УРОК МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ «ДІЯ ДОДАВАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ. ТАБЛИЧНЕ І ПОЗАТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ»

Про матеріал

Урок з диференційованими завданнями

Перегляд файлу

 

Урок математики в 4 класі

«Дія додавання. Закони додавання. Табличне і позатабличне додавання»

 

Предмет.Математика

Тема:Дія додавання. Закони додавання. Табличне і позатабличне додавання.

Мета:формування ключових компетентностей:

вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії з іншими учасниками навчально – виховного процесу;

загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв'язно висловлюватися в контексті змісту;

соціальної – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших;

громадянської – раціонально використовувати час, поважати думку інших;

здоров'язбережувальної – попередити стомлюваність очей, сприяти формуванню правильної постави;

інформаційно – комунікативної – вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією, переносити набутий життєвий досвід у нову ситуацію;

формування предметних компетентностей – узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони, вдосконалювати обчислювальні вміння і навички, продовжувати формувати навички розв'язування задач на додавання.

Обладнання:комп'ютер, проектор, проектна дошка, таблиці «Додавання чисел», «Переставний закон додавання», «Сполучний закон додавання», цифровий ресурс «Дія додавання. Закони додавання. Табличне і поза табличне додавання».

Тип уроку:комбінований.

Форма проведення :урок – дослідження «Слідство ведуть знавці».

 

 

 

 

Конкретизовані навчальні цілі уроку

Когнітивні рівні

Конкретизовані навчальні цілі

Перелік

запитань – завдань

Навчально – методичне забезпечення

 

 

 

 

Знання

Знає, що таке дія додавання. Компоненти дії додавання, закони додавання.

-Що таке додавання?

-Які компоненти дії додавання?

-Назвати способи прочитання дії додавання.

-Які властивості має дія додавання?

-Сформулюй  правило про переставний закон додавання.

-Сформулюй правило про сполучний закон додавання.

Таблиці «Додавання чисел». «Переставний закон додавання», «Сполучний закон додавання».

Розуміння

Обчислює приклади.

Усний рахунок.

Кругові приклади.

Магічні квадрати.

 

Слайд 5

Слайди 6, 7

Застосування

Застосовує набуті знання для обґрунтування вибору дій в задачах

-Які з поданих задач розв'язуються дією додавання?

Слайд 8

Підручник, задача №303

Аналіз

Встановлює логічні зв'язки між компонентами

Робота над задачами

Індивідуальні диференційовані завдання

Синтез

Розв'язує  проблему

За допомогою цифри 5 записати числа 2, 20, 4, 6

Слайд 9

Оцінювання

Оцінює свою роботу на уроці, висловлює судження відносно почутого на уроці

Технологія «Мікрофон»

Рефлексія уроку

Слайд 10

 

 

Епіграф уроку

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію

філософ Конфуцій

 

Девіз уроку

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми уроку.

- Всі ви добре знаєте, що нове вміння допоможе вам краще розбиратись у життєвих ситуаціях. Тому сьогодні на уроці ми подолаємо ще одну сходинку наукового пізнання, вивчивши нову тему (Слайд 1).

  Сьогодні ви будете виступати у ролі знавців, тому що в нас сьогодні урок – дослідження «Слідство ведуть знавці» (Слайд 2).

Об'єкт вашого дослідження – дія додавання. (Слайд 3)

ІІІ. Відтворення і корекція опорних знань учнів.

1.Фронтальне опитування.

- Що таке додавання?

- Які компоненти дії додавання?

- Назвати способи прочитання дії додавання.

- Які властивості дії додавання знаєте?

- Сформулюйте правило про переставну дію додавання.

- Сформулюйте правило про сполучну властивість додавання.

2.Усна лічба (фронтально)

200 000+40 000                   400 000+500 000

700 000-600 000                620 000-600 000

180 000:9    360 000:4

100 000х9     400 000х2

450 000:5    100 000:100

700 000+70 000+7 000   300 000+9 000

3.Гра «День - ніч»

2000х6-10000+500-2000+5000:5-1000:5 (20)

(3000+4000)-(5000+2000)+(100х10):(400:100) (250)

4000:10х5-1000:200х120+400:4:5х10 (500)

4.Математичний диктант

Зменшуване 6 000, від'ємник 4 000. Знайди різницю.

Запиши всі чотиризначні числа, які менші числа 1004.

Скільки центнерів у 15т?

Скільки хвилин у 4 год?

Скільки сантиметрів у 18м?

Найбільше двозначне число збільши у 10 разів.

(2000, 1003, 1002,1001,1000,150ц,240 хв,1800см,990)

Самоперевірка (Слайд 4)

5.Кругові приклади (Слайд 5)

600х40    18х50

36:2  72 000:9 000

3200:80     36 000:1000

900-300 8х400

24 000х3   40х900

6. Задачі (диференційовані) – контроль часу

 1. У магазині першого дня продали 98 коробок цукерок, а другого – 83 такі самі коробки. Першого дня вторгували на 120 грн більше. Ніж другого. Скільки грошей вторгували кожного дня окремо?
 2. Перший автомобіль може перевезти 300 т вантажу за 6 рейсів. А другий – за 3 рейси. За скільки рейсів можуть перевезти весь вантаж обидва автомобілі. Якщо працюватимуть разом?
 3. У майстерні було 877м тканини. За тиждень використали 390м, а наприкінці тижня отримали ще 425м тканини. Скільки метрів тканини стало в майстерні наприкінці тижня?

 

7.Магічні квадрати(Слайди 6, 7)

 

140

130

180

190

150

110

120

170

160

 

240

230

280

290

250

210

220

270

260

 

*8. Олімпіадні завдання (усно)

 1. Якщо цукерки розкласти по 2,3,4, то завжди залишається одна цукерка. А якщо їх розкласти по 5. То зайвих цукерок не буде. Скільки було цукерок, якщо їх менше,ніж 50? (25)
 2. У черзі за морозивом стоїть 17 дітей. Тетянка стоїть дев»ятою від початку черги. Якою вона стоїть у черзі від кінця? (9)
 3. Щоб потрапити до театру, двом батькам та двом синам знадобилося тільки 3 квитки. Хіба це можливо? (Так – син, батько. дідусь)
 4. Записати всі чотирицифрові числа. Які можна скласти із цифр 0 і 1.
 5. У числі 57 208 закреслити такі дві цифри, щоб число із залишених цифр було найбільшим (найменшим).
 6. Мама старша за доньку в 3 рази, а донька молодша за маму на 24 роки. Скільки років кожній? (12 і 36)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Завдання 301 – самостійне опрацювання. Бесіда за прочитаним:

- як називаються числа при додаванні?

- які закони додавання ви знаєте?

- що нового ви дізналися з прочитаного?

- що виявилось незрозумілим?

Проблемне завдання. Як сполучний закон додавання може полегшити обчислення виразу 70 + 160 + 40 + 125 + 5? (Слайд 8)

2.Завдання 302 – первинне закріплення. Учні пояснюють для кожного випадку, який закон дії додавання застосовують для зручності обчислень.

Фізкультхвилинка для очей

Сплять маленькі совенята 

(Очі заплющені).

Раз — розкрили оченята,

Подивилися навколо

(Круговірухи очима),

Потім вгору і додолу.

(Лише очима, головою не рухати.)

Оченята — блим, блим, блим!

Відпочити треба їм!

Вправо, вліво оченята

Повертали совенята.

Совенята будуть спати,

А ми будем працювати.

Вихідне положення кожної вправи — стоячи або сидячи.

 

Вправа 1.

 

Зроби 15 коливальних рухів очима зліва направо, потім навпаки.

 

Вправа 2.

 

Зроби 15 коливальних рухів очима зверху вниз, потім навпаки.

 

Вправа 3.

 

Зроби 15 кругових рухів очима зліва направо, потім справа наліво.

 

Вправа 4.

 

Зроби 15 рухів, описуючи цифру 8

 

Вправа 5.

 

Зроби 15 рухів по похилій зліва направо, потім навпаки.

V. Узагальнення  і систематизація набутих знань.

1.Завдання 303 – які з поданих задач розв'язуються дією додавання?  Обґрунтувати свій вибір, розв'язати біля дошки.

2.Завдання 304 – фронтально.

3.Завдання 305 – коментовано біля дошки.

4.Завдання 306  коментовано біля дошки (взаємодопомога).

Фізкультхвилинка

Що ж, мабуть, прийшла пора

Всім нам відпочити.

Хочу на фізкультхвилинку

Усіх запросити!

5.Самостійна робота (різнорівневі завдання) (взаємоперевірка, взаємодопомога)

 

 1. На елеваторі було 1708ц пшениці і 675ц жита. Привезли ще 357ц зерна. Скільки всього центнерів зерна стало на елеваторі?

 

 1. Перша друкарка за 6 год друкує 24 сторінки, а друга за 8 год – 40 сторінок. За скільки годин спільної роботи ці друкарки надрукують 252 сторінки?

 

 

 1. Трьома косарками за 7 год скосили траву на 42 га лугів. На скількох гектарах лугів скосить одна така косарка за 4 год?
 2. З одного річкового вокзалу в протилежних напрямках одночасно відплили катер і пароплав. Пароплав проплив відстань 36 км, а катер за той самий час – на 120 км більше. Знайди відстань між катером і пароплавом.

 

 1. Обчисли вирази (запиши всі дії стовпиками).

859 – 387 + 495 =               763 – 489 + 398 =

 1. Запиши в стовпчик та обчисли.

745 : 5     988 : 4     594 : 2     

6.Логічне  завдання. За допомогою цифри 5 записати числа 2, 20, 4, 6 (Слайд 9).

*7.Задачі – жарти.

1. Скільки картоплин влізе у дволітрову каструлю?

2. Що важче : кілограм пуху чи кілограм каміння7

3. Як 8 поділити навпіл, щоб нічого не залишилось?

4. У коморі було 6 мишей. Увійшов кіт. Одна мишка злякалася і втекла. Двері зачинилися. Скільки мишей залишилося?

5. Дві кози побігли в ліс. Скільки разом лап у кіз?

6. Сашко зірвав 12 груш. А 5 лишилось на вербі. Скільки всього було груш – ось питаннячко тобі!

*8. Логічні завдання.

1. «Скільки у тебе солдатиків?» - запитали Петрика. «Більше, ніж чотири, але менше, ніж шість», - відповів він. Скільки солдатиків мав Петрик?

2. Соловей починає співати о 1 годині ночі, зозуля – о 3-й, шпак – о 4-й, а горобець – о 6-й. Котра приблизно тепер година, якщо співають соловей і зозуля, а шпака ще не чути?

3. На гілці сиділо 6 горобців. До них прилетіло ще 5. Кіт підкрався і зловив одного. Скільки горобців залишилось на гілці?

4. Чи можна поділити три апельсини між двома батьками і двома синами так, щоб кожному дісталось по апельсину?

5. В мами двоє дочок і один синочок. Дочці – пиріжечок, другій – теж пиріжечок. А синочку? Ой, забула! Хай кожна сестриця дасть братику половинку! Так і зробили. Хто виграв?

6. Водій автомашини має двох сестер, але вони не мають брата. Як це може бути?

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія

Технологія «Мікрофон».

 • З якими законами додавання познайомилися? (Слайд 10)
 • Що нового дізналися на уроці?(Слайд 11)
 • Що вам цікаво було робити на уроці?
 • Які завдання викликали труднощі?

VІІ. Домашнє завдання – вивчити закони додавання, №307, 308.

1

 

docx
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
7644
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку