Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 10 класі

Про матеріал
Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 10 класі (за підручником О. Карп`юк ) 5 годин на тиждень 1,2 семестр складено відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
Перегляд файлу

 

                                                               Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 10 класі

                                                                                      (за підручником О. Карпюк )

                                                                                             5 годин на тиждень 1,2 семестр

(Календарно – тематичне планування з англійської  мови, складено відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» затверджена наказом МОН від20.04.2018 № 408

 

                                                                                                    Мовна компетенція                                          Мовленнєва компетенція

 

№ п/п

Дата

Підтема

Мовленнєві функції

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Дом.

завд.

Я, моя сім’я та друзі. Особистість і її стосунки з іншими. Риси характеру.

(Unit 1. People and Relationship) 13 годин

 

1

 

Що впливає на особистість

- описувати людей;

характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

- повідомляти про події, що мали місце в минулому, але вже не відбуваються в теперішній час;

- порівнювати події минулого із подіями сьогодення;

- порівнювати вчинки і ситуації;

- запитувати і надавати інформацію;

- висловлювати власні думки і припущення

 

Prefixes:un-, in-, dis-, im-, ir-.

To affect, affectionate, aggressive, charming, energetic, envious, bossy, ambitious

Ex. 2, p. 4

Ex. 2 p. 4

 

Ex. 1, p. 4

Ex. 4, p. 4

в.6ст.6

2

 

Риси характеру.

Словотворення.

Префіксація.

Imaginative

Jealous, manipulative, mood, selfish, responsible

Ex. 1, p. 7

 

Ex. 2, p. 7

 

Ex. 3, p. 7

 

в.4,5

ст.7

3

 

Моє родинне дерево

Used to +  інфінітив

 

Sociable, spoilt, sensitive

Ex. 2, p. 8

 

Ex. 1, p. 8

Ex. 3, p. 9

в.4,5

с.9

4

 

Відносини дітей і батьків у сім’ї

Used to

Did/ didn’t

 

A goal, to argue, to succeed, to get on well

Ex. 2, p. 10

Ex. 3, p. 10

Ex. 6, p. 9

 

Ex. 5, p. 9

в.5 с13

5

 

Роль сім’ї у вихованні молоді

Used to /didn’t

To have (a lot) in common, to get( keep in touch), to lose touch, to stay friends

Ex. 1, p. 11

Ex. 1, p. 12

Ex. 1b, p. 11

Ex. 2, p. 11

анкета

6

 

Успіх та щастя

 

Well- educated, person, creative, enthusiastic

Ex. 4, p. 13

 

Ex. 1a, p. 12

Ex. 2, p. 12

опис

зовн.

7

 

Чи впливають друзі на своїх ровесників

Future-in-the past

To smoke, to use alcohol, to use drugs

Ex. b, p. 12

Ex. 2, p. 16

Ex. 4b, p. 13

Ex. 3, p. 13

нап.

твір

8

 

Вільний час підлітка

Future Perfect Tense

To read books, to watch TV

Ex. 6a, p. 15

Ex. 1,  p. 18

Ex. 6b, p. 15

Ex. 4, p. 19

усне

повід.

9

 

Культура молоді

Writing skills

A draft, an objective

Ex. 4, p. 17

Ex. 1 (a), p. 21

Ex. 1, p. 16

Ex. 2, p. 16

нап.

твір

10

 

Сімейні традиції

 

 

To keep in touch, to have a lot in common, know, meet

 

 

 

 

оформ.

постер

11

 

Стосунки з батьками

Adjectives

The eldest child, the middle child, the only child, the youngest child

Ex. 4, p. 19

Ex. 5, p. 17

Ex. 1, p. 18

Ex. 2, p. 18

усне

повід

12

 

Кожна людина унікальна.

Ex. 2, p. 18

Ex. 1, p. 18

Ex. 4, p. 18

Ex. 3, p. 18

Ex. 4, p. 18

 

Описати сестер

в.5

 

ст 17

13

 

Узагальнення знань учнів з теми «People and Relationship»

 

 

 

 

 

 

в.1

ст.20

робота по словнику

Робота та професії

(Unit 2. Choose the Career) 14 годин

 

14

 

Заняття, професії, ремесло.

- характеризува-ти професійні якості людини;

- розпитувати з метою роз’яс-нення і уточнен-ня інформації та надання необхідних відповідей;

- розповідати про свої захоп-лення, уподоб-бання, мрії, аргументуючи власний вибір;

- приймати або відхиляти пропозицію;

- запитувати і надавати інформацію;

- обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших

 

Словотворення.

Суфікси – er, -or, -ist

Information, technology, an experience, a qualification, a quality

Ex. 2, p. 20

 

Ex. 3, p. 22

 

Ex. 1, p. 20

в. 4

ст.22

15

 

Сучасні професії

Суфікси – ian, others

A requirement, staff, to earn, to provide, to require

Ex. 3, p.  22

збірник

Ex. 6, p. 22

Ex. 1, p. 23

в. 4

ст.23

16

 

Професії та професійні навички

Present Perfect

 

To seek, desirable, fluent, essential, valuable

Ex. 2, p. 24

 

Ex. 6, p. 25

Ex. 3, p. 25

в. 5

ст.25

17

 

Види ремесел

Present Perfect

Continuous

 

Safety, a vacancy, to apply, to graduate.

Ex.  4, p. 26

Ex. 5, p. 26

 

Ex.  4, p. 27

Ex. 1, p. 27

в. 2

ст.27

18

 

Професія - цікаво чи престижно

Past Simple

To offer, to be responsible, to be satisfied, to be well-paid

Ex. 1, p. 28

Ex. 3, p. 29

Ex. 2, p. 28

Скласти запит. речення

в. 2

ст.28

19

 

Ким я хочу бути

Past Рerfect

A Bachelor’s degree

Ex. 3, p. 28

Ex.  6, p. 30

Діалог. мовлення

 

оформ.

оголош.

20

 

Улюблена професія мого товариша

Past Continuous

An applicant, a masters degree

Ex. 4, p. 30

 

Ex. 1b, p. 31

 

Монол. мовлення

 

усне

повід

21

 

Вимоги до кваліфікації

Past Perfect  Continuous

A salary, to apply for a job.

Ex. 5, p. 30

Ex. 3 в, p. 32

Ex. 3-а, p. 32

Ex.  2-в, p. 31

в. 4

ст.33

22

 

Комп’ютер. Його значення в житті підлітка

Написання листа

p. 33

Ex. 1, p. 31

Ex. 4, p. 33

Презентація листів

 

оформ.

оголош

23

 

Трудові вміння і навички.

Ex. 2, p.34

Ex. 1, p. 34

Ex. 4 а, p. 35

Ex. 3, p. 34

Ex. 4 b, p. 35

 

 

в. 4

ст.35

24

 

Навчання за кордоном

Минулі часи

Ех. 2.3ст35

Ех.6. р.35

 

 

 

в. 6

ст.38

25

 

Навчання в Україні

 

Умовні речення І типу

 

 

 

Монологічне мовл.

 

Написати обяву про курси

26

 

Почати свій бізнес

 

Умовні речення І,ІІ типу

Ех.  5,6

 

Ех.6

Ех 7

 

Закінчити розповідь

27

 

Академічна відпустка

 

Умовні речення  

Ех.3,4 ст.35

 

 

 

 

Написати про академ.відпустку

28

 

Узагальнення знань учнів з теми «Choose the Career»

 

 

 

 

 

 

 

Повт. правила

Шкільне життя.

(Unit 3. Why Go to School?) 14 годин

 

29

 

Ми – десятикласники

- запитувати і надавати інформацію;

- висловлювати свою точку зору та аргументува-ти її;

- розповідати про свої захоп-лення, уподо-бання, мрії, аргументуючи власний вибір;

- знаходити схожі риси і від-мінності в освіт-ніх системах різних країн;

- давати власну оцінку фактам;

- висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій і наслідків

 

Написання есе, нарису.

A curriculum, an opportunity, particular, mutual.

Ex. 2, p. 36

 

Ex. 2, p. 36

 

Ex. 3, p. 36

 

Ex. 5,  p. 38

в. 5,6

ст.41

30

 

Право на освіту

It is obviously

Free of charge, to acquire, to realize

Ex. a-f, p. 37

 

Діалог. мовлення

 

Ex. 3, p. 38

 

в. 5

ст.43

31

 

Заклади освіти

Умовні речення

I типу.

Навчальні предмети

Ex. 1, p. 39

Ex. 3-4, p. 42

Ex. 2, p. 40

Ex. 5, p. 41

усне

повід

32

 

Навчальні курси

Умовні речення

I типу.

Навчальні предмети

Ex. 3, p. 42

 

Ex. 2, p. 42

Ex. 1, p. 42

усне

повід

33

 

Система освіти в Україні

Asking for an opinion

Basic, private, junior, senior

Ex. 1, p. 44

 

Ex. 6, p. 43. Ex. 4 ст 4

Ex. 2, p. 44

порівн.

сист.

осв.

34

 

Система освіти в США

Agreeing

Nursery school, kindergarten, elementary, junior, high, school, college.

Ex. 2, p. 45

 

збірник

Ex. 1, p. 45

 

Ex. 5, p. 47

в. 5

ст.47

35

 

Школи у Великобританії

Disagreeing

Infant school, junior school, primary school, secondary, sixth form, college

Ex. 3a, p. 46

 

Ex. 4, p. 47

 

нап.

заяву

36

 

Англійська мова в сучасному житті

 

International communication

Ex. 5, p. 47

збірник

Ex. 6, p. 48

Ex. 1, p. 49

вивч.

слова

37

 

Мій улюблений предмет

 

Корисні фрази с. 51

Власні назви

Ex. 3, p. 50

Ex. 1, p. 49

 

 

Ex. 2, p. 49

 

усне

повід

38

 

Ставлення британських підлітків до школи

 

Корисні фрази с. 51

Власні назви

 

збірник

 

 

 

39

 

Ставлення українських підлітків до школи

 

International communication

 

збірник

 

 

 

40

 

Шкільне життя

Ех. 3,5 ст. 25

Слова -звязки

Ех.5 ст..51

 

 

 

Впр.5,6

41

 

Обираємо вуз

Ex. 2, p. 52

Ex. 1, p. 52

Ex. 4, p. 52

Ex. 3, p. 52

 

Ex. 1, p. 52

оформ.

постер

42

 

Узагальнення знань учнів з теми «Why Go to School

 

 

 

відео

обговорення проглянутого

 

порівн.

сист.

осв.

 

Харчування. Національна кухня

(Unit 4 National Cuisine) 14+4+3 годин

 

 

43

 

 Національна британська

кухня.

- знаходити схожі риси і відмінності в національних кухнях своєї та інших країн;

- висловлювати своє враження та емоції у зв’язку з побаченим чи почутим;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

- описувати реалії рідної та іншомовної культур;

- висловлювати припущення щодо можли-вості виконання

дій, які б могли відбутись за певних умов;

- розповідати про свої уподобання;

- давати поради та реагувати на поради інших;

- запитувати та надавати інформацію

 

Well-to-do family, to dispense with, a descendant, ale

Ex. 3, p. 54-55

Ex. 3, p. 54

Ex. 1, p.  54

Ex. 4, p. 56

 

в. 5

ст.51

44

 

Традиційний різдвяний англійський пудинг

Умовні речення

II типу.

 

A cuisine, a course, toaster, an occasion, a specialty, to consist of, to include.

Ex. 7, p. 57

 

Ex. 6, ст.  p. 56

Ex. 2, p. 58

в. 3

ст.56

45

 

Особливості приготування їжі в Англії

Умовні речення

II типу.

Fresh, frozen, home-made, low-fat, raw.

Ex.  3, p. 60

 

Ex. 2, p. 59

Ex. 4, p. 60

в. 3

ст.54

переказ

46

 

Великий піст.

Would

Should

Lent

Ex. 3, p. 61

 

Ex. 2, p. 61

Ex. 1, p. 61

в. 5

ст.58

47

 

Українська кухня

Корисні фрази

Ст. 63

Vegetable soup, fried, slice, stewed beef, port

Ex. 5, p. 62

Ex. 3-4, p. 61

Ex. 1, p. 63

Ex. 3, p. 63

в. 6

ст.60

48

 

Приготування страв за рецептами

Умовні речення

II типу.

 

Raw, spicy, diet, steak.

Ex. 5, p. 64

 

Ex. 5, p. 63

Ex. 2, p. 64

нап.

рецепт

49

 

Українська

гостинність.

Future in the past

Hospitality, get acquainted, cookery, Substantial.

Ex. 6, p. 65

 

Ex. 3, p. 64

 

усне

повід

50

 

Їжа та здоров’я

Future in the past

Корисні фрази

ст. 66

Nutritionists, canned food, label, freshness date.

Ex. 4, p. 68

Ex. 4, p. 71

Ex. 1, p. 67

Ex. 2, p. 67

усне

повід

51

 

Обід у ресторанах – розвага для американців.

 

To call in, advance for, reservation, fill, to leave, a lip, leftovers

 

 

Ex. 1-3, p. 67

Ex. 2 (1-2), p. 69

оформ.

постер

52

 

Борщ - національна українська страва.

If you had been

Beetroot, carrots, beans, cabbage, onion

Ex. 3, p. 70

 Ex. 3

Ex. 4, p. 71

 

нап.

рецепт

53

 

Святкове меню.

Модальні дієслова

 

 

 

 

 

усне

повід

54

 

Про смаки не сперечаються

 

A cuisine, a course, toaster, an occasion, a specialty, to consist of, to include.

Текст 3

Ex. 4

 

питання

порівн.

сист.

 

55

 

Етикет за столом

 

 

Впр.5

відео

Складаємо діалог

 

скласти

меню

56

 

57

 

Професія кухаря.

Сервірування столу

 

Умовні речення

II типу.

Умовні речення

 

 

 

 

 

Starters, main courses,soups

an occasion, a specialty, to consist of, to include.

 

Ex. 3

 

 

 

Правила етикету

усне

повід

скласти меню

58

 

Узагальнення вивченого з теми «National Cuisine»

Умовні речення

 

 

Ex. 1

Ex. 2

Ex. 4

 

усне

повід

                                                                                        Здорове  харчування  Unit 4.2 (14 год) +4+1

59

 

Здорове харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Здорова та шкідлива їжа

much, many, a lot of

Food miles, packaging

Ex.2.,2

Ex. 3

Ex. 6

 

Ex4.5

61

 

Особливості приготування їжі

 

 

 

 

 

 

 

62

 

Що на твоїй тарілці

Умовні речення ІІІ типу

 

Текст What`s on your plate?

 

 

 

Питання до однокласника

63

 

Їжа ,корисна для підлітків

Умовні речення ІІІ типу

 

 

 

Ex. 5

 

Впр.4,7

64

 

Хто такі вегани та вегетаріанці

Умовні речення ІІ ,ІІІ типу

 

 

Ex. 2

Ex. 4

 

Відповісти на питання

65

 

Смаки та вподобання

 

To bake, to roast, to mix, to mash, occasion, to chop.

Ех.4,5ст 32

 

 

 

 

66

 

Обід у ресторані та кафе

 

 

 

Відео Our teachers

обговорення

 

Скласти діалог

67

 

Ось вона-піца! Готуємо корисну піцу

Модальні дієслова

 

 

 

 

Пишемо рецепт

Написати робота по словникуеце

68

 

Відкриваємо свій ресторан

Модальні дієслова та їх еквіваленти

 

Ех. 5,6

відео

 

 

Скласти меню,рекламу

69

 

Узагальнення вивченого з теми «Здорове харчування»

 

Лексика за темою

 

відео

Складаємо діалог

 

Підготувати розповідь

70

 

Контроль читання. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити правила

72

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

скласти

меню

73

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

повт.

лекс.

74

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

словн.

робота

75

 

Аналіз контрольних робіт

Активізація грамат., лексичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

усне

повід. повт.

лекс.,

76

 

Узагальнення вивченого за І семестр

 

 

 

 

 

 

словн.

робота

 

                                                                                            Тема 5: Наука і технічний прогрес

(Unit 5 Communication Technologies) 14 годин

 

57

 

Видатні винахідники

- описувати предмети та явища;

- запитувати та надавати інформацію;

- обговорювати перспективи та аргументувати свою точку зору;

- розповідати про свої захоплення й уподобання;

- розпитувати з метою роз’яс-нення і уточнен-ня інформації та надання необ-хідних відпові-дей;

- давати поради та реагувати на поради інших;

- аргументувати свій вибір

 

Past Simple Tense

To get in touch, a light bulb, a gadget

Ex. 3, p.72

Ex. 1, p. 110 аудіо-додаток

Ex., p. 72

Ex. 5-а, p. 6

 

58

 

Винахідники і їх винаходи

 

Past  Continuous

An invention, a safety razor, Scotch tape, a vacuum cleaner

Ex. 4, p. 74

 

Ex. 5, p. 74

 

Ex. 6, p. 75

 

 

59

 

Лауреати Нобелівської премії

Present Perfect

 

The Nobel prize, dynamite, laureates, a Swedish inventor.

Ex. 8, p. 75

Ex. 3, p. 24, аудіо-додаток (p. 223)

Ex. 9, p. 75

Ex. 1, p. 76

 

60

 

Роль наукових винаходів в повсякденному житті.

Past Perfect

Hacked into, log on/in, scroll up, log off/ out, pick up, back up, zoom.

Ex., p. 77

Ex. 3-4, p. 10

Ex. 3, p. 78

 

Ex. 1б, p. 77

 

61

 

Веб-сайт для молоді

Phrasal verbs

Websites, download a file, upload a file

 

Ex. 1, p. 79

Ex. 2, p. 79

Ex. 3, p. 79

 

62

 

В Інтернет кафе.

Phrasal verbs

Hypertext, cyber café, links, site map.

Ex. 1a, p. 80

 

Ex. 3, p. 81

Ex. 1b, p. 80

 

63

 

Використання електронної пошти

Present Perfect Continuous

 

Post a message, uk- United Kingdom, a- Ukraine, p. 87

Ex. 2, p. 16

Ex. 4, p. 136

Ex. 2a, p. 82

Ex. 2b, p. 82

 

64

 

Інтернет в пошуках роботи

Past Perfect Continuous

An advantage, be available, to surf the net, to stay indoors.

Ex. 4, p. 83

 

Ex. 5, p. 83

Ex. 6, p. 84

 

65

 

 

 

 

Телебачення в житті людини

Future Simple Tense

 

A view, opposite, to prefer, suspense, to be crazy about, fascinating.

Ex. 8, p. 85

Аудіювання власних назв

Діалогічне мовлення

Побуд. запит. реч. з актив. словами.

 

66

 

Як не стати залежним від телебачення

Future Continuous

Drug addicts, addition, to destroy, to drop out, to stay indoors.

Ex. 2, р. 86

Ex. 1, р. 142

Ex. 1, р. 86

Ex. 3, р. 87

 

67

 

Значення наукового прогресу

Future in the Past

Consequences, power, to increase, to allow, vividly, destructive.

Ex. 6, р. 88

 

Ex. 5b, р. 88

Ex. 5a, р. 88

 

68

 

Вивчення англійської мови через  інтернет

Future Perfect

Online, website, world news, resources links, download

Ex. 1, р. 90

збірник

Ex. 3, р. 90

 

Ex. 1, р. 90

 

 

69

 

 

 

Роль комп’ютеризації в сучасному житті

 

 

 

Hacking, to worry, a craze, to escape from reality, a survey.

 

 

 

 

 

 

Діалогічне мовлення

Повторен-ня ЛО

 

70

 

 

 

Розвиток комп’ютерних технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовне портфоліо

 

 

 

 

71

 

Роль комп’ютерних технологій в житті людини

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

Узагальнення

матеріалу з теми «Communication Technologies»

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6: Природа та погода

(Unit 6 Is the Earth in Danger?) 13 годин

 

73

 

Екологічні проблеми планети

- описувати явища, події та ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;

- описувати події в їхній логічній послідовності;

- запитувати і надавати інформацію про явища, події, факти;

- висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим;

- надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;

- порівнювати ситуації, факти, явища;

аргументувати власну думку;

- давати поради і реагувати на поради інших;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію

 

 

 

 

Present Simple passive

Disaster, a frequency, a hazard, a threat, a damage.

Ex. 2, р. 92

Ex. 3, р. 90

Ex. 1, р. 22

 

Ex. 3, р. 94

 

74

 

Природні катаклізми та їх наслідки.

Past Simple passive

To occur, to respond, to under flood, frequent, resistant.

Ex. 3, р. 94

Ex. 3, р. 124, аудіо додатки

Ex. 6, р. 96

Тестові завдання

 

75

 

Чорнобильська катастрофа

Disjunctive questions

A cause, a reason

Ознайомленням з текстом

 

Дебати по темі

Ex. 1, р. 97

 

 

76

 

Вплив розвитку науки на природу

Special questions

Scientist, chemical, waste, natural habitants.

Ex. 6, р. 96

 

Ex. 2, р. 97

Ex. 2, р. 98

 

77

 

Як поводити себе при землетрусах, повенях, пожежах.

Present Perfect Passive

Earthquake, avalanche, flood, drought, fire, disaster, mentioned.

Ex. 4, р. 99

р. 99

tape script

Ex. 5b, р. 99

Ex. 5a, р. 99

 

78

 

Забруднення води та кишкові захворювання.

Alternative questions

Shortage, to save flood, to pollute, leaking pipes.

Ex. 3, р. 100

р. 100

tape script

Ex. 1, p. 100

Ex. 2, p. 100

 

79

 

Роль засобів масової інформації в екологічній роботі

The imperative mood

To escape, to remain, alert, to soar, to concern, to avoid.

Ex. 4a, p. 103

 

 

Дискусія по темі

Ex. 4b, p. 103

 

 

80

 

До чого призводить вирубування лісів.

Future  Simple Passive

To cut down, Rainforests, insects, species are killed

Ex., p. 101

 

Ex. 1, p. 101

Ex. 2b, p. 101

 

81

 

Повені, тайфуни, вулкани, урагани

Future  Simple Passive

Flood, Typhon, eruption, tropical storm, to smash.

Ex., p. 103

Аудіюв. власних назв

Ex. 4, р. 103

 

Опрацюв. лексики у тест. завд

 

82

 

Забруднення повітря та його вплив на організм людини

Умовні речення 1 типу

Air pollution, over polluted, green house effect

Ex. 5а, р. 104

Аудіювання власних назв

Ex. 6, р. 104

 

Ex. 5b, р. 104

 

 

83

 

Екологічна проблема вашого району

Умовні речення 1 типу

Eatable fish, concerns, drinkable water, skylarks

Ex. 2, р. 106

 

Ex. 3a, р. 106 

Ex. 1, р. 10

 

84

 

Участь в охороні довкілля

 

Endangered, series, logging

Ex. 4, р. 106

 

р. 109

tape script

Ex. 6, р. 107

 

Ex. 5, р. 107

 

 

85

 

Вплив забруднення на людину

 

 

 

 

 

 

 

86

 

Розвиток граматичних навичок

 

 

 

 

 

Ex. 2, р. 108

 

Ex. 3, р. 109

 

Ex. 4, р. 109

 

87

 

Узагальнення знань учнів з теми «Is the Earth in Danger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7: Живопис.

(Unit 7 The Word of Painting) 12 годин

 

 

88

 

Історія розвитку живопису в Україні в 10 столітті.

 

Віддієслівний іменник

 Icon-painting, depicted,mosaic, distinguished, masterpiece, genre, portrait,

Ex. 4a (а-с) р. 110

 

Ex. 5, р. 60

 

Ex. 1, р. 110

 

 Ex. 2, р. 110

 

 

89

 

Розвиток мистецтва в Україні в 19-20 столітті

Present Simple Passive

Devoted, inspired by, depicting rural scenery, themes, images, prominent

Ex. 4, р. 110 a (d-i)

 

Ex. 1, р. 62

 

Діалогіч-не мовлення

Запит. речення в Pr. Simple Passive

 

90

 

Розвиток живопису в Англії в 17-19 столітті.

Past Simple Passive

An artist, a tendency, to propagate, to be inspired by

Ex. 6, р. 113

Ex. 3, р. 70

Ex. 7, р. 113

Ex. 1, р. 114

 

 

91

 

Знайомство з картинами відомих художників

Past Perfect Tense

A herald, a forerunner, autographs, items.

Ex. 3, р. 115

Tape script р. 193, unit 7

Ex. 2, р. 116

Ex. 1, р. 116

 

92

 

Англійські художники

Past Simple

Portraitist, masters, landscape, country-side, impressionist.

Ex. 3, р. 123

Ex. 1, р. 72

Ex. 4, р. 124

 

Ex. 1,  р. 123

 

93

 

Англійська-мова міжнародного спілкування.

Past Perfect Continuous Tense

Tate Britain, an exhibit, an exponent, an exposition.

Ex. 5, р.  119

 

 

Ex. 3, р.  118

 

Ex. 5, р.  117

 

 

94

 

Екскурсія по музеях Києва

Possessive Pronounce

an exhibit, an exponent, an exposition.

Ex. 4, р. 121

Ex. 1, р. 74-75

Ex. 3, р. 120

Ex. 1,

р. 120

 

95

 

Національна портретна галерея Лондона

Reported Speech, modal verbs

Masters, country side, observation, impressionists, representatives.

Ex. 8, р. 125

 

Ex. 6а, р. 125

Ex. 5, р. 125

 

96

 

Розвиток портретного живопису в Україні

Reported Speech, adverbs of time and place

An antiquity, masterpiece, contains

Ex. 2a, р. 128

Tape script р. 194, unit 7

Ex. 2b, р. 128

Ex. 1, р. 127

 

97

 

Відомі російські художники

Reported questions

Kiev museum of Russian Art

Ex.  3, р. 128

Аудіювання влас. назв

Ex. 5, р. 129

 

Ex. 4, р. 129

 

98

 

В музеї Богдана  і Варвари Каненко

 

Indirect questions

Collection, paintings, icons

Ex. 2, р. 131

 

 

Ex. 6 d, р. 129-130

Ex. 1, р. 131

 

99

 

Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

100

 

Шевченко - геній  українського народу (поет, художник).

Time clauses

 

Ex. 3, р. 132

 

 

Монол. мовлення

 

 

101

 

Узагальнення матеріалу з теми «The Word of Painting»

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8: Дозвілля і спорт.

(Unit 8 Do You Like Sports?) 12+4 годин

 

102

 

Роль спорт у вжитті особистості і суспільства.

 

Past Perfect Continuous

A cricket, an injury, jogging, riding, sailing, a sport event, to kick, to be in the open air, to stay fit.

Ex. 3, р. 134

 

Ex. 2, р. 134

Ex. 1, р. 34

 

103

 

Види спортивних ігор

Participle I, Participle II

Football, hockey, volley- ball, cricket, basket-ball, fencing, jumping, boxing, figure skating, running.

Ex. 1, р. 137

 

Ex. 2  аудіо додаток

 

Ex. 6, р. 136

Ex. 2, р. 137

 

 

104

 

Історія олімпійських ігор

Would + infinitive

An achievement, a participant, a contest

Ex. 3, р. 137

збірник

Ex. 5, р. 137

Ex. 2, р. 138

 

105

 

Популярні види спорту в США.

Modal verbs

Baseball, huge, crowds of spectators.

Ex. 4, р. 140

 

 

 

Ex. 1, р. 149

Ex. 3, р.  146

 

106

 

Крикет національний вид спорту в Британії

Passive voice

Common wealth, associate, a disgrace, a pitch, to promote.

Ex. 7, р. 141

Tapescript р. 140

Ex. 8, р. 141

Ex.  5, р. 139

 

107

 

Футбол най- популярніший вид спорту.

 

Countable and uncountable nouns

An opposition, a promotion, to get injured, to tackle.

Ex. 2, р. 142

 

Ex. 3, р. 143

Ex. 4, р. 143

 

108

 

Спорт і вболівальники.

 

Past Perfect Continuous

Loyal fans, encouragement, spectators

Ex. 5, р. 145

 

Ex. 6, р. 146

Ex.  4, р. 144

 

109

 

Розвиток спортивного туризму.

Present Perfect

Mountaineering, rowing, yachting, motor-racing, motor sport.

Ex.  8a, р. 146

Збірник

Ex. 7, р. 146

Ex.  8b, р. 146

 

110

 

Євро 2012 в Україні.

 

Using gerunds from the verbs

To look forward, to be happy.

Ex. 1,  р. 147

 

Ex. 2b, р. 147, еx.  4, р. 148

Ex. 3, р. 147

 

111

 

Найвідоміші спортсмени в нашій країні

 

Would + infinitive

Prepositions

Pronouns

Boxing, ancient time, to suffer physical and mental, scored, beat won, drew, loose.

Ex. 7a, р.  149, еx. 4, р. 151

Tape script ст.150

Ex. 5,  р. 148

Ex. 1-2, р. 150

 

112

 

Спортивні гуртки у нашій школі

Past Perfect Continuous

 

Gymnastics, judo, draught, athletics, boxing, basket-ball, trainer

 

 

Розвиток монолог.мовлення

 

 

113

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

114

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

115

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

116

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

117

 

Українські олімпійці

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Розвиток навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

119

 

Узагальнення знань учнів з теми «Do You Like Sports?»

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Acc Test
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Korotaiev Dima
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
21 вересня
Переглядів
445
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку