Календарне планування до підручника Карпюк 10клас(2години) на 2019-2020н.р.зі змістовими лініями і д.з.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника Карпюк 10 клас 2019-2020 p. з поясненням до домашнього завдання і змістовими лініями(2години)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 10 класу

за підручником «English» О. Д. Карп'юк 201  (2 год в тиждень)

№з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Очікувані результати

Комунікативні уміння

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетент-ності

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Сприймання на слух

 

 

 

 

 

 

Зорове сприймання

Усна взаємодія

Писемна взаємодія

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Я, моя родина, мої друзі

 

1

 

 

Про себе і своє ставлення до англійської мови

Wс.13

 

Повідомляє про своє ставлення до англійської мови, аналізує для чого потрібна англійська мова людям

4а с. 9

3а с 8-9

8а с. 12-13

10 с. 14

1,2 с. 8

3б с.9

4б с. 9

5 с. 10

8б с. 13

 

 

+

 

+

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя, спілкування іноземними мовами

7 с. 10-11

Опрацювати текст

2

 

11 с. 14-16

Відповісти на запитання

3

 

Особистість. Що впливає на особистість?

Wс.20

Прикмет-ник

Описує характер членів родини, друзів.

 

2,3 с. 18-19

1 с. 18

4 с. 19

5 с. 20

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя, спілкування іноземними мовами

6 с. 20-21

Заповнити таблицю

4

 

Риси характеру

1 с. 21

 

 

3 с. 22

4 с. 22

1,2 с. 21

 

 

+

 

 

5 с. 22

Згрупувати слова

5

 

Розвиток граматичних навичок

 

Used to + Infinitive

Вміє використовувати конструкцію Used to + Infinitive в бесіді

 

 

2 с. 23

4 с. 24

6 с. 25

1 с. 23

3 с. 24

 

+

 

 

5 с. 24

Утворити запитання

6

 

Друзі

W с.26

Минулий доконан час,

минулий неознач час

Розповідає про початок дружби з друзями

3,4 с. 26

2 с. 25

1 с. 25

5 с. 26

 

 

 

 

 

6 с. 26

Закінчити думку

7

 

Що думають про мене

Us. с. 28

 

Припускає, що можуть думати про нього інші люди, використовує певні вирази для вираження думки

 

1 с. 27

1б с., 2 с. 28

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя, спілкування іноземними мовами

3 с. 28

Прокоментувати вислови

8

 

Мій найкращий друг

 

 

Описує найкращого друга, використовуючи вивчені ЛО та вирази

 

2, 4а,5 с. 29-31

1,3,4б с. 28-30

6а с. 31

 

+

 

 

6б с. 31

Написати про свого найкращого товариша

 

9

 

 

Що ти за особистість?

Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

 

3 с. 37

1 с. 36

1,2,4,6,7 с. 32-35

 

3 с. 33

2 с. 36

 

+

 

 

5 с. 34

4 с. 37-38

Написати коротку характеристику героїв

 

10

 

 

Робота і професії

 

11

 

Професії

W с.40

 

Веде бесіду про професії

Висловлює своє ставлення до різних професій

 

2,3 с. 40-42

5,6 с. 43

1 с. 40

 

+

 

 

Соціальна і громадська, уміння вчитися впродовж життя

4 с. 42

З’єднати слова з визаченнями

12

 

 

 

 

 

 

3 с. 44

1,2 с. 43-44

 

+

 

 

4 с. 44

Написати  4

речення  про реальних людей, які мають роботу

13

 

Розвиток граматичних навичок

 

Past Simple/Present Perfect,

Present Perfect Continuous

 

Використовує граматичні конструкції в реченні (правильно)

 

1,3 c. 45 - 46

2,4 с. 46-47

5 с. 48

 

+

 

 

6 с. 48

Написати речення у Present Perfect Continuous

14

 

Професії в Україні

W с. 49

Us. с.51

 

Порівнює професії в Україні та за кордоном

4 с. 49

 

1,5, с. 49-50

1,2 с. 51

2 с. 49

 

+

 

 

3 с. 51

Поставити запитання

15

 

Листування. Типи листів

 

 

Розрізняє типи листів, знає їх структуру

 

3 с. 54-55 с. 52-53

1,2б с. 52-53

 

 

+

 

 

4 с. 55

Написати лист-заяву на роботу

16

 

 

Професії.

Повторення вивченого матеріалу

W с. 58

 

 

3 с. 60

1,3 с. 56 – 58

1 с. 60

4 ас. 61-62

2,4,5 с. 56 - 59

2 с. 60

 

 

 

 

 

6 с. 59

4б,с с. 62

Закінчити речення

17

 

 

Шкільне життя

 

18

 

Школа. Чи можливе життя без школи?

W с. 65

 

Висловлює думку на рахунок школи в Україні, порівнює її із школою Великої Британії

 

2,3 с. 64-65

1, 5 с. 64 - 67

4 с. 66

 

+

 

 

Соціальна і громадська

6 с. 67

Порівняти написане зі своєю думкою

19

 

Типи шкіл.

Розвиток граматичних навичок

 

Умовні речення

 

 

 

1 с. 68

1,2,4 с. 70 - 71

2 с. 69

3,5 с. 70-71

 

+

 

 

Соціальна і громадська

6 с. 71

Розкрити дужки

20

 

Школи Великої Британії та України

 

 

Порівнює школи Великої Британії та України, дискутує по темі

3,4 с. 72-73

1 с. 72

5 с. 73-74

2 с. 72

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

6 с. 74

Дати відповіді на запитання

21

 

Моя школа. Система освіти України

Us. с. 74

 

 

 

1,2,3 с. 74 - 75

 

 

+

 

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

4 с. 75

Виразити сою думку

 

22

 

Написання офіційних листів

 

 

Пише офіційного листа, дотримується правил

 

1 с. 76

4 с. 78

2,3 с. 76-77

4 с. 78

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

написати офіційного листа

23

 

Американські школи

 

 

Порівнює систему освіти Америки, Британії та України, дискутує по темі

 

2 с. 80-81

5 с. 82

3,4 с. 81-82

6 с. 83

1 с. 80

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

7 с. 83

Закінчити речення

 

24

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

3 с. 84

4 с. 85-86

 

1,2 с. 84

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

«I can…» с. 86

Опрацювати

 

Харчування

 

25

 

Традиційна британська їжа

W с. 90

 

Порівнює їжу українців та британців, розказує про її особливості

 

3 с. 88-90

1,2 с. 88

6,7 с. 91

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

8 с. 92

Відповісти на запитання

26

 

Їжа. Корисна та шкідлива їжа

Контроль навичок аудіювання

 

 

Обговорює корисну та шкідливу їжу

Розуміє інформацію під час спілкування, розуміє зміст прослуханих текстів  

 

 

1 с. 93

2,3 с. 93-94

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

Закінчити проект «Їжа: корисна та шкідлива»

27

 

Розвиток граматичних навичок

Контроль навичок читання

 

Умовні речення 2-го типу

Будує речення, вживаючи умовні речення 2-го типу

Читає з повним розумінням тексти , побудовані на знайомому мовному матеріалі, знаходить необхідну інформацію

 

 

3 с. 95

1,2,4 с. 95-96

5 с. 96

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

6 с. 96

Змінити речення

28

 

Великодній піст. Пісні страви

 

 

Описує послідовність приготування страв

4 с. 98

3 с. 97

1,2,5а с. 97-99

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

5б с. 99

Розказувати свій рецепт

 

29

 

Їжа: улюблена й не улюблена

Контроль навичок говоріння

Us. с. 99

 

розказує про свої смаки.

Робить повідомлення в межах вивченої тематики 15-20речень

Бере участь у спілкуванні, обмінюючись інформацією у межах вивченої тематики

 

 

1,2,5 с. 99-100

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

3,4 с. 100

виконати проект

30

 

Приготування страв

Контроль навичок письма

 

 

Розказує рецепти улюблених страв.

Письмово передає інформацію, адекватно цілям, завданням спілкування 

Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.

 

 

1,4 с. 101-103

1,2,3 с. 101-102

 

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

5 с. 103

Вибрати один із заголовків, написати по ньому текс

31

 

Меню.

 

 

Описує меню в ресторанах, кафе, порівнює меню

 

5 с. 105-106

3 с. 104

1,2,4с. 104

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

6 с. 106-107

 Погодитися або ні

 

32

 

Повторення вивченого матеріалу

Підсумковий урок

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

4 с. 110

1 с. 108

3 с. 109

 

2 с. 108-109

 

+

 

 

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

обізнаність та самовираження у сфері культури

«I can…» с.110

Опрацювати

 

II семестр     Наука і технічний прогрес

 

33

 

Винаходи і винахідники. Сучасні винаходи

3 с. 112-114

W с.115

 

Дискутує про позитивні та негативні сторони сучасних винаходів, висловлює своє ставлення до Інтернету

 

3 с. 112-114

4 с. 115

1,2 с. 112

8 с. 117

5 с. 115

6 с. 116

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

7 с. 116

З’єднати слова з описом

9 с. 117

 

34

 

Комп'ютер, робочий стіл

1 с. 117

 

Називає складові комп’ютера та робочого столу

 

 

1,2а с. 117-118.

4 с. 118-119

2б с. 118,

3 с. 118,

5.6 с. 119-120

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

7,8 с. 120-121

Вставити слова

 

35

 

Інтернет. Месенджер. Переваги та недоліки.

 

 

говорить про переваги та недоліки використання Інтернету та месенджера

3,4 с. 122

1 с. 121

2 с. 121 -

 

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

5 с. 122

Відповісти на

запитання

36

 

World Wide Web (Всесвітня павутина)

Вебсайти

 

 

Розповідає про свій улюблений сайт, описує його

 

1а с. 123

1б,3 с. 123-124

 

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

2 с. 124

Створити повідомлення

37

 

Написання електронних листів

 

 

Пише електронного листа з дотриманням усіх вимог

 

2 с. 125-126

1,4,5 с. 125-128

3 с. 126

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

6,7 с. 128-129

Опрацювати

38

 

Використання Інтернету. Інтернет кафе

 

 

Використовує сленг пов'язаний з комп’ютерною технікою та Інтернетом

 

1 с. 130

4 с. 131

5-7 с. 132-133

2, 3 с. 130 - 131

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

8 с. 134-135

Прочитати, обговорити

39

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

3 с. 136-137

4 с. 137

 

1,2 с. 136

 

+

+

+

Соціальна і громадська

уміння вчитися впродовж життя

інформаційно-цифрова,

ініціативність і підприємливість

«I can…» с.138

Закінчити

 

Природа і погода

 

40

 

Природні катастрофи

1 с. 140

W с.141

 

Висловлює своє ставлення до збереження природи, дискутує по темі

 

2,3,4 с. 140-144

1 с. 140

5 с. 144-145

+

+

+

 

Соціальна і громадська

основні компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя

6 с. 146

Прочитати і обговорити

41

 

Причини природних катастроф

VLс. 146

 

 

1 с. 146

 

2 с. 147

+

+

+

 

3 с. 147

вставити слова

42

 

Розвиток граматичних навичок

 

Умовні речення

Говорить про природні катаклізми, використовуючи умовні речення

 

1 с. 147

 

2,3 с. 148

+

+

+

 

4 с. 148

Пояснити вираз

43

 

Найстрашніші природні катастрофи

 

 

Веде бесіду про найстрашніші природні катастрофи, висловлює свою думку, яким чином можна їх уникнути

 

2,3,5 с. 149-150

 

 

1 с. 149

+

+

+

 

4 с. 149

Встановити «правда» чи «неправда»

44

 

Природні катастрофи. Розповіді очевидців

 

Wh-questions

Говорить про природні катаклізми, дискутує по темі

 

3 с. 151

1,2, с. 150-151

 

+

+

+

 

 

4 с. 151

Описати свій досвід

45

 

Написання творів

 

 

При написанні творів намагається дотримуватись вимог

 

1 с. 152

2-6 с. 153 - 155

 

+

+

+

 

7 с. 155

Виконати проект

46

 

Збережемо нашу планету!

 

Wh-questions

говорить про погодні умови, що спричинюють певні природні катастрофи

 

1-4 с. 156 - 159

6,7 с. 160 - 161

 

+

+

+

 

8 с. 161

Описати картинки

47

 

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Використовує лексичні одиниці для ведення дискусії, вдало застосовує граматичні конструкції в реченнях

3 с. 163

2,4 с. 162

 

1 с. 162

+

+

+

 

«I can…» с.164

Опрацювати

 

 

 

Живопис

 

48

 

Живопис

W с. 169

 

Порівнює живопис в різних країнах.

 

 

Робить власні висновки щодо жанрів живопису

 

4 с. 166-168

1,2,3 c.166

5 с. 169

 

+

 

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

6 с.169-170

Вставити слова

49

 

Живопис у Англії

 

 

 

 

 

1-5 с. 171-175

 

+

 

+

6 с.175

Вибрати правильну відповідь

50

 

Колекція національної галереї Лондона

 

 

3,4 с. 176

5 с. 176-177

1,2 с. 175-176

 

 

+

 

+

Підготувати проект по темі

51

 

Відвідування виставок та музеїв

W с.179

Минулий перфектно- тривалий час

Висловлює власну думку щодо відвідування музеїв та виставок

 

2 с. 178

1,3,4  с. 178-181

 

 

+

 

 

Закінчити проект «У музеї»

52

 

Написання розробки

 

 

Володіє правилами написання розробки

 

2,3 с. 183-184

1,4 с. 182-184

7 с. 187

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Обізнаність та самовираження у сфері культури

6 с. 185-186

Прочитати і відповісти на запитання

 

53

 

Відомі англійські художники

 

Минулий перфектно - тривалий час. 

Робить власні висновки щодо творчості художників

 

3 с. 188-189

4-6 с. 190

7,8 с. 190-192

1,2 с. 188

 

+

 

 

9 с. 193

Опрацювати текст

 

 

54

 

Музей мистецтва імені Богдана і Варвари Ханенко

Повторення вивченого матеріалу

 

Ми­нулий перфектно-тривалий час

Висловлює власну думку щодо живопису в Україні

3 с. 195

1,2, 4 с. 194-196

 

 

 

+

 

 

«I can…» с.163

Закінчити

 

Спорт і дозвілля

 

55

 

 

Спорт і дозвілля

 

 

Визначає власні спортивні уподобання та потреби.

 

3,4 с. 198-200

2,6 с. 198-201

1,5 с. 198-200

 

+

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

екологічна грамотність і здорове життя

7 с. 201

Прочитати і описати

56

 

Спортсмени. Види спорту.

 

 

Висловлює захоплення певним видом спорту

 

 

 

1-3 с. 202

4 с. 202

 

+

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

екологічна грамотність і здорове життя

5 с. 203

З’єднати слова з визначеннями

 

57

 

Розвиток граматичних навичок

 

майбутній

неознач., майбутній тривалий та теперішній тривалий часи

Будує речення , використовуючи вивчені часові форми дієслова

 

1 с. 203

2-4 с. 204-205

5 с. 205-206

 

+

 

 

Соціальна та громадянська

компетентності

 

6 с. 206

Розкрити дужки

57

 

Крикет – улюблений вид спорту англійців

 

 

Висловлює захоплення певним видом спорту

порівнює види спорту в Англії та Україні

4,5 с. 207-208

 

1-3 с. 207

6,7 с. 208

 

+

+

 

Ініціативність і підприємливість

8 с. 209

Провести інтерв’ю

58

 

Ставлення британських учнів до спорту

W с. 210

Слово­творення. Форми дієслів

Висловлює захоплення певним видом спорту

порівнює види спорту в Англії та Україні

 

2 с. 210-211

1,3 с. 209-210

4а с. 211

 

+

+

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

5 с. 212

Відповісти на запитання

59

 

Написання тез

 

 

 

1,2 с. 212-213

 

3 с. 213

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

7,8 с. 214-215

Вставити слова

60

 

Види спорту. Спортивні ігри Повторення вивченого матеріалу.

 

 

3 с. 221

4,5 с. 216-218,

4 с. 221-222

 

1-3 с. 216,

1 с. 220

 

+

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

екологічна грамотність і здорове життя

8 с. 219,

2 с. 220

Розкрити дужки

 

Україна+Країни виучуваної мови

 

61

 

Україна. Уряд України.

 

W с.226

.

Розповідає про уряд України, порівнює британський та американський уряд.

Розуміє інформацію під час спілкування, розуміє зміст прослуханих текстів  

 

2,3,8 с. 224-230

1,4-7 с. 224-229

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

9 с. 231

Відповісти на запитання

62

 

Політичний устрій України та Великої Британії

Контроль навичок читання

 

 

 

3 с. 233-234

1,2 с. 232-233

 

 

+

+

 

4 с. 234

З’єднати синоніми

Читає з повним розумінням тексти , побудовані на знайомому мовному матеріалі, знаходить необхідну інформацію

63

 

Контроль навичок аудіювання

 

Минулі часи

Вживає минулі часи в розповідях, діалогах

 

1 с. 234-235

5 с. 236-237

2,3 с. 235-236

 

 

+

 

4 с. 236

Розкрити дужки

 

64

 

Канада. Уряд Канади

Контроль навичок письма

 

 

Розповідає про уряд Канади, порівнює з іншими країнами

Робить повідомлення в межах вивченої тематики 15-20речень

Бере участь у спілкуванні, обмінюючись інформацією у межах вивченої тематики

2,3 с. 238-239

 

1,с. 237-238

4 с. 240

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

5 с. 241

Порівняти Канаду з Україною

65

 

Незалежність. День незалежності України

Контроль навичок мовлення

W с.242

 

Розказує про День незалежності України. Порівнює з інш державами. Письмово передає інформацію, адекватно цілям, завданням спілкування 

Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.

 

2 с. 242-243

1 с. 242

 

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

3 с. 243

Підготувати повідомлення

66

 

Написання коротких заміток.

Вибори в Україні.

 

 

Вміє виділяти основну інформацію, розповідає про вибори в Україні.

 

1,2,4 с. 244-246

2-4 с. 247-250

1 с. 247

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

4 с. 249-250

Закінчити інтерв’ю

67

 

Державний устрій. Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

3 с. 253

1 с. 251-252

 

 

2 с. 252

 

+

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

4 с. 253-254

Встваити назву країни

 

 

 

68

 

«I can…» с.163

Опрацювати

 

 

 

69

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Lyudmila
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. kasperska lesya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0