Календарне планування "Громадянська освіта за підручником Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування відповідно до підручника: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.: іл.
Перегляд файлу

Громадянська освіта 10 - А клас – 70 годин

Підручник: «Громадянська освіта» (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.: іл.

уроку

Дата

 

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітка

Дата

Корегування

 1.  

 

 

Вступ до курсу «Громадянська освіта»

С. 3

 

Розділ І. Особистість та її ідентичність

 1.  

 

 

Тема 1. Я-людина. Самоідентифікація.  Індивід. Особа. Особистість. Громадянин.

§1

С. 8 – 11

 

 1.  

 

 

Ідентичність. Формування самоідентичності. Особиста гідність і совість.

§ 2

С. 11 – 14

 

 1.  

 

 

Тема 2. Соціалізація особистості. Поняття соціалізації. Етапи соціалізації.

§ 3

С. 15 – 17

 

 1.  

 

 

Сім’я. соціалізація сім’ї.

§ 4

С. 17 - 21

 

 1.  

 

 

Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

§ 5

С. 21 - 25

 

 1.  

 

 

Тема 3. Самореалізація людини. Розвиток особистості. Життєві цінності і пріоритети.

§ 6

С. 26 – 30

 

 1.  

 

 

Особистий розвиток: мобільність, адаптивність, креативність.

§ 7

С. 30 – 32

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №1.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу І.

С. 32

 

Розділ ІІ. Права і свободи людини

 1.  

 

 

Тема 1. Людська гідність та права людини. Охорона і захист людської гідності.

§ 8

С. 34 – 38

 

 1.  

 

 

Тема 2. Еволюція прав людини. Права і свободи людини. Покоління прав людини.

§ 9

С. 38 – 43

 

 1.  

 

 

Кваліфікація прав людини. Майбутнє прав людини.

§ 10

С. 43 – 48

 

 1.  

 

 

Тема 3. Людина і держава. Верховенство права.

§ 11

С. 49 – 52

 

 1.  

 

 

Тема 4. Права дитини. Поняття прав дитини. Захист прав дитини.

§ 12

С.  52 – 58

 

 1.  

 

 

Тема 5. Механізми захисту прав людини. Порушення прав людини. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини.

§ 13

С. 58 – 64

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №2.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу ІІ.

С.  64

 

Розділ ІІІ. Людина і соціокультурному просторі

 1.  

 

 

Тема 1. Соціокультурна багатоманітність. Суспільство. Соціальні цінності.

§ 14

С. 65 – 70

 

 1.  

 

 

Етнічна, конфесійна, гендерна різноманітність Рівність.

§ 15

С. 70 - 75

 

 1.  

 

 

Тема 2. Ефективна комунікація. Роль спілкування в житті людини і суспільства.

§ 16

С. 76 - 80

 

 1.  

 

 

Тема 3. Стереотипи та упередження. Забобони.

§ 17

С. 80 – 84

 

 1.  

 

 

Основні форми та прояви дискримінації. Засоби захисту від дискримінації. Толерантність.

§ 18

С. 84 – 90

 

 1.  

 

 

Конфлікти та способи їх подолання.

§ 19

С. 90 – 96

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №3.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу ІІІ.

С. 96

 

Розділ ІV. Демократичне суспільство та його цінності

 1.  

 

 

Тема 1. Демократична держава. Демократія. Демократичні інститути. Демократичні цінності.

§ 20

С. 97 – 102

 

 1.  

 

 

Вибори. Принципи виборчого права. Референдум.

§ 21

С. 102 – 105

 

 1.  

 

 

Політичні партії. Громадські організації та їх вплив на демократію.

§ 22

С. 105 – 108

 

 1.  

 

 

Тема 2. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство та правова держава.

§ 23

С. 108 – 112

 

 1.  

 

 

Тема 3. Громада. Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.

§ 24

С. 113 – 115

 

 1.  

 

 

Захист громадою своїх прав. Громадське врядування.

§ 25

С. 115 – 117

 

 1.  

 

 

Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства. Роль громадянина в демократизації суспільства.

§ 26

С. 118 – 121

 

 1.  

 

 

Тема 5. Школа – простір демократії. Шкільна громада. Шкільне самоврядування.

§ 27

С. 121 – 126

 

 1.  

 

 

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання. Свобода асоціацій.

§ 28

С. 126 – 128

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №4.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу ІV.

С. 129

 

Розділ V. Світ інформації та мас-медіа

 1.  

 

 

Тема 1. Комунікація. Інформація. Медіа. Роль інформації та медіа в сучасному світі.

§ 29

С. 130 – 134

 

 1.  

 

 

Різновиди медіа та їх розвиток. Вплив мас-медіа на формування громадської думки.

§ 30

С. 134 – 139

 

 1.  

 

 

Тема 2. Медіа і демократія. Свобода. Етика і відповідальність. Свобода слова і мас-медіа.

§ 31

С. 139 – 142

 

 1.  

 

 

Замовні медіа («джинса»). Суспільні медіа. Шкільні медіа.

§ 32

С. 142 – 145

 

 1.  

 

 

Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа. Маніпуляції в медіапросторі. Фейкова інформація

§ 33

С. 146 – 149

 

 1.  

 

 

Пропаганда. «Мова ворожнечі».

§ 34

С. 149 – 154

 

 1.  

 

 

Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа.

§ 35

С. 154 – 160

 

 1.  

 

 

Тема 5. Інтернет. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті.

§ 36

С. 160 – 165

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №5.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу V.

С. 166

 

Розділ VІ. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

 1.  

 

 

Тема 1. Соціальні цілі економіки. Економіка як сфера життя людей.

§ 37

С. 167 – 171

 

 1.  

 

 

Тема 2. Сталий розвиток. Раціональне використання ресурсів.

§ 38

С. 171 – 174

 

 1.  

 

 

Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

§ 39

С. 174 – 178

 

 1.  

 

 

Тема 3. Ринкова економіка. Принципи ринкової економіки. Конкуренція. Попит і пропозиція. Ринкова ціна.

§ 40

С. 178 – 186

 

 1.  

 

 

Тема 4. Економіка домогосподарства. Домашнє господарство. Бюджет господарств.

§ 41

С. 186 - 189

 

 1.  

 

 

Поняття про раціональне споживання. Права споживачів.

§ 42

С. 189 – 193

 

 1.  

 

 

Тема 5. Підприємництво. Підприємницька діяльність. Правовий захист бізнесу.

§ 43

С. 194 – 200

 

 1.  

 

 

Тема 6. Ринок праці. Учасники ринку праці. Професії. Заробітна плата.

§ 44

С. 200 – 206

 

 1.  

 

 

Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція.

§ 45

С. 206 – 209

 

 1.  

 

 

Корупціогенні ризики. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції.

§ 46

С. 209 – 210

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №6.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу VІ.

С. 211

 

Розділ VІІ. Україна, Європа, світ

 1.  

 

 

Тема 1. Інтеграція і глобалізація. Витоки і процес європейської інтеграції.

§ 47

С. 214 – 217

 

 1.  

 

 

Міграція. Європейська політика сусідства. Східне партнерство.

§ 48

С. 217 – 221

 

 1.  

 

 

Глобальні проблеми людства.

§ 48

С. 217 – 221

 

 1.  

 

 

Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право.

§ 49

С. 221 – 226

 

 1.  

 

 

Система безпеки. Урядові й неурядові міжнародні організації.

§ 50

С. 226 – 231

 

 1.  

 

 

Тема 3. Україна – член європейського та світового співтовариства.

§ 51

С. 232 – 235

 

 1.  

 

 

Європейський вибір України.

§ 52

С. 235 – 239

 

 1.  

 

 

Практичне заняття №7.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до розділу VІІ.

С. 240

 

 1.  

 

 

Урок підсумкового узагальнення знань

 

 

 1.  

 

 

Резервна година

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Гладка Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гречухіна Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Іванченко Олена Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Боровий Григорій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Шульга Олена Станіславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Рубежанська Юлія Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
doc
Додано
18 серпня 2020
Переглядів
6073
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку