Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарне планування англійська мова 8 клас 2 семестр (5 годин/тиждень) Калініна

Про матеріал

До Вашої уваги, пропоную Вам календарне планування з англійської мови 8 клас 2 семестр (5 годин/тиждень) за підручником Калініна "Англійська мова 8 клас". Я розумію, як важко знайти календарне планування на ту кількість годин, яка необхідна, тому, сподіваюся, що моє КП допоможе Вам.

Перегляд файлу

ВІДДІЛ  ОСВІТИ  КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

КОНОТОПСЬКА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА  ІІ-ІІІ  СТУПЕНІВ  № 2

КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                  Директор школи

                        ____ О.Б. Матвійчук

                                    «___» ____ 2018 р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне 

планування

навчального матеріалу

з  англійської  мови

у  8-Б класі 

на ІІ семестр

2017 – 2018 навчального року

учителя англійської мови

Присікайло Олесі Володимирівни

 

 

 

 

 

 

     Програма:  

 Іноземні мови

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи. Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804            

 

 

   Підручник:  

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.

Англійська мова

для спеціалізованих шкіл з поглибленим  вивченням англійської мови.

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Київ, «Генеза», 2016. – 288 с.: іл.

 

 

 

 

    Загальна кількість годин:  86

 

    Кількість тематичних блоків:  4

 

    Кількість годин на тиждень:   5

 

    Кількість контролів:  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Примітка

Тема уроку

Очікування результатів навчально-пізнавальної діяльності

Стиль життя

79

15.01

 

Здоровий спосіб життя. Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал.

Будує речення та запитання всіх типів у неозначеному, тривалому, доконаному і минулому часах.

Вміє виконувати вправи для формування лексичних навичок читання.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні.

Розповідає про свій розпорядок дня, улюблений спорт, та хобі.

Ділиться враженнями використовуючи вирази:

-As for me

-If I were you

-To my mind

Цінує здоровий спосіб життя і притримується його.

80

16.01

 

Здоровий сон, як важливий елемент нашого здоров’я

Розвиток навичок читання

81

18.01

 

Корисний і шкідливий вплив на організм. Формування граматичних навичок

82

18.01

 

Активний відпочинок.

Розвиток навичок читання

83

19.01

 

Спорт, як запорука здоров’я.

Удосконалення навичок говоріння

84

22.01

 

Велотуризм – як можливість гарного відпочинку.

Розвиток навичок письма

85

23.01

 

Повсякденні дії. Удосконалення навичок письма

86

25.01

 

Важливість бігу в житті підлітків.

Формування граматичних навичок

87

25.01

 

Види дозвілля.

Розвиток навичок говоріння

88

26.01

 

Відпочинок на свіжому повітрі.

Розвиток навичок діалогічного мовлення ТЕМАТИЧНА

Я і мої друзі

89

29.01

 

Риси характеру друзів.

Введення тематичної лексики

Знає мовний матеріал.

Будує речення та запитання всіх типів у неозначеному, тривалому, доконаному і минулому часах.

Вміє виконувати вправи для формування лексичних навичок читання, писати листи друзям, листи з проханням про пораду, есе та твори про канікули використовуючи правильну структуру.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні.

Розповідає про найкращих друзів, описує їх зовнішність, розповідає про друзів по листуванню, обговорює вільний час із друзями.

Ділиться враженнями використовуючи вирази:

-So far

-Vice versa…

-Furthermore…

-No matter….

-Incredible!

Цінує дружні відносини та розуміє їх важливість в житті.

90

30.01

Зошит

Характер людини.

Удосконалення навичок читання

91

01.02

 

Риси характеру та вчинки.

Формування граматичних навичок

92

01.02

 

Позитивні та негативні риси характеру.

Урок-дискусія

93

02.02

 

Характер моїх друзів.

Удосконалення навичок читання, говоріння

94

05.02

 

Справжній друг.

Удосконалення навичок говоріння, аудіювання

95

06.02

 

Звички та вчинки.

Удосконалення навичок читання

96

08.02

 

Смаки та уподобання друзів.

Розвиток граматичних навичок

97

08.02

 

Стосунки з ровесниками.

Розвиток навичок діалогічного мовлення

98

09.02

 

Друзі по листуванню.

Активізація лексико-граматичного матеріалу.

Практика письма

99

12.02

 

Спільні захоплення друзів.

Удосконалення навичок читання, говоріння

100

13.02

 

Відпочинок з друзями.

Удосконалення навичок читання

101

15.02

 

Зіркові особистості.

Урок-дискусія ТЕМАТИЧНА

Література

102

15.02

 

Вибір читачів.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал:

-to swallow a book

-to care for something

-(not) to mind doing some-

thing

-to keep sb in the know

-to squander one’s time

-to familiarise oneself with

something/somebody

-to turn to something

-to read page by page

-to meet the needs of the day

-to view something sympathet- ically

-thirst for reading

-to read at a gulp

-to strengthen the impression -to inspire somebody for something

-to find reflection in some-

thing

Знає особливості вживання модальних дієслів can, may, must, ought to.

Будує речення використовуючи модальні дієслова can, may, must, ought to.

Вміє виконувати вправи для формування лексичних навичок читання, писати анотації до книжок, рекомендації до прочитання книг, твори про улюблену літературу.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні.

Розповідає про найкращих роль книжок в своєму житті, та вподобання батьків та друзів в літературі, ділиться враженнями про улюблених героїв.

Ділиться вподобаннями та враженнями про улюблені книжки використовуючи вирази:

- … is something I can’t 

do without.

- Actually, ...

- I can’t afford to … .

- With me, it’s just the

other way round.

- Once in a while.

- There is nothing like … 

- Oh no, that’s not my

idea of heaven.

Цінує класичну та сучасну літературу і вважає її однією з найголовніших складових життя будь якої людини

103

16.02

 

Книжки для читання.

Розвиток навичок читання

104

19.02

 

Книга – найкращий товариш.

Розвиток навичок читання

105

20.02

 

Відомі письменники.

Розвиток навичок аудіювання

106

22.02

 

Улюблений літературний герой.

Формування граматичних навичок

107

22.02

 

Літературні жанри. Написання анотації до книги.

Розвиток навичок письма

108

23.02

 

Роль книжок в житті дітей.

Розвиток навичок аудіювання

109

26.02

 

Моя улюблена книжка.

Введення тематичної лексики

110

27.02

Зошит

Книга – джерело для роздумів.

Удосконалення навичок читання

111

01.03

 

Сучасна література.

Формування граматичних навичок

112

01.03

 

Моя домашня бібліотека.

Розвиток навичок говоріння

113

02.03

 

Літературні вподобання моїх батьків та друзів.

Розвиток навичок діалогічного мовлення

114

05.03

 

Читацькі клуби Великобританії та США.

Введення тематичної лексики.

115

06.03

 

Мої читацькі вподобання.

Розвиток навичок читання

116

09.03

 

Ставлення молоді до дискусійних літературних клубів.

Розвиток навичок читання

117

12.03

 

Роль читацьких клубів в навчанні.

Розвиток навичок говоріння

118

13.03

 

Читацький клуб в твоїй школі.

Формування граматичних навичок

119

15.03

 

Відвідування бібліотеки.

Введення тематичної лексики

120

15.03

 

Перша бібліотека.

Удосконалення навичок читання

121

16.03

 

Найбільші бібліотеки світу. Створення рекламного буклету.

Розвиток навичок письма, говоріння.

ТЕМАТИЧНА

Україна

122

19.03

 

Навколо України.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал:

-to boarder on something

-to be washed by something

-to follow a traditional four season pattern

-to turn into

-to be a great eater

-to welcome somebody

Wholeheartedly

-far and wide

-to be scattered throughout

some place

Знає особливості вживання означеного і неозначеного артиклів

Будує речення використовуючи активний вокабуляр, граматичні конструкції as…as,less…than, not as…as, not nearly as+adj+as, far/alot/much+comparative+(than)

Вміє виконувати вправи для формування всіх ключових компетенцій, писати путівники, складати прогноз погоди притримуватися правильної структури.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні.

Розповідає про географічне положення країни, описує погоду, клімат в різних порах року, про різні меншини в країні.

Ділиться інформацією про свою країну та туристичні можливості використовуючи вирази:

-If it isn’t Lucy!

-That sounds interesting.

-Perfect!

-By all means.

-I must fly!

Цінує свою країну і прагне зробити її краще.

123

20.03

 

Географічне положення України.

Розвиток навичок читання, говоріння

124

22.03

 

Відомі міста.

Розвиток граматичних навичок

125

22.03

 

Державний устрій України.

Удосконалення навичок говоріння

126

23.03

Зошит

Україна – країна туризму.

Введення тематичної лексики

127

02.04

 

Клімат України. Написання путівника.

Розвиток навичок читання

128

03.04

 

Погодні умови України. Написання прогнозу погоди.

Удосконалення навичок говоріння, письма

129

05.04

 

Природні об’єкти України.

Формування граматичних навичок

130

05.04

 

Ми – українці!

Введення тематичної лексики

131

06.04

 

Українці очами іноземців.

Розвиток навичок читання

132

10.04

 

Історичні та сучасні постаті України.

Удосконалення навичок говоріння

133

12.04

 

Подорож рідною країною.

Введення тематичної лексики

134

12.04

 

Місця громадського відпочинку.

Розвиток граматичних навичок

135

13.04

 

Національні символи.

Удосконалення навичок аудіювання.

136

16.04

 

Історичні пам’ятки України

Розвиток навичок читання

ТЕМАТИЧНА

Велика Британія

137

17.04

 

Географічне положення Великої Британії.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал:

-to be separated from…by…

-to go down like a backbone

-to be home of something

-to look forward to something

-to have a border with something

-chalk cliffs

-to border on something

-to be washed by something

-United Nations

-patron saint

-floral symbol

-hereditary peer

-reference book

Будує речення використовуючи слова зв’язки, складні іменники та використовуючи Present Continuous.

Вміє виконувати вправи для формування всіх ключових компетенцій, відмінювати прикметники, поєднувати два речення за допомогою слів зв’язок чи фраз.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні.

Розповідає про географічне положення Британії, розповідає про британців, ділиться планами щодо подорожі до Великобританії.

Ділиться інформацією про країну та її історією використовуючи вирази:

-... for short.

-... , I must admit

-To finish with

-Approximately

-No wonder,

-Am I right to believe so? –

-Absolutely!

-As far as I know….

Цінує традиції, звички та історію Великобританії.

138

19.04

 

Об’єднане Королівство.

Розвиток навичок читання, письма

139

19.04

 

Національності і населення.

Розвиток навичок читання

140

20.04

 

Чарівний Альбіон.

Введення тематичної лексики

141

23.04

 

Клімат Британії.

Розвиток навичок читання

142

24.04

 

Погода в країні.

Розвиток навичок говоріння

143

26.04

 

Історія країни.

Розвиток навичок читання

144

26.04

 

Історичні постаті.

Розвиток навичок діалогічного мовлення

145

27.04

 

Національні символи.

Розвиток навичок говоріння

146

30.04

Зошит

Лондон – столиця Британії.

Розвиток навичок читання

147

03.05

 

Історія Лондона.

Розвиток навичок аудіювання

148

03.05

 

Королівська родина.

Розвиток навичок читання, письма

149

04.05

 

Віндзорський замок.

Розвиток навичок аудіювання

150

07.05

 

Видатні британці.

Формування граматичних навичок

151

08.05

 

Населення країни.

Введення тематичної лексики

152

10.05

 

Типові британці.

Розвиток навичок читання

153

10.05

 

Турботи британських тинейджерів.

Розвиток навичок аудіювання

154

11.05

 

Традиції Британії.

Розвиток навичок письма, читання

ТЕМАТИЧНА

155

14.05

 

Повторення теми «Я і мої друзі»

Демонструє набуті навички і вміння

156

15.05

 

Контроль аудіювання

Демонструє набуті навички і вміння

157

17.05

 

Повторення теми «Великобританія»

Висловлює власну думку по темі

158

17.05

 

Контроль читання

Демонструє  навички і вміння письма

159

18.05

 

Повторення теми «Україна»

Демонструє вміння і навички читання

160

21.05

 

Повторення теми «Література»

Демонструє набуті навички і вміння

161

22.05

 

Контроль письма

Демонструє вміння і навички письма

162

24.05

 

Контроль говоріння

Демонструє вміння і навички говоріння

163

24.05

 

Літній табір

Демонструє набуті вміння і навички

164

25.05

 

Плани на літо

Володіє інформацією по темі

 

ПЕРЕВІРЕНО 

Заступник директора

з науково-методичної роботи     

__________ Т.В. Кириченко

«___» __________ 2018 р.

docx
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 8 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
1977
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку