Календарне планування англійська мова 9 клас 2 семестр (5 годин/тиждень) Калініна

Про матеріал

До Вашої уваги, пропоную Вам календарне планування з англійської мови 9 клас 2 семестр (5 годин/тиждень) за підручником Калініна "Англійська мова 9 клас". Я розумію, як важко знайти календарне планування на ту кількість годин, яка необхідна, тому, сподіваюся, що моє КП допоможе Вам.

Перегляд файлу

  ВІДДІЛ  ОСВІТИ  КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

КОНОТОПСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА  ІІ-ІІІ  СТУПЕНІВ  № 2

КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

 

                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                           Директор школи 

                     ____ О.Б. Матвійчук

                                «___» _____ 2018 р.

 

 

 

Календарно-тематичне 

планування

навчального матеріалу

з  англійської  мови

у  9-Б  класі 

на ІІ семестр

2017 – 2018 навчального року

учителя англійської мови

Присікайло Олесі Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

Програма:  

Іноземні мови

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5 – 9 класи.

Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

       Підручники:

Л.В. Калініна, І.В  Самойлюкевич.

Англійська мова

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Підручник для 9 класу загальноосвітніх

навчальних закладів.

Київ, «Генеза», 2017.

 

 

 

    Загальна кількість годин:  87

 

    Кількість тематичних блоків:  5

 

    Кількість годин на тиждень:   5

 

    Кількість контролів:  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Примітки

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Робота і професії

79

15.01

 

Крок у доросле життя.

Активізація лексичного матеріалу

Володіє ЛО по темі.

Називає види професій;

надає особисті дані; розповідає про професії батьків, родичів, про плани на майбутнє;

будує монологічне висловлювання в межах теми, використовуючи порівняльні конструкції;

розуміє проблеми пошуку роботи молодими людьми та ділиться думками щодо вирішення цієї проблеми в країні;

вміє писати заяву до коледжу, університету, складати резюме, писати автобіографію, супровідний лист використовуючи мовні кліше;

вживає вставні слова і  слова -зв'язки: if…then, if, when…, may + verb ‘be’;

знає і розуміє вживання дієслів, прикметників, іменників.

ідентифікує і описує різні типи професій, та навички, які необхідні для отримання тієї чи іншої роботи;

ділиться враженнями використовуючи вивчені вирази;

цінує освіту та отримання гарної роботи, розуміє важливість пошуку праці в Україні.

80

16.01

 

Роль роботи в житті людини.

Розвиток навичок говоріння, письма

81

17.01

 

Розмова про майбутнє. Написання заяви до коледжу.

Розвиток навичок аудіювання, письма

82

18.01

 

Професії.

Впровадження тематичної лексики

83

19.01

 

Креативні професії.

Введення тематичної лексики

84

22.01

 

Вибір професії.

Розвиток навичок читання, говоріння

85

23.01

 

Нахили та здібності для отримання престижної  роботи.

Розвиток навичок говоріння

86

24.01

 

Роль резюме в отриманні роботи. Складання резюме.

Розвиток навичок аудіювання, письма

87

25.01

 

Ставлення тінейджерів до праці.

Введення тематичної лексики

88

26.01

 

Труднощі з пошуком роботи.

Розвиток діалогічного мовлення.

89

29.01

 

Вимоги до роботи.

Розвиток навичок читання.

90

30.01

 

Написання автобіографії.

Розвиток навичок говоріння, письма

91

31.01

Зошит

Робота для підлітків.

Розвиток навичок читання, говоріння

92

01.02

 

Вплив батьків на вибір майбутньої професії.

Розвиток навичок читання.

93

02.02

 

Робота за кордоном

Розвиток навичок аудіювання.

ТЕМАТИЧНА

Наука і технічний прогрес

94

05.02

 

Наука і технології.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал.

Будує речення та запитання всіх типів, будує речення використовуючи герундій.

Вміє виконувати вправи для формування лексичних навичок читання, письма, говоріння.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу, промову про певний винахід, короткий виклад про науковий факт

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання.

Знає правила вживання герундія verb+ing, герундіальних конструкцій.

Розрізняє науку і технології, описує різні види гаджетів, говорить про найвизначніші відкриття людства та про відомих українських винахідників та їх винаходи.

Порівнює винаходи минулих років та сьогодення.

Ділиться враженнями використовуючи вивчені вирази.

Цінує історичні відкриття та відкриття 21 століття та розуміє їх важливість.

95

06.02

 

Думки людей про технологічний прогрес.

Розвиток навичок читання

96

07.02

 

Технології 21 століття. Написання короткого викладу про науковий факт

Розвиток навичок діалогічного мовлення, письма

97

08.02

 

Найкращі відкриття.

Введення тематичної лексики

98

09.02

 

Сучасні винаходи. Написання промови про винахід

Розвиток навичок аудіювання, письма

99

12.02

 

Невід’ємні речі нашого життя.

Удосконалення навичок читання, говоріння

100

13.02

 

Науковий прогрес, та його рушійні сили.

Введення тематичної лексики

101

14.02

 

Найважливіші наукові відкриття світу.

Розвиток аудіювання

102

15.02

 

Думки підлітків щодо науки.

Розвиток навичок читання

103

16.02

 

Відомі британські наковці.

Розвиток навичок письма, читання

104

19.02

 

Науковці нашої країни та їх винаходи. Написання презентація винаходу

Удосконалення навичок читання, говоріння, письмо

105

20.02

 

Дослідження космосу, як рушійний фактор для людства.

Розвиток навичок аудіювання, говоріння

106

21.02

 

Наука чи вигадка.

Активізація лексичного матеріалу

107

22.02

 

Роботи, та їх можливості.

Розвиток навичок читання

108

23.02

 

Залежність людей від техніки.

Розвиток навичок говоріння

ТЕМАТИЧНА

Засоби масової інформації

109

26.02

 

Гаджети – невід’ємна частина нашого життя.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал.

Будує речення умовного стану 2,3 типу (Conditional 2,3).

Вміє виконувати вправи для формування лексичних навичок читання, письма, говоріння, складати інтерв’ю, синопсис про улюблену телепередачу, репортаж новин.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу, речення та запитання з вбудованими питаннями.

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні, вживання префіксів in-, dis-, un-,

Розповідає про улюблені телепередачі, описує Інтернет інновації, про гаджети, про улюблені телепередачі та канали, зображує Інтернет інновації.

Дискутує на тему гендеру в ЗМІ.

Ділиться вподобаннями у літературі та пресі використовуючи вивчені вирази.

Цінує світ ЗМІ та їх розвиток.

110

27.02

 

Улюблена радіо-телепередача.

Розвиток читання, письма

111

28.02

Зошит

Майбутнє преси. Складання інтерв’ю.

Розвиток навичок аудіювання, письма

112

01.03

 

Твій медійний шлях.

Введення тематичної лексики

113

02.03

 

Телевізійні передачі.

Розвиток навичок читання

114

05.03

 

Найпопулярніші телеканали України.

Розвиток навичок говоріння

115

06.03

 

Покоління «Лайків».

Введення тематичної лексики

116

07.03

 

Фейсбук, як засіб комунікації.

Розвиток навичок письма

117

09.03

 

Ставлення молоді до смартфонів.

Розвиток навичок говоріння

118

12.03

 

Сучасні технології і комунікація.

Розвиток навичок читання

119

13.03

 

Технології та їх вплив на тіло людини.

Удосконалення навичок читання, розвиток навичок говоріння

120

14.03

 

Гендерні ролі в ЗМІ.

Введення тематичної лексики

121

15.03

 

Видатні жінки України. Розвиток навичок читання

122

16.03

 

Гендерні стереотипи в ЗМІ.

Розвиток навичок говоріння, письма.

ТЕМАТИЧНА

Україна

123

19.03

 

Наша країна – Україна.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал, особливості вживання означеного і неозначеного артиклів

Будує речення використовуючи активний вокабуляр, граматичні конструкції as…as,less…than, not as…as, not nearly as+adj+as, far/alot/much+comparative+(than)

Вміє виконувати вправи для формування всіх ключових компетенцій, писати путівники, складати прогноз погоди притримуватися правильної структури.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні.

Розповідає про географічне положення країни, описує погоду, клімат в різних порах року, про різні меншини в країні.

Ділиться інформацією про свою країну та туристичні можливості використовуючи вирази:

Цінує свою країну і прагне зробити її краще.

124

20.03

 

Географічне положення країни.

Розвиток навичок читання, говоріння

125

21.03

 

Найпопулярніші міста нашої держави.

Розвиток граматичних навичок

126

22.03

 

Державний устрій України.

Удосконалення навичок говоріння

127

23.03

Зошит

Клімат України.

Розвиток навичок читання

128

02.04

 

Погодні умови України.

Удосконалення навичок говоріння, письма

129

03.04

 

Національні символи.

Формування граматичних навичок

130

04.04

 

Ми – патріоти!

Введення тематичної лексики

131

05.04

 

Національні символи.

Удосконалення навичок аудіювання.

132

06.04

 

Історичні та сучасні постаті України.

Удосконалення навичок говоріння

134

10.04

 

Історичні пам’ятки країни.

Розвиток навичок читання

135

11.04

 

Природні об’єкти нашої держави.

Розвиток навичок письма

136

12.04

 

Місця громадського відпочинку.

Розвиток граматичних навичок

137

13.04

 

Українці очами іноземців.

Розвиток навичок читання

Англомовні країни

138

16.04

 

Подорож англомовними країнами.

Активізація лексичного матеріалу

Знає мовний матеріал.

Будує речення та запитання всіх типів, вживає вставні слова і  слова -зв'язки: eitheror, neithernor.

Вміє виконувати вправи для формування лексичних навичок читання, письма, говоріння, писати застереження.

Складає діалоги на основі запропонованого навчального мовного і мовленнєвого матеріалу.

Розуміє основний зміст текстів з аудіювання, вміє вживати фразові дієслова у спілкуванні, розуміє правила вживання дієслова “mind”, модальних дієслів, вживання нульового, означеного і неозначеного артиклів.

Розповідає про географічні особливості, історичні факти, відомі місця англомовних країн.

Ділиться планами щодо подорожі до англомовних країн, враженнями використовуючи вже вивчені вирази.

Цінує традиції та звички інших країн, вважає за потрібне подорожувати для того, щоб збагачуватися досвідом.

139

17.04

 

Довідка для туриста.

Розвиток навичок читання

140

18.04

 

Іноземні туристи.

Розвиток навичок аудіювання

141

19.04

 

Дивовижна Британія.

Введення тематичної лексики

142

20.04

 

Відомі пам’ятки Англії.

Розвиток навичок говоріння, читання

143

23.04

 

Сад слави. Написання застережень

Розвиток навичок читання

144

24.04

 

Відомі факти про Канаду.

Введення тематичної лексики

145

25.04

 

Всесвітня спадщина Канади.

Розвиток навичок читання, письма

146

26.04

 

Відомі постаті Британії.

Розвиток навичок говоріння

147

27.04

 

Вирішення проблем навколишнього середовища.

Розвиток читання, діалогічного мовлення

148

30.04

Зошит

Австралія – далека країна.

Введення тематичної лексики

149

02.05

 

Цікаві факти про Австралію.

Розвиток навичок читання

150

03.05

 

Визначні пам’ятки Австралії.

Розвиток навичок аудіювання

151

04.05

 

Нова Зеландія – туристична країна.

Удосконалення навичок читання, говоріння

152

07.05

 

Незвичайні пам’ятки Нової Зеландії.

Розвиток монологічного мовлення, письма

153

08.05

 

Стереотипи в Новій Зеландії.

Розвиток навичок письма

154

10.05

 

Повторення теми «ЗМІ»

Демонструє набуті навички і вміння

155

11.05

 

Контроль аудіювання

Висловлює власну думку по темі

156

14.05

 

Повторення теми «Наука і технічний прогрес»

Демонструє набуті навички і вміння

157

15.05

 

Контроль читання

Демонструє  навички і вміння письма

158

16.05

 

Повторення теми «Україна»

Демонструє вміння і навички читання

159

17.05

 

Повторення теми «Англомовні країни»

Демонструє набуті навички і вміння

160

18.05

 

Контроль письма

Демонструє вміння і навички письма

161

21.05

 

Повторення теми «Робота і професії»

Демонструє вміння і навички говоріння

162

22.05

 

Контроль говоріння

Демонструє набуті вміння і навички

163

23.05

 

Плани на літо

Ділиться думками та планами на літо

164

24.05

 

Літній табір

Висловлює власну думку з теми

165

25.05

 

Урок-вікторина за тематикою ІІ семестру. Підсумковий урок

Демонструє набуті вміння і навички

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Будникова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 8 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
2925
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку