Календарне планування 11 клас за новою програмою

Про матеріал

Календарне планування з географії. За новою програмою. для вчителів географії

Перегляд файлу

Географія 11 клас:

Географічний простір Землі

( 35 год; 1 год  на тиждень)

 

УРОКУ

ДАТА

ТЕМА УРОКУ

ПРИМІТКИ

І семестр

1

05.09

Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем.   Пізнавальна та конструктивна роль географії

 

Тема. Топографія та картографія

2

12.09

Топографічна карта

 

3

19.09

Практична робота 1. Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.    

 

4

26.09

Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, планів.

Практична робота 2. Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

 

5

03.10

Карта та її елементи. Практична  робота 3. Визначення за градусною сіткою  географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

 

6

10.10

Сучасні картографічні джерела

та технології створення геозображень.

Наукове і рактичнее застосування карт.

Дослідження (на вибір)

1.  Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.

2. Сфери використання даних дистанційного зондування Землі

 

7

17.10

Тематичне оцінювання за розділом «Топографія та картографія»

 

Тема. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

8

24.10

Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

Дослідження (на вибір)

1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.

2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості

 

9

07.11

Географічна оболонка Землі

 

10

14.11

Властивості літосфери. Тектоніка літосферних плит.

 

11

21.11

Рельєф. Ресурсні властивості літосфери. Практична робота 4.   Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв.

 

12

28.11

Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема  людства.

Дослідження (на вибір)

1. Причини заселення схилів вулканів.

2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю

 

13

05.12

Атмосфера та системи Землі. Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера. Погода.

 

14

12.12

Клімат. Практична робота 5.  Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.

 

15

19.12

Контрольна робота

 

16

26.12

Ресурсний потенціал атмосфери. Кліматичні зміни на планеті. 

Дослідження (на вибір)

1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання. 

2. Система протидії засухам у своїй місцевості  

 

ІІ семестр

Тема. Гідросфера та системи Землі

17.

16.01

Світовий океан та його складові.

 

18

23.01

Практична робота 6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків. 

 

Тема . Біосфера та системи Землі

19

30.01

Біосфера та її складові. Закономірності  поширення живих організмів на суходолі і в океанах.  Природні чинники формування ареалів поширення рослин і тварин. Біологічні ресурси.

 

20

06.02

Дослідження 1.  Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання. 2. Чинники порушення широтної зональності на материках та території України

 

Тема. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

21

13.02

Географічний простір. Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа».

 

22

20.02

Демографічні процеси у світосистемі

 

23

27.02

Практична робота 7.  Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

 

24

05.03

Поняття «глобальна економіка».  Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг

 

25

12.03

Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва  Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення.

 

26

19.03

Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники,  особливості просторової організації. Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу.

 

27

02.04

Практична робота 8. Позначення на контурній карті (знаками руху)  глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

 

28

09.04

Політична географія та геополітика

 

Тема. Суспільна географія України

29

16.04

Українська держава. Дослідження  1.  Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи

 

30

23.04

Населення України. Практична робота 9.  Аналіз картограм  народжуваності, смертності, природного приросту, густоти  населення, урбанізації в Україні.   Дослідження  1. Сучасна географія трудової еміграції  з України.

 

31

30.04

Економіка України в міжнародному поділі праці

 

32

07.05

Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні.

 

33

14.05

Контрольна робота

 

34

21.05

Практична робота 10.  Аналіз секторальної структури економіки України.

 

35

28.05

Дослідження  1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Планування
Додано
17 вересня 2019
Переглядів
1185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку