Календарне планування "Фізична культура" 2 клас НУШ

Про матеріал
Календарно - тематичне планування з фізичної культури для 2 класу НУШ 1 семестр за програмою Савченко
Перегляд файлу

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

За типовою освітнєю програмою під керівництвом О.Я. Савченко

 

І семестр

 

№ з/п

Дата

 

Примітка

Тема уроку

 

І семестр (48 год)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА (3 ГОД)

1

 

 

 

 

  ТМЗ. Правила безпеки та поведінки на уроках фізкультури.

Бесіда: «Фізична культура як сукупність різноманітних фі­зичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров'я». Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».

  Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка - ноги нарізно. 

  Загально-розвивальні вправи на місці. Нахили та повороти голови. Рухлива гра.

2

 

 

 

 

  ТМЗ. Бесіда:  «Значення і правила виконання ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної хвилинки та фізкультурної паузи».              Підготовчі вправи: стійка широка, виконання стройових завдань:  «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».

  ЗРВ. Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок.

  Рухлива гра.

3

 

 

 

 

   ТМЗ. Бесіда: «Рухова активність протягом дня. Фізичні вправи  та їх вплив на формування фізичних якостей».

   Підготовчі вправи: шикуван­ня, виконання стройових завдань: «Кроком руш!», «Клас, стій!».

   ЗРВ. Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині. Рухлива гра.

КУЛЬТУРА РУХІВ

3  ЕЛЕМЕНТАМИ ГІМНАСТИКИ (19 ГОД)

4

 

 

 

 

  ОВ. ТМЗ. Бесіда: «Режим дня. Особиста гігієна». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай», «Відставити!».

   ЗРВ на місці без предметів.

  ЗФП:  вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи. Рухлива гра.

5

 

 

 

 

  ОВ. ТМЗ. Підготовчі вправи: розмикання приставними кроками в ко­лоні, у шерензі, у колі.

  Загально-розвивальні вправи на місці без предметів.

  ЗФП: вправи для м'язів тулуба з ви­хідних положень сидячи.   Рухлива гра.

6

 

 

 

 

  ТМЗ. Організовуючі вправи: розмикання і змикання, повороти на місці   «Праворуч!»,   «Ліворуч!»,   «Кругом!»   (стрибком). Загально-розвивальні вправи на місці. ЗФП: вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Рухлива гра.

7

 

 

 

 

   ТМЗ: Формування ключових компетентностей –   «Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами»  та «Спілкування іноземними мовами».

  Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Загально-розвивальні  вправи  без  предметів  (імітаційного характеру).

  ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

  Рухлива гра.

8

 

 

 

 

  ТМЗ. Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Загально-розвивальні  вправи  без  предметів  (імітаційного характеру).

  ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

  Рухлива гра.

9

 

 

 

 

   ТМЗ: розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.

  Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею.

  ЗФП: вправи на положення тіла у просторі: сіди (на п'ятах, зі­гнувши ноги), упори присівши. Вправи для м'язів тулуба з вихідних положень сидячи.

  Рухлива гра.

10

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

  ЗФП: присідання, виси. Рухлива гра.

11

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

  ЗФП: присідання, виси. Рухлива гра.

12

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

  ЗФП: присідання, виси. Рухлива гра.

13

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

   Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

  ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).     Рухлива гра.

14

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

   Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

  ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).     Рухлива гра.

15

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності».

   Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

  ЗФП: підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).     Рухлива гра.

16

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

  Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла у просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Рухлива гра.

17

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла у просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Рухлива гра.

18

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла у просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Рухлива гра.

19

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави. 

  ЗФП: вправи  на  положення тіла у просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Рухлива гра.

20

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи.

  ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням.

  Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра.

21

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи.

  ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням, приставним кроком правим і лівим боком.

  Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра.

22

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи.

  ЗФП: ходьба із пришвидшенням та уповільненням, приставним кроком правим і лівим боком.

  Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів. Рухли­ва гра.

РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (25 ГОД)

23

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: «Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій)

  Загально-розвивальні   вправи  без  предметів. 

  Ходьба  на носках, п'ятах. навичками пересувань: ходьба  широкими кроками, зі зміною частоти кроку.  Біг з високим підніманням стегна. Танцю­вальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад. Рухли­ва гра.

24

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею.

ЗФП: ходьба на носках, п'ятах, ходьба з високим підніманням стегна. Біг з високим підніманням стегна, із закиданням го­мілок. Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу.

  Рухлива гра.

25

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Загально-розвивальні   вправи  в русі. 

  ЗФП: ходьба  на носках, п'ятах. навичками пересувань: ходьба  широкими кроками, зі зміною частоти кроку.  Біг з високим підніманням стегна. Танцю­вальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад. Рухливі ігри та естафети.

26

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

  Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

 ЗФП.  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод. Рухливі ігри та естафети.

27

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

  Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

   ЗФП.  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод. Рухливі ігри та естафети.

28

 

 

 

 

   О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

   Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

   ЗФП.  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод. Рухливі ігри та естафети.

29

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручем.

  ЗФП. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

  Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухливі ігри та естафети.

З0

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручем.

  ЗФП. Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

  Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу. Рухливі ігри та естафети.

31

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою.  Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети.

32

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою.  Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети.

33

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

  ЗФП. Стрибки зі скакалкою.  Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети.

34

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  ЗФП.  Стрибки у довжину з місця. Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках) Рухливі ігри та естафети.

35

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  ЗФП.  Стрибки у довжину з місця. Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках)

  Рухливі ігри та естафети.

36

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  ЗФП.  Стрибки у довжину з місця. Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках)

  Рухливі ігри та естафети.

37

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   

  Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.   Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м.  Нахили тулуба в різних напрямках у положенні стоячи.

  Рухливі ігри та естафети.

38

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.

  ЗФП. Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м. 

  Рухливі ігри та естафети.

39

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.

  ЗФП. Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м. 

  Рухливі ігри та естафети.

40

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Стрибки у глибину з висоти до 80 см з м’яким приземленням. Рухливі ігри та естафети.

41

 

 

 

 

О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

   Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Стрибки у глибину з висоти до 80 см з м’яким приземленням. Рухливі ігри та естафети.

42

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Стрибки у глибину з висоти до 80 см з м’яким приземленням. Рухливі ігри та естафети.

43

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками. Рухливі ігри та естафети.

44

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками. Рухливі ігри та естафети.

45

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками. Рухливі ігри та естафети.

46

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

   Рухливі ігри та естафети. Рухлива гра.

47

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи з м'ячами. 

  ЗФП. Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками. Рухливі ігри та естафети.

48

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя».

  Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Підсумковий урок за семестр. Визначення резервних мож­ливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи для оволодіння навичками плавання

 (10 год)

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: бесіда «Безпечна поведінка для себе та однокласників у воді». «Правила безпеки під час занять плаванням».

  ТМЗ. Формування ключової компетентності – «Соціальна та громадянська компетентність».

  Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Освоювання в басейні. Багаторазові видихи у воду.

  Рухливі ігри та естафети в воді .

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Освоювання в басейні. Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді .

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ.  Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями кроль на грудях та кроль на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас на грудях та брас на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас на грудях та брас на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас на грудях та брас на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас на грудях та брас на спині. Рухливі ігри та естафети в воді.

 

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні   вправи  на місці.

  Багаторазові видихи у воду. Повторення вправ для оволодіння рухами ногами  у плаванні стилями брас і кроль на грудях, та брас і кроль на спині.

  Рухливі ігри та естафети в воді.

                                  Вправи для розвитку фізичних якостей (7 год)

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій). 

  Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави.

  ЗФП. Різновиди ходьби та бігу.

  Кидки баскетбольного м’яча з-за голови із різних положень. Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави.

  ЗФП. Різновиди ходьби та бігу.

  Кидки баскетбольного м’яча з-за голови із різних положень. Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс вправ для формування правильної постави.

  ЗФП. Різновиди ходьби та бігу.

  Кидки баскетбольного м’яча з-за голови із різних положень. Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

О.В. ТМЗ: Формування ключових компетентностей –   «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами»  та «Спілкування іноземними мовами».

  Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з обручами.

  ЗФП. Комплекс для профілактики плоскостопості. Ходьба «змійкою», на нос­ках, п'ятах.  Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках.

  Стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

  Рухливі ігри та естафети.

            Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах (3 год)

 

 

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя».

  Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.         ЗФП. Пересування на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

 ЗФП. Пересування на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи на відчуття правильної постави.

  ЗФП. Пересування на лижах: лижні ходи, повороти, спуски,підйоми, гальмування.

  Рухливі ігри та естафети.

                                             Вправи для розвитку фізичних якостей (36 год)

 

 

 

 

  О.В.ТМЗ: «Правила безпеки при заняттях фізичними вправами на стадіоні». Загально-розвивальні вправи для профілактики плоскостопості.

  ЗФП. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Біг із пришвидшеннями за сигналом.

 Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи для профілактики плоскостопості.

  ЗФП. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Біг із пришвидшеннями за сигналом.

 Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи для профілактики плоскостопості.

  ЗФП. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Біг із пришвидшеннями за сигналом.

 Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

  ЗФП.  Махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

  ЗФП.  Махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

  О.В.ТМЗ. Загально-розвивальні вправи з м'ячами.

  ЗФП.  Махові рухи правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, стоячи біля опори та під час ходьби.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Зупинки м’яча, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Зупинки м’яча, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Перекидання м'яча в парах. Зупинки м’яча, що котиться. Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій). 

  Загально-розвивальні вправи без предметів.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи­ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи­ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться.  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Пружні нахи­ли в положенні сидячи.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи в русі.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками). Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності - «Екологічна грамотність і здорове життя». 

  Загально-розвивальні вправи в русі.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками). Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи в русі.  Стрибки зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

  ЗФП. Махові рухи руками та ногами в різних напрямках . Нахили тулуба в положенні стоячи.

  Вправи з м'ячем. Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками). Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

  ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ: Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).     ЗРВ в русі.

ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Метання малого м’яча з-за голови на дальність.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Метання малого м’яча з-за голови на дальність.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП.  Пришвидшення з різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м.

  Метання малого м’яча з-за голови на дальність.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ: «Загартування як засобу зміцнення здоров’я».

  ЗРВ з м’ячами.

  ЗФП.  Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні, удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться; ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   

  ЗРВ з м’ячами.

  ЗФП.  Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні, удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться; ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ з м’ячами.

  ЗФП.  Біг із пришвидшеннями за сигналом.

  Зупинки м’яча, що котиться, підошвою та внутрішньою стороною ступні, удари внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що котиться; ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП. Прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; пружні похитування у положенні випаду; прогинання тулуба у положенні лежачи на животі. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху.

  Підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП. Прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; пружні похитування у положенні випаду; прогинання тулуба у положенні лежачи на животі. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху.

  Підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. ЗРВ в русі.

  ЗФП. Прогинання та вигинання тулуба у положенні упору стоячи на колінах; пружні похитування у положенні випаду; прогинання тулуба у положенні лежачи на животі. Різновиди ходьби та бігу зі зміною напрямку руху.

  Підтягування у висі (хлопці), у висі лежачи (дівчата). Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ: «Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності.»

  Загально-розвивальні вправи зі скакалкою.

  ЗФП. Лазіння; подолання штучних перешкод. Пересування у положенні сіду, зігнувши ноги (у різних напрямах).

  Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками). Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою.

  ЗФП. Лазіння; подолання штучних перешкод. Пересування у положенні сіду, зігнувши ноги (у різних напрямах).

  Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ. Загально-розвивальні вправи зі скакалкою.

  ЗФП. Лазіння; подолання штучних перешкод. Пересування у положенні сіду, зігнувши ноги (у різних напрямах).

  Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому (по прямій, по дузі, між стійками).

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

  О.В. ТМЗ:  Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж життя».

  ЗРВ в русі. 

  Підсумковий урок за рік.

  Рухливі ігри та естафети.

 

 

doc
Додано
28 серпня
Переглядів
2151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку