Календарно-тематичне планування з фізичної культури 2 клас

Про матеріал
Подане планування допоможе вчителю початкових класів грамотно спланувати уроки фізичної культури
Перегляд файлу

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

2 КЛАС

105 годин

(3 години на тиждень)

 

За типовими навчальними програми  для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. За типовою освітнєю програмою, що розроблена під керівництвом О.Я. Савченко.

Кількість годин за програмою:  105 годин

Кількість годин  у 1 семестрі:  48/45 годин

Кількість годин у 2 семестрі:  ____ годин

Кількість годин на тиждень: 3 годин

Література:

  1. Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти.1-2 клас. «Ранок», 2018.

 

 

№ уроку п/п

 

№ уроку в темі

 

Тема уроку

 

Кіль-кість годин

Дата

 

 

Забезпе

чення

За планом

Корекція

1.

1

 ТМЗ. Правила безпеки та поведінки на уроках фізкультури. Підго­товчі вправи: основна стійка, стійка - ноги нарізно. Загально-розвивальні вправи на місці. Нахили та повороти голови.

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

03.  09

 

 

2.

2

Вправи для верхніх кінцівок і плечового пояса, згинання та розгинання верхніх кінцівок.

  Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

04.  09

 

 

3.

3

Бесіда: «Рухова активність

Колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині.

   Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

06.  09

 

 

4.

4

  ОВ. ТМЗ. Бесіда: «Режим дня. Особиста гігієна». Підготовчі вправи: шикування, команди «У колону по одному — ставай!», «У коло — ставай», «Відставити!».

   ЗРВ на місці без предметів.

  ЗФП:  вправи для м'язів ту­луба з вихідних положень стоячи.

  Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

10 .09

 

 

5.

5

  Загально-розвивальні вправи на місці без предметів.

  ЗФП: вправи для м'язів тулуба з ви­хідних положень сидячи.   Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

11.  09

 

 

6.

6

ЗФП: вправи для м'язів тулуба з вихідних положень лежачи. Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

13.  09

 

 

7.

7

 Загально-розвивальні  вправи  без  предметів  (імітаційного характеру).

 ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

17.  09

 

 

8.

8

 Загально-розвивальні  вправи  без  предметів  (імітаційного характеру).  ЗФП: комплекс для формування правильної поста­ви.

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

18.  09

 

 

9.

9

   Розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.

  Організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (чотири).

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

20.  09

 

 

10.

10

  Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

24.  09

 

 

11.

11

Загально-розвивальні вправи з м’ячем. Комплекс фіз­культурної паузи.   Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

25.  09

 

 

12.

12

 Вправи на положення тіла у просторі: упори лежачи, лежачи ззаду.

 ЗФП: присідання, виси.

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

27.  09

 

 

13.

13

Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності.

Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.   Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

01. 10

 

 

14.

14

 Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

 Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

02 . 10

 

 

15.

15

 Загально-розвивальні вправи з м'ячами. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики.

 Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

04 . 10

 

 

16.

16

Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).

 Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

08.  10

 

 

17.

17

Вправи  на  положення тіла в просторі. Елементи акробатики: групування лежачи.

  Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

09.  10

 

 

18.

18

Елементи акробатики: групування лежачи.

  Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

11. 10

 

 

19.

19

Загально-розвивальні вправи без предметів. Комплекс для формування  правильної постави.   Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

15.10

 

 

20.

20

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи.   Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

16.10

 

 

21.

21

Елементи акробатики: групування сидячи, перекати у групуванні, перекид боком. Вправи для м'язів нижніх кін­цівок та збільшення рухливості кульшових суглобів.

 Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

18.10

 

 

 

22.

22

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою. Комплекс фіз­культурної паузи.  Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

22.10

 

 

23.

23

  О.В. ТМЗ: «Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій)

   Рухли­ва гра. Інструкція з БЖ № 6

1

23.10

 

 

24.

24

Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад, крок галопу.

  Рухлива гра. Інструкція з БЖ № 6

1

25.10

 

 

25.

25

Загально-розвивальні вправи з прапорцями. Загально-розвивальні   вправи  в русі. 

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

05.11

 

 

26.

26

Загально-розвивальні  вправи з м'ячами.

Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

06.11

 

 

27.

27

  Біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілки, зі зміною напрямку, лазіння; подолання штучних перешкод.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

08.11

 

 

28.

28

 Ходьба на  нос­ках, п'ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

12.11

 

 

29.

29

  Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

13.11

 

 

30.

30

 Ходьба «змійкою». «Чов­никовий» біг 4 х 9 м.

  Танцювальні кроки: приставний крок убік, уперед, назад; крок галопу.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

15.11

 

 

31.

31

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

19.11

 

 

32.

32

Загально-розвивальні вправи зі скакалкою, викрути рук зі скакалкою.

   Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

20.11

 

 

33.

33

Стрибки зі скакалкою.  Ходьба «змій­кою», ходьба на підвищеній опорі з різними положеннями рук. Біг з різних вихідних положень.

  Метання малого м’яча у щит (мішень).

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

21.11

 

 

34.

34

Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

26.11

 

 

35.

35

Стрибки у довжину з місця.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

27.11

 

 

36.

36

Загально-розвивальні   вправи   з   гімнастичною   палицею. Комплекс для формування правильної постави.

 Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

29.11

 

 

37.

37

 Формування ключової компетентності – «Інформаційно-цифрова компетентність» (самостійно знаходити, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій).   

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

03.12

 

 

38.

38

 Загально-розвивальні   вправи   зі   обручем.   Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

04.12

 

 

39.

39

 Ходьба   на підвищеній  опорі   з   різними   положеннями   рук,  чергую­чи з присіданнями, нахилами. «Човниковий» біг 4 х 9 м, 3 х 10 м. 

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

06.12

 

 

40.

40

Загально-розвивальні   вправи   з  обручами. Комплекс фізкультурної паузи.  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

10.12

 

 

 

41.

41

 Формування ключової компетентності – «Ініціативність і підприємливість».

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

11.12

 

 

42.

42.

Комплекс фізкультурної паузи.

  ЗФП. Стрибки у глибину з висоти до 80 см з м’яким приземленням.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

13.12

 

 

43.

43.

 Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

Рухливі ігри та естафети.

1

17.12

 

 

 

44.

 Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

 

 

 

44.

45.

Стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 180 градусів.

Рухливі ігри та естафети.

1

18.12

 

 

 

46.

  Передача м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою рукою з одночасними кроками

   Рухливі ігри та естафети.Рухлива гра . Інструкція з БЖ № 6

1

 

 

 

45.

47.

Стрибки через довгу скакалку, яка обертається вперед.  Рухливі ігри та естафети.

1

20.12

 

 

 

48.

 Підсумковий урок за семестр. Визначення резервних мож­ливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.

  Рухливі ігри та естафети. Інструкція з БЖ № 6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
16 листопада 2019
Переглядів
3552
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку