2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування уроків математики в 3 класі за оновленою програмою

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповідно до оновленої програми 3 класу. За підручником:. Рівкінд Ф.М. Математика: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2013) по 4 години (136 годин). До кожного уроку вказані номери завдань підручника.

Перегляд файлу

 Математика

(І семестр)

(За підручником:. Рівкінд Ф.М.

Математика: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2013)

по 4 години (60 годин)

 

         |                                            Тема уроку                                                                     Дата         Примітка

              Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас

1.

Вступ. Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Додавання і віднімання 0, віднімання рівних чисел. Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (№№ 1-12).

 

 

2.

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Вимірювання. Задачі на знаходження суми трьох доданків (№№ 13-23).

 

 

3.

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння (№№ 24-35).

 

 

4.

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини (№№ 36-48).

 

 

5.

Складання таблиці множення числа 6. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника. Коло і круг. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами (№№ 49-60).

 

 

6.

Складання таблиці ділення на 6. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника (№№ 61-71).

 

 

7.

Складання таблиці множення числа 7. Перевірка додавання відніманням. Обчислення значень виразів зі змінними. Обернені задачі. Кілограм, центнер (№№ 72-81).

 

 

8.

Складання таблиці ділення на 7. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії. Доба, тиждень, місяць, рік. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами

(№№ 82-91).

 

 

9.

Складання таблиці множення числа 8. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником (№№ 92-102).

 

 

10.

Складання таблиці ділення на 8. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на 2 дії. Дії з іменованими числами (№№103-113).

 

 

11.

Складання таблиці множення числа 9. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного ступеня. Розв'язування задач. Периметр квадрата (№№ 114-125).

 

 

12.

Складання таблиці ділення на 9. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника. Самостійна робота (№№ 126-137).

 

 

13.

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій.

(№№ 138—148).

 

 

14.

Множення на 1 і на 0; ділення на 7; ділення 0. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на 2-3 дії різних ступенів. Підготовка до контрольної роботи (№№ 149-159).

 

 

15.

Контрольна робота № 1 «Табличне множення і ділення»

 

 

16.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

(№№ 160-173).

                                                                                                                  Тема

 

 

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча».

Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

17.

Трицифрові числа. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 174-183).

 

 

18.

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Задачі на 2-3 дії різних ступенів

(№№ 184-193).

 

 

19.

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число в натуральному ряді. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 194-204).

 

 

20.

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розряд сотень. Позиційне значення цифри в записі трицифрового числа. Порівняння чисел. Розрядні числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 205-214).

 

 

21.

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Міліметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел. Задачі на 2-3 дії

(№№ 215-225).

 

 

22.

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків. Задачі на 2-3 дії різних ступенів (№№ 226-237).

 

 

23.

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості задачі, що містять групу взаємопов'язаних величин. Периметр прямокутника (квадрата). Самостійна робота

(№№ 238-247).

 

 

24.

Тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Порівняння іменованих чисел. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності. Задачі на зведення до одиниці. Підготовка до контрольної роботи (№№ 248- 258).

 

 

25.

Контрольна робота № 2 «Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»»

 

 

26.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

                                                                                                                 Тема

 

 

Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

27.

Додавання і віднімання числа  виду 170 + 1, 187 -1. Попереднє і наступне число. Істинні й хибні числові рівності, нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня (№№259-268).

 

 

28.

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня

(№№ 269-279).

 

 

29.

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи (№№ 280-290).

 

 

ЗО

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (№№ 291-300).

 

 

31.

Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії (№№301-310).

 

 

32.

Додавання і віднімання способом округлення Складені задачі на 2-4 дії

(№№ 311-320).

 

 

33.

Додавання круглих чисел. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

 (№№ 321-330).

 

 

34.

Віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків (№№ 331-339).

 

 

35.

Додавання і віднімання круглих чисел виду 480 - 250. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Розв'язування нерівностей (№№ 340-348).

 

 

36.

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми виду 230 + 300, 230 + 50. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

(№№ 349-357).

 

 

37.

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми виду 530 - 200, 530 - 20. Прості та складені

іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 358-366).

 

 

38.

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 367-377).

 

 

39.

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання суми від числа виду 230 - 80. Розв'язування рівнянь Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони (№ 378-389).

 

 

40.

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Самостійна робота (№№ 390-400).

 

 

41.

Додавання та віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії. Підготовка до контрольної роботи (№№ 401-409).

 

 

42.

Контрольна робота № 3  «Арифметичні дії з числами на основі нумерації»

 

 

43.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

                                                                                                                Тема

 

 

Письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000

44.

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею (№№ 410-419).

 

 

45.

Алгоритм виконання письмового віднімання Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд Задачі, що містять числові дані в таблиці. Задачі на знаходження периметра прямокутника (№Ме 420-429).

 

 

46.

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. Істинні та хибні висловлювання (№№ 430-438).

 

 

47.

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць (Ме№ 439-447).

 

 

48.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового віднімання. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння (№№ 448-456).

 

 

49.

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд виду 400 - 125. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць (№№ 457-465).

 

 

50.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події (№№ 466-475).

 

 

51.

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і закінчення події. Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

(№№ 476-484).

 

 

52.

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємозв'язок між діями додавання і віднімання Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням. Самостійна робота.  (№№ 485-494).

 

 

53.

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розпізнавання геометричних фігур кресленні. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел Задачі на знаходження периметра квадрата. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. (№№ 495-505).

 

 

54.

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. Підготовка до контрольної роботи (№№ 506-516).

 

 

55.

Контрольна робота № 4 за завданнями адміністрації.

 

 

56.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

57.

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків

 (№№ 517-524).

 

 

58.

Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь (№№525-534).

 

 

59.

Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

(№№ 535-544).

 

 

60.

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії. Креслення трикутника (№№ 545-554).                                                                 Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

(ІІ семестр)

(За підручником:. Рівкінд Ф.М.

Математика: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2013)

по 4 години (76 годин)

 

 

 

 

61.

Усне множення і ділення чисел у межах 1000.

Властивості множення і ділення

Властивості множення на нуль і нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток (№№ 555-562).

 

 

62.

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею (№№ 563-571).

 

 

63.

Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Розв'язування рівнянь (№№ 572-581).

 

 

64.

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків Обернені до них задачі (№№ 582-588).

 

 

65.

Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь (№№ 589-598).

 

 

66.

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці (№№ 599-608).

 

 

67.

Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 609-617).

 

 

68.

Множення круглого числа на одноцифрове виду 40 • 2, 400 • 2. Складені задачі на 2-3 дії (№№618-628).

 

 

69.

Ділення круглого числа на одноцифрове виду 40 : 2, 400 : 2. Складені задачі на 2-3 дії (№№629-640).

 

 

70.

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток (№№ 641-650).

 

 

71.

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці       

 (№№ 651-659)

 

 

72.

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків, складання за дачі за коротким записом (№№ 660-668).

 

 

73.

Множення суми на число й числа на суму. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 669-677).

 

 

74

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 12 • 3. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 678-687).

 

 

75.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 3 • 15. Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість (№№ 688-695).

 

 

76.

Множення трицифрового числа на одноцифрове виду 240 • 3. Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів (№№ 696-704).

 

 

77.

Множення трицифрового числа на одноцифрове виду 242 • 3. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№№ 705-714)

 

 

78.

Множення одноцифрового числа на трицифрове виду 3 • 240. Розв'язування простих задач способом складання рівняння (№№ 715-725).

 

 

79.

Множення одноцифрового числа на трицифрове виду 3 • 242. Розв'язування задач вивчених типів (№№ 726-734).

 

 

80.

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених типів. (№№ 735-742). Самостійна робота

 

 

81.

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове Розв'язування задач (№№ 743-751). Підготовка до контрольної роботи

 

 

82

Контрольна робота № 5 «Позатабличне множення й ділення»

 

 

83

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

                                                                                                                          Тема

 

 

84.

Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число Розв'язування задачі двома способами (№№ 752- 760).

 

 

 

85.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 26:2. Задачі на подвійне зведення до одиниці (№№ 761-769):

 

 

86.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 48:3. Розв'язування простих задач способом складання рівняння (№№ 770-779).

 

 

87

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на подвійне зведення до одиниці. (№№ 780-788).

 

 

88.

Ділення трицифрового числа на одноцифрове виду 112: 7. Задачі з буквеними даними (№№ 789-798).

 

 

89

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість. (№№ 799-806).

 

 

90

Ділення круглого числа на одноцифрове число виду 120: 3. Задачі на розкриття змісту  ділення (№№ 807-817).

 

 

91

Ділення круглого числа на кругле виду 420:20, 120: 60. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності:.вартість, ціна, кількість (№№ 818—827).                                                                                                                

 

 

92.

Ділення круглого числа на кругле виду 90 : ЗО способом добору. Розв'язування задач вивчених типів (№№- 828-837).

 

 

93.

Ділення круглого числа на кругле виду 800:200 способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№ 838-847).

 

 

94.

Ділення круглого числа на кругле виду 180:60 способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (.№№ 848-856).

 

 

95.

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 24 дії (№№ 857-865).

 

 

96.

Ділення на двоцифрове число виду 51:17 способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (№№ 866-875).

 

 

97.

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами (№ 876-884).

 

 

98.

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2 А дії першого та другого ступенів (№№ 885-893).

 

 

99.

Ділення на двоцифрове число виду 64:16 способом послідовного ділення. Задачі наділення суми на число (№№ 894-903).

 

 

100.

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Розв'язування рівнянь

(№№ 904-913).

 

 

101.

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 914-922).

 

 

102.

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Складені задачі на 2-4 дії (№ 923-932).

 

 

103

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин . Самостійна робота (№№ 933-942).

 

 

104.

Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-4 дії. Підготовка до контрольної роботи.  

  (№№ 943-951).

 

 

105.

Контрольна робота № 6 з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

106

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

                                                                                                                             Тема

 

 

 

 

107.

Частини

 

Поняття частини. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. (№№ 952—962).

 

 

108.

Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії (№№ 952—962).

 

 

109

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 963-972).

 

 

110

Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 973-981).

 

 

111

Порівняння дробів із чисельником 1. Побудова кола, користуючись шаблоном круга. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (№№ 982-993).

 

 

112

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами (№№ 994-1003).

 

 

113.

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами (№№ 994-1003).

 

 

114.

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа (№№ 1004-1011).

 

 

115.

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 1012-1021).

 

 

116.

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною.  Самостійна робота (№№ 1022-1030).

 

 

117.

Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв'язування складених задач на 2-4 дії. Підготовка до контрольної роботи  (№№1031-1039).

 

 

118.

Контрольна робота № 7 «Частини»

 

 

119.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

                                                                                                                 Тема

 

 

 

Повторення вивченого за рік

120.

Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини (№№ 1-10).

 

 

121.

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трициф-ровому числі. Задачі на 2-3 дії (№№ 11-20).

 

 

122.

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків (№№ 21-30).

 

 

123.

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння (№№ 31-40).

 

 

124.

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь (№№ 41-49).

 

 

125.

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці (№№ 50-58).

 

 

126.

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

(№№ 59-67).

 

 

127.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника (№№ 68-77).

 

 

128.

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії. Самостійна робота  (№№ 78-86).

 

 

129.

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків (№№ 87-96).

 

 

130.

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трици-фрове числа. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи  (№№ 97-105).

 

 

131.

Контрольна робота № 8 за завданнями адміністрації

 

 

 

132.

Аналіз контрольної роботи.  Повторення ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці (№№ 106-115).

 

 

133.

Повторення прийомів раціональних обчислень. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями вивчених видів простих задач (№№116-126).

 

 

134.

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. (№№ 127-136).

 

 

135.

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 137-146).

 

 

136.

Узагальнення і систематизація знань учнів. «Цікаві задачі». Підсумок за рік. (№№ 147-159).                                                                                        Тема

 

 


 

doc
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
Додано
26 липня 2018
Переглядів
1619
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку