20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарне планування (Математичні основи інформатики)

Про матеріал
Календарне планування для 10 класу за новою програмою, з ухилом на Математичні основи інформатики
Перегляд файлу

10 клас (стандарт)

(51 годин, 2 години на тиждень I семестр, 1 година на тиждень II семестр)

 

 

 

Тема уроку

 

 

 

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

  1.                      

 

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси.

 

 

  1.                      

 

 

Інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи.

 

 

  1.                      

 

 

Інструктаж з БЖД. Людина в інформаційному суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки. Практична робота 1.

 

 

  1.                      

 

 

Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

 

 

  1.                      

 

 

Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника.

 

 

  1.                      

 

 

Інструктаж з БЖД. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності. Практична робота 2.

 

 

  1.                      

 

 

Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг.

 

 

  1.                      

 

 

Системи електронного урядування.

 

 

  1.                      

 

 

Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.

 

 

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

10.

 

 

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

 

 

11.

 

 

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.

 

 

12.

 

 

Візуалізація рядів і трендів даних.

 

 

13.

 

 

Інструктаж з БЖД. Інфографіка. Практична робота 3.

 

 

14.

 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач. Практична робота 4.

 

 

15.

 

 

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

 

 

16.

 

 

Інструктаж з БЖД. Розв'язання задач з різних предметних галузей. Практична робота 5.

 

 

Математичні основи інформатики

 

Тема 3. Системи числення

17.

 

 

Основні поняття позиційної і непозиційної системи числення.

 

 

18.

 

 

Позиційні і непозиційні системи числення в історії людства.

 

 

19.

 

 

Розгорнута і згорнута форми запису чисел у позиційних системах числення.

 

 

20.

 

 

Арифметичні операції в позиційних системах числення

 

 

21.

 

 

Перетворення подання чисел у позиційній системі числення з основою Р у подання в  десятковій системі числення і навпаки.

 

 

22.

 

 

Взаємозв'язок між системами числення з основами Q = Pm Системи числення та архітектура комп'ютерів.

 

 

23.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Перетворення подання чисел у позиційній системі числення з основою Р у подання в  десятковій системі числення і навпаки.

 

 

Тема 4. Подання даних у комп'ютері

24.

 

 

Подання цілих чисел. Прямий код. Додатковий код

 

 

25.

 

 

Цілочисельна арифметика в обмеженому числі розрядів. Нормалізований запис дійсних чисел.

 

 

26.

 

 

Подання чисел з плаваючою комою. Особливості реалізації дійсночисельної комп'ютерної арифметики

 

 

27.

 

 

Інструктаж з БЖД.Практична робота 7. Подання чисел з плаваючою комою. Особливості реалізації дійсночисельної комп'ютерної арифметики.

 

 

28.

 

 

Подання текстових даних. Подання графічних даних. Подання звукових даних.

 

 

29.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Подання текстових даних. Подання графічних даних. Подання звукових даних.

 

 

 

 

Тема 5. Математична логіка

30.

 

 

Поняття висловлювання. Логічні операції.

 

 

31.

 

 

Логічні формули, таблиці істинності, закони математичної логіки

 

 

32.

 

 

Застосування математичної логіки. Булеві функції.

 

 

33.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Застосування математичної логіки. Булеві функції.

 

 

34.

 

 

Канонічні форми логічних формул.

 

 

35.

 

 

Елементи схемотехніки

 

 

Тема 6. Основи теорії інформації

36.

 

 

Поняття  інформації, відомостей, повідомлення, даних.

 

 

37.

 

 

Різні підходи до тлумачення поняття «інформація»: ймовірнісний, комбінаторний, атрибутивний, алгоритмічний, семантичний.

 

 

38.

 

 

Інформація, як основне поняття інформатики.

 

 

39.

 

 

Підходи до визначення кількісної міри для даних, що передаються, опрацьовуються та зберігаються в комп’ютерних системах.

 

 

40.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Підходи до визначення кількісної міри для даних, що передаються, опрацьовуються та зберігаються в комп’ютерних системах.

 

 

41.

 

 

Різні підходи до тлумачення поняття «інформація»: ймовірнісний, комбінаторний, атрибутивний, алгоритмічний, семантичний.

 

 

42.

 

 

Формула Р. Хартлі для знаходження обсягів даних, що передаються каналами зв’язку та її застосування для визначення ефективності систем передавання даних.

 

 

43.

 

 

Формула К. Шенона та області її застосування.

 

 

 

  44.

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11.  Застосування Формули Р. Хартлі для знаходження обсягів даних.

 

 

45.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12.  Формула К. Шенона та області її застосування.

 

 

46.

 

 

Одиниці виміру двійкового коду.

 

 

  47.

 

 

Використання формули Хартлі-Котельнікова для кодування звукових даних.

 

 

48.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Використання формули Хартлі-Котельнікова для кодування звукових даних.

 

 

49.

 

 

Оптимальне кодування повідомлень з використанням закономірностей К. Шенона: -  в шифруванні; -  різних типів даних (текстових, графічних, звукових, відео);   -  при стисненні даних в ході архівації та опрацюванні мультимедійних даних.

 

 

50.

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Оптимальне кодування повідомлень з використанням закономірностей К. Шенона.

 

 

51.

 

 

Заключний урок

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, Планування
Додано
5 лютого
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку