Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарне планування для 2 класу НУШ

Про матеріал
Календарне планування для 2 класу І семестр за програмою на основі нового Державного стандарту початкової освіти НУШ
Перегляд файлу

 

 

Навчальна Програма: ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ САВЧЕНКО О.Я. ( наказ МОН України № 268 від 21.03.2018 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти")

          Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87

 

Підручники:

 Німецька мова:  підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) / Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. Харків: Видавництво «Ранок», 2019

 

Додаткові навчальні посібники:

1. Німецька мова. 2 клас: робочий зошит (до  підручника «Німецька мова. 2 клас») / С.І. Сотникова, Г.В. Гоголєва.  – Харків: Видавництво «Ранок», 2019. – 80 с.: іл.

Додаткові навчальні посібники:

2. Gabriele Kopp, Siegfried Büttner, Josef Alberti. Planetino1 Arbeitsbuch. - Hueber Verlag, Ismaning.- 2011 (Лист ІІТЗО від 23.10.2013 № 14.1/12-Г-608)

3. Deutsch mit Socke. - Goethe Institut

 

Кількість годин на тиждень:

 

2-В

тиждень

семестр

рік

І

ІІ

3

45

56

101

 

Семестрові контролі:

 

2-В

06.12

Контроль читання

27.11

Контроль письма

13.12

Контроль аудіювання

03.12

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА

 

РОЗДІЛ, СТОР. НМК

 

ТЕМА / ЗМІСТ УРОКУ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ (НА КІНЕЦЬ УРОКУ УЧНІ ВМІТИМУТЬ)

 

МОВНИЙ ІНВЕНТАР

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 

 

ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ

 

ПРИМІТКИ

 

ЛЕКСИКА

 

ГРАМАТИКА/

ФОНЕТИКА

СПРИЙМАННЯ НА СЛУХ/ЗОРОВЕ СПРИЙМАННЯ

ПИСЕМНА/УСНА ВЗАЄМОДІЯ / ПРОДУКУВАННЯ

Тема: «Я і мої друзі»

Ключові компетентності:

1. Спілкування іноземними мовами.

2. Уміння вчитися упродовж життя.

3. Ініціативність і підприємливість.

4. Інформаційно-цифрова компетентність.

5. Соціальна та громадянська компетентності.

6. Екологічна грамотність і здорове життя.

 

1.-2.

 

 

L. 1

St. 1

стор.6-7

Нові учні у школі.

Побудова коротких запитань та відповідей

 

Вміти назвати своє ім’я та привітатися. Запитати однолітка звідки він/вона. Співати пісеньку про знайомство.

Hallo. Guten Morgen! Auf Wiedersehen! Tschüss!

Guten Abend! Guten Tag! Gute Nacht! Wie heißt du? Ich heiße

Woher kommst du?

 

Виконання фонетичних вправ.

Відпрацюван-ня звуків [e:] [ə] [aɪ̯] [i:] [v] [h] [s].

Особові займенники 1-ої та 2-ої особи однини в називному відмінку.

 

Аудіювання: розуміння вітань, пісня, діалоги.

Говоріння: діалоги (впр.4, 5).

РЗ стор. 2 впр. 1-4.

Робота з лепбуком.

 

Здоров`я і безпека: виявляє відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Громадянська відповідальність: розуміє важливість допомоги батькам та розповідає про свої обов’язки; оцінює власні вчинки та вчинки інших людей; вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми.

Підприємливість та фінансова грамотність: виявляє ініціативу та відповідальність у плануванні робочого дня.

 

 

3.

 

L. 1

St. 2

стор.8-9

Як справи?

Опанування діалогічного

мовлення

Запитати про справи; сказати, як мої справи.

Wie geht es dir/Ihnen?

Dankeauch

Виконання фонетичних вправ.

Відпрацювання звуків [i:] [h] [g] [ao] [v] [b] [o:] [a:] [u:].

Вживання ist /sind. Питальні речення.

Аудіювання: розуміння вітань і запитань; гра «Знайомство»

Інсценування діалогів.

РЗ стор. 3 впр.1-3

 

4.

 

L. 1

St. 3

стор.10-11

У мене багато друзів.

Опанування

монологічного мовлення за опорою

Представити свого товариша/подругу

запитати «Хто це?». Називати імена друзів.

Das ist/sind….

Meine Freunde/ in

Lieb,  faul,  fleißig.

 

Виконання фонетичних вправ. Відпрацювання звуків [e:] [ə] [aɪ̯] [s]  [r]  [t] [f] [u:] [d].

Дієсловo-зв’язкa sein, habe у Präsens. Присвійні займенники.

Рід іменників. Множина іменників. Вживання eine/ einen.

Аудіювання: впр. 3 стор. 10.

Стор.11 впр.4

 

Впр. 2, 5 стор. 10 (розкажи).

РЗ стор. 4 впр.1-3

 

5.

 

L. 1

St.4

стор.12-13

Скільки років твої м друзям?

Формування навичок читання

Запитувати про імена однолітків та вік.

Давати ствердну чи заперечну відповідь на імена та приналежність до роду.

 

Ist das …? – Ja, …\ Nein.

Питальне речення.

Рахунок до 10.

Viele,  kommt aus..

Звуки [m], [t ] [r] [j].

Er/Sie вживання у реченнях з дієсловами.

 

Аудіювання: повторювати за вчителем прості фрази.

 Читання стор. 12 впр. 4.

Гра «Запам’ятай імена», інсценування діалогів. Впр. 7 стор. 12.

РЗ стор.5 впр.1-4.

Deutsch mit Socke стор. 9,10, 23-24.

 

6.-7.

 

L.1

St.5-7

стор.14-15

Повторення.

Виконання лексико-граматичних вправ

 

Рахувати до 10.

Використання вивчених ЛО.

Співпрацювати у парі/групі опрацьовуючи необхідну інформацію. Розповідати про друга і про себе.

Повторення лексики по темі.

Дифтонг [ɔʏ̯].

Прослухай впр. 5 і розкажи текст про друга.

Стор. 14 впр 1, 2, 3.

Розіграти діалоги на основі впр 4.

РЗ стор.6 впр. 1-3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність:

 

будувати товариські стосунки з оточуючими людьми під час проекту.

 

 

8.

 

L. 1

St.8-9

стор.16-17

Організація проектів: «Unsere Freunde».

Розповідати про друга і про себе.

Закріплення вивченої лексики.

 

 

 

Презентація робіт.

Створення проектів.

Заповнення лепбуку.

 

 

9.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми «Я і мої друзі»

 

Тема: «Я і моя родина»

Ключові компетентності:

1. Спілкування іноземними мовами.

2. Уміння вчитися упродовж життя.

3. Ініціативність і підприємливість.

4. Інформаційно-цифрова компетентність.

5. Соціальна та громадянська компетентності.

6. Екологічна грамотність і здорове життя.

 

10.

 

L. 2

St.10

стор.18-19

 

Це моя родина.

Введення нових ЛО. Формування навичок читання на рівні коротких речень

Зрозуміти інформацію з тексту про родину. Запитати іншу людину про родину.

Die Mutter,  der Vater, die Schwester,  der Bruder, die Geschwister, die Oma,  der Opa, meine Familie

Відпрацювання звуків [s ] [ʃ ] [ʃt ] [ʃp] [aʊ̯] o(ː)] [a(ː)][u(ː)]

Сполучник und. Рід іменників.

Вживання ein /eine/ einen.

Послухати і повторити (впр. 5, 6).

Читання стор. 18 впр.4.

Говоріння: рольова гра. Стор.18 впр. 2,3.

РЗ стор. 7 впр. 1-3.

Робота з лепбуком.

 

Здоров`я і безпека: виявляє відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Громадянська відповідальність: розуміє важливість допомоги батькам та розповідає про свої обов’язки; оцінює власні вчинки та вчинки інших людей; вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми.

Підприємливість та фінансова грамотність: виявляє ініціативу та відповідальність у плануванні робочого дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність:

 

будувати товариські стосунки з оточуючими людьми під час проекту.

 

 

11.

 

L. 2

St.11

стор.20-21

 

У тебе є брати і сестри?

Практикування нових ЛО в усному та писемному мовленні

Називати членів родини.

Розповісти про родину.

kein

Виконання фонетичних вправ: [œ] [ø:] [y:] [ʏ].

Заперечення nein /kein. Множина іменників. Питальні речення.

Послухати і повторити, і з’єднати. Розіграти діалоги (впр. 3, 4).

РЗ стор.8 -9 впр.1-4.

 

12.

 

L. 2

St.12

 

стор.22-23

Наші брати і сестри.

Формування навичок діалогічного мовлення

 

Запитати і відповісти про кількість братів і сестер.

Haben

Wie viele….

 

Відпрацювання звуків [ʃt] [s] [ε] [ε:]

[œ] [ø:] [y:] [ʏ] [ks] [kv] [j].

Особові займенники однини і множини.

Відмінювання haben.

 

Аудіювання:

слухати і давати відповідь.

Побудова діалогів впр.м 2,3.

РЗ стор. 10 впр.1-3.

 

13.

 

L. 2

St.13

 

стор.24-25

Його родина? Її родина?

Формування навичок читання на рівні коротких речень

Розвиток навичок читання. Розповісти про родини інших дітей. Вживання присвійних займенників.

Sein/e,  ihr/e.

Повторення mein/e.

 

Звук [ʊ]

Відмінювання присвійного займенника 3 особи однини.

Прослухати й повторити.

 Читання впр.4 тор. 24

Розігрування діалогів.

РЗ стор. 1-3.

 

14.

 

L. 2

St.14

стор.26-27

Скільки їм років?

Практикування нових ЛО в усному та писемному мовленні

Називати цифри до 20. Називати вік братів і сестер.

Рахунок 1-20: elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, füzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn,  neunzehn, zwanzig

Відпрацювання звуків [i:] [h] [g] [ao] [v] [b] [o:] [a:] [u:].

Побудова числівників.

Розіграти діалог (впр. 5. 6).

Розіграти діалог впр. 6 стор. 27.

РЗ стор. 12 впр.1-3.

 

15.

 

L. 2 St.15

 

стор.28-29

Моє родинне дерево.

Формування навичок читання на рівні тексту за опорю

 

Відпрацювати навички читання.

Намалювати родинне дерево і назвати членів родини.

 

Von, die Eltern,

auch

Побудова розповідних речень. Вживання von.

Читання: впр 3 стор. 28.

Прослухай і назви впр.4.

РЗ стор. 13 впр.1-5.

 

16.

 

L. 2

St.16

 

стор.30-31

Мій день.

Формування навичок усного мовлення за опорою

Називати час ненецькою. Розповісти про свій день.

Wie spät ist es?

Es ist      Uhr.

Um  Uhr.

Morgens, abends, schon.

Стор. 31 впр. 5 (ЛО).

 

 

Виконання фонетичних вправ.

Побудова питальних і стверджувальних речень. Відмінювання дієслів.

Прослухай і повтори ( впр. 1-2 стор. 30).

Стор. 31 впр.5.

РЗ стор. 15 впр. 1-3.

 

17-18.

 

L. 2

St.17-19

стор.32-33

Повторення.

Виконання лексико-граматичних вправ

 

Відпрацювання граматичних і лексичних навичок.

Відпрацювання лексики.

 

Гра стор. 34.

Письмо впр. 2 стор. 32; 3-5 (стор. 33).

РЗ стор. 16-17.

 

19.

 

L. 2

St.20-21

стор.34

Організація проектів: «Mein Familienalbum»

Створення презентації.

Відпрацювання лексики.

Звук[kuː]

Однина і множина іменників.

 

 

 

Презентація робіт.

Planetino: стор. 7.

Стор. 34.

Заповнення лепбуку.

 

20.

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми «Я і моя родина»

Тема: «Харчування»

Ключові компетентності:

1. Спілкування іноземними мовами.

2. Уміння вчитися упродовж життя.

3. Ініціативність і підприємливість.

4. Інформаційно-цифрова компетентність.

5. Соціальна та громадянська компетентності.

6. Екологічна грамотність і здорове життя.

7. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

 

21.

 

L. 3

 St. 22 стор.35-36

Смачного!

Введення та опрацювання нових ЛО

Назвати деякі страви німецькою.

Побажати смачного.

Die Suppe, das Brot, der Brei, der Salat, die Nudeln, die Eier, zum Frustück, zum Mittagessen, zum Abendessen, doch, immer

Звуки [ks] [ ç] [x] [k]. Рід іменників.

Особові займенники ich, er, sie.

Побудова речень з зворотнім порядком слів.

Аудіювання:слухати і показувати (стор. 35 впр. 2, 3).

Гра впр.5.

 

 

Впр. 4 стор. 36.

РЗ стор. 18 впр. 1-3.

Робота з лепбуком

 

Підприємливість та фінансова грамотність:

Складає просте меню з корисних продуктів. Раціонально розподіляє кошти під час покупки..

Здоров`я і безпека: розрізняє здорову та шкідливу їжу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність:

 

будувати товариські стосунки з оточуючими людьми під час проекту.

 

 

22.

 

L. 3

St. 23

стор.37-38

Ми їмо здорову їжу.

Практикування нових ЛО в усному та писемному мовленні

Оперувати новими словами теми

в усному та писемному мовленні.

Розрізняти корисну і некорисну їжу.

 

Das Gemüse,

Der Fisch, die Milch, die Nudeln, der Salat,

Das Wasser, das Obst, gesund, viel, essen, trinken

Звук[ʏ]

[y(ː)], o(ː)] [a(ː)][u(ː)] (впр. 3).

Відмінювання essen, trinken

 

 

 

Аудіювання: слухати і показувати ( впр. 4).

 

Deutsch mit Socke стор.31-33.

Розіграти – впр. 5 стор. 39.

РЗ стор. 19 впр. 1-3.

 

Deutsch mit Socke стор. 32.

 

23.

 

L. 3

St.24

стор.39-40

Чи смаує?

Організація

діалогічного мовлення

Називати деякі продукти харчування й напої німецькою. Запитати і сказати, чи смакує страва.

Стор. 41 впр. 5.

Schmeckt mir gut. Bitte.

Isst du gern?

Звук[f]

Звук  [ʒ]

Звук [ts].

Множина іменників.

 

Аудіювання: слухати і показувати ( впр. 2,3).

 

Deutsch mit Socke стор.34.

Побудова діалогів з опорою на впр. 6 стор. 41.

РЗ стор. 20 впр. 1-3.

 

24.

 

L. 3

St.25

стор.41-42

Скільки це коштує?

Опанування навичок аудіювання за опою

Називати деякі продукти харчування й напої німецькою.

 Запитати про ціну.

Was kostet es?

Euro,  brauchen.

Звук  [ʒ], звук [pf].

Множина іменників.

 

Відповідати на питання вчителя.

Слухати і розуміти, повторити: впр. 3.

 

Розіграти діалог: впр. 5.

РЗ стор. 21 впр. 1-3.

Deutsch mit Socke стор. 33-34.

 

25-26.

 

L. 3

St.26-28

стор.43-44

Повторення.

 

Виконання лексико-граматичних вправ

 

Вести діалогічне мовлення, використовуючи вивчені мовленнєві одиниці та мовленнєві зразки.

Закріплення ЛО.

Впр. 1, 2 стор. 44. Абетка їжі.

Прослухати і дати відповідь: впр. 3.

Розкажи за опорою (впр. 4 стор. 45 та впр. 6 стор. 46).

Письмо стор. 45 впр. 5.

РЗ стор. 22-23.

 

 

27.

 

L. 3

St.29-30

стор.45

Організація проекту: «Корисна їжа»

Співпрацювати у парі/групі опрацьовуючи необхідну  інформацію.

Презентація робіт. Заповнення лепбуку

 

 

28.

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми «Харчування»

 

 

Тема: «Школа»

Ключові компетентності:

1. Спілкування іноземними мовами.

2. Уміння вчитися упродовж життя.

3. Ініціативність і підприємливість.

4. Інформаційно-цифрова компетентність.

5. Соціальна та громадянська компетентності.

6. Екологічна грамотність і здорове життя.

7. Обізнаність та самовираження у сфері культури.

 

29.

 

L. 4

St. 31

стор.46-47

Уроки.

Введення та опрацювання нових ЛО

Називати німецькою деякі шкільні предмети. Розповідати, що роблять на уроці.

Die Schule Ukrainisch, Deutsch, Sport,

Lesen, Werken Мathe, Malen,

Musik

Стор. 47 впр.4 (повторення дієслів)

Відпрацювання звуків [a] [a:]  [ɔ] [o:] [m].

Побудова питальних речень.

 

Чтор. 46 впр.1-2,5

РЗ стор. 24 впр.1-3

 

Громадянська відповідальність: використовує модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

L. 4

St. 32

стор.48-49

Розклад уроків.

Формування навичок читання за опорю

Називати дні тижні. Прочитати про свій розклад.

Співати пісеньку

Die Wochentage.

Montag Dienstag

Mittwoch

Donnerstag  Freitag

Samstag

Sonntag (der)

 

[a] [a:]  [ɔ] [o:] [m]

Виконання фонетичних  вправ. Вживання прийменника

Am. Рід іменників.

Зворотній порядок слів.

Стор. 48 впр. 1-3. Стор. 49 впр. 4.

РЗ стор.25-26.

 

31.

 

L. 4

St. 33

стор.50-51

На уроці.

Формування діалогічного мовлення

 

Записати однокласників,що вони роблять на уроці. Розповісти, що роблю я на уроці.

Turnen, springen,

laufen,

singen,

rechnen,

schreiben,

basteln,

kochen, sprechen,

hören. Die Zahlen, die Bleistiften, die Lieder. Der Lehrer/in, der Schuler/in

Виконання фонетичних вправ.

Прийменник mit,

Відмінювання дієслів в однині та множині.

Підтвердження (das stimmt )і заперечення.

Стор. 50 впр.1.

Розіграти діалог за опорою: стор. 50 впр.4, 5. РЗ стор. 27 1-3.

 

32.

 

L. 4

St. 34

стор.52-53

Що ти любиш робити?

Практикування нових ЛО в усному та писемному мовленні

Запитати однолітків, що подобається та ні робити на уроці. Розповісти, що ти робиш охоче

Сьор. 52 впр.3 (повторити).

Gern/nicht gern.

Відпрацювання звків: [p], [ə], [i:], [f], [s].

Відмінювання дієслів в однині та множині.

Стор. 52 1-2.

Стор. 53 впр. 5 (розповідь за малюнком).

РЗ стор. 28.

 

33.

 

L. 4

St. 35

стор.5455

На уроці німецької мови.

Виконання лексико-граматичних тренувальних вправ.

Зрозуміти прохання. Висловити прохання.

Komm her!

So ein Quatsch. Nimm, gib…..  (стор. 55 впр. 3).

[ʃ], [ɔø], [i], [s], [ə].

Наказовий спосіб дієслів.

Присвійний займенник eure

Прослухай і повтори стор. 54 впр. 1-2.

РЗ стор. 29 впр.  1-3.

 

34.

 

L. 4

St. 36

стор.56-57

Шкільне приладдя.

Тренування вживання лексичних одиниць на рівні фрази

 

Називати шкільне приладдя в однині і множині. Сказати, що в портфелі. Попросити необхідну річ.

Die Kreide, der Füller, die Tasche, das Mäppchen,

der Malkasten, das Heft, das d Lineal....стор. 57 впр. 2-3.

Ratet mal..

Danke, bitte

ɔ], [ə], [t], [ç], [z] o:], [i], [t], [ts], :].

Однина і множина іменників.

Стор. 56 впр. 1-2 (за опрою).

Стор. 57 впр. 3-5. РЗ стор. 30-31.

 

35.

 

 

Контроль письма

Перевірка сформованості писемних навичок; лексично-граматичних вмінь

 

36.

 

L. 4

St. 37

стор.58-59

Наша класна кімната.

Формування монологічного мовлення

 

 

Називати кольори. Описувати предмети у класній кімнаті.

Lila, weiß, schwarz

die Lehrerin, die Klasse

Die Tür, der Papierkorb, das Fenster, der Stuhl

Der Schrank, das Waschbecken (стор. 58)

[x], [ə], [ts], [ae], [ç]

Однина і множина іменників.

Порядок слів у реченні.

Стор. 58 1, 4.

Описувати за опрою стор. 59.

РЗ стор. 32 впр. 1-3.

 

37.

 

 

Контроль говоріння

Сформованість монологічного мовлення за темами.

 

38.

 

L. 4

St. 38

стор.60-62

Що є у класній кімнаті?

Формування навичок читання

 

Читання тексту з повним розумінням.

Запитати про предмети у класній кімнаті.

Стор. 60.

Вивчені прикметники.

 

Відпрацювання фонетики стор. 60 впр.1.

Присвійні займенники однини і множини; множина іменників.

Питальні речення.

Стор. 61 впр. 4; стор. 62 впр. 5.

РЗ стор 33 1-3.

 

39.

 

 

Контроль читання

Читання тексту з виконанням завдання.

 

40.-41

 

L. 4

St. 39-41

стор.63-64

Повторення.

Виконання лексико-граматичних вправ

 

Закріпити матеріал, використовуючи вивчені мовленнєві одиниці та мовленнєві зразки та граматику.

Використання ЛО.

РЗ впр. 2 стор. 34

Закріплення та відпрацювання фонетики і граматики.

Стор. 63-64.

РЗ стор. 34-35 впр. 3.

Стор. 63 впр. 3.

РЗ стор. 34-35 впр. 1, 4

 

42.

 

 

Контроль аудіювання

Розуміти на слух текст і виконати завдання.

43.

 

L. 4

St. 42-43

стор.65

Проект: «Наш клас»

Співпрацювати у парі/групі опрацьовуючи необхідну  інформацію.

Презентація робіт. Заповнення лепбуку

 

 

Громадянська відповідальність:

 

будувати товариські стосунки з оточуючими людьми під час проекту.

 

 

 

44.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми «Школа»

45.

 

 

Підсумковий урок з вивченого матеріалу за І семестр

 

 

 

1

1

doc
Пов’язані теми
Німецька мова, Планування
НУШ
Додано
2 січня
Переглядів
805
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку