Календарне планування 10 клас за програмою Інтегрованого курсу "Громадянська освіта", 2 години на тиждень

Про матеріал

Календарне планування 10 клас за програмою Інтегрованого курсу "Громадянська освіта", 2 години на тиждень, загальною кількістю 70 годин, розроблено згідно програми МОН

Перегляд файлу

Календарне планування уроків

Інтегрованого курсу "Громадянська освіта" для 10-х класів у 2018/2019 н.р.

70 годин (2 години на тиждень)

1.      Навчальна програма з основ правознавства для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Наказ МОН №___ від __.__.2018 р.

2.       ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.       Фронтальні види тематичних робіт

Форма контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Узагальнення

 

 

 

 

Практичні заняття

 

 

 

 

 

 Зміст навчального матеріалу

Дата

Скориговано 

Примітка

1

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

.

 

 

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

2

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 

 

 

3

Практичне заняття: «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності)

 

 

 

4

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності. Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

 

 

 

5

Практичне заняття: «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?»

 

 

 

6

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 

 

 

7

Практичне заняття: «Визначаємо  найнеобхідніші умови для самореалізації людини

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

8

Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

 

 

 

9

Практичне заняття: «Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох?»

 

 

 

10

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

 

 

 

11

Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права.

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

 

 

 

12

Практичне заняття: «Організовуємо кампанію на захист прав людини у нашому місті»

 

 

 

13

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.
Захист прав дитини.

 

 

 

14

Практичне заняття: «Європейський суд з прав людини»

 

 

 

15

 Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.

Правозахисні організації.

 

 

 

16

Практичне заняття: «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні».

 

 

 

17

Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини в школі.

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

18

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності.

 

 

 

19

Практичне заняття: «Культурне різноманіття нашого краю»

 

 

 

20

Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

 

 

 

Практичне заняття: Гендерна різноманітність

21

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація.

 

 

 

22

Практичне заняття: «Мистецтво спілкування»

 

 

 

23

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів.

 

 

 

Практичне заняття: Подолання стереотипів

24

Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія. Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс.

 

 

 

25

Практичне заняття: «Розв'язання конфліктів у нашій школі». Вчимося вирішувати проблему (у класі, школі).

 

 

 

26

Практичне заняття: «Створення шкільного центру медіації»

 

 

 

27

Практичне заняття: «Організовуємо кампанію проти ксенофобії».

 

 

 

28

Узагальнення

 

 

За розділами 1,2,3

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

29

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу.

 

 

 

30

Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

 

 

 

31

Практичне заняття: «Вибори до органів місцевого самоврядування».

 

 

 

32

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава.

 

 

 

33

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

 

 

Практичне заняття: «Повага до меншин – умова збереження миру» (Папа Римський Іоан Павло ІІ).

34

Практичне заняття: «Організація і проведення загальношкільного громадського слухання щодо….

(користування мобільними телефонами, повсякденного носіння шкільної форми, створення електронного класного журналу…)»

 

 

 

35

Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція.

 

 

 

36

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада.

 

 

 

37

Практичне заняття: «Учнівський моніторинг:  «Статут школи та забезпечення прав дитини в навчальному закладі».

 

 

 

38

Практичне заняття: «Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту).

 

 

 

39

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн

 

 

 

40

Практичне заняття: «Створюємо дитячу організацію в школі».

 

 

 

41

Практичне заняття: «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді».

 

 

 

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

42

Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія.медіатекст.. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

 

 

 

43

Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства. Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки.Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа.  

 

 

 

44

Практичне заняття: «Створюємо шкільні медіа»

 

 

 

45

Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

 

 

 

46

Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатекстів.

 

 

 

47

Практичне заняття: «Аналіз медіатексту»

 

 

 

48

Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

 

 

 

49

Практичне заняття: «Твоя соціальна інформаційна кампані я в школі/громаді»

 

 

 

50

Узагальнення

 

 

За розділами 4,5

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

51

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.

 

 

 

52

Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

 

 

 

53

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

 

 

 

54

Практичне заняття: Місцевий бюджет:основні статті доходів та видатків»

 

 

 

55

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

 

 

 

56

Практичне заняття: «Родинний бюджет»

 

 

 

57

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

 

 

 

58

Практичне заняття: «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

 

 

 

59

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

 

 

 

60

Практичне заняття: «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

 

 

 

61

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

 

 

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

62

Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

 

 

 

63

Практичне заняття: «Глобальні проблеми сучасності».

 

 

 

64

Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

 

 

Практичне заняття: «Шукаємо ровесників та однодумців із інших країн для співпраці у рамках соціального проекту засобами Інтернету».

65

Практичне заняття: «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

 

 

 

66

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

 

 

 

67

Практичне заняття: «Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС».

 

 

 

68

Практичне заняття: «Організовуємо Місію ООН з подолання наслідків стихійного лиха».

 

 

 

69

Узагальнення

 

 

За розділами 6,7

70

Узагальнення до інтегрованого курсу "Громадянська освіта"

 

 

 

 

doc
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
2490
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку