14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Календарне планування для 3 класу

Про матеріал
Календарне планування з англійської мови для 3 класу за підручником Smart Junior Яке рекомендоване для вчителів англійської мови, які викладають у 1 - 4 класах Нової Української школи
Перегляд файлу

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

Навчальний рік __________________   Семестр ________    Вчитель ________________________________________   Клас _____________   Підручник:  SmartJunior 3forUkraine

 

№ уроку

 

Дата

Тема

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Інтегровані змістові лінії

Усна і письмова взаємодія

Мовний інвентар

Очікувані результати навчання

Сприймання на слух/Зорове сприймання

Усна/письмова взаємодія

Лексичний діапазон

Граматика/Фонетика

1

 

Коригуюче навчання. Повторення вивченого. Знайомство. Вітання. Формування навичок усної взаємодії.

Знайомство. Вітання.

Вміти привітатися і познайомитися

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Сприймає інформацію на слух і правильно реагує

Робота в парах

Hello. What’syourname? How are you? Bye.

 

Вміє вести діалог «Знайомство»

2

 

Повторення вивченого. Кольори. Числа 1-10. Формування навичок сприймання на слух.

Кольори. Числа.

Сприймати на слух кольори та числа.

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Сприймає на слух назви кольорів та чисел.

Виконує завдання га розуміння почутого.

Red, green, pink…

One, two, three…

How old are you?

I am…

Кількісні числівники від 1 до 10

Вміє відповідати на запитання про вік і колір

3

 

Повторення вивченого. Зовнішність. Формування лексичних навичок та усного продукування.

 

Зовнішність

Описувати зовнішність людини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує пісню та виконує завдання (вказує на героя пісні)

Парна робота, опис зовнішності

pretty, ugly, straight hair, curly hair, long hair, purple

Вживання have got, has got

Розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами

4

 

Діагностична робота. Тестування.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Повторення вивченого. Рахуємо іграшки. Формування навичок зорового сприймання та граматичних навичок.

Майно

Рахувати від 10 до 100

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з новими членами колективу, толерантність щодо інших членів громади та їх майна

Виконує завдання множинного вибор

Парна робота, відповіді на питання партнера

shells, puzzles, teddy bears

Have you got…?

Has she got…?

Ставить і відповідає на прості запитання з метою ідентифікації власника

6

 

Повторення вивченого. Моє хобі. Формування лексичних навичок та навичок зорового сприймання.

Міжпредметні зв’язки

Уподобання та хобі

Розповідати про свої уподобання

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Розповісти про свої уподобання

do karate, play basketball, sing, dance, paint

Модальні дієслова can/can’t

Розповідає про свої уподобання, що вміє роботи, а що не вміє робити

7

 

Що я вмію, а що ні. Формування граматичних навичок та навичок усної взаємодії.

Хобі

Ставити та відповідати на запитання

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо та виконує завдання (вказує на відповідний малюнок)

Робота в парі: ставити запитання та давати відповіді на запитання партнера.

Написати речення що вміє або не вміє робити друг.

dive, play basketball, do karate, dance, sing

Can you dive?

No I can’t.

Ставить і відповідає на запитання про свої уподобання

8

 

Я і моє оточення. Формування навичок усної взаємодії та усного продукування.

Я і моє оточення

Відповідати на загальні питання

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає діалог

Робота в парах: обговорення завдання, ставити та відповідати на запитання

Написати діалог за зразком.

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Надає інформацію про себе та своє оточення

9

 

Моя родина. Формування навичок зорового сприймання і писемного продукування.

Моя родина

Розповідати про свою родину

Громадянська відповідальність:

розуміти цінність сім’ї в житті кожної людини

Читає текст і пише про свою сім’ю

Описує власну сім’ю

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з метою опису своєї сім’ї

10

 

Моя сім’я та друзі. Формування навичок сприймання на слух.

Друзі

Спілкуватися з друзями

Громадянська відповідальність:

виявляти толерантне ставлення до інших людей

Прослуховує та читає короткі тексти

Описує зовнішність

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з метою опису зовнішньості

11

 

Моя сім’я та друзі. Формування навичок усного продукування.

Друзі

Спілкуватися з друзями

Підприємливість і фінансоваграмотність:уміти використовувати математичні методи (ребуси, шифри) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Прослуховує та читає короткі тексти

Описує зовнішність

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить і відповідає на запитання

12

 

Іграшки. Формування навичок сприймання на слух.

Іграшки

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /pl/, /bl/,/cl/,/gl/,/fl/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співаєпісню

plane, blue, clap, glue,fly

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /pl/, /bl/,/cl/,/gl/,/fl/

13

 

Узагальнення та систематизація вивченого по темі.

Test 1 Діагностична робота

Зовнішність, кількісні числівники від 10 до 100, уподобання

Називає числівники, описує зовнішність

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує аудіо та вказує відповідь на картинці

Називає числа від 10 до 100, описує картинки

Повторення лексичного та граматичного матеріалу з попередніх уроків

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Описує зовнішність, називає кількість предметів, розповідає про свої уподобання

14

 

Мій ранок. Формування лексичних і граматичних навичок.

Щоденні справи

Розповідає про щоденні справи

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує та співає пісню “Mike’sday”

Розповідає про свої щоденні справи за зразком

do my homework,brush my teeth, have a shower, get dressed, have lunch

Present Simple 3rd person singular

Розуміє знайомі слова у супроводі малюнків

15

 

Дорога до школи. Формування лексичних навичок і  навичок зорового сприймання.

Щоденні справи

Ставити та відповідати на запитання щодо щоденних справ

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

 

Прослуховуєаудіозапис та читає текст

Відповідає на питання до тексту

take the bus, drive a car, ride a bike, walk, take the train

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо щоденних справ

16

 

Дорога до школи. Формування граматичних навичок.

Щоденні справи

Відповідаємо на питання партнера

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з іншими членами суспільства

Прослуховує діалог та виконує завдання

Парна робота: Відповідає на питання партнера

take the bus, drive a car, ride a bike, walk, take the train

Does your dad drive to work? No, he doesn’t. He takes the train.

Ставить та відповідає на запитання щодо щоденних справ

17

 

Професії рідних. Формування лексичних навичок.

Професії

Називати професії

Громадянська відповідальність:

Розуміння важливості кожної професії для ефективного функціонування суспільства

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Парна робота: читання по ролях

firefighter, put out fires, save people, actor, doctor, pilot, artist

What do you do, Dave? I’m a firefighter. I put out fires.

Називає професії, ставить запитання, хто ти за професією

18

 

Професії рідних. Формування граматичних навичок і навичок зорового сприймання.

Професії

Називає професії, ставить запитання хто ти за професією

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з іншими членами суспільства

Читає речення та відповідає на питання

Парна робота: питання –відповідь.

Написати про обрану професію

Повторення лексичного та граматичного матеріалу з попередніх уроків

What does he do? He’s a doctor.

Fly-3rd person singular flies

Розповідає про обрану професію

19

 

Мої домашні обов’язки. Формування навичок писемного продукування та усної взаємодії.

Щоденні справи

Розповідає про хатні обов’язки

Здоров’я і безпека: необхідність  догляду за своїм майном та оселею

 Відповідає на запитання

Гра “Chooseandplay”

Написати про хатні обов’язки

clean my room,do the washing-up, make the bed, water the plants, take out the rubbish

Whatdoyoudoathome?I clean my room and I take out the rubbish.

 Надає відповіді на запитання

20

 

Мій робочий день. Формування навичок зорового сприймання та писемного продукування.

Мійрозпорядокдня

Ставити та відповідати на запитання

Громадянська відповідальність:

виявляє толерантне ставлення до інших

Читає про розпорядок дня Олега. Пише про свій розпорядок дня

Відповіді на питання до тексту

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторенняграмматичногоматеріалу з попередніх занять

Розповідає про свій розпорядок дня

21

 

Важливість професій. Формування навичок сприймання на слух та зорового сприймання.

Професії

Розповідати про професії

Громадянська відповідальність:

Розуміння важливості кожної професії для ефективного функціонування суспільства

Прослуховує та читає текст

Розповідає про професії за текстом

Вивчає нові професії teacher,dentist,chef,cook,to fix teeth,to work

Possessive case Monica’s mother,Joey’s dad, Kerry’s mother.

Відповідає на загальні запитання

22

 

Важливість професій.

Формування лексичних навичок.

Професії

Розповідати про професії

Громадянська відповідальність:

Розуміння важливості кожної професії для ефективного функціонування суспільства

Прослуховує та читає текст, відповідає на запитання

Робота в парах: обговорення моралі історії

Повтореннялексичного та грамматичногоматеріалу з попереднього уроку

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає про професії інших людей

23

 

Мій розпорядок дня. Формування навичок сприймання на слух.

Щоденні справи

Правильно вимовляти та читати звуки /pr/,/br/,/cr/,/gr/,/fr/,/tr/,/dr/

Підприємливість і фінансова грамотність:уміння використовувати методи (аналіз і синтез) для виконання поставлених завдань

Прослуховує та співає пісню “Inthemorning’

Називає звуки та співає пісню

pretty,brush,crayon,grey,fruit,tree,drink

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Правильно вимовляє та читає звуки /pr/,/br/,/cr/,/gr/,/fr/, /tr/, /dr/

24

 

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Професії

Розповідати про професії

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (multiplechoice)

Обирає правильну відповідь згідно з текстом

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Називає професії, розповідає про щоденні справи .Ставить та відповідає на запитання про щоденні справи

25

 

Види транспорту. Київ – Лондон. Формування лексичних навичок та навичок зорового сприймання.

Транспорт

Називати види транспорту в Україні та в Об’єднаному Королівстві Великобританії

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та читає текст

Виконує завдання після тексту.

Написати про один з видів транспорту

metro, funicular,tram, line, station,

double-decker

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розповідає про види транспорту в Україні та в Об’єднаному КоролівствіВеликобританії

26

 

Звідки чекати допомоги. Формування навичок сприймання на слух та зорового сприймання.

Test2 Діагностична робота.

Соціальна допомога

Вивчає про організації, які надають соціальну допомогу

Громадянська відповідальність:

готовність допомагати іншим

Прослуховує та читає текст “You can help”

Виконує завдання після тексту

help, sleep, find, food, place, water

Модальне дієслово can

Розповідає про організації, які надають соціальну  допомогу

27

 

Дозвілля. Формування лексичних та граматичних навичок.

Дозвілля

Називає види спорту

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує пісню, виконує завдання (matching)

Розповідає про улюблений вид спорту

playing the guitar,playing volleyball, playing tennis, hitting the ball, throwing the ball

Present Progressive

am,is, are+ verb (ing)

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків та в контексті

28

 

На фермі. Формування навичок сприймання на слух та навичок зорового сприймання.

Відпочинок на фермі

Називає всі свійські тварини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Виконує завдання після тексту.

Розповідає історію за малюнками

horse, sheep, goat, mouse, cow

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття, have/hasgot

Розповідає про свійських тварин на фермі

29

 

Відпочинок на фермі. Формування граматичних навичок та навичок усної взаємодії.

Відпочинок на фермі

Ставити та відповідати назапитання щодо свійських тварин. Творення множини іменників

Громадянська відповідальність:

вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

wolf, eat, farm

Творення множини іменників duck-ducks, tomato-tomatoes,

wolf-wolves,

mouse-mice,

sheep-sheep,

child-children

Розповідає про свійських тварин на фермі утворюючи множину іменників

30

 

Правила поведінки в громадськиї місцях. Формування лексичних навичок та навичок зорового сприймання.

Знаки

Розповідає, що можна або не можна робити в музеї

Громадянська відповідальність:

Правила поведінки в громадських місцях

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (pointing)

Робота в парах: рольова гра

sign, throw rubbish in the rubbish bin, drink, turn off, mobile phone, take photos

Наказові речення

Розповідає що можна або не можна робити в музеї

31

 

Правила поведінки в громадських місцях. Формування граматичних навичок і навичок писемного продукування.

Знаки заборони

Вживання наказового способу

Екологічна безпека і сталий розвиток:

Розуміння впливу  охайності/

неохайності на наше життя і життєдіяльність оточуючих

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

Turnoffyourmobilephones. Don’t take photos.

Наказовий спосіб, стверджувальні та заперечні речення

Вживає наказовий спосіб, розповідає про заборонені дії

32

 

Годинник. Формування лексичних навичок та навичок усної взаємодії.

           Час

Називає час

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає речення та відповідає на питання

Робота в парах: опис малюнку у форматі «запитання-відповідь»

It’s six o’clock.

It’s half past seven.

It’s a quarter to three.

It’s a quarter past eleven.

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає про дозвілля та вживає час

33

 

Дозвілля моїх друзів . Формування навичок усного продукування.

Виконання проекту на тему “Дозвілля”

Розповідати про дозвілля

Громадянська відповідальність:

оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей

Читає покрокові інструкції щодо виконання проекту

Виконує проектну роботу, створює силует, малює картинки про дозвілля та пише речення про дозвілля

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Презентує проект в класі, розповідає про дозвілля

34

 

Дозвілля з друзями. Формування навичок зорового сприймання та навичок сприймання на слух.

Читає про пригоди дітей

Читає повчальну історію

Громадянська відповідальність:

усвідомлення необхідності працювати в команді, допомагати один одному

Прослуховує та читає короткий текст та виконує завдання

Розповідає історію за картинками

box, tunnel, map, cross the street

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розповідає історію за картинками

35

 

Дозвілля з друзями. Формування лексичних навичок та навичок усного продукування.

Читає про пригоди дітей

Обговорює мораль історії

Громадянська відповідальність:

усвідомлення необхідності працювати в команді, допомагати один одному

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання

Розповідає історію за картинками

Обговорює мораль історії staytogether, playtogether, wintogether

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розповідає історію за картинками

36

 

Дозвілля. Формування фонетичних навичок.

Дозвілля

Правильно вимовляти і читати слова зі звуками / sm/,/sn/,/sp/,/sk/,/st/,

/sc/, /sl/,/squ/,/sw/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та проспівати чант“thespiderandthesnake’’

Співає пісню

smile, snake, spider, skate, scarf, sleep, stop, squirrel, swim

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає та читає звуки/sm/,/sn/,/sp/,

/sk/,/st/,/sc/,/sl/,/squ/,

/sw/

37

 

Узагальнення і систематизація вивченого по темі.

Test3 Діагностична робота.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо та виконує завдання (pointing)

Обирає правильний варіант відповіді та вживає наказовий спосіб

Називає види спорту, дії.

Розповідає про дозвілля та заборонені дії.

Вказує час

Повторення граматичного матеріалу “Наказовий спосіб”, PresentProgressive

Розповідає про дозвілля, називає час, вживає наказовий спосіб. Ставить запитання та дає відповіді

38

 

Мій улюблений день. Формування лексичних навичок.

Дні тижня

Вивчає дні тижня

Підприємливість і фінансоваграмотність:уміння використовувати математичні дані (цифри) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

 

Прослуховує та співає пісню

Групове обговорення виконаного завдання

Days of the week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

What day is it today?

What’s your favourite day?

Ставить запитання та дає відповідь

39

 

Місяці року. Формування лексичних навичок та навичок зорового сприймання.

Місяці року

Розповідає історію за картинками

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання

Розповідає історію за картинками

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

When is your birthday? It’s in October.

Вивчає місяці року.

Розповідає історію за картинками

40

 

Місяці року. Формування граматичних навичок.

Місяці року

Називати місяці року

Громадянська відповідальність:

уважне ставлення до кожного

 

Прослуховує та виконує завдання (pointing)

Ставити запитання та давати відповіді

Напиши про свій день народження

Місяці року

Whenisyourbirthday? I have karate on Saturday at seven o’clock.

Розповідає про день народження, вживає місяці року.

41

 

Пори року в різних країнах.Формування навичок сприймання на слух.

Пори року в Канаді та в Австралії

Погода

Здоров’я і безпека: вплив погоди на життєдіяльність людини

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (відповіді на запитання)

Розповідає про пори року

go windsurfing, go skiing, go sailing, hot, cold, windy, snow, It’s sunny, scarf,glove,coat

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає про пори року в Канаді та в Австралії

42

 

Пори року та дозвілля. Формування лексичних навичок та навичок усної взаємодії.

 

Пори року та дозвілля

 

Розповідає про дозвілля

Здоров’я і безпека: вплив погоди на життєдіяльність людини

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (pointing)

Робота в парах: запитання-відповідь

Напиши що ти любиш робити влітку та взимку

Повторення лексики з попереднього уроку

go swimming

go sailing

go skiing

Ставить запитання та дає відповіді на запитання

43

 

Мій розклад. Формування навичок усної взаємодії та лексичних навичок.

Шкільні предмети

Розклад уроків

 

Розповідає про розклад уроків

Громадянська відповідальність:

усвідомлювати унікальності кожної людини

Називає шкільні предмети

Робота в парах: запитання-відповідь

art,music,PE,maths,science,English

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить запитання та дає відповіді.

Розповідає про розклад уроків та улюблений предмет

44

 

Пори року в Україні.Формування навичок писемного та усного продукування.

Пори року в Україні

Виконує проектну роботу та розповідає про пори року в Україні

Громадянська відповідальність:

Розуміє особливості і унікальність кожної країни

Прослуховує презентації пори року в Україні від інших учнів

Презентує проект

”Seasons in Ukraine”

Повтореннялексичногоматеріалу з попередніхзанять

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості речення про пори року в Україні

45

 

Друзі по переписці. Формування навичок сприймання на слух.

Діти з різних країн світу

Розповідає про себе

Громадянська відповідальність:

уважне ставлення до кожного

 

Прослуховує та читає текст

Розповідає історію за картинками

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення про своє дозвілля

46

 

Друзі по переписці. Формування навичок зорового сприймання.

Діти з різних країн світу

Розповідає про свої щоденні справи

Здоров’я і безпека: необхідність режиму для життєдіяльності людини

 

 

Прослуховує та читає текст

Обговорює мораль історії “Make friends from different countries”

It’s raining. It’s cloudy.

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення про свої щоденні справи

47

 

Пори року і погода. Формування фонетичних навичок.

 

Тварини

Розпізнає та читає звуки /a/,/e/,/i/,/o/,/u/

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує та називає звуки. Прослуховує та співає пісню.

Співає пісню

cat, pen, ten, milk, fish, socks, hot, sun, shut

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає та читає звуки /a/,/e/,/i/,/o/,/u/

48

 

Знайомтесь, мої друзі. Формування навичок зорового сприймання.

Шкільні предмети

Розповідає про свій улюблений предмет

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховуєаудіо запис та читає текст

Виконує завдання до тексту

Групова гра

Повтореннялексичногоматеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розповідає про свій улюблений предмет

49

 

Різдво в Україні та Великобританії. Формування навичок сприймання на слух.

Часові пояси

Розвиток фонових знань про світ

Громадянська відповідальність:

Розуміння унікальності кожної країни

Прослуховує та читає текст

Парна робота: ставить запитання та дає відповідь

In the morning, in the afternoon,in the evening, at night

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить запитання та дає відповідь про час в різних країнах

50

 

Узагальнення і систематизація вивченого з теми.

Test 4 Діагностична робота

Повторення та узагальнення теми

Повторення та узагальнення теми

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (pointing)

Писемне продукування: напиши про себе

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Називає дні тижня, місяці року, види спорту, розповідає про погоду

51

 

Діагностична робота за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

5 My new house,

Sing a song

p.57

Мій будинок

Розповідає, що знаходиться в будинку

Здоров’я і безпека:

бережливо ставиться до майна і власної оселі

Прослуховує пісню та виконує завдання (pointing)

Парна робота: запитання-відповідь

Кімнати в будинку

Prepositions of place: next to, between, behind, in front of, go down, go up, go into, get out of

Ставить запитання та дає відповідь, що знаходиться в будинку

55

 

5My new house,

Smart kids

p.58

Будинок

Ставити та відповідати на запитання

Здоров’я і безпека:

бережливо ставиться до майна і власної оселі

 

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Виконує завдання після тексту

Розповідає текст за картинками

cupboard,bookcase,armchair,fridge,hall

Where …?

Whose…?

Ставить та відповідає на запитання щодо місцезнаходження предметів в будинку

56

 

5My new house

Grammar,

p.59

Будинок

Ставити та відповідати на запитання щодо місцезнаходження предметів в будинку

Громадянська відповідальність:

бережливе ставлення до свого майна і майна інших

Прослуховує аудіо запис та виконує завдання (pointing)

Парна робота: запитання-відповідь

Предмети одягу

Possessive case

Whose coat is this? It’s Anna’s.

my,your,his,her

Ставить та відповідає на запитання щодо місцезнаходження предметів в будинку

57

 

5My new house

Our world

p.60

Моя улюблена кімната

Розповідати про улюблену кімнату

Здоров’я і безпека:

бережливо ставиться до майна і власної оселі

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Виконує завдання після тексту

garden, painting,

cushion, flat, dining room, wall

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає про улюблену кімнату

58

 

5My new house

Grammar,

p.61

Меблі в кімнаті

Описувати кімнату

Громадянська відповідальність:

бережливе ставлення до свого майна і майна інших

Прослуховує аудіо запис та виконує завдання (pointing)

Описує власну кімнату

Повторення лексики попереднього уроку

There is

There are

There isn’t

There aren’t

Продукує короткі фрази з описом власної кімнати

59

 

5My new house

 Let’s play,

p.62

Кімнати в будинку

Описувати кімнати в будинку

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання

Робота в парах “Guessinggame”

clock,mat,mirror,radio,slippers

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази з описом кімнати

60

 

5 Project,

p.63

Моя кімната

Описувати свій будинок

Здоров’я і безпека:

бережливо ставиться до майна і власної оселі

Прослуховує та читає текст, виконує завдання

Презентує проект

Повтореннялексикипопередньогоуроку

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розповідає про власний будинок

61

 

5 Story time, pp. 64-65

Улюблені герої

Обговорення моралі історії

Здоров’я і безпека:

бережливо ставиться до майна і власної оселі

Прослуховує та читає текст

Розповідає історію за картинками

Обговорення моралі історії “Be responsible and always pick up your things after playtime”

ghost, hear, noise, floor, watch TV, crisps, sweets

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розповідає історію за картинками

62

 

5 Phonics,

p.66

Моя сім’я та мій будинок

Розпізнає та читає звуки /th/,/ch/,/sh/,/tch/

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує аудіо запис та повторює слова

Прослуховує аудіо запис, розпізнає та називає звуки

Називає звуки в словах

tooth, thin, this, that, chair, beach, ship, fish,kitchen, catch

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає та читає звуки /th/,/ch/,/sh/,/tch/

63

 

5 Revision/Now I can,

pp.67-68

Повторення та узагальнення матеріалу

Повторення та узагальнення теми

Громадянська відповідальність:

усвідомлювати унікальності кожної людини

Прослуховує аудіо запис та виконує завдання

(pointing).

Читає та відповідає на запитання

Ставить питання та відповідає на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом будинку, місцезнаходження предметів в будинку

64

 

Test 5

65

 

6 Food,please!

Sing a song

p.69

Продукти харчування

Називає продукти харчування

Здоров’я і безпека:

важливість здорового харчування

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання ( pointing)

Співає пісню

onions, lettuce, chocolate, biscuits, sugar, flour

There is some milk.

There are some eggs.

Називає продукти харчування

66

 

6Food, please!

Smart kids,

p.70

Продукти харчування

Називати продукти харчування

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та читає текст

Виконує завдання після тексту

Розповідає історію за картинками

omelette, peas, pancake, pineapple, peppers, coconut

There is some…

There are some…

There isn’t any…

Розповідає про продукти харчування

67

 

6Food, please!

Grammar,

p.71

Продукти харчування

Називати овочі та фрукти

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (true/false)

Робота в парах: «What you want in your omelette”.

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Isthereanycheese?

Are there any peppers?

There isn’t any cheese in the omelette.

There aren’t any peppers in the omelette.

Називає інгредієнти у стравах

68

 

6Food, please!

Our world,

p.72

Страви в різних країнах світу

Вивчає страви різних країн світу

Громадянська відповідальність:

унікальність культурної (кулінарної) спадщини кожної країни

 

Прослуховує аудіо запис  та читає текст

Виконує завдання після тексту

butter, jam, garlic, noodles, soup, fried chicken, cheeseburger, crepe

Verb formation in Present Simple

Продукує короткі речення про страви в різних країнах світу

69

 

6Food, please!

Grammar

p.73

Страви в різних країнах світу

Розповідати про свій раціон харчування

Здоров’я і безпека:

важливість здорового харчування

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання (pointing)

Парна робота : розповідає партнеру про свій раціон харчування:

питання-відповідь

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі речення , розповідає про свій раціон харчування

70

 

6 Food, please!

Let’s play,

p.74

Урок граматики

Вивчити та використовувати в усному мовленні howmuch/howmany

Здоров’я і безпека:

важливість здорового харчування

Прослуховує та  виконує завдання (відповідає на запитання)

Парна робота: питання-відповідь

glass, bottle,lemonade

How much…?

How many…?

Використовує how much? how many?в усному мовленні.

71

 

6 Project,

p.75

Написати про улюблену страву

Презентувати проект англійською мовою про улюблену страву

Здоров’я і безпека:

важливість здорового харчування

Читає про улюблену страву Тоні.

Напиши про свою улюблену страву

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Вивчення різниці між and, but,  or

Продукує короткі речення в письмовій формі про улюблену страву, вживаючи лексику та граматику попередніх уроків

72

 

6 Story time,

p.76

Кулінарні змагання

Читає та обговорює мораль історії

Громадянська відповідальність:

розуміння необхідності докладати зусилля для  досягнення мети

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Обговорення моралі історії “Practice makes perfect”

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом міста

73

 

6 Story time,

p.77

Кулінарні змагання

Читає та обговорює мораль історії

Громадянська відповідальність:

розуміння необхідності докладати зусилля для  досягнення мети

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Обговорення моралі історії “Practice makes perfect”

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом міста

74

 

6 Phonics,

p. 78

Їжа

Розпізнає та вивчає звуки: s-/s/,s-/z/,es-/z/,es-/iz/

Здоров’я і безпека:

важливість здорового харчування

Прослуховує аудіо запис та читає чант

Називає звуки в словах

caps, books, eggs, peas, tomatoes, cherries, glasses, buses, foxes, dishes

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає та читає звуки:

s-/s/,

s-/z/,

es-/z/,

es-/iz/

75

 

6 Revision/Now I can,

p.79- 80

Їжа та продукти харчування

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

Здоров’я і безпека:важливість здорового харчування;

обирати безпечний шлях пересування

Називає продукти харчування та напої.

Робота в парах: ставить запитання та надає відповіді

Повтореннялексичногоматеріалувсьогорозділу.

Повторення граматичного матеріалу всього розділу

Називає всі продукти харчування та напої.

Ставить та відповідає на питання howmuch…? How many…?

76

 

Smart world 3,

p.81

Страви в різних країнах світу.

Вивчає страви в різних країнах світу

Громадянська відповідальність:

унікальність культурної (кулінарної) спадщини кожної країни

Прослуховує аудіо запис та читає текст

 

Виконує завдання до тексту. Написати речення про свій сніданок, обід та вечерю

dinner, potato, pancakes, sour cream

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення про страви в різних країнах світу в усній формі. Продукує короткі речення про свій сніданок, обід та вечерю

77

 

Smart time 3,

p.82

Незвичайні рецепти

Написати рецепт та намалювати малюнок до нього і презентувати в класі

 

Громадянська відповідальність:

унікальність культурної (кулінарної) спадщини кожної країни

Прослуховуєаудіозапис та читає текст

Виконує завдання до тексту

piece, pot, add,cut

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Виконує письмове завдання: написати рецепт незвичайної страви

 

78

 

Test 6

79

 

7 Where were you yesterday?

Sing a song,

 p.83

Вільний час

Використовувати минулий час в усному та писемному мовленні.

Громадянська відповідальність:

усвідомлене ставлення до своїх дій

Прослуховує та співає пісню, виконує завдання (pointing)

Співає пісню

Написати декілька речень про свій вчорашній день

at home, shopping centre, bookshop ,fast food restaurant

Past Simple ( was,were)

Ставить питання та надає відповідь

80

 

7Where were you yesterday?

Smart kids,

p.84

Вільний час

Розвиток усного мовлення

Здоров’я і безпека:

усвідомлення своїх емоцій

 

Прослуховує аудіозапис та читає текст

Виконує завдання до тексту

scary, funny, boring, delicious, popcorn, film

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає історію за картинками

81

 

7 Where were you yesterday?

Grammar,

 p.85

Вільний час

Вивчати дієслово tobeв минулому часі

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Парна робота: ставить запитання та надає відповідь.

Повторюєлексикупопередньогоуроку

Verb to be in Past Simple ( affirmative and interrogative sentences)

Продукує короткі фрази та речення із зазначенням вподобань у харчуванні

80

 

7Where were you yesterday?

Our world

p.86

Природні явища

Говорити про природні явища

Здоров’я ібезпека:

дотримуватися правил безпеки під час  урагану

Прослуховує та читає текст про торнадо

Робота в парах: розповідає про власні харчові вподобання

tornado, dangerous, basement, fast, street sky

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Говорити про природні явища

81

 

7 Where were you yesterday?

Grammar

p.87

Природні явища

Говорити про природні явища

Здоров’я ібезпека:

дотримуватися правил безпеки під час  урагану

Прослуховує  та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

Повторюєлексикупопередньогоуроку

There wasn’t a dog in the garden yesterday.

There was a cat.

There weren’t three elephants in the zoo.

Thereweretwoelephants.

Продукує короткі фрази та речення з описом розпорядку дня

82

 

7 Where were you yesterday?

Let’s play

p.88

Місця для відвідування в місті

Ставити та відповідати на запитання щодо того, хто і де знаходився

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає короткі повідомлення

Робота в парах: ставить та відповідає на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази та речення з описом подій минулого

83

 

7 Project

pp.89

Мій день

Описувати події минулого

Здоров’я і безпека:

розуміння важливості режиму і розпорядку дня для життєдіяльності людини

 

Читає історію

Групове обговорення історії

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Описує події минулого (власний досвід)

84

 

7 Storytime,

p. 90

Мій вихідний день

Описувати події вихідного дня

Громадянська відповідальність:

ділитися досвідом з іншими

 

Прослуховує та читає текст

Групове обговорення історії

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом власного минулого

85

 

7 Storytime,

p.91

Мій вихідний день

Описувати події вихідного дня

Здоров’я ібезпека:

дотримуватися правил безпеки

Прослуховує та читає текст

Групове обговорення історії

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом власного минулого

86

 

7 Phonics,

p.92

Мій учитель

Розпізнає та вивчає звуки: /ei/,/ai/,/i:/,/u:/,

/ju:/, /eu/

Громадянська відповідальність:

Ставитися до вчителів  з повагою

Прослуховує аудіозапис

Називає звуки в словах

dates, white, rose, teacher, food, computer

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає та читає звуки: /ei/,/ai/,/i:/,/u:/,

/ju:/, /eu/

 

87

 

6 Revision,

p. 93-94

Минулі події

Описувати минулі події

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує текст та виконує завдання до нього

Розповідає про свій досвід в минулому

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з описом власного минулого

88

 

Test 7

89

 

8 Onholiday

Sing a song,

p.95

Природа

Розповідати про канікули

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує пісню та виконує завдання

Групове обговорення прослуханого матеріалу

island, sea, sun, boat, pack

Past Simple

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті

90

 

8Onholiday

Smartkids,

p.96

Природа

Розповідати про час, проведений на природі

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання

Групове обговорення прослуханого матеріалу

forest, pick, flowers, river, bee, make fire, catch fish

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті

91

 

8 Onholiday

Grammar,

p.97

Події минулого

Описувати події минулого

Громадянська відповідальність:

ввічливе ставлення до кожного та її/йогодосвіду

Читає повідомлення та відповідає на запитання

Питає да відповідає на запитання партнера

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Irregular verbs

Продукує короткі речення з описом минулих подій

92

 

8b Our world,

p.98

Події минулого

Описувати події минулого

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини та її досвіду

Прослуховує аудіозапис та виконує завдання

Висловлює власні враження щодо прочитаного

volcano, erupt, lava, gift shop, buy postcards, look at stars

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом минулих подій

93

 

8с Grammar,

p.99

Події минулого

Описувати події минулого

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини та її досвіду

 

виконує завдання (matching)

Описуємалюнки

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Past Simple

Negative sentences

Продукує короткі речення з описом минулих подій

94

 

8 Let’s play,

p.100

Події минулого

Описувати події минулого

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Інсценізує діалог

Робота в парах

listen to music

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом

минулих подій

95

 

8 Project,

p. 101

Канікули 

Описувати події минулого

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини та її досвіду

 

Читає та прослуховує текст

Описує свої канікули

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення з описом

минулих подій

96

 

8 Story time,

p.102

Ведмежа

Розповідати історію

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до тварин

Прослуховує та читає історію

Висловлює власні враження щодо прочитаного

cub, cave, mountain, vet

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення

97

 

8 Story time,

p.103

Ведмежа

Розповідати про тварин

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до тварин

Прослуховує та читає історію

Висловлює власні враження щодо прочитаного

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення

98

 

8 Phonics,

p.104

Каченя

Розпізнає та вивчає звуки: /k/,k/,/ŋ/

 

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до тварин

Прослуховує

аудіозапис-чант

Називає звуки в словахneck, bank, sink, wing, king

Називає звуки в словах, neck, bank, sink, wing, king

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає та називає звуки: /k/,k/,/ŋ/

99

 

8 Revision,

pp.105-106

Події минулого

Ставити та відповідати на запитанняпро минулі події

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає речення та відповідає на запитання згідно малюнку

Запитує та відповідає на питання партнера

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставити та відповідає на запитання щодо минулих подій

100

 

Smart World 4

 

p.107

Канікули

Ставити та відповідати на запитанняпро минулі події

Громадянська відповідальність:

шанобливе ставлення до культурної спадщини України

Прослуховує та повторює текст

Запитує та відповідає на питання

hotel, swimming pool, go shopping, souvenir, hill, vyshyvanka

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення

101

 

Smart time 4

 

p.108

Відоміміста

Описувати місто

Громадянська відповідальність:

шанобливе ставлення до культурної всесвітньої спадщини

Прослуховує та повторює текст

Запитує та відповідає на питання

carriage

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі речення

102

 

Test 8

103

 

Final Test

Резервні уроки для повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Календарно-тематичне планування SmartJunior 2for Ukraine

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
27 вересня 2020
Переглядів
4050
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку