Календарне планування. "Математика" 1 семестр

Про матеріал
Календарне планування для 1 класу 1 семестр Математика за підручником Скворцової
Перегляд файлу

Математика

 

Математика : підруч. для 1 кл. закл. загал. серед. освіти / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 144 с. : іл.

 

№ з/п

Дата

Примітка

Тема уроку

1.

 

 

Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Досліджуємо форми об’єктів. Геомет­ричні фігури. Розташування об’єктів («ліворуч», «право­руч», «над», «під», «між», «на», «вгорі», «внизу», «по центру», «попереду», «позаду», «поряд») (с. 8-9).

2.

 

 

Вивчаємо геометричні фігури (точка, пряма, крива). Вста­новлюємо просторові відношення. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 10).

3.

 

 

Вивчаємо геометричні фігури (промінь, відрізок, ламана). Розміщення об’єктів у просторі («на», «під», «над»). Під­готовчі вправи до написання цифр (с. 11).

4.

 

 

Досліджуємо ознаки об’єктів (форма, колір, розмір). Об’єднання об’єктів у групи. Підготовчі вправи до напи­сання цифр (с. 12).

5.

 

 

Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною («довшийкоротший», «вищийнижчий», «вужчийширший», «однакові»). Підготовчі вправи до написання цифр (с. 13).

6.

 

 

Лічимо від 1 до 10. Кількісна лічба. Число і цифра. Порів­няння об’єктів. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 14).

7.

 

 

Визначаємо кількість об’єктів. Кількісна лічба. Робота з геометричним матеріалом. Підготовчі вправи до написан­ня цифр (с. 15).

8.

 

 

Визначаємо порядковий номер об’єкта. Порядкова лічба. Дні тижня. Підготовчі вправи до написання цифр (с. 16).

9.

 

 

Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою Множи­на. Поділ об’єктів на множини. Підготовчі вправи до напи­сання цифр (с. 17).

10.

 

 

Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою. Насту­пне і попереднє числа (с. 18).

11.

 

 

Вивчаємо число і цифру 1. Поняття «стільки ж». Знак дорівнює «=». Написання цифри 1 (с. 19).

12.

 

 

Вивчаємо число і цифру 2. Порівняння груп об’єктів. Зна­ки дорівнює «=», не дорівнює «*». Написання цифри 2 (с. 20).

13.

 

 

Вивчаємо число і цифру 3. Склад числа 3. Порівняння груп об’єктів. Написання цифри 3 (с. 21).

14.

 

 

Вивчаємо число і цифру 4. Порівняння груп об’єктів. Склад числа 4. Написання цифри 4 (с. 22).

15.

 

 

Вивчаємо число і цифру 5. Склад числа 5. Написання цифри 5 (с. 23).

16.

 

 

Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо. За­кріплення знань про склад чисел 1-5 (с. 24-25).

17.

 

 

Порівнюємо групи об’єктів за кількістю («більше», «мен­ше»). Знаки порівняння («>», «<»). Поняття «нерівність» (с. 26).

18.

 

 

Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання. Вираз, значення виразу, рівність (с. 27).

19.

 

 

Зображуємо додавання і віднімання схематично. Складан­ня рівностей (с. 28).

20.

 

 

Вивчаємо число і цифру б. Попереднє і наступне числа. Написання цифри 6 (с. 29).

21.

 

 

Порівнюємо числа. Числовий промінь. Складання рівнос­тей за числовим променем (с. 30).

22.

 

 

Досліджуємо склад числа б Обчислення виразів за число­вим променем (с. 31).

23.

 

 

Повторюємо числа 1-6. Складання виразів і рівностей (с. 32).

24.

 

 

Додаємо і віднімаємо за числовим променем. Закріплення знань про склад чисел 1-6 (с. 33).

25.

 

 

Додаємо і віднімаємо в межах 6. Обчислення виразів за числовим променем (с. 34).

26.

 

 

Вивчаємо число і цифру 7. Складання рівностей за число­вим променем. Написання цифри 7 (с. 35).

27.

 

 

Порівнюємо числа. Неправильна нерівність. Розподіл об’єктів на групи. Порівняння груп об’єктів (с. 36).

28.

 

 

Досліджуємо склад числа 7. Складання та обчислення виразів за схемами (с. 37).

29.

 

 

Повторюємо числа 1-7. Порівняння чисел. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с. 38).

30.

 

 

Вивчаємо число і цифру 8. Співвіднесення схем і виразів із малюнками. Написання цифри 8 (с. 39).

31.

 

 

Порівнюємо числа. Закріплення складу чисел 1-7 (с. 40).

32.

 

 

Досліджуємо склад числа 8. Обчислення виразів (с. 41).

33.

 

 

Повторюємо числа 1-8. Складання виразів за схемами (с. 42).

34.

 

 

Вивчаємо число і цифру 9. Співвіднесення схем і виразів із малюнками. Написання цифри 9 (с. 43).

35.

 

 

Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с. 44).

36.

 

 

Досліджуємо склад числа 9. Порівняння чисел. Складання рівностей за схемами (с. 45).

37.

 

 

Повторюємо числа 1-9. Закріпленім знань про склад чисел. Співвіднесення схем і виразів із малюнками (с. 46).

38.

 

 

Вивчаємо число 10. Натуральний ряд чисел. Розпізнавання геометричних фігур (с. 47).

39.

 

 

Порівнюємо числа. Повторення складу чисел. Складання рівностей (с. 48).

40.

 

 

Досліджуємо склад числа 10. Складання рівностей на до­давання і віднімання за схемами (с. 49).

41.

 

 

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематиза­ція знань учнів (с. 50).

42.

 

 

Повторюємо числа 1-10. Повторення способів утворення попереднього і наступного чисел. Знаходження значень виразів (с. 51).

43.

 

 

Досліджуємо склад чисел першого десятка. Співвіднесен­ня схем і виразів із малюнками (с. 52).

44.

 

 

Називаємо компоненти та результат дії додавання («пер­ший доданок», «другий доданок», «сума»). Складання рівностей (с. 53).

45.

 

 

Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2. Обчи­слення виразів за схемами (с. 54).

46.

 

 

Одержуємо число 0. Віднімаємо рівні числа (с. 55).

47.

 

 

Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0. Складання рівностей на додавання (с. 56).

48.

 

 

Вчимося додавати і віднімати числа. Складання схем та виразів до сюжетних малюнків (с. 57).

49.

 

 

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Складання рівностей (с. 58).

50.

 

 

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1. До­давання і віднімання на числовому промені (с. 59).

51.

 

 

Відкриваємо переставний закон додавання. Обчислення виразів (с. 60).

52.

 

 

Вимірюємо довжини відрізків. Сантиметр. Закріплення знань про склад чисел (с. 61).

53.

 

 

Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. Вимі­рювання довжини відрізків (с. 62).

54.

 

 

Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. Вимі­рювання довжини відрізків за допомогою смужки завдов­жки 10 см (с. 63).

55.

 

 

Додаємо і віднімаємо число 2. Складання рівностей за схема­ми (с. 64).

56.

 

 

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Знаходження значень виразів на основі складу числа (с. 65).

57.

 

 

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2. Зміна суми залежно від зміни першого доданка при сталому другому доданку (с. 66).

58.

 

 

Досліджуємо різницеве порівняння. Порівняння множин предметів (с. 67).

 

Моделюємо різницеве порівняння. Пропедевтика введення виразів на дві дії (с. 68).

59.

 

 

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Поняття «биіьше на кілька одиниць» і «менше на кілька одиниць» Співвіднесення малюнка зі схемою та виразом (с. 69).

60.

 

 

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Зміст по­нять «більше на...», «менше на...», (с. 70).

61.

 

 

Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Закріплен­ня знань про взаємозв’язок арифметичних дій додавання і віднімання (с. 71).

62.

 

 

Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3. Зна­ходження значень виразів на дві дії (с. 72).

63.

 

 

Додаємо і віднімаємо число 3. Знаходження значень вира­зів на дві дії (с. 73).

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
26 липня
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку