26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарне планування "Географія" 7 клас

Про матеріал
Календарне планування з географії у 7 класі складено згідно з оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).
Перегляд файлу

ГЕОГРАФІЯ «МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ»

7 КЛАС

(70 годин, 2години на тиждень)

Складено згідно з оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).

 

Дата

Зміст уроку

Практичні роботи та дослідження

Корекція

ВСТУП (2 години)

1

 

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани.

Інструктаж з БЖД.

 

 

2

 

Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

 

 

Розділ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ (10 годин)

Тема 1. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ (2 години)

3

 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

 

 

4

 

Рухи Землі, їх наслідки.

 

 

Тема 2. МАТЕРИКИ  ТА ОКЕАНИ - ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ (8 годин)

5

 

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

 

 

6

 

Тектонічні структури:  платформи і областіскладчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

 

Практична робота № 1 (оцінювана).Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

7

 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні  на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

 

 

8

 

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.  Закономірності розподілу атмосферних опадів.

 

 

9

 

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

 

 

10

 

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

 

 

11

 

Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

Дослідження №1.  Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.

 

12

 

Узагальнення знань учнів за темою «Вступ» та розділом І «Закономірності формування природи материків та океанів».

 

 

Розділ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ (22 години)

Тема 1. АФРИКА (10 годин)

13

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

 

Практична робота №2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

 

14

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

 

Практична робота № 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

15

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Практична робота № 4 (оцінювана).Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

 

16

 

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

 

 

17

 

Природні зони, закономірності їх розміщення (екваторіальні ліси, савани).

 

 

18

 

Природні зони, закономірності їх розміщення (пустелі й напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники).

 

 

19

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

20

 

Населення.

 

 

21

 

Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

 

 

22

 

Узагальненнязнаньучнівзатемою «Африка».

 

 

Тема 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА (8 годин)

23

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

 

Практична робота № 5. Позначення на контурній карті географічних об`єктів  материка.

 

24

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

Практична робота № 5. Позначення на контурній карті географічних об`єктів  материка.

 

25

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Практична робота № 6 (оцінювана).Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

 

26

 

Води суходолу.

 

 

27

 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідомішіоб’єкти Південної Америки, занесені до Світової  природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження № 2.  Природні унікуми Південної Америки.

 

28

 

Населення.

 

 

29

 

Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

 

30

 

Контрольна робота № 1.

Узагальнення знаньучнівза темою «Південна Америка».

 

 

Тема 3. АВСТРАЛІЯ (4 години)

31

 

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

 

Практична робота  7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії

 

32

 

Клімат. Води суходолу.

 

Практична робота  8. Визначеннятипівклімату за кліматичнимидіаграмами.

 

33

 

Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австраліїї, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Інструктаж з БЖД.

 

 

34

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

 

 

Розділ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ (2 години)

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТАРКТИДУ (1 година)

35

 

Географічне положення. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. Антарктида й Антарктика.

 

 

Тема 2. ПРИРОДА МАТЕРИКА (1 година)

36

 

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Узагальненнязнаньучнівза темою «Австралія» та розділом «Полярний материк планети».

 

 

Розділ ІV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ (24 години)

Тема 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА (9 годин)

37

 

Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння.

 

 

38

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

Практична робота № 9. Позначення на контурній карті географічних об'єктів Північної Америки.

 

39

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

40

 

Води суходолу.

 

 

41

 

Природні зони. Висотна поясність в горах.

 

 

42

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідомішіоб’єкти, віднесені до Світової  природної  спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження №3. «Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти  Північної Америки, віднесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО»).

 

43

 

Населення.

 

 

44

 

Держави. Україна і держави Північної Америки.

 

 

45

 

Узагальненнязнаньучнівза темою «Північна Америка».

 

 

Тема 2. ЄВРАЗІЯ (15 годин)

46

 

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

 

Практичні роботи № 10. Позначення на контурній карті  географічних об’єктів Євразії.

 

47

 

Дослідження та освоєння материка.

 

 

48

 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.

 

Практичні роботи № 10 (продовження). Позначення на контурній карті  географічних об’єктів Євразії.

 

49

 

Загальні риси клімату.

 

 

50

 

Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Практичні роботи № 11 (оцінювана).Визначеннятипівкліматуумежахпомірногокліматичного поясу Євразіїза допомогоюкліматичнихдіаграм.

 

51

 

Води суходолу Євразії.

 

 

52

 

Озера Євразії.

 

 

53

 

Природні зони.

 

 

54

 

Природні зони. Вертикальна поясність.

 

 

55

 

Зміни природи материка людиною. Найвідомішіоб’єкти, занесені до Світової  природноїспадщини ЮНЕСКО.

 

 

56

 

Населення. Політична карта Євразії.

 

 

57

 

Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.

 

 

58

 

Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії.

 

 

59

 

 

Дослідження №4. «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів».

 

60

 

 Контрольна робота № 2.

Узагальненнязнаньучнівза темою «Євразія».

 

 

Розділ V. ОКЕАНИ (6 годин)

Тема 1.ТИХИЙ ОКЕАН (2 години)

61

 

Географічне положення. Острови в Тихомуокеані, їхпоходження і природні особливості. Рельєф дна.

 

Практична робота  № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

 

62

 

Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси.Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

 

Тема 2. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН (2 години)

63

 

Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води. 

Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (продовження).

 

64

 

Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

 

Тема 3. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН (1 година)

65

 

Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (продовження).

 

Тема 4. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН (1 година)

66

 

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічнийсвіт і природніресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглихматериків.

Практична робота № 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (закінчення).

 

РозділVI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (3 години)

Тема 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (1 година)

67

 

Природнібагатстваматериківтаокеанів, їхосновнівиди. Наслідкивикористанняресурсівлюдиною. Порушенняприродноїрівноваги. Антропогенніландшафти.

 

 

Тема 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ (2 години)

68

 

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

 

 

69

 

Узагальненнязнаньучнівза темою«Океани» та «Впливлюдини на природу материків і океанів».

Дослідження№ 5. «Шляхи розв’язування екологічних проблем»

 

70

 

Підсумок роботи за рік.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1314
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку