Календарне планування для 11 класу за підручником Сотникова С. І. Німецька мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)

Про матеріал
Підручник: Сотникова С. І. Німецька мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 208 с.
Перегляд файлу

Вс  

Календарно - тематичне  планування

з  німецької мови

11 класу

1І семестр  2019– 2020 н. р.

Учитель: Белікова Оксана Миколаївна

Програма:      Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим

                          вивченням іноземних мов 10-11 класи», К., 2017 р.

         Підручник: Сотникова С. І.   Німецька мова (11-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / С. І. Сотникова, Г.

                               В. Гоголєва. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 208 с.

Підтема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домашнє завдання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

                                                                                                                                Тема: Мистецтво.

 

33

Види мистецтва.

 

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття видів сучасного мистецтва.

 

 

 

Висловлює власні почут тя та емоції викликані творами мистецтва.

Дискутує довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

Співвідносить

можливість відвідування мистецьких заходів із власною фінансовою спроможністю.

die Gattung -en, das Genre [ˈʒã:rǝ] -s, begleiten (begleitete, hat begleitet), dar¦stellen (stellte dar, hat dargestellt), erzeugen (erzeugte, hat erzeugt), vor¦führen (führte vor, hat vorgeführt)

Пасивний стан (Das Passiv)

с.109,вивч.ЛО,с.112,

впр.7

 

34.

Мистецькі епохи.

 

die Abbildung -en, der Fortschritt -e, der Künstler -, das Rokoko (nur Sg.), die Wirklichkeit -en, hervor¦rufen (rief hervor, hat hervorgerufen), schaffen (schuf, hat geschaffen)

Konsekutivsätze

с.109,вивч.ЛО,с.112,

впр.7

 

35.

Про що говорить мені ця картина?

 

edel, gleichgültig, imponierend, lebhaft, seltsam, warmherzig

Минулий час Perfekt (Das Perfekt)

с.92,вивч.

ЛО,с.93,

впр.6

 

36.

Графіті-тату на стінах?

 

das Graffiti -s, die Schmiererei -en, besprühen (besprühte, hat besprüht), streichen (strich, hat gestrichen), beschmiert, bei Bedarf

Підрядне допустове речення

(Der Kon-zessivsatz)

с.94,вивч.

ЛО,с.95,

впр.5

 

37.

Роль мистецтва.

 

die Definition -en, die Entwicklung -en, ab¦hängen (hing ab, hat abgehangen)

von (Dat.), ästhetisch, obwohl, trotzdem

Множина іменників

(повторен-ня)

с.96,вивч.ЛО,с.97,

впр.7

 

38.

Театр , телебачення чи кіно?

 

 

 

 

 

 

 

Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення власних потреб.

 

Співвідносить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

das Drehbuch -¨-er, die DVD -s, die Reality-Show [riˈɛltiʃɔʊ̯] -s, die Talkshow [ˈtɔːkʃɔʊ̯]  -s, einmalig, in Frage kommen

Множина іменників

(повторен-ня)

с.98,вивч.ЛО,с.99,

впр.6

 

39.

Телебачення і кіно проти інтернету.

 

 

 

 

 

basieren (basierte, hat basiert) auf (Dat.), gucken (guckte, hat geguckt), endgültig,

vorbei sein, vs. (versus = gegen)

 

 

 

40.

Мій улюблений фільм.

 

 

 

 

 

 

 

 

die Auszeichnung -en, der Hauptdarsteller -, die Titelrolle -n, die Verfilmung -en,erfinden (erfand, hat erfunden), verfilmen (verfilmte, hat verfilmt), die Regie führen

 

с.102,вивч.ЛО,с.103,

впр.6

 

41.

Фестиваль.

 

 

 

 

 

 

 

das Festival -s, die Festspiele (Pl.), das Freilichtspiel -e, die Hochburg -en,

die Jury -s, das Open-Air-Festival [ˈɔʊ̯pn̩ ˈɛːɐ̯-] -s, das Schloss -¨-er

 

с.104,вивч.ЛО,с.105,

впр.5

 

                                                                                                     Тема:Наука та винаходи.

42.

Німецькі винаходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорює важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем.

 

.

 

 

Дискутує довкола питання впливу сучасних засобів комунікації та компютерних технологій на здоров’я людини

Демонструє розуміння ролі сучасних засобів комунікації та комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин.

die Erfindung -en, das Düsenflugzeug -e, der Fallschirm -e, die Glühbirne -n,

der Kaffeefilter -, die Stromerzeugung (nur Sg.), zusammenfaltbar

 

с.109,вивч.ЛО,с.112,

впр.7

 

43.

Історія авто.

 

die Automarke -n, das Herstellungsland -¨-er, das Warenzeichen -, ein¦bauen (baute ein, hat

eingebaut)

Основні форми дієслова,

Konsekutivsätze

с.113,вивч.ЛО,с.115,

впр.7

 

44.

Як функціонує компютер

 

der Bildschirm -e/der Monitor -e/-en, der Drucker -, das Laufwerk -e, die Maus -¨-e, der Prozessor -en, der WLAN-Router -, an¦schließen (schloss an, hat angeschlossen), speichern (speicherte, hat gespeichert)

 

с.116,вивч.ЛО,с.117,

впр.8

 

45.

Мобільний  термінал

 

die Ausstattung -en, das Endgerät -e, das Zugangsgerät -e, mobil, posten (postete, hat gepostet), gefolgt von…

 

с.118,вивч.ЛО,с.119,

впр.7

 

46.

Дослідження німецької молоді

 

der Brandschaden -¨-, die Emissions-werte (Pl.), die UV-Strahlung, sich aus¦wirken (wirkte sich aus, hat sich ausgewirkt) auf (Akk.), fest¦stellen

(stellte fest, hat festgestellt), löschen (löschte, hat gelöscht)

 

с.120,вивч.ЛО,с.122,

впр.6

 

47.

Дослідження української молоді

 

 

 

 

 

die Entsalzung -en, die Gewinnung -en, das Süßwasser -/-¨-, der Ultraschall -e, behindert

Утворення іменників від дієслів.

с.123,вивч.ЛО,с.124,

впр.5

 

48.

Смартмашини і люди.

 

 

 

 

 

der Abbau (nur Sg.), die Bedrohung -en, der Einsatz -¨-e, ersetzen (ersetzte, hat ersetzt), kreieren (kreierte, hat kreiert), überflüssig, j-m (Dat.) überlegen sein, umgekehrt

 

 

 

с.125,вивч.ЛО,с.127,

впр.7

 

49.

Прогрес і його наслідки

 

Аналізує вплив науковотехнічного прогресу на життя людини і довкілля.

 

Оцінює позитивні та негативні наслідки певних винаходів для здоров’я людини.

Аналізує та оцінює шляхи фінансування (наприклад, гранти) розвитку науки і техніки.

das Artensterben (nur Sg.), die Erschöpfung -en, der Fußabdruck -¨-e, die Nachhaltigkeit (nur Sg.), die Wegwerfgesellschaft -en,

erschöpfen (erschöpfte, hat erschöpft), hinterlassen (hinterließ, hat hinterlassen), einerseits, andererseits

 

с.128,вивч.ЛО,с.130,

впр.7

 

                                                                                                               Тема: Робота і професії.

50.

Популярні професії.

 

 

Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети.

 

Усвідомлює важливість «розумних»  цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, доречним і визначеними у часі).

Дискутує навколо важливості емоційного комфорту в майбутній професії.

Обговорює матеріальні критерії та мотиви для вибору професії.

 

 

 

Обґрунтовує піприємницьку компетентність,керування власним життям та кар’єрою.

das Gericht -e, der Priester -, der Rechtsanwalt -¨-e, aus¦üben (übte aus, hat ausgeübt), verteidigen (verteidigte, hat verteidigt), angesehen, verpflichtet

 

с.135,вивч.ЛО,с.137,

впр.8

 

51.

Омріяна  професія.

 

der/die Angestellte -n, die Bedingung -en, die Herausforderung -en, der Sachbearbeiter -,die Versicherung -en, Teilzeit arbeiten

 

с.138,вивч.ЛО,с.141,

впр.7

 

52.

Майбутня професія.

 

 

 

 

 

der Einfluss -¨-e, die Hotellerie (nur Sg.), der Mangel -¨-, der Mechatroniker -, der Social-Media-Manager [ˈsəuʃ(ə)-] -, der Software-Entwickler [ˈzɔftvɛːɐ̯-] -, die Vernetzung -en, gefragt

 

с.142,вивч.ЛО,с.144,

впр.5

 

53.

Вибір професії.

 

der Aufstieg -e, die Beratung -en, die Bezahlung -en, die Sonderleistung -en,

der Zweifel -, sich entscheiden (entschied sich, hat sich entschieden)

 

с.145,вивч.ЛО,с.147,

впр.5

 

54.

Пошуки роботи

 

Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

 

 

 

 

Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

der Arbeitgeber -, der Arbeitnehmer -, die Betreuung -en, die Teilzeitarbeit -en,

die Vollzeitarbeit -en, mindestens

Порядкові числівники

с.148,вивч.ЛО,с.151,

впр.5

 

                                                                                              Тема: Наша країна і світ.

 

 

 

 

 

 

55.

Україна як держава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини

Демонструє 

Розуміння важливості благодійної діяльності..

der Chef -s, die Präsidentschaftswahlen (Pl.), die Regierung -en, das Staatsober-haupt -¨-er, die Verfassung -en, die Währung -en

Утворення іменників

(повторен-ня)

с.156,вивч.ЛО,с.158,

впр.7

 

 

56.

Міжнародні організації

 

 

Усвідомлює роль України у міжнародних організаціях.

 

 

 

 

Висловлює власну громадянську позицію щодо соціальних викликів.

die Menschenrechte (Pl.), der Mitglied-staat -en, die Sicherung -en, die Verein-ten Nationen (VN), die Zusammenarbeit -en, fördern (förderte, hat gefördert)

 

с.159,вич..ЛО,с.161,впр.8

 

57.

Україна у світі.

 

das Abkommen -, die Botschaft -en, der Handel (nur Sg.), das Konsulat -e, der Reisepass -¨-e, die Vertretung -en, unter-zeichnen (unterzeichnete, hat unter-zeichnet)

Множина іменників

(повторен-ня)

с.162,вивчЛО,с.163,впр.6

 

58.

 Події, що робили історію.

 

die Besatzung -en, der Bund -¨-e, die Gewalt -en, die Macht -¨-e, die Würde (nur Sg.)

Множина іменників

(повторен-ня)

с.164,вивчЛО,с.165,впр.6

 

59.

Відомі особистості.

 

der Begründer -, der Friedensnobelpreis -e, der Walzer -, die Weltrangliste -n,

entwerfen (entwarf, hat entworfen

 

.166,вивчЛО,с.168,впр.6

 

60.

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту

 

61.

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Скласти план до тексту

 

63.

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Підсумковий урок Повторення вивченого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Кифер Надежда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Фомюк Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 січня 2020
Переглядів
5486
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку