в межах 10.

Прості задачі на знаходження невідомого доданка.

Робота з числовим рядом.

Підсумок за рік

 

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року

-знати склад чисел в межах 10 за умови систематичного повторення; вміти порівнювати предмети за розміром, кольором, формою практично; лічити різні предмети в межах 10, відповідати на питання «Скільки?» і «Котрий за рахунком» за допомогою вчителя; порівнювати дві групи предметів на основі практичних дій і визначати, де предметів більше, менше, однаково за допомогою дорослого; орієнтуватися на робочому місці, на сторінках підручника і зошита (розрізняти верх, низ, ліву і праву частини тощо); розуміти вирази: між, за, перед, посередині, раніше, пізніше; читати і записувати числа до 10 за допомогою дорослого; розв’язувати задачі на одну дію за допомогою додавання і віднімання (з опорою на предметні ситуації) за зразком; вимірювати за допомогою лінійки довжину відрізка в сантиметрах, будувати відрізок заданої довжини за допомогою дорослого; розпізнавати прості геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, відрізок; користуватися знаками і позначеннями: +,-,=, см, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 під керівництвом дорослого; користуватися знаннями в межах підготовчого курсу програми; виконувати самостійно всі рухові дії, потрібні для письма та практичних дій; супроводжувати практичні дії словами: додав, стало більше, стало порівну, відняв, стало менше шляхом ілюстративного пояснення; називати узагальнюючі слова за допомогою дорослого; розповідати про предмети, їх розміри тощо з наочною інтерпретацією; вживати слова, що позначають колір, форму, розмір, взаємне розташування предметів; використовувати термінами для позначення розмірів предметів у процесі їх порівняння за допомогою дорослого під час виконання практичних вправ; розвивати пізнавальний інтерес до математики під керівництвом дорослого; виявляти елементарні вольові зусилля для подолання труднощів під контролем педагога.

doc
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Планування
Інкл
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
967
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку