21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарне планування Математика 34 клас

Про матеріал
Календарне планування з математики 4 клас до підручника Рівкінд, Оляницька 4 год/тиждень. Передбачені всі види контролю....
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

136 годин

(4 години на тиждень)

№ п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас

1

Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел у межах 1000. Розрядний склад числа. Задачі на 2 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. (№№1-10)

 

 

2

Додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації. Види кутів: прямі, гострі, тупі. Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на 2 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. (№№11-21)

 

 

3

Прийоми усного додавання і віднімання. Вирази зі змінною. Задачі з буквеними даними. (№№22-30)

 

 

4

Правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Ознаки прямокутника, квадрата. Задачі на обчислення периметра квадрата. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. (№№31-41)

 

 

5

Вирази зі змінною. Залежність результатів арифметичних дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів. Властивість протилежних сторін прямокутника. Задачі на обчислення периметра прямокутника. Обернені задачі. (№№42-51)

 

 

6

Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Нерівності з однією змінною. Знаходження розв’язків нерівностей способом добору. (№№52-62). Самостійна робота № 1

 

 

7

Арифметичні дії множення і ділення. Задачі на зведення до одиниці. (№№63-71)

 

 

8

Прийоми множення і ділення круглих чисел. Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. (№№72-82)

 

 

9

Прийоми усного множення і ділення  в межах 1000. Творча робота над задачею. (№№83-91)

 

 

10

Ділення з остачею. Трикутник. Задачі на обчислення периметра трикутника. Задачі на спільну роботу. (№№92-102)

 

 

11

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Порядок виконання дій. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№103-113)

 

 

12

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 1

 

Тема

Письмові прийоми множення і ділення в межах тисячі

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел  на одноцифрове число

13

Аналіз контрольної роботи. Алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Побудова прямокутника. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№114-122)

 

 

14

Письмове  множення двоцифрового числа на одноцифрове з поясненням. Розпізнавання геометричних фігур на площині. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№123-131)

 

 

15

Алгоритм письмового множення трицифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням. Задачі на спільну роботу. (№№132-140)

 

 

16

Множення  трицифрового числа на одноцифрове. Нерівності з однією змінною. Побудова прямих і непрямих кутів. Розпізнавання прямих і непрямих кутів. Задачі на спільну роботу. (№№141-151)

 

 

17

Множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Задачі на обчислення периметра трикутника. Самостійна робота № 2. (№№152-160)

 

 

18

Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число з розгорнутим поясненням. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів(№№161-171)

 

 

19

Письмове ділення на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№172-180)

 

 

20

Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису. Задачі на подвійне зведення до одиниці. (№№181-190)

 

 

21

Письмове ділення на одноцифрове число. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Зображування геометричних фігур на аркуші в клітинку, позначення їх буквами латинського алфавіту. (№№191-200)

 

 

22

Письмове множення і ділення на одноцифрове число. Обернені задачі. Периметр трикутника. (№№201-208)

 

 

23

Закріплення прийомів письмового множення і ділення на одноцифрове число. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№209-216)

 

 

24

Закріплення прийомів письмового множення і ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу. Конструювання геометричних фігур з інших фігур. Периметр трикутника. (№№217-225)

 

 

25

Перевірка письмового множення і ділення. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№226-235)

 

 

26

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 2

 

Тема

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел

на двоцифрове число

27

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на розрядні одиниці 1, 10, 100. Множення і ділення на круглі числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Задачі на спільну роботу. (№№236-246)

 

 

28

Письмові прийоми множення  круглих чисел (на кругле число).  Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№247-256)

 

 

29

Письмові прийоми ділення круглих чисел. Вирази зі змінною. Пропедевтичне ознайомлення з виразом зі змінною, яка є компонентом двох дій у виразі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№257-265). Самостійна робота № 3

 

 

30

Алгоритм письмового множення на двоцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними. (№№266-275)

 

 

31

Письмове множення на двоцифрове  число. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№276-286)

 

 

32

Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число (випадок, коли частка є одноцифровим числом). Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. (№№287-297)

 

 

33

Письмове ділення трицифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. (№№298-307)

 

 

34

Закріплення прийомів письмового множення і ділення. Вирази зі змінною, яка є компонентом двох дій у виразі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№308-318)

 

 

35

Письмове ділення з остачею. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень). (№№319-329)

 

 

36

Письмове ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею.  Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень). (№№330-339)

 

 

37

Закріплення прийомів письмового множення і ділення. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№340-349)

 

 

38

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 3

 

Тема

Нумерація багатоцифрових чисел. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел.

Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел.

39

Аналіз контрольної роботи. Лічильна одиниця – тисяча. Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№350-361)

 

 

40

Лічба тисячами. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№362-373)

 

 

41

Розряди – одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Клас одиниць, клас тисяч. Співвідношення між розрядними одиницями кожного класу. Додавання і віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№374-386)

 

 

42

Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Позиційне значення цифри в записі багатоцифрового числа Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№387-395)

 

 

43

Розрядна будова числа. Класифікація чисел на чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові. Перетворення більших одиниць довжини на менші і навпаки. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№396-406)

 

 

44

Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел. Читання та запис багатоцифрових чисел.  Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.(№№407-414). Самостійна робота № 4

 

 

45

Читання та запис багатоцифрових чисел. Утворення багатоцифрових чисел шляхом прилічування (відлічування) по 1 до (від) попереднього (наступного) числа. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№415-427)

 

 

46

Порівняння багатоцифрових чисел. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№428-439)

 

 

47

Запис багатоцифрового числа у  вигляді суми розрядних доданків. Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Круг та його елементи. Розв’язування задач вивчених видів. (№№440-451)

 

 

48

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень). (№№452-463)

 

 

49

Одиниці довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Співвідношення між одиницями довжини. Перетворення більших одиниць довжини на менші і навпаки. Розв’язування задач вивчених видів. (№№464-474)

 

 

50

Одиниці маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиницями маси. Перетворення більших одиниць маси на менші і навпаки. Розв’язування задач вивчених видів. (№№475-487)

 

 

51

Перетворення більших одиниць довжини та маси на менші і навпаки. Розв'язування задач вивчених видів. (№№488-497)

 

 

52

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 4

 

Тема

53

Аналіз контрольної роботи. Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі. Формула для знаходження швидкості. Одиниці швидкості. Запис і читання іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження швидкості. (№№498-506)

 

 

54

Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Формули знаходження часу, шляху. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. (№№507-515)

 

 

55

Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі (задачі на знаходження відстані). Обернені задачі. (№№516-525)

 

 

56

Розв’язування задач на знаходження швидкості. Обернені задачі. Розв’язування задачі за поданим планом розв’язування. (№№526-536)

 

 

57

Розв’язування задач на знаходження часу. Рівняння, у яких права частина є числовим виразом. (№№537-545) Самостійна робота № 5

 

 

58

Додавання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих чисел. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. (№№546-556)

 

 

 

59

Віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. (№№557-566)

 

 

60

Закріплення прийомів додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл назустріч одне одному. (№№567-575)

 

 

61

Усне додавання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл у протилежних напрямках. (№№576-584)

 

 

62

Усне віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць. Задачі, у яких описується рівномірний прямолінійний рух двох тіл у різних напрямках (назустріч й у протилежних напрямках). (№№585-596)

 

 

63

Закріплення вивчених прийомів усного додавання і віднімання. Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними. (№№597-606)

 

 

64

Контрольна робота.

 

 

65

Аналіз к.р.Множення і ділення 1000, 10 000. Розв’язування задач вивчених видів. Множення круглих чисел на одноцифрове число на основі укрупнення розрядних одиниць або правила множення добутку на число. Задачі на рух. (№№618-626)

 

 

66

Ділення круглих чисел на одноцифрове число на основі укрупнення розрядних одиниць або правила ділення добутку на число. Задачі на рух. (№№627-634)

 

 

67

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними. Задачі на рух. (№№635-644)

 

 

68

Ділення круглого числа на кругле: 900 000 : 3000, 640 000 : 40 000. Задачі на рух. (№№645-654)

 

 

69

Ділення круглого числа на двоцифрове число (6400 : 16). Розв’язування рівнянь. Задачі на рух. (№№655-663)

 

 

70

Закріплення прийомів множення і ділення круглих чисел. Розв’язування рівнянь. Числові вирази, які містять  кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на рух. (№№664-672)

 

 

71

Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

Арифметичні дії з багатоцифровими числами

Письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел

72

Письмове додавання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач, що містять дії різних ступенів. (№№673-680)

 

 

73

Письмове віднімання багатоцифрових чисел. Рівняння з одним невідомим, у яких один компонент є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених типів. (№№681-690)

 

 

74

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Розв’язування задач вивчених типів. (№№691-699)

 

 

75

Перевірка правильності виконання дії додавання. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Розв’язування задач вивчених типів. (№№700-708)

 

 

76

Перевірка правильності виконання дії віднімання. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. (№№709-716)

 

 

77

Закріплення письмових прийомів додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. (№№717-727).

 

 

78

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Порівняння чисел. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№728-735) Самостійна робота №6

 

 

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

79

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів. (№№736-744)

 

 

 

80

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Числові вирази, які містять  кілька арифметичних дій різних ступенів. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№745-752)

 

 

81

Площа. Порівняння об’єктів за площею. Одиниці площі – квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр. Розв’язування задач вивчених видів. (№№753-764)

 

 

82

Знаходження площі прямокутника. Формула площі прямокутника. (№№765-774)

 

 

83

Формула площі квадрата. Одиниці площі – квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми. (№№775-784)

 

 

84

Знаходження довжини однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми. (№№785-795)

 

 

85

Вимірювання площі палеткою. Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них. (№№796-805). Самостійна робота №7

 

 

86

Множення круглих чисел на одноцифрове число (67000х7). Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми. (№№806-816)

 

 

87

Множення чисел, які закінчуються нулями(24000х40). Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них. (№№817-827)

 

 

88

Множення чисел, які містять нуль у середині запису (5608х4, 56008х4). Розв’язування задач вивчених видів. (№№828-835)

 

 

89

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Числові вирази, які містять  кілька арифметичних дій різних ступенів. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів. (№№836-854)

 

 

90

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№855-866)

 

 

91

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в записі частки є нулі (3330 : 9). Ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини й маси, на одноцифрове число. Задачі на пропорційне ділення. (№№867-876)

 

 

92

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі (648 : 8). Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них. (№№877-885)

 

 

93

Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Арифметичні дії з іменованими числами. Числові вирази на кілька арифметичних дій різних ступенів. Розв’язування задач вивчених видів. (№№886-894)

 

 

94

Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач вивчених видів. (№№895-903)

 

 

95

Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Перевірка ділення множенням.  Розв’язування задач вивчених видів. (№№904-912)

 

 

96

Письмове ділення з остачею на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№913-921)

 

 

97

Ділення з остачею. Перевірка правильності виконання ділення з остачею. Розв’язування задач вивчених видів. (№№922-932)

 

 

98

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 7

 

Тема

Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел

 на двоцифрові та трицифрові

99

Аналіз контрольної роботи. Закріплення письмових прийомів множення і ділення на одноцифрове число. Арифметичні дії з іменованими числами.  Розв’язування задач вивчених видів. (№№933-941).

 

 

100

Письмове множення на круглі числа (1290 х 700). Розв’язування задач вивчених видів. (№№942-950)

 

 

101

Письмове ділення на круглі числа (14560 : 70 ). Нерівності з однією змінною. Розв’язування задач вивчених типів. (№№951-959)

 

 

102

Множення і ділення на круглі числа. Рівняння з однією змінною, у яких права частина є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів. (№№960-968)

 

 

103

Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язування задач вивчених видів. (№№96-977)

 

 

104

Письмове множення на двоцифрове число. Рівняння, у яких права частина, або один із компонентів   є числовим виразом. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. (№№978-985)

 

 

105

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями простих задач на дії різних ступенів. (№№986-993)

 

 

106

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач вивчених видів. (№№994-1001)

 

 

107

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі. Розв’язування задач вивчених видів. (№№1002-1009)

 

 

108

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі. Рівняння, у яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

 

 

109

Письмове множення на трицифрове число. Розв’язування задач вивчених видів. (№№1010-1018)

 

 

110

Письмове множення на трицифрове число, коли другий множник містить нуль в середині запису (483 х 306). Розв’язування задач вивчених видів. (№№1019-1027)

 

 

111

Письмове множення на трицифрове число. Розв’язування задач вивчених видів. (№№1028-1035)

 

 

112

Письмове ділення на трицифрове число (ознайомлення). Розв’язування задач вивчених типів. (№№1036-1043)

 

 

113

Письмове діленням на трицифрове число. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1044-1051)

 

 

114

Перетворення більших одиниць вимірювання величин на менші і навпаки. Арифметичні дії з іменованими числами. (№№1052-1059) Самостійна робота №8

 

 

115

Одиниці часу: секунда, хвилина, година, доба; проміжки часу: місяць, рік, століття. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу за годинником. Прості задачі на обчислення тривалості, дати початку події, її кінця. Задачі на спільну роботу. (№№1060-1068)

 

 

116

Співвідношення між одиницями часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події. (№№1069-1077).

 

 

117

Одиниці вартості: гривня, копійка. Співвідношення між одиницями вартості. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вартості.  Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1078-1086)

 

 

118

Арифметичні дії з іменованими числами. Порівняння іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1087-1095)

 

 

119

Тематична контрольна робота  з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

Тема

Дроби

120

Аналіз контрольної роботи. Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Читання та запис дробів. Складені задачі, які містять знаходження частини від числа. (№№1096-1106)

 

 

121

Порівняння дробів. Складені задачі, які містять знаходження частини від числа. (№№1107-1116)

 

 

122

Дроби, які дорівнюють числу 1. Складені задачі, які містять знаходження частини від числа. (№№1117-1127)

 

 

123

Знаходження дробу від числа. Правила знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа. (№№1128-1137)

 

 

124

Знаходження числа за значенням його дробу. Знаходження числа за значенням його дробу під час розв’язування практично зорієнтованих задач. (№№1138-1147)

 

 

125

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб). Співвідношення образу геометричної фігури з об’єктами навколишньої дійсності. Задачі на знаходження дробу від числа, числа за значенням його дробу. (№№1148-1155). Самостійна робота № 9

 

 

126

Прямокутний паралелепіпед, куб. Закріплення і повторення раніше вивченого. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1156-1165)

 

 

127

Закріплення і повторення раніше вивченого. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1166-1174)

 

 

128

Тематичне оцінювання знань. Контрольна робота № 9

 

Тема

Повторення вивченого за рік

129

Аналіз контрольної роботи. Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел. Лічба в межах мільйона. Читання та запис багатоцифрових чисел. Позиційне значення цифри в записі багатоцифрового числа. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1175-1186)

 

 

130

Порівняння багатоцифрових чисел. Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків. Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Співвідношення між одиницями вимірювання. Порівняння іменованих чисел. Задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. (№№1187-1196)

 

 

131

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Множення і ділення круглого числа на кругле. Числові вирази, що містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на рух. (№№1197-1206)

 

 

132

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1207-1215)

 

 

133

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Додавання і віднімання  іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1216-1224)

 

 

134

Державна підсумкова атестація

 

 

135

Множення та ділення круглих чисел на одноцифрове число. Письмове множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове та трицифрове. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. (№№1225-1235)

 

 

136

Закріплення і повторення раніше вивченого. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів. Коло, елементи кола. (№№1236-1246). Підсумок за рік.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
3 серпня 2019
Переглядів
891
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку