23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Календарне планування 8 клас ІІ семестр англійська мова 3 год 2017-2018 рр Карпюк

Про матеріал

Календарне планування з англійської мови для 8 класу 3 години на ІІ семестр 2017-2018 рр. за підручником Карпюк з мовленнєвою функцією, мовним інвентарем, комунікативними уміннями та інтегрованими змістовими лініями

Перегляд файлу

 

 

Дата

Тематика спілкування

Мовленнєві функції

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

Інтегровані змістові лінії

Примітка

Лексика

Граматика

Сприймання на слух (аудіювання)

 Зорове сприймання (читання)

Усна взаємодія (діалог) Усне  gродукування  (монолог)

Писемне продукування (письмо)

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Література

 

50

 

 

Книжки – наші друзі

 

 •                    Запитувати та надавати інформацію
 •                    Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації
 •                    Пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію
 •                    Висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

a catalogue, fiction, non-fiction, a title, to consult, to contain;

 

 

ex.1,

pp.114-115;

ex. 3, pp.116-117

ex. 4, p.117

 

ex.1,

p.114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

У бібліо­теці

 

an author, a genre, an emotion, a pattern, a poet, poetry

Remember

p.120

 

ex. 5,7, pp.117-120

 

ex.4b

p.117;

 

Ex.6,p.119

Ex.1,2

p.122

 

52

 

Літера­тура.

 

made up stories; in general

Active and Passive Voices.

 

 

ex.3,4, p.123

E ex. 8b,9, p.121x6, p.124

Ex5, p.124

 

53

 

Літера­турні жанри. Диктант

 

an achievement, an essay, an inspiration

Present Simple Passive

ex.1,2a, pp.125-126

ex.1, 2, pp.125-126

ex.5, p.127

ex.5, p.127

Ex.2,b),

p.127

 

 

54

 

Відомі українські письмен­ники

 

 •                    Аргументувати свій вибір, точку зору

 

 

 

 

 

 •                    Надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

 

Оцінювати стан речей, події, факти

 

 

 

to inspire, noble; due to smth; biography, autobiography

 

ex.6b, p.127

ex.6a,7, pp.127-128

ex.7, p.128

Ex.4, p.127

 

55

 

Відомі українські  письмен­ники та їх твори

 

an imagination, truthful, true-to-life;

Active and Passive Voices.

 

ex.2, p.129

ex.2, p.129 

ex.1,2,3a,4, pp.129-131

 

ex.1, 3a,4, pp.129-131

 

 

 

56

 

Відомі британські письмен­ники

 

to hold smb’s attention / interest; right after smth

 

ex.8b, p.132

ex.8b, p.132

ex.5, pp.131-132

ex.6,7, pp.131-132

ex.8a, p.132

 

 

57

 

Відомі британські письмен­ники та їх твори

 НТЗ

a catalogue, fiction, non-fiction, a title,

Active and Passive Voices.

 

 

ex.9,10, p.134

Discussion

p.134 ex.,6,7, pp.131-132

Dictation

 

                                                                                                                                        Музика

 

58

 

Музика  повсюди

 

Обмінюватись думками

 

P.139

Remember,138

 

Ex.1a)b),p.137-138

Ex.2,3,

p.138-139

Ex.1c)

p138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

59

 

Світ музики Великої Британії

 

 

the edge of the stage, to clap, to dance to the music, to feel exhausted (delighted

 

Ex.4,p.140

Ex.6b)

p.140

Ex.6,7

,p.140

Ex.5,

p.140

 

60

 

Музика та мо­лодіжні стилі музики

 

 

Rap, mes­sage, heavy-metal, beat, greats

Past Simple Passive

Ex.2,p.143

Ex.6,p.145

Ex.7,p.145

Ex.1,p146

 

61

 

Історія музич­них стилів.

 

Past Simple Passive

 

Ex.6,p148

Ex.3,p147

Ex.4,p147

 

 

 

62

 

 

 

Музичні уподо­бання молоді

P.151

 

Ex.1,2,3,p.149

Ex.4c),p.151

Ex.4,p.150

 

 

 

63

 

Мої улюб­лені му­зиканти

Toappeal to, young people, the melody is caught

Past Simple

ex.5, p.153

 

ex.7 p.153

154

 

ex.6 p.153

 

 

Dictation

 

64

 

На кон­церті

 

P.156

 

The forms of the verbs

Ex.1,p,155

Ex.1,p,155

Ex.2,p,157

Ex.4,p,158

 

65

 

Мої музичні вподобання

 

 •                    Запитувати та надавати інформацію
 •                    Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації
 •                    Пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію
 •                    Висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

P.159

 

ex.1, p.162

Ex.8,p.160

Music

survey

ex.6,p.160

P Ex.2,p.163roject

 

66

 

Відомі музичні виконавці.

bass viol , psaltimer, bandura or kobza, Violin

 

 

12c), pp.169-170

12a, 14, pp.168-171

Ex.10-11,

p.168-169

Ex.8,9

p.168

 

67

 

Музичне мистецтво

reed, bagpipe, trembita, drum, lira tambourine, kettledrum, cymbals, bells, and rattles,

p.173

 

ex.15-18, pp.172-173

Ex.13,170

Ex.16

p.172

 

68

 

Відомі люди  НТЗ

 

 

p.175

 

Ex.4,p.176

Ex.5,p.176

Ex.7,p.177

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Засоби масової інформації.

 

69

 

 

Створення газети

 •                    Аргументувати свій вибір, точку зору

 

 

 

 •                    Надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

 

 

 

 •                    Оцінювати стан речей, події, факти

 

 

 

P.183

 

 

 

 

 

Ex. 1 p. 182

Ex. 3 p. 183

Ex. 2 p. 183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Українська періодика

Journalist, official, press, peri­odical, society, trade,to appeal

Remember

 p. 184

 

 

Ex. 1 p. 185

 

Ex.  3b p. 184

Ex.  5a)

 p. 184

 

71

 

Популярні періодичні видання

 to guarantee, to increase, to subscribe to (periodicals)

 

 

Ex. 1,  p. 189-

Ex. 2,  p.185

 

Ex. 4 p. 187

 

 

72

 

Преса

у житті людини

 •                    Запитувати та надавати інформацію

 

 

 •                    Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

 

 

 •                    Пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

 

 

 

 

 

 •                    Висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

 P.189

Remember

 p.189

 

Ex. 1,  p. 189-

 P.189

Ex.5,p.188Ex.2,p.189

Ex.6,p.188

 

73

 

Британська періодика

creative, to

encourage, to

establish, to

care about smb

 

 

 

 

Mixed Tenses

 

Ex.  4 p. 190

 

 

Ex. 3 p. 190

 

 

Ex. 1,  p. 191

 

 

74

 

  Сучасні                               газети та жур­нали України

Mind,venture, mysterious, upset,to pretend,

to venture,to make a living, to givea chance

Mixed Tenses

 

Ex.2, 3,  p. 192

 

Ex. 4, 5 p. 192-193

 

Ex. 6 p. 193

 

75

 

Улюб­лені

газети та журнали підліт­ків

a journalist

an official

press

a periodical

society

a trade

to appeal

to guarantee

to increase

to subscribe to

(periodicals)

Grammar

Tenses

 

Ex. 1, 2 p. 194

 

Ex.3,p.195

 

Ex3b

p.195

 

76

 

Читацькі інтереси

p.197

 

Text

Ex. 5, p. 197

 

Ex.4a, b

p.196

Dictation

 

77

 

Під­готовка статті до видавни­цтва

Choice, fashion, politics, teen, enter­taining, to look through, to be a waste

 

 

 

 

Ex.7p.197

Ex.8.p.198

Group

Work

Interview

p.198

 

78

 

Дитячі журнали

НТЗ

 

Journalist, official, press, peri­odical, society, trade,

revision

 

Ex. 1 p. 199

 

Ex. 2 p. 199

 

e-mail

prezentation

 

 

 

 

                                                                                                              Велика Британія. Україна.

 

79

 

Велика Брита­нія

 

 •                    Запитувати та надавати інформацію

 

 •                    Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

 

 

 

 

 

 •                    Пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію

 

 

 

 

 

 

 •                    Висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate

Definite article with geographical names

Remember!, p.201

ex.1, 2, p.200

 

ex. 2, p.201

 

ex. 3, p.201

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

80

 

Обєднане королівство

P.202-203

Present Simple Passive

Quiz

 

ex. 5, p.202

 

ex. 1, p.203

ex. 4, p.202

 

 

 

81

 

Північна Ірландія

Ex.5,p.205

 

ex. 2, p.205

Ex.5,p.205

Ex.4,p.205

ex. 3, p.205

 

82

 

Населення Великої Британії

 

 

P.206

Learning Tip

ex.6a) p.206

Ex7, p.207

Ex8, p.208

ex.6b

p.206

 

83

 

Цікаві факти

 

Present Per­fect Passive

 

ex.1, p.208

ex.2, p.208

ex.3, p.208

 

84

 

Британія туристична

Revision

Remember

p.210

 

ex. 5, p.210

Ex.9,p.211

ex. 6-8 p.210-211

 

 

85

 

Географія та клімат

королівства   

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate,p.213

Geographical

names

ex. 2, p.212

ex. 1-2, p.212

Group

work

dictation

 

86

 

Географія та клімат

України

 

A bottom, a hedge, highlands, lowlands, meadow

Geographical

names

ex.4,

p.214

ex.4b,

p.214

ex.3,

p.214

 

 

87

 

Україна, її місцезнаходження

To be... miles away, is made up of,p.216

Passive Voice

 

Ex.7b,p.216

 

 

Ex.6,p.216

 

Ex.7,p.216

 

 

88

 

Клімат України

НТЗ

 

Is composed, is washed, western coast, high­lands

Remember,

p.218

ex.1, 4a, pp.225-226

ex.8, p.218-219

Learning Tip

e-mail

 

Велика Британія. Україна.

 

 

89

 

Англомовні країни

 

 

Revision

 

ex.2, p.220

ex.2, p.220

ex.1, p.220

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

90

 

Мандрівка по географічній карті

 

 

p.222

Definite article with geographical names

ex. 1, p.200,

Remember!, p.201

ex. 2-3, p.222

Report

 

Ex.1,p.223

 

91

 

Аглія. Уельс

 

 

 

 

Ex.2a p.223

Ex.2b

p.223

Ex.3p.224

 

92

 

Стиль життя британців

 

 

 

 

Ex.4, p.225-226

Ex.1,p.225

Class newspaper

 

93

 

Шотландія

 

p.229

 

Quiz

Ex.9, p.228

Ex.10-12,  p.229

Ex.8,p.228

 

94

 

Подорож країнами

 

 

p.231

Questions

 

Ex.13,p.230

Ex.14-15, p.231

 

 

95

 

На карті світу

 

p.233

 

 

Ex.16.p.232

Competition game

 

 

96

 

Куточок читача

 

p.233-234

 

Ex.1a),p.233

Ex.1b ,p.233

Ex.3,p.236

 

 

97

 

Україна. Британія

НТЗ

 

 

 

 

Ex.4.p.236

Ex.5.p.236

Ex.6,p.237

 

98

 

Контроль аудіювання

 

 

 

Test

 

 

 

 

99

 

Контроль читання

 

 

 

 

Test

 

 

 

100

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

Test

 

101

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

Test

 

 

102

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.2
Оригінальність викладу
4.4
Відповідність темі
4.4
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Мазур Марина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кушляк Валентина Василівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мордовенко Наталія Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Лжец Наивный
  Загальна:
  2.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  2.0
 5. Підперигора Наталя Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
17 січня 2018
Переглядів
21676
Оцінка розробки
4.3 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку