19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування із зарубiжної літератури в 5 класі

Про матеріал

Календарное планирование по зарубежной литературе для 5 класса. Рекомендовано для школ с украинским языком обучения. Данное календарное планирование составлено согласно новой программе. Весь программный материал распределён по темам. Включает в себя содержание урока, повторение и домашнее задание.

Перегляд файлу

Календарне планування

із зарубiжної  літератури в 5 класі

 

І семестр

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

    Дата

1.

Вступ. Зарубіжна література—духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті .

(ТЛ). Зарубіжна література

Усна відповідь «Книга в моєму житті»

 

2.

Фольклор ,його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у  фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

 (ТЛ). Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

Фольклорні жанри різних народів

 

 

Тема № 1. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ (9 + 2 РМ + 1 ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

3.

 Жанрова  специфіка  фольклорної і літературної казки

(ТЛ) Народна казка, «мандрівний сюжет».

«Мандрівний сюжет».

 

4.

Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні характерні ознаки.

Різновиди казок

 

5.

Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості. Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

(УС) Спільні для українського та зарубіжного фольклору теми, сюжети, образи, художні особливості.

(ЕК) Схожість і відмінність малих жанрів фольклору різних народів.

Виразне читання казки «Фарбований шакал».

 

6.

Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик».

Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі. Національний колорит японських казок.

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик; Фарбований Шакал – Фарбований Лис та ін.).

(ЕК) Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови). Зіставлення оригіналів (фрагментів) зарубіжних казок з їх українськими перекладами. 

Виразне читання казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик».

 

 

7.

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

Виразне читання казки «Пензлик Маляна»

 

8.

Арабська народна казка «Синдбад-мореплавець» (третя подорож).Утвердження  жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці. Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами. 

Виразне читання казки «Синдбад-мореплавець»

 

9.

Брати Якоб і Вільгельм Ґрімм. Брати  Ґрімм  — відомі збирачі німецьких народних казок. Значення їхньої діяльності в збиранні й збереженні фольклору. «Пані Метелиця». Моральні цінності в казках братів Я. і В. Ґрімм (ТЛ) Антитеза.(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення. 

Підготувати до переказу уривки з казки «Пані Метелиця»

 

10.

 РМ № 1. Переказ уривків  з казки. Складання простого плану прочитаного твору.  «Пані Метелиця».

Виразне читання казки «Пані Метелиця»

 

11.

 «Пані Метелиця». Характеристика образів персонажів. РМ № 2. Складання усної порівняльної характеристики  персонажів казки (пасербиці та рідної доньки).

Спільне та відмінне в фольклорної  та літер. казках

 

12.

Контрольна робота № 1 за темою  «Вступ. Народна казка» (тестові завдання)

 

 

 

 

 

Тема № 2. КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ (10 + 1 РМ +1ВЧ+ 1 ПЧ)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

13.

Олександр Сергійович Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. (ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення.

Виразне читання вступу  до поеми «Руслан і Людмила».

 

 

з/п Зміст програми Домашнє завдання              Дата

 

                                         Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

14.

Олександр Сергійович Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

Система образів. Автор.

(ТЛ) Автор.

Вивчити напам`ять  вступ  до поеми «Руслан і Людмила».

 

15.

Олександр Сергійович Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

Система образів. Автор. Виразне читання напам’ять вступу до поеми «Руслан і Людмила» О. Пушкіна.

Поняття про емоційність читання та паузу.

(ТЛ) Автор.

Виразне читання «Казки про мертву царівну та сімох богатирів» О.Пушкіна

 

 

16.

Позакласне читання №1.

Олександр Сергійович Пушкін. «Казка про мертву царівну та сімох богатирів».

(ЛК) Національний  колорит  казок  і  засоби його створення.

С. Єсенін «Пісня про собаку», «З добрим ранком», «Біла береза».

 

 

17.

Ганс Крістіан Андерсен.  «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей». Соловей як втілення сили природи й мистецтва.

(ТЛ) Антитеза. Алегорія.

Виразне читання казки Андерсена  «Соловей»

 

18.

Ганс Крістіан Андерсен.  «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей». Соловей  як втілення сили природи й мистецтва.

Виразне читання казки Уайльда «Хлопчик-зірка»

 

19.

Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика. Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору. Еволюція образу головного героя.

Виразне читання казки Уайльда «Хлопчик-зірка»

 

20.

Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору.

Переказ уривків  з казки «Хлопчик-зірка»

 

21.

Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Еволюція образу головного героя.

Розповідь  про головного героя

 

22.

Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Еволюція образу головного героя.

Усна творча робота «Моє ставлення до мами»

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

23.

Контрольна робота № 2 за темою «Казки народів світу» (тестові завдання).

 

 

 

Тема № 3.ПРИРОДА І ЛЮДИНА. (7  + 1 РМ + 1 ПЧ )

 

з/п

Зміст програми

Домашнє завдання

Дата

24.

Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна».

Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»). 

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора. 

(ЛК) Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу.

Виразне читання вірша Джона Кітса «Про коника та цвіркуна»

 

25.

Йоганн Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього».

Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.  

(ТЛ) Тема, ідея, епітет, метафора. 

(УС) Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних авторів про природу.

Вивчити напам`ять  вірш Гете. «Нічна пісня подорожнього»

 

 

26.

Виразне читання напам’ять вірша Й. Гете «Нічна пісня подорожнього».  

Поняття про логічний наголос.

 Генріх Гейне. «Задзвени із глибини…».

Втілення краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором (пісня).

Виразне читання вірша Гейне. «Задзвени із глибини…»

 

27.

Ернест Сетон-Томпсон. «Лобо».

Авторські  спостереження  за світом природи.

Виразне читання твору Сетона-Томпсона  «Лобо».

 

28.

Ернест Сетон-Томпсон. «Лобо».

Утвердження любові до всього живого.

(ТЛ) Тема, ідея. 

Усна творча робота «Мої  спостережен-ня  за тваринами»

 

29.

Ернест Сетон-Томпсон. «Лобо». Зображення  художніх образів, їх розкриття в  подіях твору. 

(ТЛ) Метафора. 

Розповідь про Лобо  та Бланку

 

з/п

Зміст програми

     Домашнє

    завдання

Дата

30.

РМ № 3. Контрольний  усний  твір за оповіданням Е.Сетона-Томпсона «Лобо» на одну із запропонованих вчителем тем.

Повторити повідомлення про Гете,Гейне, Томпсона

 

31.

Позакласне  читання № 2.

С. Єсенін «Пісня про собаку», «З  добрим  ранком», «Біла береза».

Картини рідної природи у віршах поета. Особливості поетичної мови творів.

Читати повість «Біліє парус самотній» В.Катаєва

 

32.

Контрольна робота № 3 за темою «Природа і людина» (тестові завдання).

 

 

 

ІІ семестр

 

Тема № 5. Світ дитинства. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (6+2РР+1ПЧ.)

 

з/п

Зміст програми

     Домашнє

    завдання

Дата

33.

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті.

ТЛ. Початкові поняття про повість.

Творча робота «Моє дитинство»

 

34.

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті.

ТЛ. Початкові поняття про роман.

Розповісти про ігри героїв

 

35.

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті.

ТЛ. Початкові поняття про сюжет.

Знайти в тексті описи Тома

 

36.

РМ № 6. Стислий  переказ  епізоду  твору  за    вибором.

Усна відповідь «Як автор ставит.до героїв

 

37.

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр і  Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв.

ТЛ. Портрет.

Розповісти про пригоди Тома

 

38.

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр і  Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв.

Розповісти про дружбу Тома та Гека

 

39.

Позакласне читання.

В.Катаєв «Біліє парус самотній»

Читати В.Не-стайко «Торео-дори  з Васюк.»

 

40.

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Провідні  ідеї твору (дружба, кохання, людяність )УС. Українські перекладачі творів Марка Твена, Е.Портер.

Характеристика Тома Сойера

 

з/п

Зміст програми

      Домашнє                      завдання

Дата

41.

Контрольна робота № 5 за темою «Світ дитинства.

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» (твір за повіст ю на одну з тем).

Скласти перелік питань до героїв

 

 

 

 

Тема № 6. Світ дитинства. Елеонор Портер «Поліанна» (5+1ПЧ .)

 

з/п

Зміст програми

      Домашнє                      завдання

Дата

42.

Елеонор Портер. «Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.

ТЛ. Поглиблення понять про повість

Розповісти про Портер

 

43.

Елеонор Портер. «Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста. Художні засоби розкриття образу Поліанни.

Вплив Поліанни  на життя міста

 

44.

Елеонор Портер. «Поліанна». Поліанна та її друзі.

ЕК. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Том Сойєр і Поліанна.

Гра Поліанни

 

 

 

 

 

45.

Елеонор Портер. «Поліанна». Ідея радості життя

й відкриття світу у творі.

ЛК. Втілення сюжетів творів Марка Твена і Е.  Портер    у  кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

Поняття про повість

 

46.

Позакласне читання.

В.Нестайко «Тореодори з Васюківки».Романтика пригод.

Читати оповід Чехова «Налім»

 

47.

Контрольна робота № 6 за темою «Світ дитинства .

Елеонор Портер «Поліанна». (тестові завдання).

 

 

 

Тема № 7. Сила творчої уяви. Льюїс Керролл. «Аліса в країні див»

М.І. Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці» (7+1ВЧ г.)

 

з/п

Зміст програми

     Домашнє

     завдання

Дата

48.

Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Творча  історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

ТЛ. Поглиблення понять про казку (літературну),повість.

ТЛ. Початкові поняття про фантастику

Читати

«Алісу в Країні Див» Керрола  

 

49.

Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди. ЕК. Елементи казки у творі  

 Розповісти про пригоди Аліси

 

з/п

Зміст програми

   Домашнє

    завдання

Дата

50.

Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.

Розповісти про інші персонажі

 

51.

Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Персонажі, які оточують героїню. УС. Переклади й видання книг Л. Керрола.

 

Розкажіть про улюблен. книж.

 

52.

Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Особливості художньої мови твору.   

ЕК. Порівняння фрагментів оригіналу й перекладу повісті-казки Л. Керрола «Аліса в Країні Див»

ЛК. Втілення сюжету повісті-казки Л.Керрола «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.). Продовження книги («Аліса в Задзеркаллі»).

Подумайте про книгу,якій би присвятили власний літерат. твір

 

53.

М.І. Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.). Образ ліричної героїні, котра любить читати.

ТЛ. Поглиблення понять про вірш

Образ  ліричної героїні, котра любить читати.

 

 

54.

М.І. Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін Виразне читання.

 М.І. Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці». Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

Про Керрола перечитати

 

55.

Контрольна робота № 7 за темою «Сила творчої уяви Льюїс Керролл «Аліса в країні див».  М.І. Цвєтаєва «Книги в червоній палітурці»   тестові завдання).

 

 

 

Тема № 8. Сучасна література. У колі добрих героїв (9.)

 

з/п

Зміст програми

Домашнє            завдання

Дата

56.

Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі. Доброта і щирість головного героя.

ТЛ. Персонаж і герой літературного твору.

Переказ статті про Роальда  Дала

 

57.

Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі. Доброта і щирість головного героя.

ЛК. Твори сучасного мистецтва (література,

кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів

 

з/п

Зміст програми

Домашнє            завдання

Дата

58.

Туве Янсон. «Капелюх чарівника» Чарівність художнього світу твору. Його персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей. УС Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали, газети тощо).

Переказ статті про Туве Янсон

 

59.

Туве Янсон. «Капелюх чарівника» Чарівність художнього світу твору. Його персонажі, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

УС. Сучасні дитячі літературно-художні видання (журнали, газети тощо).

Стислий переказ казки

 

60.

Пауль Маар. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Яскравість художнього світу твору

 Реальне і фантастичне у творі. Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття головної ідеї-  реалізації мрій, бажань і прагнень особистості

Переказ статті про Пауля

Маара

 

61.

  Пауль Маар. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Оптимістич-ний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії.

Обрати героїв для проекту

 

62.

Створення літературного проекту «  У колі добрих героїв»

Продовжити роботу в групах

 

63.

Створення літературного проекту «  У колі добрих героїв»

Захист проекту

 

64.

Контрольна робота № 7 за темою «Сучасна література.

 У колі добрих героїв» (тестові завдання).

Повторити поняття «антитеза», «алегорія»,

« тема», « ідея»

 

65.

Узагальнення  і  систематизація навчального     матеріалу.

 

 

 

docx
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
1309
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку