Календарне планування "Математика" 1 клас (І - ІІ семестри)

Про матеріал
Календарне планування складено згідно: Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1 – 2 класи, затверджені рішенням Колегії Міністерства освіти інауки України від 22 лютого 2018 року. Розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна, Київ, ТД «Освіта – Центр плюс», 2018р.-240с.
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

За підручником С.Скворцової, О.Онопрієнко

( 4 години на тиждень) І семестр

Тема уроку

Дата

Примітка

1

Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Досліджуємо форми об’єктів. Геометричні фігури.

Розташування об’єктів («ліворуч», «праворуч», «над», «під», «між», «на», «вгорі», «внизу», «по центру», «попереду», «позаду», «поряд») (с.8-9). 

 

 

 

2

Вивчаємо геометричні фігури (точка, пряма, крива).

Встановлюємо просторові відношення. Підготовчі вправи до написання цифр (с.10).

 

 

 

3

Вивчаємо геометричні фігури (промінь, відрізок, ламана). Розміщення об’єктів у просторі («на», «під», «над»). Підготовчі вправи до написання цифр (с.11).

 

 

 

4

Досліджуємо ознаки об’єктів (форми, колір, розмір). Об’єднання об’єктів у групи. Підготовчі вправи до написання цифр (с.12).

 

 

ІК

5

Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною («довший - коротший», «вищий - нижчий», «вужчий - ширший», «однакові». Підготовчі вправи до написання цифр) (с.13)

 

 

 

6

Лічимо від 1 до 10. Кількісна лічба. Число і цифра. Порівняння об’єктів. Підготовчі вправи до написання цифр (с.14). 

 

 

 

7

Визначаємо кількість об’єктів. Робота з геометричним матеріалом. Підготовчі вправи до написання цифр (с.15).

 

 

 

8

Визначаємо порядковий номер об’єкта. Порядкова лічба. Дні тижня. Підготовчі вправи до написання цифр (с.16).

 

 

ІК

9

Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою Множина. Поділ об’єктів на Множини. Підготовчі вправи до написання цифр (с.17).

 

 

 

10

Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Наступне і попереднє числа (с.18).

 

 

 

11

Вивчаємо число і цифру 1. Поняття «стільки ж». Знак дорівнює «=». Написання цифри 1 (с.19).

 

 

 

12

Вивчаємо число і цифру 2. Порівняння груп об’єктів. Знаки дорівнює «=», не дорівнює «≠». Написання цифри 2 (с.20)

 

 

ІК

13

Вивчаємо число і цифру 3. Склад числа 3. Порівняння груп об’єктів. Написання цифри 3 (с. 21).

 

 

 

14

Вивчаємо число і цифру 4. Порівняння груп об’єктів. Склад числа 4. Написання цифри 4 (с.22).

 

 

 

 

15

Вивчаємо число і цифру 5. Склад числа 5. Написання цифри 5 (с. 23). 

 

 

 

16

Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо. Закріплення знань про склад чисел 1-5 (с.24-25).

 

 

ІК

17

Порівнюємо групи об’єктів за кількістю («більше», «менше»). Знаки порівняння («˃», «˂»). Поняття «нерівність» (с.26)

 

 

 

18

Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання. Вираз, значення виразу, рівність (с.27).

 

 

 

19

Зображуємо додавання і віднімання схематично. Складання рівностей (с.28).

 

 

 

20

Вивчаємо число і цифру 6. Попереднє і наступне числа. Написання цифри 6 (с.29). 

 

 

ІК

21

Порівнюємо числа. Числовий промінь. Складання рівностей за числовим променем (с.30).

 

 

 

22

Досліджуємо склад числа 6. Обчислення виразів за числовим променем (с.31).

 

 

 

23

Повторюємо числа 1 – 6. Складання виразів і рівностей (с.32).

 

 

 

24

Додаємо і віднімаємо за числовим променем. Закріплення знань про склад чисел 1 – 6 (с.33).

 

 

ІК

25

Додаємо і віднімаємо в межах 6. Обчислення виразів за числовим променем (с.34).

 

 

 

26

Вивчаємо число і цифру 7. Складання рівностей за числовим променем. Написання цифри 7 (с.35).

 

 

 

27

Порівнюємо числа. Неправильна рівність. Розподіл об’єктів на групи. Порівняння груп об’єктів (с.36)

 

 

ІК

28

Досліджуємо склад числа 7. Складання та обчислення виразів за схемами (с.37).

 

 

 

29

Повторюємо числа 1 – 7. Порівняння чисел. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с.38).

 

 

 

30

Вивчаємо число і цифру 8. Співвіднесення схем і виразів із малюнками. Написання цифри 8 (с.39).

 

 

ІК

31

Порівнюємо числа. Закріплення складу чисел 1 – 7 (с.40).

 

 

 

32

Досліджуємо склад числа 8. Обчислення виразів (с.41).

 

 

 

33

Повторюємо числа 1 – 8. Складання виразів за схемами (с.42).

 

 

 

34

Вивчаємо число і цифру 9. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с.43).

 

 

 

35

Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с.44). 

 

 

 

36

Досліджуємо склад числа 9. Порівняння чисел. Складання рівностей за схемами (с.45).

 

 

ІК

 

37

Повторюємо числа 1 – 9. Закріплення знань про склад чисел. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с.46).

 

 

 

38

Вивчаємо число 10. Натуральний склад чисел. Розпізнавання геометричних фігур (с.47).

 

 

 

39

Порівнюємо числа. Повторення складу чисел. Складання рівностей (с.48). 

 

 

 

40

Досліджуємо склад числа 10. Складання рівностей на додавання і віднімання за схемами (с.49).

 

 

ІК

41

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів (с.50).

 

 

 

42

Повторюємо числа 1 – 10. Повторення способів утворення попереднього і наступного чисел. Знаходження значень виразів

(с. 51).

 

 

 

43

Досліджуємо склад чисел першого десятка. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с.52).

 

 

 

44

Називаємо компоненти та результат дії додавання («перший доданок», «другий доданок», «сума»). Складання рівностей

(с.53).

 

 

ІК

45

Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2. Обчислення виразів за схемами (с.54).

 

 

 

46

Одержуємо число 0. Віднімаємо рівні числа (с.55).

 

 

 

47

Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні число 0. Складання рівностей на додавання (с.56).

 

 

 

48

Вчимося додавати і віднімати числа. Складання схем та виразів до сюжетних малюнків (с.57).

 

 

ІК

49

Додаємо і віднімаємо число 0, 1, 2. Складання рівностей (с.58).

 

 

 

50

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1. Додавання і віднімання на числовому промені (с.59).

 

 

 

51

Відкриваємо переставний закон додавання. Обчислення виразів

(с.60).

 

 

 

52

Вимірюємо довжини відрізків. Сантиметр. Закріплення знань про склад чисел (с. 61).

 

 

ІК

53

Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. Вимірювання довжини відрізків (с.62). 

 

 

 

54

Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання.

Вимірювання довжини відрізків за допомогою смужки завдовжки 10 см (с.63). 

 

 

 

55

Додаємо і віднімаємо число 2. Складання рівностей за схемами

(с.64).

 

 

 

56

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Знаходження значень виразів на основі складу чисел (с.65).

 

 

ІК

57

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2. Зміна суми залежно від зміни першого доданка, при сталому, другому доданку (с.66). 

 

 

 

58

Досліджуємо різницеве порівняння. Порівняння множин предметів (с.67).

 

 

 

59

Моделюємо різницеве порівняння. Пропедевтика введення  виразів на дві дії (с.68).

 

 

 

60

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Поняття «більше на кілька одиниць» і «менше на кілька одиниць». Співвіднесення малюнка зі схемою та виразом (с.69).

 

 

ІК

61

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Зміст понять «більше на …», «менше на …» (с.70).

 

 

 

62

Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Закріплення знань про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання (с.71).

 

 

 

63

Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3. Знаходження значень виразів на дві дії (с.72).

 

 

 

64

Додаємо і віднімаємо число 3. Знаходження значень виразів на дві дії (с.73).

 

 

ІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

За підручником С.Скворцової, О.Онопрієнко

( 4 години на тиждень) ІІ семестр

Тема уроку

Дата

Примітка

1

Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка (с.68).

 

 

 

2

Називаємо компоненти та результат дії віднімання. Складання рівностей за малюнками (с.69).

 

 

 

3

Додаємо і віднімаємо числа. Обчислення значення виразів двома способами. Підготовчі вправи до розв’язування задач (с.70).

 

 

 

4

Вимірюємо довжини відрізків (с.71).

 

 

ІК

5

Будуємо відрізки. Вимірювання довжини відрізків лінійкою. Підготовчі вправи до розв’язування задач (с.72).

 

 

 

6

Вивчаємо вирази на дві дії. Підготовчі вправи до розв’язування задач (с.73).

 

 

 

7

Додаємо і віднімаємо число 3. Обчислення значення виразів двома способами. Підготовчі вправи до розв’язування задач

(с.74).

 

 

 

8

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3. Обчислення виразів ланцюжком (с.75).

 

 

ІК

9

Додаємо і віднімаємо числа 0,1,2,3. Порівняння чисел. Вимірювання довжини відрізків (с.76).

 

 

 

10

Додаємо і віднімаємо числа 0,1,2,3. Складання  і обчислення виразів за схемами. Підготовчі вправи до розв’язування задач (с.77).

 

 

 

11

Готуємося до вивчення задач. Обчислення виразів на дві дії (с.78).

 

 

 

12

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів (с.79).

 

 

ІК

13

Додаємо і віднімаємо число 4. Підготовчі вправи до розв’язування задач (с.80).

 

 

 

14

Додаємо і віднімаємо число 4. Підготовчі вправи до розв’язування задач. Складання рівностей за схемами (с.81).

 

 

 

15

Знайомтесь із задачею. Обчислення виразів різними способами

(с.82).

 

 

 

16

Дізнаємось про складові задачі (с.83).

 

 

ІК

17

Досліджуємо задачі. Порівняння задач. Складання задачі за малюнком (с.84).

 

 

 

18

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4. Обчислення виразів (с.85).

 

 

 

 

19

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4. Розв’язування задач (с.86).

 

 

 

20

Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5. Складання рівностей за схемами. Розв’язування задач (с.86).

 

 

ІК

21

Додаємо і віднімаємо число 5. Обчислення виразів зручним способом. Доповнення умови задачі запитанням (с.87).

 

 

 

22

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5. Обчислення виразів (с.89).

 

 

 

23

Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами.

Вимірювання і записування довжин відрізків (с.90). 

 

 

 

24

Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини. Розв’язування задач (с.91).

 

 

ІК

25

Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки. Обчислення виразів. Розв’язування задач (с.92).

 

 

 

26

Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Доповнення умови задачі запитанням. Розв’язування задач (с.93).

 

 

 

27

Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7. 8,9. Повторення складу чисел. Розв’язування задач (с.94).

 

 

 

28

Складаємо короткий запис задачі. Визначення довжини ламаної лінії (с.95).

 

 

 

29

Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Сума зручних доданків. Творча робота над задачею (с.96).

 

 

 

30

Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Обчислення виразів. Розв’язування задач (с.97).

 

 

 

31

Складаємо короткий запис задачі. Розв’язування задач (с.98).

 

 

ІК

32

Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник. Взаємозв’язок  між діями додавання і віднімання. Розв’язування задач (с.99).

 

 

 

33

Віднімаємо числа другої п’ятірки. Обчислення виразів. Творча робота над задачею (с.100).

 

 

 

34

Порівнюємо число і математичний вираз. Розв’язування і порівняння задач (с.101).

 

 

 

35

Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки. Обчислення виразів. Порівняння виразу і числа (с.102).

 

 

 

36

Порівнюємо число і математичний вираз. Складання і розв’язування задач за коротким записом (с.103).

 

 

ІК

37

Порівнюємо математичні вирази. Творча робота над задачею

(с.104).

 

 

 

38

Вимірюємо масу предметів. Кілограм (с.105).

 

 

 

39

Вимірюємо місткості посудин. Літр. Розв’язування задач (с.106).

 

 

 

40

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів (с.107).

 

 

ІК

 

 

 

 

 

 

41

Записуємо задачу коротко. Підбір опорної схеми до задачі (с.108).

 

 

 

42

Досліджуємо властивості величин. Ціле і частина. Визначення довжини ламаної. Розв’язування задач (с.109).

 

 

 

43

Досліджуємо лічильну одиницю «десяток». Лічба десятками. Сотня (с.110).

 

 

 

44

Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Робота з математичними матеріалами (с.111).

 

 

ІК

45

Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа. Порівняння чисел (с.112).

 

 

 

46

Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр». Вимірювання довжин відрізків. Перетворення одиниць вимірювання довжини (с.113).

 

 

 

47

Утворюємо числа другого десятка. Одноцифрові і двоцифрові числа (с.114).

 

 

 

48

Записуємо числа другого десятка. Читання і записування чисел у таблицю розрядів (с.115).

 

 

ІК

49

Записуємо числа другого десятка. Розв’язування задач (с.116).

 

 

 

50

Записуємо числа першої сотні. Обчислення ланцюжка дій. Читання і записування чисел у таблицю розрядів (с.117).

 

 

 

51

Порівнюємо числа в межах 100. Порівняння чисел за числовим променем (с.118).

 

 

ІК

52

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка. Робота з математичними матеріалами (с.119).

 

 

 

53

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Обчислення виразів за схемами (с.120).

 

 

 

54

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Творча робота над задачею (с.121).

 

 

 

55

Додаємо і віднімаємо число 1. Складене іменоване число.

Визначення довжини відрізків. Розв’язування задач (с.122).

 

 

 

56

Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Сума розрядних доданків. Творча робота над задачею (с.123).

 

 

 

57

Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні. Обчислення виразів. Розв’язування задач (с.124).

 

 

ІК

58

Додаємо і віднімаємо одноцифрове число. Обчислення виразів (с.125).

 

 

 

59

Додаємо і віднімаємо числа. Перетворення одиниць вимірювання довжини (с.126).

 

 

 

60

Додаємо і віднімаємо числа. Побудова відрізків заданої довжини (с.127).

 

 

 

61

Додаємо і віднімаємо числа. Розв’язування задач (с.128).

 

 

 

62

Досліджуємо задачі. Обчислення виразів. Дії з іменованими числами (с.129).

 

 

 

63

Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване. Розв’язування і складання задач (с.130).

 

 

 

64

Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника. Обчислення виразів (с.131).

 

 

 

65

Розв’язуємо задачі. Складання схем до задач (с.132).

 

 

ІК

66

Досліджуємо складові задач. Доповнення нерівностей. Побудова відрізка заданої довжини (с.133).

 

 

 

67

Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел. Робота з математичними матеріалами (с.134).

 

 

 

68

Знайомимося з одиницею вимірювання часу «доба». Обчислення виразів. Розв’язування задач (с.135).

 

 

 

69

Визначаємо час за годинником. Обчислення виразів. Розв’язування задач (с.136).

 

 

 

70

Дізнаємось про тривалість доби. Визначення часу за годинником. Обчислення виразів. Розв’язування задач (с.137).

 

 

 

71

Додаємо і віднімаємо числа. Обчислення виразів. Визначення  часу за годинником (с.138).

 

 

 

72

Визначаємо вартість товару. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задач (с.139).

 

 

 

73

Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр».

Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.

Розв’язування задач (с.140).

 

 

 

74

Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене (с.141). 

 

 

 

75

Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене (с.142).

 

 

 

76

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

ІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
27 серпня
Переглядів
1603
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку