Календарне планування для 5 класу 2019/2020

Про матеріал
Календарне планування для 5 класу 2019/2020
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА 5 клас 2019/2020н.р.

 (140 годин, 4 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів). Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

 

Підручник: Тарасенкова Н.А.  Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272с.: іл.згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

№ уроку

Теми уроку

Дата

Примітка

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (40 год+15 год з резерву)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

 1.  

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 

 1.  

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 

 1.  

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 

 1.  

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

 1.  

Відрізок, пряма, промінь.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Шкала. Координатний промінь

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Числові вирази. Порівняння натуральних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Кут та його градусна міра. Види кутів.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №1

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2 з теми: «Лічба, вимірювання і числа»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

 1.  

Буквені вирази та формули

 

 

 1.  

Буквені вирази та формули

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Додавання натуральних чисел. Закони додавання

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості Віднімання натуральних чисел

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат

 

 

 1.  

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №2

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3 з теми: «Дії першого ступеня з  натуральними числами»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Множення натуральних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розподільний закон

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості Ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Ділення з остачею

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Порядок  виконання  дій  у  виразах

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач. Самостійна робота№3

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4 з теми: «Дії другого ступеня з натуральними числами»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

 1.  

Квадрат і куб натурального числа

 

 

 1.  

Квадрат і куб натурального числа

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота№4

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5 з теми: «Степінь натурального числа з  натуральним показником. Площі та об’єми фігур»

 

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год+ 4 год резерву)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

 1.  

Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Правильні й неправильні дроби

 

 

 1.  

Правильні й неправильні дроби

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Доповнення правильного дробу до одиниці

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Віднімання дробу від натурального числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота№6

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 7 з теми: «Звичайні дроби»

 

 

 1.  

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

 1.  

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами.  Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами.  Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами.  Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткових дробів

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Округлення десяткових дробів

 

 

 1.                    

Округлення десяткових дробів

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота№7

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.                    

Контрольна робота № 8 з теми: «Десяткові дроби та дії з ними»

 

 

 1.                    

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

 1.                    

Відсотки. Знаходження відсотка від числа

 

 

 1.                    

Знаходження відсотка від числа

 

 

 1.                    

Знаходження відсотка від числа

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Відсотки. Знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.                    

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.                    

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на відсотки

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на відсотки

 

 

 1.                    

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

 1.                      

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота№8

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.                    

Контрольна робота № 9 з теми: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

 1.                    

Корекція знань, умінь, навичок

 

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (21 год резерву)

 1.                    

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 

 1.                    

Відрізок, пряма, промінь.

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Числові вирази. Порівняння натуральних чисел. Шкала. Координатний промінь. Кут та його градусна міра. Види кутів

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Звичайні дроби.

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

Квадрат і куб натурального числа

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Десяткові дроби та дії з ними

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Відсотки. Середнє арифметичне

 

 

 1.                    

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 1.                    

Корекція знань умінь та навичок

 

 

 1.                    

Корекція знань умінь та навичок

 

 

 1.                    

Підсумковий урок за ІІ семестр

 

 

 1.                    

Підсумковий урок зарік

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
1620
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку