2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування 3 клас ІІ семестр

Про матеріал

Календарне планування літерного читання, української мови, математики, природознавства, "Я у світі", трудового навчання, образотворчого мистецтва, фізичного виховання у 3 класі ІІ семестр(оновлене)

Перегляд файлу

« Затверджено»                                                            « Погоджено»                                                                                                                                                                                                                                          Директор школи                             Заст. з навч.  роб. _____ (Прізвище І.П.)                                                                                                                                                                                

______(Прізвище І.П.) «______»____2017року.

«______»____2017року.                                                «______»____2018року.    

«______»____2018року                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

учнів 3 класу

на 2017-2018 н.р.

        Вчитель: _________________

 

Розглянуто на засіданні

шкільного методичноо об’єднання

вчителів початкових класів

Протокол №__від _____ року

Голова МО___________(Прізвище І.П.)

 

 

 

 Календарне планування складено згідно з чинними «Навчальними  програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання»(2012р.)

та  підручниками для 3 класу

 

Підручники:

1. „Українська мова” 3 клас

М. Д.Захарійчук, А.І. Мовчун, Київ, „Грамота”2013 рік-176с.

 

2. „Літературне читання” 3 клас

О.Я. Савченко, Київ, „Освіта” 2013 рік- 191 с.

 

3. „Математика” 3 клас

М.В. Богданович, Г.П. Лишенко,Київ, видавничий дім„Освіта” 2013 рік-160с.

 

4. „Природознавство” 3 клас

 І.Грущинська,  – К.: Видавництво «Освіта», 2013. – 176 с.

 

5.Трудове навчання” 3 клас

В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва  „ Ґенеза” 2012 рік-160с.

 

7. „Основи здоров’я” 3  клас

О.В.Гнатюк, Київ, „ Генеза” 2012рік-112с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД  ДЗВІНКІВ

1 урок

2 урок

3 урок

4 урок

5 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Українська мова, 3 клас

                                               (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

II семестр 55 години (3 години на тиждень)

                                                                                   ІІ семестр

Частини мови (загальне поняття)

 

65

 

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово

с.95-96

 

66

 

Службові слова. Роль службових слів у реченні

с.97-98

 

67

 

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови                                            

с.98-99

 

68

Зв'язок слів у реченні

с.99-100

 

 

69

Іменник як частина мови

с.100-103

 

70

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом

с.103

 

71

 

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних на­звах

с.104-105

 

72

Велика буква в кличках тварин

с.105-106

 

73

Поняття предметності

с.107-108

 

74

 

Поняття предметності на прикладах іменників, що озна­чають дію

с.108-109

 

75

 

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

с.110-111

 

76

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями

с.112

 

77

Вправи на визначення роду іменників

с.113-114

 

78

 

Змінювання іменників за числами: однина та множина

с.114-116

 

79

Вправи на визначення числа іменників

с.116-117

 

80

Змінювання іменників за відмінками

с.117-119

 

 

81

 

Змінювання іменників за відмінками в однині та мно­жині

с.119-120

 

82

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тек­сту його темі

с.121

 

83

 

Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови. Перевірна робота

с.121-122

 

84

Прикметник як частина мови

с.123-124

 

85

Зв'язок прикметників з іменниками

с.124-125

 

86

 

Уживання прикметників у прямому і переносному зна­ченнях

 

с.125-126

 

87

 

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми

с.127-128

 

88

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту - опису «Соняшник»

с.128

 

89

Уживання прикметників у загадках

с.128-129

 

90

Уживання прикметників в описах

с.130-131

 

91

 

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками

с.131-132

 

92

Розбір прикметника як частини мови

с.132-133

 

93

Родові закінчення прикметників

с.133-135

 

94

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом. Перевірна робота

с.136

 

95

 

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

с.137-138

 

96

Закріплення знань про прикметник як частину мови

с.139-140

 

97

Перевірна робота. Диктант

 

 

98

 

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови

с.140-142

 

99

Зв'язок дієслова з іменником у реченні

с.142-143

 

100

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки

с.144

 

101

Дієслова-антоніми

с.144-146

 

102

Дієслова-синоніми

 

с.147-148

 

103

 

Змінювання дієслів за часами. Перевірна робота. Спи­сування

с.148-150

 

104

 

Уживання дієслів у переносному значенні

с.150

 

105

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір

с.151

 

106

Змінювання дієслів за часами

с.151-152

 

107

 

Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію

с.152-154

 

108

 

Спостереження за влучним добором дієслів автором тек­сту для змалювання подій, явищ

с.154-156

 

109

Написання частки не з дієсловами

с.156-157

 

110

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання при­вітання до Дня Матері

с.158

 

 

111

 

Повторення вивченого про дієслово. Перевірна робота.

Усний твір

с.159

 

112

Перевірна робота. Диктант

 

 

113

 

Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова

с.160-161

 

114

 

Розбір дієслова як частини мови. Перевірна робота. Аудіювання

с.161-162

 

 

Уроки повторення

116

 

Повторення. Аналіз перевірних робіт. Повторення ви­вченого про текст, речення

с.164-165

 

117

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

с.165

 

118

Повторення вивченого про будову слова

 

с.165-166

 

 

119

Повторення вивченого про частини мови

 

с.166-168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Літературне  читання

                                   (за підручником О.Я.Савченко)

                            II семестр ­ 60 години (4 години на тиждень)

                        Світ дитинства у поезії і прозі

                                                          Поетичні твори

         61.

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Леся Українка «Як дитиною, бувало...»

99-100

          62.

Леся Українка «Мамо, іде вже зима».

101

          63.

Олександр Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...»

102-103

          64.

Олександр Олесь «Серед краси» (напам’ять).

103

          65.

«Дмитро Павличко» (про нього). Дмитро Павличко «Мрія»

104

         66.

Урок позакласного читання. Письменники - дітям.

 

         67.

Дмитро Павличко «Гном»

105

         68.

Грицько Бойко «Як невдаха виступав», «Сашко»

106-107

         69.

Грицько Бойко. Веселинки. Скоромовки .

107

         70.

Анатолій Качан «Дівчинка і море».

108-109

         71.

Анатолій Качан «Біля тихого Дунаю»

109-110

         72.

Степан Жупанин «Оленчині вишивки»

110-111

         73.

Степан Жупанин «Сім вітрів» .

112-113

         74.

Урок позакласного читання. Урок щирої посмішки. Веселі вірші.

 

         75.

Підсумковий урок за темою «Поетичні твори»

113

 

         76.

Вступ до теми «Прозові твори». Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»

113-115

77.

Василь Сухомлинський «Кінь утік»

115-116

         78.

Олег Буцень «Наше відкриття»

117-120

        79.

Ярослав Стельмах «Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкращий намет»)

121-125

        80.

Ярослав Стельмах «Ловись, рибко!» (уривок з повісті «Найкращий намет»)

125-128

        81.

Підсумковий урок за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі»

129

        82.

Урок позакласного читання. «У кожного є співуча пір’їнка» (за творами В. О. Сухомлинського)

 

 

       83.

Вступ до розділу «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості». Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...»

130-131

       84.

Антон Лотоцький «Малий Тарас чумакує»

131-133

       85.

Оксана Іваненко «Тарас у наймах» .

134-135

      86.

Тарас Шевченко «Село! І серце одпочине...»

135

      87.

Тарас Шевченко «І досі сниться: під горою...» (напам’ять).

136

     88.

Тарас Шевченко «Тече вода із-за гаю» (напам’ять).

137

     89.

Василь Сухомлинський «Сонце заходить»

 

     90.

Урок позакласного читання. «Т. Г. Шевченко — великий співець України»

 

91.

Підсумковий урок за розділом «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»

140

 

      92.

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).

141-146

     93.

Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).

142-146

     94.

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

146-151

95.

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

146-151

      96.

Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»

152-157

       97.

Урок узагальнення знань за розділом «Із скарбниці казкарів світу»

158

       98.

Урок позакласного читання. Захопливий світ казок братів Грімм .

 

 

       99.

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!»«Благослови, мати, весну зустрічати» (за Василем Скуратівським)

159-161

      100.

Тамара Коломієць «Березень»

162

      101.

Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять».

163-164

      102.

Валентина Ткаченко «Квітень»

165

      103.

Звуконаслідування. Андрій М’ястківський «Розмова з одудом» .

166

      104.

Леся Українка «Уже весняне сонце припікає»

166

      105.

Микола Сингаївський «Вийшов травень з лісу» (напам’ять).

167

      106.

Урок позакласного читання. Весну-красну зустрічаймо!

 

      107.

Микола Сингаївський «На врожай»

168

      108.

Марія Познанська «Співай, соловейку!» .

169

      109.

«Як співає соловейко?» (за Борисом Комаром). Любов Забашта «Дивосвіт, дивосвіт...»

170

      110.

Підсумковий урок за розділом «Прийди, весно, з радістю!

171

 

111.

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую». Анатолій Костецький «Імена»

172-173

      112.

Анатолій Костецький «Дивна звичка»

174-175

113.

Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

175-179

     114.

Урок позакласного читання. «Бережіть природу, діти!»

 

     115.

Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

175-179

     116.

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я». Андрій М’ястківський «Біла хмарка, біла»

180

      117.

Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся Мовчун «Загадки-добавлянки». Наталія Хаткіна «Веселі римки»

182-183

     118.

Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка»

183-185

     119.

Підсумкова контрольна робота

 

     120.

Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?» Сила уяви. Марфа Тимченко.

185-186

121.

Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую»

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Математика

4 год на тиждень

( за підручником Богданович)

ІІ семестр(77 год)

 1.  

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задачі на три дії.

С.84

№533,534

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант)

С.85

№541,542

 

 

 1.  

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.86

№551,552

 

 1.  

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.88

№560,561

 

 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.89

№570,571

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290.

 

С.90

№578,579

 

 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600-270. Периметр трикутника.

С.92

№588,589

 

Письмове додавання і віднімання чисел

 1.  

Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв'язування та порівняння складених задач, у складі є пряме і непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

С.93

№597,598

 

 1.  

Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачами.

С.94

№604,605

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці. Складання та розв'язування рівнянь.

С.96

№613,614

 

 1.  

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач, що містять подвійне збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

С.97

№622,623

 

 1.  

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці, що містить буквені дані.

С.98

№630,631

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Види трикутників.

С.99

№638,639

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

С.100

№647,648

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.

С.102

№656,657

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків.

С.103

№665,667

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.104

№674,675

 

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.106

№683,684

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розширена задача на зведення до одиниці.

С.107

№693,694

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розвя'зання рівнянь.

С.109

№704,705

 

 1.  

Розв'язання виразів, що містять сумісні дії (письмове додавання і віднімання). Розв'язання розширеної задачі на зведення до одиниці двома способами.

С.110

№712,713

 

 1.  

Додавання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач.

С.112

№720,721

 

 1.  

Віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач, що містять буквені дані.

С.113

№728,729

 

 1.  

Контроль навчальних досягнень №5.

С.115

№8-12

 

Множення і ділення в межах 1000

Усне множення і ділення

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Множення на 1 і 0. Розв'язування розширеної задачі на зведення до одиниці, що містить непряме зменшення на кілька одиниць.

С.117

№737,738

 

 1.  

Ділення числа на те саме число, ділення на 1. Ділення 0 на число. Розв'язання задач на знаходження невідомих доданків за відомими сумами двох і трьох доданків.

С.118

№746,747

 

 1.  

Множення числа на 100. Ділення чисел, що закінчуються нулями на 100.

С.120

№756,757

 

 1.  

Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задачі на три дії.

С.121

№764,765

 

 1.  

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.

С.122

№775,776

 

 1.  

Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв'язуваня задач.

С.124

№786,787

 

 1.  

Ділення виду 80:20, 600:30, 600:300 способом послідовного ділення та способом випробовування.

С.125

№795,796

 

 1.  

Множення суми на число.

С.126

№805,806

 

 1.  

Повторення та закріплення вивченого.

С.127

№813,814

 

 

 1.  

Множення числа на суму.

С.128

№822,823

 

 1.  

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач. Периметр прямокутника.

С.129

№832,833

 

 1.  

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач.

С.131

№841,842

 

 1.  

Множення різниці на число. Творча робота над задачею. Порівняння виразів.

С.132

№849,850

 

 1.  

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Розв'язання задач.

С.133

№859,860

 

 1.  

Множення виду 320∙3. Розв'язування задач. Знаходження довжини сторони трикутника за двома відомими сторонами та периметром.

С.134

№869,870

 

 1.  

Повторення та закріплення вивченого.

С.135

№877,878

 

 1.  

Контроль навчальних досягнень №6.

С.165

№1-7

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число.

С.136

№885,886

 

 1.  

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.137

№895,896

 

 1.  

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2.

С.139

№906,907

 

 1.  

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове. Розв'язання задач.

140

№914,915

 

 1.  

Перевірка ділення множенням. Ділення виду 64:16,125:25

С.141

№923,924

 

 1.  

Перевірка дії множення дією ділення.

С.142

№932,933

 

 1.  

Ділення виду 360:3.

С.143

№941,942

 

 1.  

Ділення виду 64:16. Розв'язування задач.

С.144

№950,951

 

 1.  

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.145

№958,959

 

 1.  

Залежність між множником і добутком. Розв'язування задач.

С.147

№967,968

 

 1.  

Залежність між діленим, дільником і часткою. Розв'язування задач.

С.148

№975,976

 

 1.  

Залежність між дільником, діленим і часткою. Розв'язування задач.

С.149

№983,984

 

 1.  

Контроль навчальних досягнень №7.

С.165

№8,9

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

С.150

№990,991

 

 1.  

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

С.151

№997,998

 

 1.  

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

С.152

№1005,1006

 

 1.  

Частини. Позначення частин числа цифрами.Розв'язування задач, що включають знаходження частини числа.

С.153

№1014,1015

 

 1.  

Розв’язування задач на час. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.155

№1024,1025

 

 1.  

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові.

С.156

№1034,1035

 

 1.  

Знаходження числа за його частиною.

С.157

№1044,1045

 

 1.  

Ділення з остачею (ознайомлення).

С.159

№1055,1056

 

 1.  

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.160

№1064,1065

 

 1.  

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.162

№1073,1074

 

 1.  

Перевірка ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.163

№1082,1083

 

 1.  

Закони ділення без остачі на 2 і на 5. Нерівності. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.164

№1093,1094

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота №8.

С.165

№1-6

 

Повторення вивченого за рік.

Ознайомлення з письмовим множенням і діленням.

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення табличного множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число.

С.167

№1105,1106

 

 1.  

Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число.

С.168

№1113,1114

 

 1.  

Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число.

С.169

№1122,1123

 

 1.  

Ділення. Частини. Чисельник, знаменник.

С.170

№1131,1132

 

 1.  

Розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

С.170

№1138,1139

 

 1.  

Ділення з остачею. Ділення суми на число. Розв’язування задач. Перевірка навичок усних обчислень (робота на картках)

С.172

№1146,1147

 

 1.  

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове.

С.173

№1156,1157

 

 1.  

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число.

С.174

№1162,1163

 

 1.  

Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.

С.174

№1171,1172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ ’Я

 (за підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової,

В. С. Пономаренка, С. В. Страшка)

15.

Фізична складова здоров ’я Розділ 1. Здорове тіло

Як залагодити конфлікт.

 Практична робота  Моделювання ситуацій мирного  розв’язання конфліктів з однолітками

 

 

С.68-71

 

 

16.

Шкідливі звички і здоров’я.

Практична робота  Моделювання ситуації відмови від небезпечної пропозиції

С.72-75

 

 

17.

Комп’ютер і здоров’я

с.76-79

 

 

18.

Підсумковий урок за розділом

Практична робота. Написання листа друзів

с.80

 

 

Розділ 3. Безпечне довкілля

19.

Безпечний дім

с.81-85

 

 

20.

Пожежна безпека

с.86-91

 

 

21.

Обережно: газ!

с.92-95

 

 

22.

Безпека на дорогах

с.96-99

 

 

23.

Залізничний переїзд.  Дорожні знаки

с.100-103

 

 

24.

Безпека надворі

с.104-107

 

 

25.

Відпочинок на природі

с.108-111

 

 

26.

Сам собі рятувальник

с.112-115

 

 

27.

Підсумковий  урок  за  розділом

с.116

 

 

Психічна і духовна складові здоров ’я

Розділ 4. Здоровий дух

28.

Характер людини.

Практична робота  Визначення позитивних і негативних рис характеру казкових героїв

с.117-120

 

 

29.

Самооцінка характеру.

Практична робота  Визначення рис власного характеру

с.121-123

 

 

30.

Учись учитися.

Практична робота  Вправи для тренування пам’яті та концентрації уваги

с.124-129

 

 

31.

Уява і здоров’я

с.130-133

 

 

32.

Учимося відпочивати

с.134-137

 

 

33.

Підсумковий  урок  за  розділом

с.138

 

 

34.

Повторення вивченого.

 

 

 

35.

Підсумковий урок за рік

 

 

 

                                                  ПРИРОДОЗНАСТВО, 3 клас

 (за підручником І. В. Грущинської)

(2 години на тиждень)

ІІ семестр (36год.)

 

32.

 

Зустріч 32. Які рослини називають хвойними?

 

с.88-89

 

 

33.

Зустріч 33. Як з’явилися різноманітні культурні рослини?

с.90-91

 

 

34.

Зустріч 34. Які умови необхідні для життя рослин?

с.92-94

 

 

35.

Зустріч 35. Як рослини пристосувалися до різних природних умов?

с.95-96

 

 

36.

Зустріч 36. Як розмножуються рослини?

с.97-98

 

 

37.

Зустріч 37. Як різноманітність тварин впливає на життя планети Земля?

с.99-100

 

 

38.

Зустріч 38. Чому комахи є найчисельнішою групою тварин на Землі?

с.101-103

 

 

39.

Зустріч 39. Як риби пристосувалися до життя у водоймах?

с.104-106

 

 

40.

Зустріч 40. Які тварини першими заселили суходіл?

с.107-108

 

 

41.

Зустріч 41. Як птахи підкорили повітряний простір?

с.109-111

 

 

42.

Зустріч 42. Як птахи піклуються про своє потомство?

с.112-113

 

 

43.

Зустріч 43. Яку будову мають звірі?

 

с.114-116

 

 

44.

Зустріч 44. Як звірі піклуються про своє потомство?

с.117-118

 

 

45.

Зустріч 45. Як дикі тварини стали свійськими?

с.119-121

 

 

46.

Зустріч 46. Чим особливі гриби?

 

с.122-123

 

 

47.

Зустріч 47. Яке значення мають гриби у природі і житті людей?

с.124-125

 

 

48.

Зустріч 48. Запитаємо у Матінки Природи: чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?

с.126-127

 

 

49.

Зустріч 49. Що таке ланцюг живлення?

с.128-129

 

 

50.

Зустріч 50. Як охороняти зникаючі рослини?

с.130-132

 

 

51.

Зустріч 51. Як охороняти зникаючих тварин?

с.133-134

 

 

52.

Зустріч 52. Для чого створюють заповідники?

с.135-136

 

 

53.

Зустріч 53. Запитаємо у Матінки Природи: які легенди про рослини

і тварин склали наші пращури?

 

с.137-138

 

 

54.

Зустріч 54. Екскурсія в природу. Ознайомлення із різноманіттям рослинного і тваринного світу рідного краю

с.139

 

 

55.

Зустріч 55.Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про рослини і тварин. Контрольна робота.

с.140-141

 

 

                                     Людина та її організм

56.

Зустріч 56. Як працює наш організм?

с.144-146

 

 

57.

Зустріч 57. Для чого потрібні скелет і м’язи?

с.147-148

 

 

58.

Зустріч 58. З яких органів складається травна система?

с.149-151

 

 

59.

Зустріч 59. Що корисно їсти?

с.152-154

 

 

60.

Зустріч 60. Для чого потрібне дихання?

с.155-156

 

 

61.

Зустріч 61. Яке значення має кровообіг?

с.157-159

 

 

62.

Зустріч 62. Яке значення має шкіра?

с.160-162

 

 

63.

Зустріч 63. Про що повідомляють органи чуття?

с.163-164

 

 

64.

Зустріч 64. Як попереджувати захворювання органів чуття?

с.165-167

 

 

65.

Зустріч 65. Перевір, як ти вмієш застосовувати знання про людину та її організм

с.168-169

 

 

66.

Зустріч 66. Контрольна робота.

 

 

 

67.

Як досліджувати природу влітку?

с.170-171

 

 

68.

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ, 3 клас

 (за підручником В. К. Сидоренка, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєвої )

 (1 година на тиждень)

ІІ семестр(19год.)

16.

Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг. Новорічна прикраса

«Зимова квітка»

с.55-59,

двосторонній

кол.папір,

ножиці,клей,

зубочистка

 

17.

Виготовлення рослин у техніці квілінг. Композиція «Гілка калини»

с.60-61,

смужки

двобічного

кол.паперу,

ножиці,клей,

зубочистка

 

18.

Виготовлення тварин у техніці квілінг. Композиція «Павич»

с.62-63,

смужки двобічного

кол.паперу,

ножиці,клей,

зубочистка

 

Робота з волокнами та нитками

19.

Робота з текстильними волокнами та нитками. Іграшки з помпонів

с.68-71,

2 картонні кільця,

товсті в′язальні

нитки, клей,

намистинки,

ножиці,

кол.картон,

пензель,

пластилін

 

20.

Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини. Аплікація з тканини

с.72-74

 

21.

Види та властивості тканин. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Аплікація з тканини. «Поважна киця та грайливе кошеня»

с.75-76,

картон,тканина (вовна, байка, драп),тканина,

клей,пензель,

викрійки,олівець,крейда

 

22.

Аплікація з тканини. «Совеня»

с.76-77,

картон, клей,

тканина (вовна, байка, драп),

тканина, крейда

пензель,олівець

викрійки

 

Робота з дротом і бісером, декорування виробів

23.

Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Прийоми роботи. Безпека праці.

«Дротяне дерево»

с. 80-82,

тонкий мідний дріт,ґудзики,

дерев.котушка

з нитками,

пластилін

 

24.

Виготовлення об’ємних фігур із дроту. «Квіткова галявина з метеликами»

с.83,

тонкий мідний дріт,

різнокольорові намистинки

 

25.

Бісероплетіння. Особливості виготовлення виробів із бісеру. Матеріали для бісероплетіння. Ланцюжок (гердан) «у хрестик» з бісеру

с.84-87,

нитки,

голки,

бісер 2 кольорів,

ножиці

 

26.

Бісероплетіння. Ланцюжок «кільця» з бісеру

с.88-90,

нитки,голки,

бісер,ножиці

 

27.

Декорування виробів. Писанка як один із символів України. Писанка-витинанка

с.91-95,

картон,кол.папір,ножиці,клей,

пензлик,

олівець

 

28.

Декорування виробів. Види декорування пасхальних яєць

с.96-98

 

Самообслуговування. Виготовлення й оздоблення об’ємних виробів

29.

Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом.

Сервірування святкового столу. Складання серветок

с.100-105,

льняна

накрохмалена

серветка

квадратної

форми

 

30.

Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття

с.106-108

 

31.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття. Вишивка. Серветка з бахромою. Виготовлення мережки

с.109-113,

полотняна тканина,голка

 

32.

Проект «Подарунки до весняних свят». Аплікація з відрізків ниток. Виготовлення святкової листівки

с.114-115,

серветка з бахромою,

голка,нитки,

ножиці

 

33.

Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Іграшка на основі циліндра або конуса

с.116-120,

кол.папір,

кол.картон,

карт.циліндр,

клей,ножиці,

пензлик

 

34.

Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів із коробок. Виготовлення підставки для ручок та олівців «Котик»

с.121-122,

кол.папір,

кол.картон,

карт.коробка

з-під соку,

клей,ножиці,

пензлик,

стрічки

 

35.

Модульне оригамі. Літні композиції з модулів «трилисник»

 

с.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво, 3 клас

( за підручником М.І. Резніченко, С.К.Трач)

 (1 година на тиждень)

ІІ семестр(19год.)

16

Основні жанри образотворчого мистецтва. Яким буває море.

 

17

Види пейзажу. Подорож у гори.

 

18

Колір як засіб передавання глибини простору. Загадкова країна.

 

19

Анімалістичний жанр та його особливості. Малювання тварини (звіра, птаха, комахи).

 

20

Силуети тварин у русі. Вірні друзі людини.

 

21

Портрет у різних видах образотворчого мистецтва. Портрет мами (тата, брата, сестри, бабусі, дідуся)

 

22

Зображення людини у русі. Зимові ігри та розваги.

 

23

Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Натюрморт за уявою.

 

24

Композиція натюрморту з натури. Вербові котики. Квіти у вазі.

 

25

Побутові теми у творах мистецтва. Події мого життя.

 

26

Образи людей і тварин в ілюстраціях. Ілюстрації до казок.

 

27

Художник до театру. Афіша до вистави.

 

28

Форма, колір, декор у створенні масок. Театральна маска до казкової вистави.

 

29

Театральний костюм. Узгодження форми одягу з декором.

 Костюм для театрального  героя.

 

30

Образ лялькового театру. Лялькові персонажі для вистави. Пальцеві ляльки.

 

31

Передавання настрою за допомогою кольору та декору в тематичній композиції

 

32

Відео мандрівка у майстерню художника.

 

33

Екскурсія в будинок творчості школяра

 

34

Малюнок за власним задумом. Літні канікули.

 

35

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура, 3 клас

 (3 години на тиждень)

І Ісеместр(59год.)

 

 

46

 

                     Школа пересувань

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці однойменним та різнойменними способами. Рух­лива гра «Повінь»

 

 

47

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові. Рухлива гра «Гуси- лебеді»

 

 

48

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Перелізання через пере­шкоди, висотою до 100 см. Рухлива гра «Гуси-лебеді»

 

 

49

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Перелізання через пере­шкоди, висотою до 100 см. Рухлива гра «Квач»

 

 

50

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Подолання лазінням, перелізанням та під повзанням смуги із 3—5 перешкод. Рухлива гра «Квач»

 

 

51

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Подолання лазінням, перелізанням та під повзанням смуги із

3-5 перешкод. Естафети.

 

 

52

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лижні ходи — одночас­ний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спус­ки у низькій стійці. Підйоми «драбинкою». Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухлива гра «Сороконіжка»

 

 

53

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Лижні ходи — одночас­ний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спус­ки у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухлива гра «Сороконіжка»

 

 

54

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьбп. Різновиди бігу. Лижні ходи — одночас­ний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спус­ки у низькій стійці. Підйоми «драбинкою» . Гальмування «плугом», «нашвплугом». Рухлива гра «Сороконіжка»

 

 

55

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на лижахж до 1000 м вивченими ходами. Рухлива гра «На одній лижі!»

 

 

56

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на лижах до 1000 м вивченими ходами. Рухлива гра «На одній лижі»

 

 

57

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на ковзанах: ходьба на ковзанах, пружні присідання, повороти пере­ступанням праворуч та ліворуч, гальмування пересту­панням. Рухливі ігри

 

 

58

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на ковзанах: ходьба на ковзанах, пружні присідання, повороти пере­ступанням праворуч та ліворуч, гальмування пересту­панням. Рухливі ігри

 

 

59

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Пересування на ковзанах: ходьба на ковзанах, пружні присідання, повороти пере­ступанням праворуч та ліворуч, гальмування пересту­панням. Рухливі ігри

 

 

60

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби. Різновиди бігу. Плавання: вправи на суші — імітаційні вправи. Рухлива гра «Поверни м'яч!»

 

 

61

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Плавання: вправи на суші — імітаційні вправи. Рухлива гра «Поверни м'яч!»

 

 

Школа м'яча

62

 

Правила безпеки на заняттях із застосуванням м'ячів. Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одно­му, двох колінах. Рухлива гра «Влуч у ціль!»

 

 

63

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одно­му, двох колінах. Рухлива гра «Влуч у ціль!»

 

 

64

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки»

 

 

65

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки».

 

 

66

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки»

 

 

67

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»

 

 

68

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»

 

 

69

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече» , у горизонтальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»

 

 

70

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: елемен­ти баскетболу (тримання, передачі м'яча, ловіння м'яча, ведення м'яча). Рухлива гра «М'яч середньому»

 

 

71

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: елемен­ти баскетболу (тримання, передачі м'яча, ведення м'яча). Рухлива гра «Зустрічна естафета»

 

 

72

 

Організаційні   вправи,   загальнорозвивальні   вправи різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: еле­менти баскетболу (тримання, передачі м'яса, ловіння м'яча, ведення м'яча). Рухлива гра «Зустрічна естафета»

 

 

73

 

Організаційні  вправи,   загальнорозвивальні  вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: еле­менти баскетболу (тримання і передачі м'яса, ловіння м'яча, ведення м'яча). Рухлива гра «Зустрічна естафета»

 

 

74

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різно­види ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем:елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною під­йому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Найкраща пара»

 

 

75

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною під­йому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонталь­ну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Най­краща пара»

 

 

76

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: елемен­ти футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизон­тальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Найкраща пара»

 

 

77

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем: елемен­ти футболу (удари внутрішньою та середньою частиною підйому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизон­тальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)). Рухлива гра «Грай та не втрачай»

 

 

Школа стрибків

78

 

Правила безпеки під час занять стрибками. Організацій­ні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходь­би та бігу. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. Рухлива гра «Грибок»

 

 

79

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах. Рухлива гра «У річку, гоп! »

 

 

80

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою на одній та двох ногах, обертаючи скакалку вперед і назад. Рухлива гра «У річку, гоп!»

 

 

81

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту з прямого роз­бігу. Рухлива гра «У річку, гоп!»

 

 

82

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту з прямого роз­бігу. Рухлива гра «Переправа через річку»

 

 

83

 

Організовуючі вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту, застрибування на м'які перешкоди. Рухлива гра

«Переправа через річку»

 

 

84

 

Організовуючі вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту, застрибування на м'які перешкоди. Рухлива гра «Переправа через річку»

 

 

85

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з місця. Рух­лива гра «Гречка»

 

 

86

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Гречка»

 

 

87

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Пень»

 

 

88

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні  вправи. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Пень»

 

 

Школа активного відпочинку (рекреації)

89

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Клас, струнко!», «Вгадай, чий голос?»

 

 

90

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Гуси-лебеді», «Квач».

 

 

91

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Команда швидко­ногих»

 

 

92

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Білі ведмеді», «Го­рішки»

 

 

93

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Горішки», «Повінь»

 

 

94

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «У річку, гоп!», «Повінь»

 

 

95

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Переправа через річку», «Квач»

 

 

96

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі естафети

 

 

97

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі естафети

 

 

98

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Мисливці і качки» , «Наввипередки за м'ячем»

 

 

99

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Мисливці і качки» , «Наввипередки за м'ячем»

 

 

100

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Мисливці і качки», «Наввипередки за м'ячем»

 

 

101

 

Організаційні вправи,  загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна еста­фета» , «Влуч у піль!»

 

 

102

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна естафе­та» , «Влуч у ціль!»

 

 

103

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна естафе­та» , «Влуч у піль!»

 

 

104

 

Організаційні вправи, загальнорозвивальні вправи. Різ­новиди ходьби та бігу. Рухливі ігри «Зустрічна естафе­та» , «Влуч у ціль»

 

 

105

 

Підсумковий урок за рік

 

 

 

docx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
7562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку