Календарне тематичне планування з географії. Для 9 класу. За оновленою програмою

Про матеріал

Календарне тематичне планування з географії. Для 9 класу. За оновленою програмою. зроблемо все в гарній кольоровій гамі, з виділенням найважливіших частин (практичних робіт, узагальнюючих уроків, досліджень).

Перегляд файлу

Географія 9 клас

( 1,5 години на тиждень  52 години)

 

 І СЕМЕСТР

 

№п/п

Тема уроку

Практичні роботи

Дата

 

Вступ.

 1

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія  в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

 

01.09.

Розділ І. Національна економіка і світове господарство

Тема 1. Національна економіка

2

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

 

04.09.

3

Секторальна модель економіки країни.

 

Практична робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки. (Оцін.)

11.09.

4

Чинники розміщення виробництва.

 

15.09.

5

Форми просторової організації національної економіки. Форми суспільної організації виробництва.

 

18.09.

Тема 2. Світове  господарство

6

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».

 

25.09.

7

Типи економічних систем

 

29.09.

8

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.

 

02.10.

9

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр — периферія»

Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку. (Оцін.)

09.10.

 

10

Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації

 

13.10.

11

Узагальнення вивченого матеріалу  по темах «Вступ», «Національна економіка», «Світове господарство»

 

23.10.

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

12

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Складники сільського господарства. Роль природних чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва.

Землезабезпеченість  

 

27.10.

13

Аграрні відносини. Аграрні суспільства в сучасному світі . Структура сільськогосподарських угідь в Україні.

 

06.11.

14

Сільське господарство України. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства .

 

13.11.

15

Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Розвиток кормової бази тваринництва.. Гірські та приміські сільськогосподарські

райони.

 

17.11.

16

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери с/г продукції.

Практична робота 3. Визначення основних технічних культур, що вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

20.11.

Тема 2. Лісове господарство

17

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні

 

27.11.

Тема 3. Добувна промисловість

18

Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Основні закономірності розміщення родовищ корисних копалин. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами

 

01.12.

19

Видобування вугілля, нафти і природного газу. Найбільші у світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Дослідження

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

 

04.12.

20

 

Практична робота 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти й природного газу

 

11.12.

21

Видобування металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів. Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні

 

15.12.

22

Видобуток немателевої сировини. значення, особливості розміщення виробництв з видобутку кам’яної і калійної солей, фосфоритів, каоліну в країнах світу

 

18.12.

23

Підсумковий урок за розділ 2

 

25.12.


Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

23

Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні .Значення електроенергетики. Паливно-енергетичний баланс. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії.

Практична робота
(на вибір учителя) 5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

 

24

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії у світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу.

Практична робота
(на вибір учителя) 5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні,  країнах Європи та світу

 

Тема 2. Металургійне виробництво

25

Чорна металургія України. Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії . Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії.. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінувальні технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів.

Практична робота 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

 

 

26

Кольорова металургія України. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану

Основні центри виробництва кольорових металів в Україні

 

 

27

Металургійне виробництво світу. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі

 

 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво  будівельних  матеріалів

28

Хімічне виробництво. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів

 

 

 

29

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники

їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків

 

 

30

 

Обробка та переробка деревини. Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу. Виробництво будівельних матеріалів

 

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

31

Виробництво машин та устаткування . Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні

 

13.02.

32

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції.

Практична робота 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

 

33

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки

 

 

34

Узагальнення вивченого матеріалу  по темах 1-4 розділу 3

 

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

35

Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття

 

 

36

Народні промисли в Україні

 

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

37

Харчові продукти та їх виробництво в Україні. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв,

розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Дослідження 1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини.

 

 

38

Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

Дослідження 2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

 

 

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

 

Тема 1. Транспорт

39

Роль транспорту та його види. Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки

 

 

40

 

Транспорт України. Залізничний транспорт — основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України Дослідження

Міські види транспорту свого обласного центру

 

 

41

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори

 

 

42

Контрольна робота по темі 6 розділу 3 та темі 1 розділу 4.

 

 

Тема 2. Торгівля

43

Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

 

 

44

Світова торгівля. Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків.

Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН

 

 

Тема 3. Туризм

45

Туризм як складник національної економіки, його види. Туризм в Україні. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні

 

 

46

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

 

 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

47

Наука. Освіта. Охорона здоров’я. Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності  як  видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я.

Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі

 

 

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне  програмування

48

Фінансові послуги. Комп’ютерне  програмування. Аутсорсинг. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні. Аутсорсинг, його переваги  й  недоліки . Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність. Країни-лідери на світовому ринку компютерного програмування

 

 

Розділ V. Глобальні проблеми людства

49

Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема

Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.

 

 

50

Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток. Прояв глобальних проблем в Україні. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні . Дослідження

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

 

 

51

Узагальнення вивченого матеріалу по темі 2-5розділу 4 та розділ 5

 

 

52

Повторення та систематизація знань, вмінь та навичок.

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Фурдик Аліса
Додано
13 вересня 2018
Переглядів
592
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку