10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Рельєф і корисні копалини Північної Америки

Про матеріал
Комбінований урок із теми "Рельєф і корисні копалини Північної Америки". Розроблений для того щоб ознайомити учнів з рельєфом Північної Америки, розкрити взаємозв’язки між рельєфом, будовою поверхні та корисними копалинами материка та виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення географії.
Перегляд файлу

Конспект уроку

Клас: 7

Тема: Рельєф і корисні копалини Північної Америки

Мета: Знаннєвий компонент

ознайомити учнів з рельєфом Північної Америки, розкрити взаємозв’язки між рельєфом, будовою поверхні та корисними копалинами материка;

Діяльнісний компонент

розвивати навики роботи з тематичними і контурними картами, вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки;

Ціннісний компонент

виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення географії.

Тип уроку: комбінований.                           

Методи і прийоми роботи: бесіда, самостійні і практичні роботи.

Обладнання: фізична карта світу, фізична карта Північної Америки, атласи, зошити – практикуми з фізичної географії материків і океанів.

 

№ п/п

Етап уроку

Робота вчителя

Робота учнів

Час

1.

Організа-

ція класу

Я заходжу до класу,

Лише дзвіночок забринить,

Стаєш серйозним ти в цю мить,

До роботи прийшов час, бо багато її в нас.

вітаюся з учнями, представляюся. Прошу чергових  назвати відсутніх та відмічаю їх у класному журналі.

 

Вітаються, готуються до уроку, чергові називають відсутніх.

 

2.

Перевірка домаш-нього завдання

Види перевірки:

1. Усне опитування (індивідуальний метод).

+дати характеристику географічному положенню Північної Америки.

+розказати про історію дослідження материка.

2. Усне опитування (фронтальний метод)

+назвати площу материка;

+назвати крайні точки материка;

+хто з дослідників першим досяг узбережжя Тихого океану по суші?

3. Робота з дидактичними картками 

 

Учні слухають, дають відповіді на запитання.

 

 

 

 

3.

Повідомлення теми уроку

Тема: Рельєф і корисні копалини Північної Америки

План уроку (учні записують в зошити).

Будова поверхні материка;

Основні форми рельєфу;

Корисні копалини, закономірності їх поширення.

Записують тему уроку у робочі зошити.

 

4.

Мотивація пізнавальні діяльності учнів

Бесіда: Північна Америка – незвичайний материк, далекий і одночасно близький , приховує в собі багато загадок. Однією з них є цікавий рельєф – важливий чинник оцінки можливостей господарського розвитку країн материка. Тут є і високі гори, що ускладнюють роботу будівництва, транспорту та ведення сільського господарства, але при цьому є великою коморою корисних копалин, і рівнини та низовини, що сприяють розселенню населення, але при цьому багаті на стихійні процеси.          Отже знання про рельєф  дуже важливі.

Саме тому ми сьогодні повинні відгадати загадки рельєфу цього материка і з’ясувати особливості рельєфу та поширення корисних копалин, дослідити причини їх утворення, навчитися характеризувати  різні форми рельєфу,  порівняти їх.

 

Слухають,

 

 

5.

Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди.

1.Будова поверхні материка

Учні разом з вчителем в зошитах заповнюють

таблицю

 

План

Північна Америка

1. Тектонічні структури:

а) платформи;

 

Північноамериканська древня платформа

б) області складчатості.

 

Альпійська, мезозойська, каледонська, герцинська складчастість

2. Рельєф:

а) гори

Кордильєри (Мак – Кінлі), Аппалачі

б) низовини

Примексиканська, Приатлантичні

в) височини

Лаврентійська

г) рівнини

Великі, Центральні

 

Пригадайте, до складу якого давнього материка входила Північна Америка разом з Євразією?
      Північна Америка разом з Євразією є залишком давнього материка північної півкулі Лавразія, який почав розколюватися на сучасні материки наприкінці мезозойської ери близько 100 млн. років тому. 
     Найдавнішою й найбільшою за площею тектонічною структурою Північної Америки є Північноамериканська платформа (півчічна і центральна частина), яка є уламком давньої Лавразії.
     На півночі платформи її кристалічний фундамент виходить на земну поверхню,  утворюючи найбільший в світі за площею Канадський щит.
     Гірські породи, що його складають, мають вік близько 3 млрд. років. Поверхня щита вирівняна, у багатьох місцях ускладнена розломами та виливами давньої лави. У деяких місцях щит занурюються під води Океану й знову виходять на денну поверхню на сусідніх островах. На південь від щита кристалічний фундамент платформи поступово занурюється під осадовий чохол. Тут будова земної кори ускладнена западинами, де товщина чохла зростає.

      Весь захід Північної Америки займає середній за віком пояс складчастості, який більшою частиною сформувався у мезозойську еру в наслідок руху назустріч Північноамериканської та Тихоокеанської літосферних плит. 

2. Рельєф Північної Америки тісно пов'язаний з її тектонічними структурами.

 Пригадайте, які форми рельєфу відповідають платформам та поясам складчастості?

     Давній та молодій платформам у сучасному рельєфі відповідають рівнини. Областям складчастості на крайніх заході і сході — гори.
     Рівнини займають 2/3 поверхні материка. Канадському щиту відповідає в рельєфі Лаврентійська височина, яка має пересічні висоти 500-700 м.
     Вона зазнала впливу давнього зледеніння. Льодовики принаймні 4 рази наступали на материк, сповзаючи з півострова Лабрадор. Під час найбільшого Канзаського зледеніння, яке відбувалася близько 300 тис. років тому, кригою було вкрито 65% площі материка. Південна межа льоду досягала приблизно 40° пн. ш. Товщина шару криги становила 2-3 км. Останній льодовик розтанув 6-10 тис років тому.
 

Пригадайте, які види геологічної роботи виконує льодовик?
Насуваючись з півночі, льодовик згладив виступи твердих скельних порід, розширив річкові долини, а після танення залишив льодовикові відклади – морену, що складається з нагромадження валунів, гальки, піску. Зниження на поверхні, виорані льодовиком, були заповнені водою й утворили численні озера.
         На заході материка в межах мезозойського та альпійського поясів складчастості з півночі на південь простяглася одна з найбільших гірських систем світу — Кордильєри. Кордильєри – це ланцюг гір, що з іспанської перекладається як « мотузка»,

На Алясці гори досягають своєї найвищої точки (г. Мак-Кінлі, 6194 м). Найнижчою точкою Північної Америки є  Долина Смерті, -86 м.

Тут знаходяться великі льодовики. Гора названа шукачами золота у 1896 р. на честь 25-го президента США Уїльяма Мак-Кінлі.    
   (переглдя відеофрагменту «Где находятся Кордильеры. Высота горы Кордильеры»)
     На сході в межах палеозойського складчастого поясу лежать Аппалачі — невисокі гори, які підіймаються до 2000 м. Під впливом зовнішніх сил Землі Аппалачі зруйнувалися і нині мають згладжені куполоподібні форми, чим нагадують наші Карпати. Найвища точка Аппалачів – гора Мітчелл (2037 м).

Найбільшою в світі карстовою печерою є Мамонтова печера біля західних схилів Аппалач. Загальна довжина її підземних коридорів становить близько 500 км.

Гімнастика для очей

А зараз пропоную дати відпочити нашим очам і зробити з ними зарядку:

 1. Глибоко вдихаємо та повільно видихаючи, подивимося собі на міжбрів’я.
 2. Глибоко вдихаємо та повільно видихаючи, подивимося собі на кінчик носу.
 3. Опустимо очі вниз і постежимо за уявною часовою стрілкою.
 4. Опустимо очі вниз і постежимо проти уявної часової стрілки.

 

3. Корисні копалини, закономірності їх поширення.

 Земна кора Північної Америки вивчена детально, тому на всій її території відомі значні родовища корисних копалин.

В межах яких тектонічних структур знаходять корисні копалини магматичного походження, а в яких – осадового? За тектонічною картою Північної Америки наведіть конкретні приклади.

На півночі, в межах Канадського щита, де магматичні породи Північноамериканської платформи виходять на поверхню, багато руд металів — залізних, мідних, нікелевих. Там, де осадовий чохол покриває кристалічні породи, багато родовищ паливних (нафти, природного газу) і нерудних корисних копалин.

 

Слухають, записують у робочий зошит

 

6.

Розшире-ння і поглиб-лення інформації

1.Прийом « Закінчи речення»

 1. Велика область складчастості виникла в……………( західній частині Північної Америки)
 2. На Канадському щиті утворилась…………………..( Лаврентійська височина)
 3. Основними гірськими системами Північної Америки є………(Аппалачі і Кордильєри)
 4. Найвищою точкою Північної Америки є………..( г. Мак – Кінлі)
 5. Найнижчою точкою Північної Америки є…. ( Долина Смерті, -86 м.)
 6. Рельєф Північної Америки формували такі зовнішні процеси …….

     ( давній льодовик, поверхневі і підземні води)

 1. На плиті давньої Північноамериканської платформи утворились…

    .( Центральні і Великі рівнини)

 1. Про подальший розвиток земної кори свідчать…. ( землетруси,

    виверження вулканів)

 

2.(переглдя відеофрагменту «Північна Америка народжені непокірними»)

 

3.Прийом «Що зайве?»

Укажіть який географічний об*єкт не стосується Північної Америки

1)Лаврентійська височина, Центральна рівнина, Східноєвропейська рівнина. 2)Скандинавська гора, Скелясті гори, Аппалачі. 3) Великі рівнини, Мексиканська низовина, Орінокська низовина.

4)Мак-Кінлі, Еверест, Мітчел. 5)Уральські гори, Аппалачі, Кордильєри.

Слухають

 

7.

Підсумки уроку

Отже, ми відгадали з вами загадки рельєфу Північної Америки

Рефлексія

Чи справдилися ваші очікування від уроку,  дорогі діти ?

Фронтальна бесіда

— Чи досягли ми мети уроку?

— Які висновки ви зробили сьогодні?

 

Слухають

 

8.

Повідом-лення домаш-нього завдання

1.Парагаф 

2.Підготувати повідомлення про Долину Смерті

3. Скласти кросворди на тему « Рельєф Північної Америки»

 

Записують у щоденник.

 

 

docx
До підручника
Географія 7 клас (Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І.)
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
1612
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку