10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування 3 клас

Про матеріал

Календарне планування для 3 класу ,за чинною програмою 2011 року, з доповненням 2017 року. Це чудово та оригінально оформленне планування на два семестри. Приємний вигляд та чудовий документ.

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png                                        ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ

 (Варіативна складова)

 І семестр  1 година на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

Предмет

Дата

Примітка

1

 

 

07.09

 

2

 

 

14.09

 

3

 

 

21.09

 

4

 

 

28.09

 

5

 

 

05.10

 

6

 

 

12.10

 

7

 

 

19.10

 

8

 

 

26.10

 

9

 

 

09.11

 

10

 

 

16.11

 

11

 

 

23.11

 

12

 

 

30.12

 

13

 

 

07.12

 

14

 

 

14.12

 

15

 

 

21.12

 

16

 

 

28.12

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

  

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngУКРАЇНСЬКА МОВА

За підручником М.С.Вашуленко,

                                        О.І.Мельничайко, Н.А. Васильківська

І семестр 4 години на тиждень

п/п

Тема уроку

с.підр.

д/з

Дата

Примітка

Розділ. Мова і мовлення

1

Мовлення – найважливіший  засіб  людського  спілкування

впр.1-9

с.9 впр.9

04.09

 

2

Культура  усного  і  писемного  мовлення

впр.10-19

с.13

впр.19

05.09

 

3

Культура  спілкування.  Практичне  засвоєння   слів   ввічливості.  Увічливі   звертання

впр.20-23

с.15

впр.23

06.09

 

Розділ. Текст

 

4

Текст.  Добирання   заголовків  до  тексту

впр.24-28

 

08.09

 

5

Визначення   теми,  мети  текстів  різних  типів,   добирання   до   них   заголовків

впр.29-35

с. 21

впр.35

11.09

 

6

Зв'язок    між  реченнями  в  тексті.  Частини  тексту

впр.36-40

с.24 впр.40

12.09

 

7

Текст- розповідь.  Складання   розповіді  за  малюнками

впр.41-46

с.26

впр.46

13.09

 

8

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Звертання в усному і писемному мовленні

зош.с.3

 

15.09

 

9

Текст-міркування.  Його  основні  частини

впр.47-52

с.28 впр.52

18.09

 

10

Спостереження  за  ознаками  художніх ,  науково-популярних   та  ділових   текстів.  

впр.53-56

с. 30

впр.56

19.09

 

11

Контрольна   робота:  складання  діалогу (усно).  Провідування хворого

 

 

20.09

 

12

Аналіз контрольної роботи. Текст-опис. Його основні частини

впр.57-59

 

22.09

 

13

Абзац.   Поділ  тексту  на  абзаци.  План  тексту.  Складання   розповіді  за  поданим  планом

впр.60-64

с. 34

впр.64

25.09

 

14

Особливості текстів - інструкцій. Складання інструкції щодо виготовлення іграшки

впр.65-67

 

26.09

 

15

Особливості  текстів-листів.  Складання   письмових  привітань,  запрошень.  Правила   написання   адреси

впр.68-74

с.38 впр.74

27.09

 

16

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Ти і твій співрозмовник. Складання тексту за малюнком і планом

зош.с.5

 

29.09

 

17

Узагальнення  знань  з    тем «Мова  і  мовлення»,  «Текст»

 

 

02.10

 

Розділ. Речення

 

18

Повторення  вивченого  про  речення.  Поділ  тексту  на  речення

впр.75-79

с.41

впр.49

03.10

 

19

Види  речень  за  метою  висловлювання  та  інтонацією.  Окличні  речення. Інтонування   речень

впр.80-84

с.43

впр.84

04.10

 

20

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання тексту на задану тему

зош.с.8

 

06.10

 

21

Питальні  речення.  Побудова  питальних  речень  за  змістом   розповідних

впр.85-87

с. 44

впр.87

09.10

 

22

Звертання.  Розділові  знаки  при  звертаннях

впр.88-92

с. 46

впр.92

10.10

 

23

Головні  і  другорядні  члени  речення

впр.93-97

с. 49

впр.97

11.10

 

24

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Про що говорить заголовок

зош.с.10

 

13.10

 

25

Закріплення  знань  про  члени  речення. Установлення  зв’язку   слів  у  реченні.  Побудова  речень  за  схемами

впр.98-102

с.51 впр.102

17.10

 

26

Узагальнення   знань  і  вмінь   учнів  з  теми «Речення»

впр.103-107

с.52 впр.107

18.10

 

Розділ. Речення

 

27

Слова  з  прямим  і  переносним  значенням

впр.108-111

 

20.10

 

28

Слова,  що  мають  кілька  значень

впр.112-115

с. 57

впр.115

23.10

 

 

29

Контрольна  робота: письмовий  переказ  тексту. Лісові санітари (Із журналу «Юний натураліст»)

 

 

 

24.10

 

30

Аналіз контрольної роботи. Слова,  що  звучать  і  пишуться  однаково

впр.116-120

с. 58

впр.120

25.10

 

31

Слова,  близькі  за  значенням (синоніми)

впр.121-125

 

27.10

 

32

Ознайомлення  з  фразеологізмами

впр.126-128

с. 61

впр.128

06.11

 

33

Слова,  протилежні  за  значенням (антоніми)

впр.129-134

с. 62

впр.134

07.11

 

Розділ. Будова слова

 

34

Закінчення  слова

впр.135-140

с. 65

впр.140

08.11

 

35

Основа  слова

впр.141-146

 

10.11

 

36

Частини  основи

впр.147-151

с. 69

впр.151

13.11

 

37

Спільнокореневі  слова. Корінь

впр.152-155

с. 71

впр.155

14.11

 

38

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання розповіді за малюнком і кінцівкою. Засоби звязку речень у тексті

зош.с.12

 

15.11

 

39

Розрізнення    синонімів,  спільнокореневих   слів  та  різних  форм  одного  й  того  самого  слова

впр.156-159

 

17.11

 

40

Розрізнення  слів  із   коренями, що  звучать  однаково,  але  мають  різне  значення

впр.160-163

с.74 впр.163

20.11

 

41

Чергування  голосних [о], [е]  з  [і]  у  коренях  слів

впр.164-168

с. 76

впр.168

21.11

 

42

Чергування  приголосних [г], [к]  [х]  із  [ж], [ч]  [ш]  і  [з’], [ц’]  [с’] 

впр.169-173

с. 77

впр.173

22.11

 

43

Вимова  і  правопис  слів  з  ненаголошеними [е], [и]  в  коренях.

впр.174-178

 

24.11

 

44

Ненаголошені [е], [и],  які  перевіряються   наголосом

впр.179-183

с.81 впр.183

27.11

 

45

Контрольна  робота    з  мовних  тем «Речення»,  «Слово. Значення  слова», «Будова  слова»

 

 

28.11

 

46

Вимова  і  правопис  слів  із  ненаголошеними [е], [и] в  корені,  що  не  перевіряються   наголосом

впр.184-189

с.84

впр.189

29.11

 

47

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Тема і мета в текстах

зош.14

 

01.12

 

48

Вимова  слів  з  дзвінкими  та  глухими  приголосними  звуками

впр.190-193

с. 86

впр.193

04.12

 

49

Правильна  вимова  і  правопис  слів  із  дзвінкими    приголосними  в  кінці  та  середині  слів  перед  глухими

впр.194-197

с.87 впр.197

05.12

 

50

Правило  перевірки  правопису  слів  типу  просьба,   боротьба,  кігті,   нігті

впр.198-204

с. 90

впр.204

06.12

 

51

Повторення  правопису  слів  із  дзвінкими    приголосними  в  кінці  та  середині  слів  перед  глухими

впр.205-209

 

08.12

 

52

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Вчимося описувати. Текст-опис

зош.16

 

11.12

 

53

Контрольна  робота: диктант . Зима за П. Воронковою

 

 

12.12

 

54

Аналіз контрольної роботи.

Префікс. Словотворча   роль  префіксів. 

впр.210-214

с. 93

впр.214

13.12

 

55

Префікси  і  прийменники

впр.215-219

 

15.12

 

56

Правопис   префіксів  роз-,  без-.

впр.220-224

с. 97

впр.224

18.12

 

57

Написання  префіксів  з-,  с-.

впр.225-228

с. 98

впр.228

19.12

 

58

Контрольна  робота: списування. Чому плаче синичка? за В.Сухомлинським

 

 

20.12

 

59

Аналіз контрольної роботи.

Закріплення   вивченого  матеріалу

впр.229-232

 

22.12

 

60

Апостроф  після   префіксів

впр.233-236

с. 101

впр.236

25.12

 

61

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Про одне і те ж по-різному

зош.18

 

26.12

 

62

Перенос  слів  із  префіксами

впр.237-240

с. 102

впр.240

27.12

 

63

 Суфікс

впр.241-244

 

29.12

 

 

 

 Урок розвитку звязного мовлення

 

                 Контрольна робота

 

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png  ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

За підручником В.К.Сидоренко,

Н.В.Котелянець, О.В.Агєєва

І семестр 1 година на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

сторінка

альбому

Дата

Примітка

Витинанка

1

Вступний інструктаж з техніки безпеки на уроках трудового навчання.

Витинанка. Загальні відомості протехніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки.

Практична робота. Виготовлення декоративної серветки.

 

с.1

07.09

 

2

Витинанка. Загальні відомості протехніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки.

Практична робота.Витинанка і аплікація «Янголи».

 

с.2-3

14.09

 

3

Витинанка. Загальні відомості протехніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення витинанок. Послідовність дій  під час виготовлення виробів технікою витинанки. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки.

Практична робота.Виготовлення вітальної листівки у техніці витинанки.

 

 

 

 

 

 

с.5

21.09

 

 

Мозаїка

4

Мозаїка. Торцювання (контурне). Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання «Державний Герб України»

 

с.6-7

28.09

 

5

Мозаїка. Торцювання (мозаїчне). Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Виготовленнякашпо з квіткою в техніці торцювання.

 

с.9

05.10

 

Квілінг

6

Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробів технікою квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота.Виготовлення листівки технікою квілінг «Овечка».

 

с.10

 

12.10

 

7

Квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота.Виготовлення виробів технікою квілінг. «Квасолька»

 

с.11

19.10

 

Орігамі

8

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою орігамі «Краб».

 

с.12

26.10

 

9

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою орігамі «Білий птах».

 

с.13

09.11

 

10

Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою орігамі «Лисичка»

 

с.14

16.11

 

Робота з пластичними матеріалами

 

11

Властивості пластичних матеріалів. Барельєф. Об’ємна фігура. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Послідовність виготовлення об’ємних виробів з пластичних матеріалів.

Практична робота. «Рибка в акваріумі».

с.15

23.11

 

12

Властивості пластичних матеріалів (пластилін, полімерна глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми. Рельєф.

Практична робота.«Колобок».

с.16

30.11

 

 

Комбінування природних і пластичних матеріалів

13

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення виробів з природних та пластичних матеріалів. «Два півники горох молотили…»

 

 

с.17

07.12

 

14

Комбінування природних і пластичних матеріалів Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення виробів з природних та пластичних матеріалів. «Міні скульптури з природних матеріалів»

 

 

 

 

 

 

с.18

14.12

 

Аплікація з тканини

 

15

Види та властивості тканин. Використання тканин. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Безпечні прийоми праці.

Практична робота.Дослідження властивостей ниток і тканин. Виготовлення аплікації «Коник»

 

с.19

21.12

 

16

Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з картоном. Безпечні прийоми праці.

Практична робота.«Метелик»

 

с.20

28.12

 

 

 

 

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png  Я У СВІТІ

За підручником Н.М.Бібік,

І семестр 1 година на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

Сторінка

підр. та зош

Дата

Примітка

Людина

1

Людина – частина природи. Людина – частина суспільства

с.5-8

зош.

с.

07.09

 

2

Школа вчить, як на світі жить

с.9-14

зош.

с.

14.09

 

3

Держава освічених людей

с.15-21

зош.

с.

21.09

 

4

Вчимося вчитися. Практична робота: складання правил успішного навчання.

с.22-23

зош.

с.

28.09

 

5

Що таке людське «Я»

с.24-25

зош.

с.

05.10

 

6

Яким бути?

с.26-28

зош.

с.

12.10

 

7

Як досягти успіху. Контрольна робота

с.29-32

зош.

с.

19.10

 

8

Аналіз контрольної роботи

Хочеш бути щасливим, не будь лінивим!

Підсумок за темою

с.33-34

зош.

с.

26.10

 

Людина серед людей

9

Сім’я. Родовідне дерево. Практична робота створення родовідного дерева власної сімї

Обовязки в сімї

с.35-42

зош.

с.

09.11

 

10

Жити по совісті

с.43-45

зош.

с.

16.11

 

11

Сімейний календар

с.46-47

зош.

с.

23.11

 

12

Школа. Екскурсія рідною школою. Основні правила школяра. Проект «Історія моєї школи»

с.48-55

зош.

с.

30.11

 

13

Поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб поводились із тобою. Як треба вітатися.

с.56-61

зош.

с.

07.12

 

14

Як поводитися у громадських місцях.

Ми – споживачі. Рольова гра «Супермаркет». Практична робота: складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру тощо. 

с.63-69

зош.

с.

14.12

 

15

Людські чесноти . Контрольна робота.

с.70-76

зош.

с.

21.12

 

16

Аналіз контрольної роботи

Навчальний проект «Людина має творити добро».

с.77-80

зош.

с.

28.12

 

 

 

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png              Контрольна робота

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

За підручником О.Я.Савченко

І семестр 3 години на тиждень

 

 

п/п

Тема уроку

сторінка

Дата

Примітка

 

РОЗДІЛ. ЦІКАВА КНИГА ПРИРОДИ

 

1

Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені»

(за Алевтиною Волковою)

с.3-6

04.09

 

2

Катерина Перелісна «Осінні танці»

с.7-8

06.09

 

3

Ліна Костенко «Вже брами літа замикає осінь» Екскурсія краєвидами рідного села «Ходить осінь по стежинам, губить літа витинанки»

с.9

08.09

 

4

Ліна Костенко «Шипшина важко віддає плоди» Напамять

с.9

11.09

 

5

Микола Сингаївський «Осіння гра»

с.10-11

13.09

 

6

Урок позакласного читання. «Цікава  книга  природи»

с.

15.09

 

7

Ганна Черінь. «Чи ми з природою єдині». Василь Сухомлинський «Соромно перед соловейком»

с.12-13

18.09

 

8

Олесь Донченко «Лісовою стежкою»

с.13-15

20.09

 

9

«Листопад — ворота зими» (за Алевтиною Волковою)

с.15-16

22.09

 

10

Урок позакласного читання.

 

с.

25.09

 

11

Підсумковий урок за розділом «Цікава книга природи».  Контрольна  робота №1:  аудіювання

 

с.17

27.09

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ. ВІД СЛОВА - ДО КНИГИ

Тема. Мова дивний скарб

 

12

Аналіз контрольної роботи.

Вступ до розділу «Від слова — до книги».

«Наша мова» (за Аллою Коваль)

с.19-20

29.09

 

 

 

13

«Наша мова» (за Аллою Коваль)

Дмитро Білоус «Кожну літеру ціни»

с.21-23

02.10

 

14

Ігор Січовик «Мова»

с.23-25

04.10

 

15

Олександра Савченко «Привчайтеся працювати зі словниками».

Дмитро Білоус «Дивне розмаїття». Напам’ять

с.25-26

06.10

 

16

Урок позакласного читання.

 

с.

09.10

 

17

Нузет Умеров «Диктант».

с.27-28

11.10

 

18

Контрольна  робота № 2:  перевірка  навички  читання   мовчки

 

 

13.10

 

19

Аналіз контрольної роботи.

Узагальнення знань за темою «Мова — дивний скарб»

с.28

18.10

 

 

Тема. Похвала книгам

20

Вступ до теми «Похвала книгам!». «Як з’явилася друкована книга» (за Віктором Дацкевичем)

с.29-31

20.10

 

21

Урок позакласного читання.

 

с.

23.10

 

22

«Як жила книга за часів Київської Русі» (за Олександром Єфімовим)

с.32-33

25.10

 

23

«Друкар книг, перед тим небачених» (за Олександром Єфімовим)

 

с.33-35

27.10

 

24

Дмитро Павличко «Соняшник»

с.36-37

06.11

 

25

Цікаво знати! Електронні книги.

Лідія Повх «У бібліотеці»

с.38-39

08.11

 

26

Олександра Савченко «Чи любиш ти читати журнали?

с.39-41

10.11

 

27

Урок позакласного читання.

 

 

с.

13.11

 

28

Контрольна  робота № 3: усний  переказ  прочитаного  твору

 

15.11

 

29

Аналіз контрольної роботи.

«Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою» (за матеріалами Державної бібліотеки України для дітей). Узагальнення знань за темою «Похвала книгам!»

с.42-43

17.11

 

 

РОЗДІЛ. З ЧИСТОГО ДЖЕРЕЛА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Тема. Чарівні казки

 

30

Вступ до розділу «З чистого джерела народної творчості». «Кирило Кожум’яка» (українська народна казка)

с.47-50

20.11

 

31

«Кривенька качечка» (українська народна казка)

с.50-53

22.11

 

32

Урок позакласного читання.

 

с.

24.11

 

Тема. Народні пісні

 

33

Вступ до теми «Народні пісні». «Два півники» (українська  дитяча  пісенька).

с.54-55

27.11

 

34

«Грицю, Грицю» (жартівлива народна пісня). «Пісенька житнього віночка» (українська народна пісня)

Навчальний проект  «Народні пісні мого краю»

с.55-56

29.11

 

35

Прислів’я  вчить,  як  на  світі  жить.

Декілька напам’ять

с.57

30.11

 

36

Скоромовки. Загадки.               Підсумковий урок за розділом «З чистого джерела народної творчості».  

с.58-59

04.12

 

37

Урок позакласного читання.

 

с.

06.12

 

 

РОЗДІЛ. ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ Й П'ЄСА –КАЗКА

Тема. Чарівні казки

 

38

Вступ до розділу «Літературні казки й п’єса-казка». Валентин Бичко «Казка-вигадка». Анатолій Дімаров «Для чого людині серце»

с.61-66

08.12

 

39

Вадим Скомаровський «Чому в морі вода солона?»

с.67-71

11.12

 

40

Контрольна  робота № 4:  перевірка  навички  читання   вголос

 

13.12

 

41

Аналіз контрольної роботи.

Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів»

с.71-74

15.12

 

42

Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів»

с.74-77

18.12

 

43

Урок позакласного читання.

с.

20.12

 

44

Всеволод Нестайко «Суд у цирку»

с.77-82

22.12

 

45

П'єса -казка. Олександр Олесь «Бабусина пригода»

с.83-90

25.12

 

46

Наталя Забіла «У дитячому театрі»

с.90-91

27.12

 

47

Підсумковий урок за розділом «Літературні казки  й п’єса-казка».

с.92

29.12

 

 

 

Напамять

Урок позакласного читання

Контрольна робота

Екскурсія

Навчальний проект

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

1

 

Перегляд файлу

59ec702b1545 

Міністерство освіти і науки

Рудня - Карпилівська ЗОШ І ст.

 

 

                      Затверджено                                             Погоджено:

Міністерством освіти і науки України                        Директор школи:                                                                                                                           

(наказ МОН молоді та спорту України від                 Ковтуненко В.П.

12.09.2011 №1050

Наказ МОН України від 13.06.2017 № 846

"Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України від 14.11.2016 № 1363")

 

 

Календарне планування

для 3класу

на І семестр  2017-2018 н.р.

Рудня – Карпилівської ЗОШ І ст.

 

 

                                                                  Календарне планування склала:                                       

                                        вчитель початкових класів

                                                                  Рудня – Карпилівської ЗОШ І ст.

                                                                  Балинська Анастасія Василівна

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Рудня – Карпилівська 2017

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngПРИРОДОЗНАВСТВО

за підручником І. Грущинської

І семестр 2 години на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

 

Сторінка

 

Дата

Примітка

1

Вступ. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною.

5-7

04.09

 

ТЕМА 1. ВОДА

 

2

Вступ до теми. Вода в природі. Властивості води. Вода – розчинник. Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті. 

8-12

зош.с.16-17

07.09

 

3

Світовий океан. Прісна та морська вода.

13-16

зош.с.18

11.09

 

4

Розподіл запасів прісної води на Землі. Позначення на контурній карті частин Світового океану.

17

зош.с.19

14.09

 

5

Значення води в житті людини. Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин.

18-19

зош.с.20

18.09

 

6

Як охороняти безцінний скарб Землі – воду? Проект «Як охороняють воду жителі вашої місцевості»

20-21

зош.с.21

21.09

 

7

Запитаємо у матінки природи: вода – руйнівник чи вода – рятівник? Екскурсія до водоймищ рідної місцевості «Безпечна поведінка на воді»

22-23

 

25.09

 

8

Узагальнення та систематизація знань за темою «Вода». Контрольна робота.

24-25

зош.с.22

28.09

 

 

ТЕМА 2. ПОВІТРЯ

 

9

Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. Властивості повітря. Дослідницький практикум. Вивчення властивостей повітря.

26-30

зош.с.23

02.10

 

10

Склад повітря. Демонстрації розширення повітря за нагрівання; теплопровідності, пружності  повітря. Практична робота.  Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

 

31-33

зош.с.24

05.10

 

11

Рух повітря. Як людина використовує повітря?

34-35

зош.с.25

09.10

 

12

Вплив вітру на природу Землі. 

36-37

 

12.10

 

13

Охорона повітря від забруднення. Навчальний проект «Для чого потрібне чисте повітря»

38-39

зош.с.26

19.10

 

14

Узагальнення та систематизація знань за темою «Повітря». Контрольна робота.

40-41

зош.с.27

23.10

 

 

ТЕМА 3. КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ 

 

15

Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

42-46

зош.с.28

26.10

 

16

Корисні копалини. Види корисних копалин, способи їх видобування. Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин.

47-49

зош.с.29

06.11

 

17

Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.

50-51

зош.с.30

 

09.11

 

18

Чим відрізняються грунти від гірських порід?

52-54

зош.с.31

13.11

 

19

Склад та властивості ґрунту. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

55-56

зош.с.32

16.11

 

20

Як поліпщити родючість грунту? Значення і охорона ґрунтів.

57

зош.с.33-34

 

20.11

 

21

Екскурсія. Дослідницький практикум.  Які корисні копалини є у моєму краї?

 

23.11

 

22

Узагальнення знань за темою  «Корисні копалини. Грунти». Контрольна робота.

58-59

зош.с.35

27.11

 

ТЕМА 4. ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ

 

23

Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. Що таке енергія і для чого вона потрібна?

60-64

зош.с.36

30.11

 

24

Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії.

65-67

 

04.12

 

25

Поняття про невичерпні джерела енергії.

68-69

зош.с.37

07.12

 

26

Переваги енергії Сонця.

70-71

зош.с.38

11.12

 

27

Вітер – невичерпне джерело енергії.

72-73

зош.с.39

14.12

 

28

Використання енергії рухомої води людиною.

74-75

зош.с.40

18.12

 

29

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

76-77

зош.с.41

21.12

 

30

Узагальнення знань за темою  «Сонце – джерело енергії на Землі». Контрольна робота.

78-79

зош.с.42

25.12

 

31

Аналіз контрольної роботи. Дослідницький проект. Як зберегти тепло і світло в нашому домі? » (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження).

 

28.12

 

 

 

 

Практична робота

Навчальний проект

Екскурсія

Контрольна робота

 

 

 

 

 

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png                                        ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ

 (Варіативна складова)

 ІІ семестр  1 година на тиждень

п/п

Зміст уроку

Предмет

Дата

Примітка

17

 

 

 

16.01

 

18

 

 

23.01

 

19

 

 

30.01

 

20

 

 

06.02

 

21

 

 

13.02

 

22

 

 

20.02

 

23

 

 

27.02

 

24

 

 

06.03

 

25

 

 

13.03

 

26

 

 

20.03

 

27

 

 

27.03

 

28

 

 

10.04

 

29

 

 

17.04

 

30

 

 

24.04

 

31

 

 

08.05

 

32

 

 

15.05

 

33

 

 

 

22.05

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngУКРАЇНСЬКА МОВА

За підручником М.С.Вашуленко,

                                        О.І.Мельничайко, Н.А. Васильківська

ІІ семестр 3 години на тиждень

п/п

Тема уроку

с.підр.

д/з

Дата

Примітка

ЧАСТИНИ МОВИ

Іменник

 

63

Загальне  поняття  про  частини  мови. Зіставлення  частин  мови  за  їх  значенням,  питаннями  та   роллю  в  реченні

впр.259-262

с.112

впр.262

15.01

 

64

Логічні  вправи  на  розрізнення  слів  за  родовими  і  видовими  ознаками  та  за   смисловими  групами  у  межах кожної  частини  мови

впр.263-266

с.114

впр.266

17.01

 

65

 

 

Добирання  спільнокореневих  слів,  які  належать   до  різних  частин   мови,  та  розрізнення  їх  за  питаннями,  значенням,  роллю  в  реченні,  за  зв’язком  з  іншими  словами

 

впр.267-275

 

 

 

19.01

 

 

 

 

 

 

66

Урок розвитку звязного мовлення. Складання тексту на тему «Моє місто (село)»

зош.

с.20-21

 

22.01

 

67

Загальне  поняття  про  іменник.  Іменники,  щоо  означають  назви  істот,   неістот

 

впр.276-283

с. 120

впр.283

24.01

 

68

Власні  та  загальні  іменники.  Велика  буква   у  власних   іменниках

впр.284-287

 

26.01

 

69

Закріплення  навичок  написання    власних  і  загальних  іменників

впр.288-293

с.123

впр.293

29.01

 

70

Поняття  предметності  на  прикладах  іменників,  утворених  від  прикметників. Поняття  предметності  на  прикладах  іменників,  що  означають  дію

впр.294-303

с.127

впр.303

31.01

 

71

Урок розвитку звязного мовлення.  Казка мудрістю багата. Складання казки за уявою

зош.

с.22-23

 

02.02

 

72

Рід  іменників:  чоловічий,  жіночий,  середній

впр.304-307

с. 129

впр.307

05.02

 

73

Вправи  на  визначення  роду  іменників.  Родові  закінчення  іменників

впр.308-312

с.130 впр.312

07.02

 

74

Змінювання  іменників  за  числами.  Іменники,  що  вживаються   лише  в  однині  або  лише  в  множині

впр.313-321

 

09.02

 

75

Змінювання  іменників  за  відмінками 

впр.322-325

с. 135

впр.325

12.02

 

76

Зв'язок  іменників  з  іншими  словами  в  реченні  за  допомогою  закінчень  та прийменників.  Розбір  іменника  як  частини  мови.

впр.326-330

с.137

впр.330

14.02

 

77

Урок розвитку звязного мовлення. 

Складання плану.

зош.

с.24-26

 

16.02

 

78

Узагальнення  за   темою  «Іменник». Самостійна робота.

 

 

19.02

 

79

Контрольна робота. Диктант. Яблунька за К.Ушинським.

 

 

21.02

 

Прикметник

 

80

Аналіз  контрольної  роботи.  Загальне  поняття  про  прикметник.  Значення  прикметника  в  мовленні.

впр.331-335

 

23.02

 

81

Зв'язок  прикметників  з  іменниками

впр.336-345

с.143

впр.345

 

26.02

 

82

Змінювання  прикметників  за  числами  і  за  питаннями 

впр.346-355

с. 146

впр.355

28.02

 

83

Змінювання  прикметників  за   родами  .   Родові  закінчення  прикметників

 

впр.356-359

 

02.03

 

84

Прикметники-синоніми,   прикметники-антоніми.  Використання  їх  у  зв’язних  висловлюваннях

впр.560-364

с. 149

впр.364

05.03

 

85

Урок розвитку звязного мовлення. 

Переказуємо детально.

зош.

с.27-28

 

07.03

 

86

Розбір  прикметника  як  частини  мови. Уживання  прикметників  у  прямому  й  переносному   значеннях

впр.365-373

 

09.03

 

87

Спостереження  за  вживанням  прикметників  у  загадках.

впр.374-378

с.154

впр.378

12.03

 

88

Вправи  на засвоєння  різних  форм  прикметників 

впр.379-383

с.155

впр.383

14.03

 

 

 

89

Урок розвитку звязного мовлення. 

Вибираємо і переказуємо стисло.

 

зош.

с.29-31

 

16.03

 

90

Закріплення  знань  про  прикметник  як  частину  мови.

впр.384-387

с. 156

впр.387

19.03

 

91

 

Контрольна робота з мовної теми. «Іменник. Прикметник.»

 

 

21.03

 

 

Дієслово

 

92

Аналіз контрольної роботи.

Дієслово.  Загальне  поняття  про  дієслово

впр.388-391

 

23.03

 

93

Зв'язок  дієслова  з  іменником  у  реченні.  Складання  речень  за  малюнками. Спостереження  за  влучним  добором  дієслів  автором   тексту для  змалювання подій,  явищ

впр.392-398

с. 161-162

впр.398

26.03

 

94

Урок розвитку звязного мовлення. 

Порівняй і доведи.

 

зош.

с.32-33

 

28.03

 

95

Дієслова-синоніми.  Розпізнавання  дієслів  у  реченнях

Дієслова-антоніми.  Роль  дієслів-антонімів  у  реченнях

впр.399-407

 

30.03

 

 

 

96

Уживанння  дієслів  у  переносному   значенні

 

впр.408-412

с. 165

впр.412

11.04

 

97

Спостереження  за  вживанням  дієслів  у  мовленні

впр.413-417

 

13.04

 

98

Час  дієслова. 

впр.418-422

с. 168

впр.422

16.04

 

99

Змінювання  дієслів  за  часами

впр.423-426

с. 170

впр.426

18.04

 

100

Урок розвитку звязного мовлення. 

Текст – міркування. Есе

 

зош.

с.35-37

 

20.04

 

101

Дієслова,  що  виражають   незавершену  і  завершену  дію

впр.427-436

с. 76

впр.168

23.04

 

102

Контрольна робота. Списування. Весна за М. Золотницьким

 

 

25.04

 

103

Вправи  на  творення  і  вживання  дієслів теперішнього,  минулого  і  майбутнього  часу  у  власних   висловлюваннях. 

 

впр.437-440

 

27.04

 

104

Урок розвитку звязного мовлення.

Як писати листи, привітання, запрошення.

зош.

с.38-41

 

30.04

 

105

Написання  НЕ  з  дієсловами.  Розбір  дієслова  як  частини  мови

впр.441-445

с.177

впр.445

02.05

 

106

Закріплення  знань  про  часові  форми  дієслова.

впр.446-449

 

04.05

 

107

Контрольна робота з мовної теми. «Дієслово»

 

 

07.05

 

 

Повторення вивченого за рік

 

108

Аналіз контрольної роботи.

Повторення  вивченого   про  звуки  і  букви.  Позначення  м’якості  приголосних звуків перед  О  знаком  м’якшення. Апостроф

 

впр.450-456

с.182

впр.456

11.05

 

109

Повторення  вивченого  про  текст

впр.457-461

с. 184

впр.461

14.05

 

110

Урок розвитку звязного мовлення.

Редагування текстів.

зош.

с.42-44

 

16.05

 

111

Контрольна робота. Диктант. Квітка сонця за В.Сухомлинським

 

 

 

18.05

 

112

Повторення  вивченого  про  частини  мови

впр.462-469

с. 188

впр.469

21.05

 

113

Підсумковий урок за рік

 

 

 

23.05

 

 

 

 Урок розвитку звязного мовлення

 

                 Контрольна робота

 

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png  ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

За підручником В.К.Сидоренко,

Н.В.Котелянець, О.В.Агєєва

ІІ семестр 1 година на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

сторінка

альбому

Дата

Примітка

Аплікація з тканини

17

Прийоми різання тканини. Її особливості. Безпечні прийоми праці.

Аплікація з тканини «Декоративна рибка»

с.23

18.01

 

18

Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з картоном. Безпечні прийоми праці. Аплікація «Зайчик на пагорбі»

 

с.24

25.01

 

 

Декорування виробів

19

Способи декорування виробів. Виготовлення паперової гвоздики.

с.25

01.02

 

20

Способи декорування виробів.

Виготовлення композиції за допомогою дроту «Декоративні гілочки»

с.26

08.02

 

21

Виготовлення прикрас з бісеру.

Виготовлення браслетів, намиста, каблучок… Виготовлення прикрас з бісеру.

Виготовлення ланцюжку з бісеру.

с.27,28

15.02

 

22

Декорування виробів. Робота з соломою. Виготовлення аплікації «Соломяний Колобок»

 

22.02

 

с.29

 

23

Способи декорування виробів.

Виготовлення вітальної листівки до свята 8 березня.

с.30-31

01.03

 

24

Декорування виробів. Писанка як один із символів України. Декорування великодніх писанок.

с.33

15.03

 

25

Способи декорування виробів. Виготовлення вітальної листівки до Великодня з використанням техніки квілінг.

Проект «Подарунки до весняних свят».

с.34

22.03

 

 

26

Способи декорування виробів.

Перетворимо букви на веселих тварин.

Виготовлення «веселих букв»

с.35

29.03

 

27

Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування святкового столу. Складання серветок

с.36

12.04

 

Елементи української вишивки

 

 

19.04

28

Елементи української вишивки. Ознайомлення з різноманітністю технік. Найпростіший шов «голка вперед». Виготовлення рушничка з квітами.

с.37

 

19.04

 

29

Елементи української вишивки. Ознайомлення з різноманітністю технік. Оздоблення одягу  за допомогою будь- якої вишитої деталі. Виготовлення серветки з метеликом швом «голка назад».

с.38

26.04

 

Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми

 

 

 

03.05

30

Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів із коробок. Практична робота. «Замок з картонних коробок»

с.39

03.05

 

 

31

Виготовлення об’ємних виробів із коробок.

Виготовлення моделі трактора. Створення яскравої саморобки «Рудий клоун»

 

с.40-41,

47

10.05

 

32

Ознайомлення з побутом українців. Українська оселя. Виготовлення  з паперу української печі та героїв казки «Курочка Ряба»

 

с.43-45

17.05

 

33

Підсумковий урок за рік

 

 

 

24.05

 

 

 

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png

 

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png  Я У СВІТІ

За підручником Н.М.Бібік,

ІІ семестр 1 година на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

Сторінка

підр. та зош

Дата

Примітка

17

Додержуй даного тобою слова. Намагайся не

обманювати. Не можна брати чуже.

Узагальнення і систематизація знань за

темою.

с.81-91

зош.

с.25-27

18.01

 

 

 

 

 

 

Людина в суспільстві

 

18

Суспільство. Україна – незалежна держава.

с.92-95

зош.

с.29-30

25.01

 

19

Де ти живеш. Твоя країна – Україна.

с.96-100

зош.

с.31

01.02

 

20

Історичні скарби України

с.101-103

 

08.02

 

21

Символи держави

с.104-107

зош.

с.32

15.02

 

22

Подорож картою України

 

 

с.108-113

 

22.02

 

23

Природні скарби України

 

с.114-115

 

01.03

 

24

Господарська діяльність у деяких містах України

 

с.116

 

15.03

 

25

Славетні українці.

Проект «Славетні українці»

с.117-123

 

 

 

22.03

 

26

Правила життя в суспільстві. Ніхто не має права ображати людину

с.124-133

зош.

с.33-36

29.03

 

27

Про права дитини. Будь-який вчинок завжди має наслідки. Пустощі чи правопорушення?

с.134-139

зош.

с.37-41

12.04

 

28

Перевір свої досягнення

 

зош.

с.42

19.04

 

 

Людина і світ

 

 

29

Україна на карті світу

с.142-145

зош.

с.43

26.04

 

30

Ми всі різні

с.146

зош.

с.44

03.05

 

31

Народні промисли України .

Що не край, то звичай.

Проект «Звичаї мого краю»

с.147-150

зош.

с.45

10.05

 

32

Народні свята. Памятні дати.

Перевір свої досягнення

 

с.151-153

 

17.05

 

33

Земля – спільний дім для людей.

Підсумковий урок за рік

зош.

с.46

 

24.05

 

 

 

 

              Перевір свої досягнення

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png           Проект

1

 

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

За підручником О.Я.Савченко

ІІ семестр 4 години на тиждень

 

 

п/п

Тема уроку

сторінка

Дата

Примітка

 

РОЗДІЛ. БАЙКИ

47

Вступ до розділу «Байки». Леонід Глібов «Лебідь, Щука і Рак»

с.93-94

15.01

 

48

Леонід Глібов  «Чиж та Голуб» .

Напамять Леонід Глібов  «Коник - стрибунець»

с.95-97

16.01

 

49

Урок позакласного читання

Даруй щастя, даруй долю для рідного краю

(За творами Марійки Підгіряник)

п.с.106-111

17.01

 

50

Підсумковий урок за розділом «Байки»

с.98

19.01

 

СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Поетичні твори

 

51

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Леся Українка «Як дитиною, бувало...»,

с.100

22.01

 

52

Леся Українка «Мамо, іде вже зима».

с.101-102

23.01

 

53

Олександр Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...» , «Серед краси»

с.102-103

24.01

 

54

 «Дмитро Павличко» (про нього). Дмитро Павличко «Мрія», «Гном»

 

с.104-105

26.01

 

55

Грицько Бойко «Як невдаха виступав», «Сашко».

 

с.106-107

29.01

 

56

Грицько Бойко. Веселинки. Скоромовки .

 

с.107

30.01

 

57

Анатолій Качан «Дівчинка і море»

с.108-109

31.01

 

58

Анатолій Качан «Біля тихого Дунаю»

с.109-110

02.02

 

59

Степан Жупанин «Оленчині вишивки», «Сім вітрів». Підсумок за підрозділом.

 

с.110-113

05.02

 

60

Урок позакласного читання.

За творчістю Наталі Забіли

п.с.112-124

06.02

 

 

Прозові твори

61

Вступ до теми «Прозові твори». Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»

с.114-115

07.02

 

62

Василь Сухомлинський «Кінь утік…»

с.115-116

09.02

 

 

 

63

Олег Буцень «Наше відкриття»

с.117-121

12.02

 

64

Ярослав Стельмах «Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкращий намет»)

с.121-125

13.02

 

65

Ярослав Стельмах «Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкращий намет»)

с.125-128

14.02

 

66

Проект «Ілюстрації до творів Василя Сухомлинського»

 

16.02

 

67

Урок позакласного читання.

За творчістю Михайла Стельмаха

п.с.125-130

19.02

 

68

Підсумковий урок за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі»

Контрольна  робота. Перевірка  навички  читання   мовчки (письмово).

«Як мати стала зозулею» з народної творчості

 

с.129

20.02

 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

 

 

69

Аналіз контрольної роботи.

Вступ  до розділу «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості».

Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...»

с.130-131

21.02

 

 

 

 

 

19.02

70

Антон Лотоцький «Малий Тарас чумакує»

с.131-133

23.02

 

71

Оксана Іваненко «Тарас у наймах» .

с.134-135

26.02

 

72

Тарас Шевченко «Село! І серце одпочине...» ,

 «І досі сниться: під горою...»

с.135-138

27.02

 

73

Напамять Тарас Шевченко «Тече вода із-за гаю»

 

 

28.02

 

74

Василь Сухомлинський «Сонце заходить»

с.138-139

02.03

 

75

Урок позакласного читання.

Тарас Шевченко жити буде, поки на землі житимуть люди

п.с.131-142

05.03

 

76

Підсумковий урок за розділом «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»

 

с.140

06.03

 

 

ІЗ СКАРБНИЦІ КАЗКАРІВ СВІТУ

 

77

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).

 

с.141-143

07.03

 

78

Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).

 

с.144-146

09.03

 

79

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

с.146-152

12.03

 

80

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

 

с.150-152

13.03

 

81

Робота  з хрестоматією для 3-4 класів.

 Саша Кочубей «Володарка лісу»

 

Хр.

с.140-143

14.03

 

82

Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху».

 

с.152-154

16.03

 

83

Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху».

Уривок з казки напамять.

с.155-157

19.03

 

84

Урок позакласного читання.

Хочеш бути щасливим, не будь лінивим

 

п.с.143-149

20.03

 

85

Урок узагальнення знань за розділом

 «Із скарбниці казкарів світу»

с.158

21.03

 

 

ПРИЙДИ, ВЕСНО З РАДІСТЮ!

 

 

 

23.03

86

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!»

 

с.159

23.03

 

87

«Благослови, мати, весну зустрічати»

(за Василем Скуратівським)

с.160-161

26.03

 

88

Тамара Коломієць «Березень»

Контрольна робота. Робота з літературним твором (письмово). 

«Велосипед для Катрусі» за Борисом Комаром

с.162

27.03

 

 

 

14.03

89

Аналіз контрольної роботи.

Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять»

с.163-164

28.03

 

90

Валентина Ткаченко «Квітень»

с.165

30.03

 

91

Звуконаслідування. Андрій М’ястківський «Розмова з одудом»

с.166

10.04

 

92

Микола Сингаївський «Вийшов травень з лісу»,

«На врожай»

с.167

11.04

 

93

Микола Сингаївський

«На врожай»

с.168

 

 

94

Урок позакласного читання.

Зі скарбниці казкарів світу

п.с. 150-160

13.04

 

95

Марія Познанська «Співай, соловейку!»

 

16.04

 

с.169

 

96

«Як співає соловейко?» (за Борисом Комаром). Любов Забашта «Дивосвіт, дивосвіт...»

с.170

17.04

 

97

Підсумковий урок за розділом «Прийди, весно, з радістю!

171

18.04

 

ВІЗЬМУ ПЕРО І СПРОБУЮ

 

98

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую». Анатолій Костецький «Імена»

 

с.172-173

20.04

 

99

Анатолій Костецький «Дивна звичка»

 

с.174-175

23.04

 

100

Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

 

с.175-177

24.04

 

101

Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

с.178-179

25.04

 

102

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я». Андрій М’ястківський «Біла хмарка, біла»

с.83-90

27.04

 

103

Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся Мовчун «Загадки-добавлянки». Наталія Хаткіна «Веселі римки»

с.90-91

30.04

 

104

Василь Сухомлинський «Сергійкова  квітка»

Контрольна робота . Аудіювання.

 «Бджілки на розвідці» за  К. Ушинським

 

с.92

02.05

 

105

Аналіз контрольної роботи.

Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?»

 

04.05

 

106

Урок позакласного читання.

Візьму перо і спробую

п.с.161-170

07.05

 

107

Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую»

 

08.05

 

108

Урок – екскурсія «Милування рідними краєвидами. Складання казок, віршів, оповідань за спостереженням.

 

11.05

 

109

Проект «Проба пера»

 

14.05

 

110

Робота  з хрестоматією для 3-4 класів.

Творчість Оксани Лущевської

Хр.

с.80-87

15.05

 

111

Робота з посібником «Мудрі думки з усього світу»

 

16.05

 

112

Урок позакласного читання.

Сторінками улюблених книг

п.с.171-177

18.05

 

113

Повторення та закріплення вивченого.

Контрольна робота. Перевірка  навички  читання   вголос . В. Сухомлинський «Ластівка з перебитим крилом»

 

21.05

 

114

Урок – виставка «Сторінками улюблених книг»

 

22.05

 

115

Підсумковий урок за рік

 

 

23.05

 

 

 

Напамять

Урок позакласного читання

Контрольна робота

Екскурсія

Навчальний проект

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.png 

1

 

Перегляд файлу

59ec702b1545 

Міністерство освіти і науки

Рудня - Карпилівська ЗОШ І ст.

 

 

                      Затверджено                                             Погоджено:

Міністерством освіти і науки України                        Директор школи:                                                                                                                           

(наказ МОН молоді та спорту України від             Ковтуненко В.П.

12.09.2011 №1050

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009

«Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222»

Наказ МОН України від 13.06.2017 № 846

"Про внесення змін до наказу

МОН України від 14.11.2016 № 1363")

 

Календарне планування

для 3класу

на ІІ семестр  2017-2018 н.р.

Рудня – Карпилівської ЗОШ І ст.

 

 

                                                                  Календарне планування склала:                                       

                                        вчитель початкових класів

                                                                  Рудня – Карпилівської ЗОШ І ст.

                                                                  Балинська Анастасія Василівна

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Рудня – Карпилівська 2018

Перегляд файлу

D:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngD:\Насті\Наука ы школа 2017-2018\Різне\Якісні Картинки\Розпис\111506734__flovin184.pngПРИРОДОЗНАВСТВО

за підручником І. Грущинської

ІІ семестр 2 години на тиждень

 

п/п

Зміст уроку

 

Сторінка

 

Дата

Примітка

Рослини. Тварини. І середовище їх існування

 

31

Різноманітність рослин. Рослини - живі  організми.

82-84

зош.с.43

 

15.01

 

32

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. Умови  розвитку рослин. Пристосування квіткових рослин до різних умов. Практична робота. Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

85-87

зош.с.44,46

18.01

 

33

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи.

88-89

зош.с.46-47

22.01

 

34

Різноманітність культурних рослин. Як з’явилися культурні рослини?

90-91

зош.с.48

25.01

 

35

Пристосування рослин до різних природних умов.  Умови, необхідні рослинам для життя.

92-96

зош.с.49-50

29.01

 

36

Розмноження рослин.  Практична робота. Розмноження кімнатних рослин.  

97-98

зош.с.51

01.02

 

37

Узагальнення знань з підтеми «Різноманітність рослин та середовище їх існування»

Тематична контрольна робота

 

05.02

 

38

Тварини. Різноманітність тварин.

99-100

зош.с.52

08.02

 

39

Комахи. 

101-103

зош.с.53

12.02

 

40

Риби.

104-106

зош.с.54

15.02

 

41

Земноводні та плазуни.

107-108

зош.с.55

19.02

 

42

Птахи. Піклування птахів про своє потомство.

109-113

зош.56-57

 

22.02

 

43

Пристосування звірів до життя в різних  умовах.

114-116

зош.с.58

26.02

 

44

Розмноження тварин. Дослідницький практикум. Як тварини дбають про своє потомство?

117-118

зош.с.59

01.03

 

45

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких.

119-121

зош.с.60

05.03

 

46

Гриби – живі організми. Будова грибів.

122-123

зош.с.61

12.03

 

47

Гриби. Значення грибів для природи.

124-125

зош.с.62

 

15.03

 

48

Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси.

126-127

зош.с.63

19.03

 

49

Ланцюги живлення. Практична робота. Складання ланцюгів живлення.

128-129

зош.с.64

22.03

 

50

Охорона рослинного світу.

Охорона тваринного світу.

 

130-134

зош.с.65-66

 

26.03

 

51

Для чого створюють  заповідники.

Міні – проект: легенди про рослини і тварини.

135-138

зош.с.67

 

29.03

 

52

Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.

139

12.04

 

 

 

53

Узагальнення знань з підтеми «Різноманітність тварин та середовище їх існування»

Тематична контрольна робота.

 

16.04

 

Людина та її організм

 

54

Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення в житті людини.

144-146

зош.с.69

19.04

 

55

Опорно-рухова система. Формування постави. 

147-148

зош.с.70

23.04

 

56

Травна система. Харчування. Практична робота. Складання раціону здорового харчування. 

149-151

зош.с.71

26.04

 

57

Що корисно їсти?

152-154

зош.с.72

 

30.04

 

58

Дихальна система. Попередження захворювань органів дихання.

155-156

зош.с.73

03.05

 

59

Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування. Практична робота. Вимірювання частоти пульсу.  

157-159

зош.с.74

07.05

 

60

Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри. Практична робота.Вивчення властивостей шкіри.

160-162

зош.с.75

 

 

10.05

 

61

Органи чуття. Гігієна органів чуття.

163-167

зош.с.76

 

14.05

 

62

Як досліджувати природу влітку.

Проект «Людина – чудо на Землі»

 

 

 

 

17.05

 

63

Узагальнення знань за темою   «Людина та її організм».

Тематична контрольна робота. 

 

 

 

21.05

 

64

Підсумковий урок за рік.

 

24.05

 

 

 

 

Практична робота