Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарне планування (математика). 4 клас

Перегляд файлу

Математика

За підручником С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко

136 годин на рік

(4 години на тиждень)

№ з/п

Тема

Дата

Примітка

Множення і ділення багатоцифрового числа

 на одноцифрове

 1.  

Арифметичні дії множення і ділення.

Усні обчислення зручним способом

16.01.

 

 1.  

Ознайомлення з письмовим множенням багатоцифрового числа на одноцифрове число. Підготовча робота до введення задач на пропорційне ділення.

17.01.

 

 1.  

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число.Випадки, коли число одиниць вищого розряду не менше за дільник та в запису частки немає нулів.Підготовча робота до задач на пропорційне ділення.

18.01.

 

 1.  

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число.Випадки ділення багатоцифрових чисел, коли число одиниць вищого розряду діленого менше за дільник та в запису частки немає нулів.Підготовча робота до задач на пропорційне ділення.

20.01.

 

 1.  

Задачі на пропорційне ділення. Ознайомлення з множенням чисел, які містять нуль в середині запису.

23.01.

2 част. підр.

 1.  

Задачі на пропорційне ділення. Випадки ділення на одноцифрове число, коли в запису частки зустрічаються нулі. Формування вмінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

24.01.

 

 1.  

Множення чисел, одне з яких закінчується нулем.Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення

25.01.

 

 1.  

Задачі на пропорційне ділення. Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

27.01.

 

 1.  

Задачі на пропорційне ділення. Усне множення і ділення на розрядну одиницю. Формування умінь розв’язувати задачі на пропорційне ділення.

30.01.

 

 1.  

Розв’язування задач. Підготовча робота до введення задач на знаходження невідомих за двома різницями. Усне множення і ділення  на 5, 50, 500.

31.01.

 

 1.  

Розв’язування задач. Знаходження однакової величини за двома різницями. Усне множення і ділення  на 25, 250, 2500.

01.02.

 

 1.  

Ознайомлення із задачами на знаходження невідомих за двома різницями. Усне множення і ділення  на 125, 1250.

02.02.

 

 1.  

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями . Формування умінь розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

03.02.

 

 1.  

Задачі на знаходження невідомих за двома різницями, однаковою величиною в яких є кількість або час.

06.02.

 

 1.  

Множення і ділення іменованих чисел .

Формування умінь розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

07.02.

 

 1.  

Ділення з остачею.Застосування розпо-дільного закону множення для тотожних перетворень математичних виразів.

08.02.

 

 1.  

Письмове ділення на одноцифрове число. Скорочена форма запису письмового ділення. Формування умінь розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

09.02.

 

 1.  

Розв’язування задач. Задачі на пропорційне ділення і на знаходження невідомих за двома різницями. Алгебраїчний метод. Множення і ділення  на 11, 101, 1001.

10.02.

 

 1.  

Задачі, що містять однакову величину. За-дачі на знаходження четвертого пропор-ційного, на пропорційне ділення і на зна-ходження невідомих за двома різницями.

13.02.

 

 1.  

Контрольна робота №5

14.02.

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.Множення і ділення  на 9, 99, 999.

15.02.

Тема

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа

 на двоцифрове число

 1.  

Множення і ділення   на круглі числа

16.02.

 

 1.  

Письмове множення на двоцифрове  число.

17.02.

 

 1.  

Письмове ділення на двоцифрове   число.

20.02.

 

 1.  

Ділення чисел, що закінчуються нулями.

Підготовча робота до задач на рух.

21.02.

 

 1.  

Випадки ділення, коли в середині частки є нулі.

22.02.

 

 1.  

Задачі на одночаснийрух в різних напрям-ках. Задачі на знаходження відстані. Зада-чі з буквеними даними. Математична модель задачі

24.02.

 

 1.  

Задачі на одночаснийрух в різних напрям-ках. Задачі на знаходження швидкості. Формування умінь розв’язувати задачі на одночасний рух в різних напрямках першим способом.

27.02.

 

 1.  

Задачі на одночаснийрух в різних напрям-ках. Задачі на знаходження відстані і швидкості. Розв’язування задач на одно-часний рух назустріч та в протилежних напрямках другим способом.

28.02.

 

 1.  

Задачі на одночасний рух в різних напрям-ках. Письмове ділення. Короткий запис ді-лення, коли частка містить нуль в сере-дині запису.Задачі на знаходження часу при одночасному русі в різних напрямках.

01.03.

 

 1.  

Письмове множення на двоцифрове число (у випадку коли другий множник містить нуль в середині запису). Формування умінь розв’язувати задачі на одночасний рух.

03.03.

 

 1.  

Задачі на одночасний рух в різних напрям-ках. Множення і ділення іменованих чисел. Розв’язування задач на одночасний  рух в протилежних напрямках, у випадку, коли рух розпочинався з різних пунктів.

06.03.

 

 1.  

Ділення з остачею.Задачі на одночасний рух в різних напрямках.

07.03.

 

 1.  

Задачі на процеси. Задачі на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією додавання. Задачі на рух в різних напрямках.

10.03.

 

 1.  

Задачі на процеси.Множення і ділення іме-нованих чисел. Розв’язування задач на од-ночасний  рух в протилежних напрямках.

13.03.

 

 1.  

Творча робота над задачею. Перетворен-ня задачі на спільну роботу у задачу на рух.

14.03.

 

 1.  

Контрольна робота №6

15.03.

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач. Задачі на рух в різнихнапрямках.

17.03.

Тема

 Площа фігури. Дроби

 1.  

Геометричніфігури на площині. Види кутів. Види трикутників за кутами. Прямокут-ник і квадрат. Діагоналі многокутника.

27.03.

 

 1.  

Площа фігури. Поняття про площу фігури.

Одинця площі – квадратний сантиметр. Вимірювання площі палеткою.

28.03.

 

 1.  

Площі прямокутника і квадрата. Формула обчислення площі прямокутника.

29.03.

 

 1.  

Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.

31.03.

 

 1.  

Одиниці площі. Квадратний міліметр. Квадратний дециметр. Квадратний метр. Квадратний кілометр.

03.04.

 

 1.  

Одиниці площі. Ар (сотка). Гектар. Задачі на одночасний  рух в протилежних напрямках.

04.04.

 

 1.  

Частини величини. Підготовча робота до введення поняття про дріб.

05.04.

 

 1.  

Дроби. Ознайомлення з поняттям “дріб”.

07.04.

 

 1.  

Дроби. Дроби, які рівні одиниці.

Дроби менші за 1.

10.04.

 

 1.  

Порівняння дробів

11.04.

 

 1.  

Порівняння дробів. Рівні дроби.

12.04.

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

14.04.

 

 1.  

Знаходження дробу від числа. Правило знаходження дробу від числа.

18.04.

 

 1.  

Знаходження числа за величиною його дробу.

19.04.

 

 1.  

Знаходження числа за величиною його дробу. Правило знаходження числа за величиною його дробу.

21.04.

 

 1.  

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження суми і остачі.

24.04.

 

 1.  

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження суми і задачі на знаходження невідомого доданка.

25.04.

 

 1.  

Складені задачі, які містять знаходження числа за його дробом.

26.04.

 

 1.  

Розв’язування задач. Задачі, що містять знаходження дробу від невідомого числа.

28.04.

 

 1.  

Контрольна робота №7

03.05.

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач. Задачі, що містять знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу

05.05.

 

 1.  

Розв’язування задач. Задачі, що містять знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу

08.05.

Тема

Час та його вимірювання. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

 1.  

Одиниці часу. Додавання і віднімання іменованих чисел.

10.05.

 

 1.  

 Задачі на час. Дії з іменованими числами, поданими у одиницях вимірювання часу.

12.05.

 

 1.  

Задачі на час.

15.05.

 

 1.  

Повторення. Арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення. Прийоми обчислення. Арифметичні дії з іменованими числами.

Контрольна робота: усні обчислення.

16.05.

 

 1.  

Повторення. Сюжетні математичні задачі.

17.05.

 

 1.  

Повторення. Математичні вирази, рівності і нерівності. Розв’язування задач способом складання рівняння

19.05.

 

 1.  

Повторення. Геометричні фігури. Дроби.

22.05.

 

 1.  

Підготовка до ДПА

23.05.

 

 1.  

Контрольна робота №8.  ДПА

24.05.

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення.

Одиниці часу.

26.05.

 

 1.  

Повторення. Додавання і віднімання іменованих чисел

29.05.

 

 1.  

Повторення вивченого в 4 класі.

30.05.

Тема

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Волошенко Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
24 грудня 2017
Переглядів
8162
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку