Календарне планування Алгебра 9 клас Бевз Г.П.

Про матеріал
Алгебра, 9 клас (2 год на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год) Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). Навчальний підручник: Бевз Г. П. Алгебра : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз.– К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.
Перегляд файлу

Алгебра, 9 клас

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Навчальний підручник: Бевз Г. П. Алгебра : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз.– К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.

 

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

 

Тема 1. НЕРІВНОСТІ (16 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·   властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

1

 

Загальні відомості про нерівності

 

2

 

Властивості числових нерівностей

 

3

 

Властивості числових нерівностей

 

4

 

Подвійні нерівності

 

5

 

Розв’язування задач і вправ

 

6

 

Нерівності зі змінними

 

7

 

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків  

 

8

 

Розв’язування задач і вправ

 

9

 

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності

 

10

 

Розв’язування задач і вправ

 

11

 

Розв’язування задач і вправ

 

12

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

 

13

 

Розв’язування задач і вправ

 

14

 

Розв’язування задач і вправ

 

15

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

16

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Властивості нерівностей. Лінійні нерівності та їх системи»

 

Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

17

 

Функції. Властивості функції.

 

18

 

Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

 

19

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

20

 

Розв’язування задач і вправ

 

21

 

Розв’язування задач і вправ

 

22

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

23

 

Розв’язування задач і вправ

 

24

 

Розв’язування задач і вправ

 

25

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

26

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Функція. Властивості функції»

 

27

 

Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

30

 

Розв’язування задач і вправ

 

31

 

Розв’язування задач і вправ

 

32

 

 

 

ІІ семестр

33

 

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі

 

34

 

Розв’язування задач і вправ

 

35

 

Розв’язування задач і вправ

 

36

 

Розв’язування задач і вправ

 

37

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

38

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Квадратна нерівність. Розв’язування систем рівнянь другого степеня»

 

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

39

 

Числові послідовності

 

40

 

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії

 

41

 

Розв’язування задач і вправ

 

42

 

Сума перших п членів арифметичної прогресії

 

43

 

Розв’язування задач і вправ

 

44

 

Геометрична прогресія, її властивості. Формула п-го члена геометричної прогресії

 

45

 

Формула складних відсотків

 

46

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

 

47

 

Розв’язування задач і вправ

 

48

 

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

 

49

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

50

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Числові послідовності»

 

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

 

 

 

 

51

 

Основні правила комбінаторики

 

52

 

Розв’язування задач і вправ

 

53

 

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

 

54

 

Класичне означення ймовірності

 

55

 

Початкові відомості про статистику.  Способи подання даних та їх обробки

 

56

 

Розв’язування задач і вправ

 

57

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

58

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 9-ГО КЛАСУ (12 год)

59

 

Лінійні нерівності та їх системи

 

60

 

Розв’язування задач і вправ

 

61

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

62

 

Розв’язування задач і вправ

 

63

 

Функція , а  0, її графік і властивості

 

64

 

Розв’язування задач і вправ

 

65

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

66

 

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь

 

67

 

Числові послідовності

 

68

 

Елементи прикладної математики

 

69

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

70

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
До підручника
Алгебра 9 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г.)
Додано
28 серпня
Переглядів
1241
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку