Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарне планування 6 клас

Про матеріал
Календарне планування стане у нагоді вчителям , які викладають у 6 класі за підручником Карп'юк О.Д. Дане плаування складається з тем : відпочинок і дозвілля ; шкільне життя ; Україна та Велика Британія.
Перегляд файлу

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

Language competence

 

Говоріння

  Комунікативні вміння

 

Домашнє завдання

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

Аудіювання

Читанння

Письмо

Відпочинок і дозвілля

 

 

31.

 

 

                                Публічна

 

 

 Мій робочий день

                                       Здоров’я і безпека

 

 

ст.71- 73 (words)

 

 

Особові займ.

 

 

 

Інтонація

 

 

Впр.3 ст.73

 

 

Впр.1,2 ст.74

 

 

Впр.4 ст.73

 

Впр.2 ст.72 впр.5 ст.73

Впр.3 ст.74 впр.7 ст.74

Написати розповідь про робочий день

 

32.

Розклад на кожен день

Активізація вивченої лексики,

Введення нових ЛО

 

Годинник

Звуки

Впр.2ст.6 впр.4 ст.76

Впр.3 ст.77 впр.5 ст.77

Впр.2 ст.80

Впр.1 ст.76 впр.4 ст.80

Впр.5 ст.77

Впр.2,3 ст.81(читата і перекл.,відповід. На запитання

 

33.

 

 

 

 

 

34.

Види відпочинку.Мої інтереси та захоплення

Введення нових Л О ст.137

Past Simple

 

Впр.5 ст.138

Впр.2 ст.137 впр.3 ст.139 впр.5 ст.140

Впр.1 ст.137

Впр.3 ст.138 впр.1 ст.139 впр.4 ст.139

Впр.2 ст139

Впр.6 ст.138(переклад.)впр.6 ст.140(розповідь)

 

 

№ урок

 у, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

 

Говоріння

 

Аудіювання

 

Читання

 

Письмо

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

 

Україна

39.

 

 

 

 

40.

 

 

Публічна

Моє помешкання. Вулиця на якій я живу

Громадянська відповідальність

Введення нових Л О ст 89

Прийменнники місця

Впр.1 ст.89

Впр.4 ст.91впр.2 ст.94

Впр.5 ст.91 впр.3  ст.95

Впр.1 ст.89

Впр.1 ст.90 впр.2 ст.92 впр.1 ст.94

Впр.2 ст.90 впр.4 ст.93

Впр.6 ст.91(перекласти)впр.6 ст.93впр.6ст.95(переказ тексту)

 

 

 

41.

Будівлі у великому місті

ЛО  ст.96-99

FUTURE SIMPLE

Чітка вимова

Впр.3 ст.97впр.5 ст.97

Впр.1 ст.98 впр.5 ст.100

Впр.4 ст.97

Впр.1 ст.96 впр.2 ст.99

Впр.2 ст.97

Впр.6 ст.100(розповідати) вивч.грамат.матеріал)

 

 

42.

Київ-величне місто

Повтор. ЛО теми «Одяг» Введення нових Л О 103

FUTURE SIMPLE

Вимова закінчення –ed/

Впр.3ст.102

Впр.5 ст.104

Впр.2 ст.101

Впр.4 ст.102 впр.3 ст.105

Впр.1 ст.101 впр.2 ст.103

Впр.6 ст.104 впр.6 ст.102(розповід” My house»

 

 

 

 

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

Говоріння

        Комунікативні вміння

 

Домашнє завдання

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

 

 

 

 

13.

 

Особистісна

Одяг ,як засіб вираження особистості

 

                                                           Здоров’я і безпека

Right, not really, I’m afraid

Займенники.

 

 

Чітка вимова звуків.

Впр. 1, с. 22, впр. 4, с. 25 Впр. 6, с. 27

 

Впр. 4,с. 27

 

 

Впр. 2, с. 22-23, впр. 3, с. 25 Впр. 1, с. 26

 

 

Впр. 2, с. 26, впр. 3, с. 26, впр. 6, с. 27

Впр. 6, с. 25 проект

 

14.

Природа та погодні явища.

Повторен-ня лексики.

Неозн. мин. час

.

Впр. 4 ст.50

Впр. Впр.6 ст.50

Пісня»Seasons

Впр. 5 ст.50

картки

Написати прогноз погоди

 

15.

Вчорашній день

To make, a mistake, to understand

Past Simple Tense

 

 

Впр. 2, с. 31, впр. 5, с.32

 

 

Погодити-ся з тверджен-ням. Називати дію. Виконува-ти команди.

I agree with … I disagree with …

 

Впр. 3, с. 31

 

Впр. 6,с. 32 письм

 

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

 

 

 

 

Мовний інвентар

 

 

Говоріння

 

Аудіювання

 

Читання

 

Письмо

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

43

 

 

 

 

 

.

Публічна

Україна – європейська країна.

Громадянська відповідальність

Активізація вивченої лексики,

Введення нових ЛО

 

Ступні порівняння прикметників

Чітка вимова

Впр.2 ст.106впр.1 ст.108

Впр.4 ст.106 впр.3 ст.109

Впр.5 ст.109

В.1 ст.105 впр.6 ст.107впр.8 ст.107

Впр.5ст.107 впр.7 ст.107 впр.4 ст.109

Впр.6 ст.109(скласти ділог та розіграти)впр.3 ст.106(переказ)

 

44.

.Моя вулиця

Повторення ЛО

Ступні порівняння прикметників

 Роз-повідні речення

Quote

Впр.3 ст.111

Впр.2 ст.111

текст

Впр.1 ст.110 впр.5 ст.111 впр.9 ст.112

Впр.7 ст.112

Впр.8 ст.112(Моя вулиця-проектна робота)

 

45.

 

Узагальнюючий урок з теми «Україна». Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

Мовлення

Комунікативні вміння

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

 

Аудіювання

 

Читання

 

Письмо

 Велика Британія

54.

 

 

Публічна

Життя у місті- переваги і недоліки

                                        Громадянська

                                      відповідальність.

Л Ост.129-10

Дієсло-во to beв мин. часі

 

Ідіома

 

Діалог впр.2б ст.129

Впр.2 ст.129

 

Текст»Лондон»

Впр.1 ст.129 впр.4 ст.30

Проектна робота» Життя в місті переваги і недоліки»

 

55.

Сполучене Королівство Великої Британії

Л Ост.130-131

Мин. простий час

Інтонація

Впр.5 ст.130

Впр.6 ст.131

картки

Впр.6 ст.131

Впр.1 ст.132

Впр.7ст.131 (перекласти)

-

 

56.

 

Свята і традиції у Британії

 

ЛО ст.132-133

 

 

Теп. Тривалий час

 

 

Чітка вимова слів та звуків.

Впр.4 ст.133

Впр.5 ст.133

Текст “Christmas day”

Впр.3 ст.132

Впр.2 ст.132 впр.6 ст.133

Вивчити діалог ст.133

 

 

 

 

57.

 

Контроль аудіювання

 

 

58.

 

Контроль читання

 

 

 

 

59.

Публічна

Мій друг за листуванням

 

ЛО в межах сфер спілкуван-ня

Питання  How long it takes…?

Чітка вимова слів та звуків.

 

впр.1а ст.134

Впр.1 ст.134

Текcт “Good frieds”

 Впр.2 ст.134

 

Написати е-мейл ст.134

 

60.

 

Контроль письма

 

61.

Лондон- столиця Великобританії

ЛО в межах сфер спілкуван-ня

Граматичні картки

Чітка вимова

Впр.3 ст.134

Впр..4 ст.135

 

Текст White Gloves

Впр.5 ст.135

Впр.7,8 ст.155

 

62.

 Контроль говоріння

 

63.

Узагальнюючий урок з теми «Велика Британія». Самостійна робота

64.

 

Узагальнююче повторення .Підсумковий урок за рік

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

 

         Говоріння

    Комунікативні вмінння

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

Аудіюванн

Читанння

Письмо

35.

 

 

Особистісна

Мої улюблені заняття в різні пори року

                                        Громадянська

                                      відповідальність.

Введення нових Л О ст.141

Запитання з WHOSE?

Інтонація в питальних реченнях

Впр.3 ст.141

Впр.2 ст.141 впр.1 ст.141

Впр.4 ст.142

 

Впр.5 ст.143

Впр.6 ст.143

Вивчити вірш”SPRING’’ впр.4 ст.142

 

36.

Люди навколо нас Інтереси та захоплення оточуючих

ЛО ст.150

Спеціальні запитання

 

Впр1 ст.144

Впр.2 ст.144 впр.2 ст.147

Впр.5 ст.148

Впр.1 ст.146 впр.3 ст.148

Скласти запитання впр.6 ст.149

Впр.6 ст.146(напис. 12 речень) повтор. слова

 

37

Види діяльності у вільний час

Л О ст.151

Неправильні дієслова

Впр.1 ст.150

Впр.5 ст.151

Вр.2 ст.151

 

Впр.1 ст.150 впр.3 ст.151

Скласти діалог

Впр.3 чт.151(переказ тексту)

 

38.

Узагальнюючий урок з теми «Відпочинок і дозвілля». Самостійна робота.

 

 

№ урок

 у, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

 

Говоріння

 

Аудіювання

 

Читання

 

Письмо

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

 

Шкільне життя

 

46.

 

Освітня

Шкільні будні.

Громадянська відповідальність

Введення нових Л О ст 114

Прийменнники частотності

Ст.114

Впр.4 ст114

Впр.3 ст.114 впр.5 ст.114

 

Впр1 ст.113

Впр.2 ст.113 лексичні картки

Впр.6 ст.114(опис школи) Вивч.вірш

 

 

 

47.

 

 

48.

Розклад уроків. Мій улюблений педмет

ЛО  ст.115-116

The morethe more, the less….the less. PRESENT CONTINUOUS

Чітка вимова

Впр.2 ст.116 впр.2 ст.117

Впр.1 ст.117впр.2 ст.118

текст

Впр.1 ст.115 впр.6 ст.116 впр.7 ст.119

Впр. Ст.115впр.5 ст.118

Впр.5 ст.115(напис.про улюбл. Предмет) впр.8 ст.119(перекласти)

 

 

49..

Позаурочна діяльність

Введення нових Л О ст.120

PRESENT CONTINUOUS

Вимова закінчення –ing/

Впр.4 ст.121

Впр.3 ст.121 впр.4ст.121

 

Впр.6 ст.121

Впр.2 ст.120

Впр.7 ст.121(перекласти)

 

 

 

 

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

 

         Говоріння

    Комунікативні вмінння

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

Аудіюванн

Читанння

Письмо

50.

 

 

Освітня

Діяльність на уроках.

Громадянська відповідальність

                                      відповідальність.

Введення нових Л О ст.141

 PRESENT CONTINUOUS

Інтонація в питальних реченнях

Впр.2 ст.122

Впр.1 ст122 впр.6 ст.123

Впр.3 ст.123

Впр.4 ст.123

Впр.5 ст.123 лексичні картки

Напис.2 приклади анг. Мовою впр.7 ст.123

 

51.

 

 

 

 

52.

Шкільні предмети .Необхідні речі для навчання

ЛО ст.124-128

Спеціальні запитання

Чітка вимова

Впр.3 ст.125

Впр.4 ст.125 впр.1 ст.127

Впр.1 ст.124

Впр.1 ст.124 впр.5 ст.128

Впр.2 ст.124 впр.4 ст.127 впр.4 ст.128 Творча робота

Впр.6 ст.126(доповнити речення) Вивч.розповідь»Мій улюблений предмет»

 

53.

Узагальнюючий урок з теми «Шкільне житття». Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

Говоріння

        Комунікативні вміння

 

Домашнє завдання

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

 

 

Особистісна

Одяг ,як засіб вираження особистості

 

                                                           Здоров’я і безпека

Right, not really, I’m afraid

Займенники.

 

 

Чітка вимова звуків.

Впр. 1, с. 22, впр. 4, с. 25 Впр. 6, с. 27

 

Впр. 4,с. 27

 

 

Впр. 2, с. 22-23, впр. 3, с. 25 Впр. 1, с. 26

 

 

Впр. 2, с. 26, впр. 3, с. 26, впр. 6, с. 27

Впр. 6, с. 25 проект

 

14.

Природа та погодні явища.

Повторен-ня лексики.

Неозн. мин. час

.

Впр. 4 ст.50

Впр. Впр.6 ст.50

Пісня»Seasons

Впр. 5 ст.50

картки

Написати прогноз погоди

 

15.

Вчорашній день

To make, a mistake, to understand

Past Simple Tense

 

 

Впр. 2, с. 31, впр. 5, с.32

 

 

Погодити-ся з тверджен-ням. Називати дію. Виконува-ти команди.

I agree with … I disagree with …

 

Впр. 3, с. 31

 

Впр. 6,с. 32 письм

 

№ уроку, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

 

 

 

 

Мовний інвентар

 

 

Говоріння

 

Аудіювання

 

Читання

 

Письмо

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

43

 

 

 

 

 

.

Публічна

Україна – європейська країна.

Громадянська відповідальність

Активізація вивченої лексики,

Введення нових ЛО

 

Ступні порівняння прикметників

Чітка вимова

Впр.2 ст.106впр.1 ст.108

Впр.4 ст.106 впр.3 ст.109

Впр.5 ст.109

В.1 ст.105 впр.6 ст.107впр.8 ст.107

Впр.5ст.107 впр.7 ст.107 впр.4 ст.109

Впр.6 ст.109(скласти ділог та розіграти)впр.3 ст.106(переказ)

 

44.

.Моя вулиця

Повторення ЛО

Ступні порівняння прикметників

 Роз-повідні речення

Quote

Впр.3 ст.111

Впр.2 ст.111

текст

Впр.1 ст.110 впр.5 ст.111 впр.9 ст.112

Впр.7 ст.112

Впр.8 ст.112(Моя вулиця-проектна робота)

 

45.

 

Узагальнюючий урок з теми «Україна». Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урок

 у, дата

Сфера спілкування

Тематика     спілкування

 

Змістова лінія

Мовний інвентар

 

 

Говоріння

 

Аудіювання

 

Читання

 

Письмо

 

Домашнє завдання

 

Примітка

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

 

 

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

 

Шкільне життя

 

43

 

 

 

 

 

.

Публічна

 

Україна – європейська країна.

Громадянська відповідальність

 

Активізація вивченої лексики,

Введення нових ЛО

 

 

Ступні порівняння прикметників

Чітка вимова

 

Впр.2 ст.106впр.1 ст.108

 

Впр.4 ст.106 впр.3 ст.109

 

Впр.5 ст.109

 

В.1 ст.105 впр.6 ст.107впр.8 ст.107

 

Впр.5ст.107 впр.7 ст.107 впр.4 ст.109

 

Впр.6 ст.109(скласти ділог та розіграти)впр.3 ст.106(переказ)

 

44.

.Моя вулиця

Повторення ЛО

Ступні порівняння прикметників

 Роз-повідні речення

Quote

Впр.3 ст.111

Впр.2 ст.111

текст

Впр.1 ст.110 впр.5 ст.111 впр.9 ст.112

Впр.7 ст.112

Впр.8 ст.112(Моя вулиця-проектна робота)

 

45.

 

Узагальнюючий урок з теми «Україна». Самостійна робота.