25 лютого о 18:00Вебінар: Онлайн-дошка – допоміжний інструмент у роботі педагога

Календарне планування, математика 3 клас,

Про матеріал

Планування складено згідно з оновленими навчальними програмами для початкової школи, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Перегляд файлу

Математика

(за підручником «Математика» М.В.Богдановича, Г.П.Лишенка,

Київ «Генеза» 2014)

I семестр

4 год. на тиждень = 136 год.

Контрольні роботи - 4

п.п.

Тема уроку

Дом.

завдання

Дата

Т-1(16г) Повторення матеріалу 2 класу.

 1.  

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

с.4 №12,13

 

 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.

с.5 №21,22

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач за коротким записом.

с.7 №32,33

 

 1.  

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням.

с.8 №40,41

 

 1.  

Ознайомлення з поняттям рівняння. Розв'язок (корінь) рівняння. Розв'язування задачі за планом.

С.9 №50,51

 

 1.  

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

С.12 №68,69

 

 1.  

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника.

С.14 №78,79

 

 1.  

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка.

С.15 №87,88

 

 1.  

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.  Розв’язування задач двома способами.

С.16 №97,98

 

 1.  

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач.

С.17

№106,107

 

 1.  

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії.

С.19

№115,116

 

 

 1.  

Табель-календар. Століття. Розв’язування задач.

С.20 №121,122

 

 1.  

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.

С.21 №130,131

 

 1.  

Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

С.22 №137,138

 

 1.  

Контрольна робота №1. «Повторення матеріалу 2 класу».

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

С.24 №146,147

 

 

 

Т-2(16г) Табличне множення та ділення.

 

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач.

С.25  №154,155

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня.

С.26 №163,164

 

 1.  

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

С.27 №172,173

 

 1.  

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість.

С.28 №179,180

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

С.30

№197,198

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

С.31

№205,206

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.

С.32

№214,215

 

 1.  

Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними.

С.34

№231,232

 

 1.  

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розширеня задача на зведення до одиниці.

С.34

№238,239

 

 

 1.  

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника.

С.36

№255,256

 

 1.  

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей.

С.37

№262,263

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

С.38

№271,272

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів. Види трикутників.

С.40

№279,280

 

 1.  

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток.

С.42

№295,296

 

 1.  

Контрольна робота №2 «Табличне множення та ділення».

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Розв'язування задач.

С.43

№303,304

 

 

Т-3(13г) Закони множення та ділення. Нумерація трицифрових чисел.

 

 

 1.  

Розв'язування задач на дві і три дії.

С.44

№312,313

 

 1.  

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами.

С.45

№320,321

 

 1.  

Переставний закон множення.

С.47

№336,337

 

 1.  

Сполучний закон множення.

С.49

№345,346

 

 1.  

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.

С.46

№364,365

 

 1.  

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Ділення 0. Неможливість ділення на 0.

С.52

№372,373

 

 1.  

Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

С.57

№384,385

 

 1.  

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.

С.59

№395,396

 

 1.  

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

С.60

№403,404

 

 

 1.  

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею.

С.62

№413,414

 

 1.  

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задач на три дії.

С.64

№432,433

 

 1.  

Контрольна робота №3 «Закони множення та ділення. Нумерація трицифрових чисел».

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

С.66

№442,443

 

 

Т-4 (15г) Усне додавання та віднімання трицифрових чисел.

 

 

 1.  

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Кресленні і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії.

С.68

№452,453

 

 1.  

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

С.70

№463,464

 

 1.  

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси. Задачі з буквеними даними.

С.72

№471,472

 

 1.  

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею. 

С.75

№481,482

 

 1.  

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.77

№499,500

 

 1.  

Усне віднімання виду 670-420. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків.

С.79

№508,509

 

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-40, 760-400. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків.

С.80

№517,518

 

 1.  

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.82

№542,525

 

 1.  

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задачі на три дії.

С.84

№533,534

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач.

С.85

№541,542

 

 1.  

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.86

№551,552

 

 1.  

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.88

№560,561

 

 1.  

Контрольна робота №4 «Усне додавання та віднімання трицифрових чисел»

 

 

 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.89

№570,571

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290.

С.90

№578,579

 

I I семестр

Контрольні роботи – 3

Контр. робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень – 1

 

Т-5(17 г) Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел.

Д./з.

Дата

     60

Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв'язування та порівняння складених задач.

С.93

№597,598

 

 1.  

Письмове додавання двоцифрових чисел. Творча робота над задачами.

С.94

№604,605

 

 1.  

Розширена задача на зведення до одиниці. Складання та розв'язування рівнянь.

С.96

№613,614

 

 1.  

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач, що містять подвійне збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

С.97

№622,623

 

 1.  

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.98

№630,631

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел. Види трикутників.

С.99

№638,639

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

С.100

№647,648

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.

С.102

№656,657

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків.

С.103

№665,666

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд.

С.104

№674,675

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи).

С.106

№683,684

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи).

С.107

№693,694

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розвя'зання рівнянь.

С.109

№704,705

 

 1.  

Розв'язання виразів, що містять сумісні дії (письмове додавання і віднімання).

С.110

№712,713

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення.

С.112

№720,721

 

 1.  

Контрольна робота №5 «Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел»

 

 

 1.  

Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення.

С.113

№728,729

 

 

Т-6(  17 г) Множення і ділення на одноцифрове число

 

 

 1.  

Усне множення і ділення. Множення на 1 і 0.

С.117

№737,738

 

 1.  

Ділення числа на те саме число, ділення на 1. Ділення 0 на число.

С.118

№746,747

 

 1.  

Множення числа на 100. Ділення чисел, що закінчуються нулями на 100.

С.120

№756,757

 

 1.  

Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задачі на три дії.

С.121

№764,765

 

 1.  

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.

С.122

№775,776

 

 1.  

Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв'язування задач.

С.124

№786,787

 

 1.  

Ділення виду 80:20, 600:30, 600:300 способом послідовного ділення та способом випробовування.

С.125

№795,796

 

 1.  

Множення суми на число.

С.126

№805,806

 

 1.  

Множення двоцифрового числа на одноцифрове.

С.127

№813,814

 

 1.  

Множення числа на суму.

С.128

№822,823

 

 1.  

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач. Периметр прямокутника.

С.129

№832,833

 

 1.  

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач.

С.131

№841,842

 

 1.  

Множення різниці на число. Творча робота над задачею. Порівняння виразів.

С.132

№849,850

 

 1.  

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Розв'язання задач.

С.133

№859,860

 

 1.  

Множення виду 320∙3. Знаходження довжини сторони трикутника.

С.134

№869,870

 

 1.  

Контрольна робота №6. «Множення і ділення на одноцифрове число»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення та закріплення вивченого.

С.135

№877,878

 

 

Т-7(  16 г) Ділення суми на число. Перевірка множення діленням

 

 

 1.  

Ділення суми на число.

 

С.136

№885,886

 

 1.  

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.137

№895,896

 

 1.  

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2.

С.139

№906,907

 

 1.  

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове. Розв'язання задач.

140

№914,915

 

 1.  

Перевірка ділення множенням. Ділення виду 64:16,125:25

С.141

№923,924

 

 1.  

Перевірка дії множення дією ділення.

С.142

№932,933

 

 1.                   

Ділення виду 360:3.

С.143

№941,942

 

 1.                    

Ділення виду 64:16. Розв'язування задач.

С.144

№950,951

 

 1.                   

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.145

№958,959

 

 1.                   

Залежність між множником і добутком. Розв'язування задач.

С.147

№967,968

 

 1.                   

Залежність між діленим, дільником і часткою. Розв'язування задач.

С.148

№975,976

 

 1.                    

Залежність між дільником, діленим і часткою. Розв'язування задач.

С.149

№983,984

 

 1.                   

Контрольна робота №7. «Ділення суми на число. Перевірка множення діленням»

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною.

С.150

№990,991

 

 1.                   

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

С.151

№997,998

 

 1.                   

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

С.152

№1005,1006

 

 

Т-8(  17 г) Частини. Ділення з остачею. Повторення.

 

 

 1.                    

Позначення частин числа цифрами. Розв'язування задач на знаходження частини числа.

С.153

№1014,1015

 

 1.                      

Розв’язування задач на час. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.155

№1024,1025

 

 1.                     

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові.

С.156

№1034,1035

 

 1.                     

Знаходження числа за його частиною.

С.157

№1044,1045

 

 1.                     

Ділення з остачею (ознайомлення).

С.159

№1055,1056

 

 1.                     

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.160

№1064,1065

 

 1.                     

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.162

№1073,1074

 

 1.                     

Перевірка ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.163

№1082,1083

 

 1.                     

Закони ділення без остачі на 2 і на 5. Нерівності.

С.164

№1093,1094

 

 1.                     

Перевірка навичок усних обчислень (робота на картках). Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число.

С.167

№1105,1106

 

 1.                   

Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число.

С.168

№1113,1114

 

 1.                     

Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число.

С.169

№1122,1121

 

 1.                    

Ділення. Частини. Чисельник, знаменник.

С.170

№1131,1130

 

 1.                    

Розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

С.170

№1138,1139

 

 1.                    

Ділення з остачею. Ділення суми на число. Розв’язування задач.

С.172

№1146,1147

 

 1.                    

Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове.

С.173

№1156,1157

 

 1.                    

Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
Додано
24 липня 2018
Переглядів
1509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку