Календарне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для учнів 4 класів з літературного читання. ІІ семестр.
Перегляд файлу

Літературне читання

Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.

72  годин (4 години на тиждень)

№ з/п

Знаменна/ пам’ятна

дата

Тема уроку

Дата

 

 

Читаємо  у  січні

 

47

Різдвяні свята

Удосконалювання умінь самостійно визначати жанрові ознаки творів, обґрунтовувати свою думку. В.Скуратівський «Погостини», Б.Лепкий «Різдво»

 

48

 

Українські обрядові пісні. Колядки, щедрівки*

 

49

22 січня – День              Соборності України

Знаходження і пояснення ознак певних подій, явищ, персонажів із метою їх характеристики і підготовки до виразного читання. Легенда «Наша земля», «І все це – Україна!» (з енциклопедії)

 

50

 

Спостереження за авторським вибором слова у творі під час діалогів, описів природи, характеристики героїв.

Ганна Черінь «Розкажи  про Ураїну!»

 

51

 

Засоби створення художнього образу. А. Лотоцький «Мудра володарка»

 

52

 

Складання плану оповідання. Переказ тексту з опорою на складений план

А. Лотоцький «Мудра володарка»

 

53

 

Позакласне  читання.

Легенди

 

54

 

Удосконалення умінь орієнтува тися в структурі оповідання.

С. Плачинда «Роксолана»

 

55

 

Формування емоційно-оцінного ставлення до прочитаного.              С. Плачинда «Роксолана»

 

56

 

Контрольна робота №5. Аудіювання

 

57

 

Історичні оповідання для дітей. Типи персонажів: позитивні, негативні; мотиви їхніх вчинків.

Марко Вовчок «Кармелюк» (скорочено)

 

58

 

Творча діяльність у зв’язку із прочитаним: доповнення прозових творів.

Марко Вовчок «Кармелюк» (скорочено)

 

Тема

 

 

 Читаємо  у  лютому

 

59

 

Удосконалення навичок свідомого, правильного, виразного читання вголос із дотриманням основних норм літературної вимови.

Л.Керрол «Аліса в Задзеркаллі»

 

60

 

Усвідомлене сприймання засобів художньої виразності відповідно до їх функцій у творі.

Л.Керрол «Аліса в Задзеркаллі»

 

61

 

 Позакласне  читання.

Не вмирає наша слава

 

62

 

 

 

С.12-16

Факти, події, випадки, пригоди, характери персонажів у художньому творі, їх взаємозв’язки.

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

 

63

 

 

 

С.17-20

Творча діяльність у зв’язку із прочитаним: доповнення прозових творів.

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

 

64

 

 

 

 

С.21-24

Розвиток умінь самостійно усвідомлю- вати та визначати тему, основну думку твору, розуміти основний смисл описа -них фактів, подій, вчинків персонажів.

Р. Кіплінг «Слоненя»

 

65

 

С.24-27

Робота з науково-художніми твора- ми. М. Пришвін «Гаїчки», «Дятел»

 

66

 

 

С27-31

Удосконалення умінь орієнтуватися в структурі оповідання, повісті.

Д.Лондон «Біле ікло»

 

67

 

 

 

 

 

С.32-34

Головний і другорядний  персона - жі у творі. Власне ставлення до героїв твору, обґрунтування своїх думок. А.Мілн «Вінні- Пух і Всі-Всі-Всі»

 

68

 

 

 

С.34-36

Творча діяльність у зв’язку із прочитаним: інсценізація уривка твору (на вибір) А.Мілн «Вінні- Пух і Всі-Всі-Всі»

 

69

 

Урок позакласного читання.

Твори зарубіжних письменників

 

70

 

 

 

С.37-43

Творча діяльність у зв’язку з прочитаним: читання за ролями.

Е.Успенський «Улюблена дівчинка Дяді Федора»

 

71

25 лютого – День народження Лесі Українки

Монографічне вивчення творчості Лесі Українки.

Т.Горохович «Перший вірш»,                      Л. Українка «Надія» с.43-47

 

72

 

 

 

С.48-50

Монографічне вивчення творчості Лесі Українки.

Л.Українка «Давня весна», «Вечірня година»*(на вибір)

 

73

 

 

С.50-52

Монографічне вивчення твор- чост і Лесі Українки.Л.Українка «До мого фортепіано»

 

74

 

 

 

С.52 - 55

Монографічне вивчення творчості Лесі Українки.

Л. Українка «Місяць  яснесень -кий», казка «Три метелики»

 

75

 

 

Контрольна робота №6. Навичка читання мовчки (письмово)

 

 

Тема

 

 

Читаємо  у  березні

 

76

9 березня – День народження Т.Шевченка

Монографічне вивчення творчості Тараса Шевченка.

Т.Шевченко «Про себе», «Садок вишневий коло хати…» с.56-61

 

77

 

 

С.61-62

Урок позакласного читання.

Т.Г.Шевченко – син українського народу

 

78

 

 

 

С.62-67

Монографічне вивчення творчості Тараса Шевченка.

О.Іваненко «Біла ніч», Т.Шевченко «Причинна» (уривок з поеми)

 

79

 

 

 

С.62-69

Монографічне вивчення творчості Тараса Шевченка.

Т.Шевченко «Вітер з гаєм розмовляє»*

 

80

 

 

С69-73

Монографічне вивчення творчості Тараса Шевченка.

Л.Храплива «Тарас Шевченко»

 

81

19 березня – День народження М.Рильського

Монографічне вивчення творчості Максима Рильського.

М. Рильський «Річка», «Дощ»,  «Розмова з другом» с.74-77

 

82

 

 

 

С.78-81

Монографічне вивчення творчості Максима Рильського.

М. Рильський «Мова», «Не кидайсь хлібом…»

 

83

 

Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово).

 

84

19 березня – День народжен -ня Ліни Костенко

С.81-84

Монографічне вивчення творчості Ліни Костенко.

Ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна», «Спинюся я і довго буду слухать»,  « Дзвенять  у відрах крижані кружальця»

 

85

 

 

Урок позакласного читання.

Твори українських поетів

 

86

22 березня – День води

 

С.84-88

Спостереження за авторським вибо ром слова у творі під час діалогів, описів природи, зовнішності персона жів, характеристики героїв.

Л. Вороніна «Хлюсь та інші»

 

87

27 березня - День театру

С89-93

П’єса як драматичний твір, написа- ний для вистави. Н.Шейко - Медведєва «Лисиця, що впала з неба»

 

88

 

С.93-99

 

Дійові особи. Діалогічний характер побудови п’єси. Н.Шейко – Медве -дєва «Лисиця, що впала з неба»

Тема

 

 

Читаємо  у  квітні

 

89

1 квітня - День сміху

Байка як невеликий за обсягом, здебільшого віршований твір, у якому в гумористичній, алегоричній формі зображуються людські вчинки, характери, недоліки.

Є.Гребінка «Злий кінь», «Лебідь і гуси».с.100-102

 

90

 

Байка. Герої (персонажі) байок.

Л.Глібов «Ластівка й Шуліка», «Лев та Миша» с.103-106

 

91

 

 

С.107-108

Гумор як добродушний необразливий сміх, його виховний вплив на людину. Народні усмішки.

 

92

 

 

С.109-110

Спостереження за авторським вибором слова для характеристики героїв, створення комічних ситуацій.

Г.Бойко «Хлопчик Ох»

 

93

 

 

Урок позакласного читання.

Байки

 

94

1 квітня – Між народ ний день птахів

Удосконалення навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки тексту. А.Давидов «Щаслива ознака» с.111-116

 

95

 

 

 

С.117-121

Удосконалення умінь орієнтуватися в структурі оповідання.

А.Давидов «Щаслива ознака», Народні загадки про птахів

 

96

 

2 квітня – Між народ ний день дитячої книги

Складання плану оповідання. Переказ тексту з опорою на складений план

А.Коваль «Дещо з історії книги», прислів’я про книгу с.122-125

 

97

 

 

Факти, події, випадки, пригоди, характери персонажів у художньому творі, їх взаємозв’язки. «Перші

паперові книги» (з енциклопедії),

О.Вишня «Любіть книгу» с.126-129

 

98

7 квітня - Всесвітній день здоров’я

Творча діяльність у зв’язку із прочитаним:читання за ролями.

Я. Стельмах «Нахаба» с.129-133

 

99

 

12 квітня - Всесвітній день авіації та космонавти-ки

Формування умінь підтримувати колективну дискусію за змістом прочитаного, обстоювати власну позицію.  Міфи про створення світус.133-137

 

100

 

 

 

С.137- 138

Усвідомлене сприймання засо -бів художньої виразності відпо- відно до їх функцій у творі.

Міфи про створення людей

 

101

 

 

Урок позакласного читання.

Міфи народів світу

 

102

Великодні свята

Герої легенд, їхні риси особистості. Легенда «Звідки взялися писанка ».

С.139-141

 

103

 

 

С.142-143

Емоційна тональність вірша Л.Глібов «Христос Воскрес!», К.Перелісна «Христос Воскрес!»

 

104

 

 

 

 

С143-144

Розвиток умінь самостійно усвідом -лювати та визначати тему і основну думку твору; розуміти основний смисл описаних фактів, подій.

А. М’ястківський «Велик день»* (уривок напам’ять)

 

 

 

Тема

 

 

Читаємо  у  травні

 

105

Друга неділя травня - День матері

С.145-148

Удосконалення умінь самостійно визначати жанрові ознаки творів, обґрунтовувати свою думку.

«Легенда про матерів», С.Олійник «Наші мами»., Народні прислів’я К.р.Навичка читання вголос.

 

106

 

 

 

 

 

 

С.149-150

Спостереження за авторським вибором слова у творах різних жанрів під час діалогів, характеристики героїв.

В.Сухомлинський «Сьома дочка», А.Костецький «Все починається з мами»

К.р.Навичка читання вголос.

 

107

 

 

 

С.150-154

Формування емоційно–оцінного ставлення до прочитаного.

І.Жиленко «Весна і мама», «Подарунок для мами» (з журналу

К.р.Навичка читання вголос.

 

108

15 травня - Міжнародний день родини

 

 

 

С.155-157

Розвиток умінь самостійно усвідомлю- вати та визначати тему і основну думку твору; розуміти основний смисл описаних фактів, подій.

Б.Лепкий «Як мені вас не любити…», І.Сенченко «Сім господинь», прислів’я

К.р.Навичка читання вголос.

 

109

 

Урок позакласного читання.

В колі рідної сімї

 

110

 

 

 

 

С.157-164

Зв'язок літературної казки з фольклорною. Письменники - казкарі

В.Симоненко «Подорож у Країну Навпаки», українська народна казка «Батьківський заповіт»

 

111

Вшанування пам’яті Івана Франка

Монографічне вивчення творчості Івана Франка.

І. Франко «Червона калина»

с.165-166

 

112

 

 

 

С.166-168

Монографічне вивчення творчості Івана Франка.

 І. Франко «У долині село лежить», «Розвивайся, лозо, борзо»

 

113

С.168-173

Монографічне вивчення творчості Івана Франка.

І. Франко «Малий Мирон»)1-2 частина): факти, події, випадки, пригоди, характери персонажів у художньому твору, їх взаємозв’язки

 

114

 

 

 

 

 

С.173-176

Монографічне вивчення творчості Івана Франка.                                                 І. Франко «Малий Мирон»(3-5ч.): спостереження за авторським вибором слова у творі під час діалогів, описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв.

 

115

 

 

 

С.176-179

Г.Тютюнник «Ласочка»

Узагальнюючий урок за рік «Перевір себе»

 

116

 

 

 

 

Урок позакласного читання.

Пригоди і захоплення твоїх ровесників

 

117

 

Підсумковий урок за рік

 Тема

 

docx
До підручника
Літературне читання 4 клас (Барна М. М., Волошенко О. В., Козак О. П.)
Додано
10 січня
Переглядів
332
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку