Календарне планування математика 6 клас

Про матеріал
Календарне планування для 6го класу(4год на тиждень) Всього: 133 год. На тиждень: 4 год. І семестр – 59 год. ІІ семестр – 74 год. І Повторення. 5 год ІІ Подільність чисел. 12 год ІІІ Звичайні дроби. 30 год ІV Відношення і пропорції. 26 год V Раціональні числа та дії над ними. 57 год VІ Повторення і систематизація навчального матеріалу. 4 год
Перегляд файлу

6 клас 

Всього:                           133 год.

На тиждень:                      4 год.

І семестр –                      59 год.

ІІ семестр –                     74  год.

 

 

 

з/п

Назва  теми

Кількість

годин

Кількість

контрольних

робіт

Кількість

самостійних

робіт

І

Повторення.

5

1

ІІ

Подільність чисел.

12

1

1

ІІІ

Звичайні дроби.

30

3

4

ІV

Відношення і пропорції.

26

2

3

V

Раціональні числа та дії над ними.

57

5

6

VІ

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

4

 

 

 

I. Повторення (5 год.)

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

1

Десяткові дроби та дії над ними.

1

 

 

2

Звичайні дроби.

1

 

 

3

Відсотки. Задачі на відсотки

1

 

 

4

Рівняння. Розв’язування текстових задач.

1

 

 

5

Контрольна робота  №1 /діагностична/.

1

 

 

 

ІІ. Подільність чисел ( 12 год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

6

Аналіз контрольної роботи.

Дільники та кратні натурального числа. Прості та складені числа.

1

 

 

7,8

Ознаки подільності на 2, на 5, на 10. Парні та непарні числа.

2

 

 

9,10

Ознаки подільності на 3, на 9.

2

 

 

11

Розкладання чисел на прості множники.

1

 

 

12

Найбільший спільний дільник (НСД).

1

 

 

13

Найменше спільне кратне (НСК).

1

 

 

14,15

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота  1.

2

 

 

16

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

17

Контрольна робота  №2.

1

 

 

 

ІІІ. Звичайні дроби ( 30 год. )

Додавання та віднімання звичайних дробів ( 14 год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

18

Аналіз контрольної роботи.

Основна властивість дробу.

1

 

 

19,20

Скорочення дробу.

2

 

 

21,22

Найменший спільний знаменник дробів.

Зведення дробів до спільного знаменника.

2

 

 

23

Порівняння звичайних дробів.

1

 

 

24

Розв’язування вправ. Самостійна робота  2.

1

 

 

25,26

Додавання та віднімання звичайних дробів з різними знаменниками.

2

 

 

27

Додавання та віднімання мішаних чисел.

1

 

 

28,29

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота  3.

1

 

 

30

Розв’язування рівнянь і  задач.

1

 

 

31

Контрольна робота  №3.

1

 

к

 

 

 

 

 

 

 

Множення та ділення звичайних дробів ( 16 год. ) 8+8

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

При

м.

32, 33

Аналіз контрольної роботи.

Множення звичайних дробів. Властивості множення.

2

 

 

34

Множення мішаних чисел.

1

 

 

35

Знаходження дробу від числа.

1

 

 

36

Самостійна робота  4.

Розв’язування задач.

1

 

 

37,38

Розв’язування вправ і задач на множення звичайних дробів.

2

 

 

39

Контрольна робота  №4.

1

 

 

40

Аналіз контрольної роботи.  Ділення звичайних дробів.

1

 

 

41,42

Ділення мішаних чисел.

2

 

 

43

Знаходження числа за його дробом.

1

 

 

44

Самостійна робота   5. Перетворення звичайних дробів у десяткові.

1

 

 

45

Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу.

1

 

 

46

Розв’язування  вправ і задач на всі дії зі звичайними дробами.

1

 

 

47

Контрольна робота  №5.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Відношення і пропорції ( 24 год. )

Відношення і пропорції  ( 12 год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

48

Аналіз контрольної роботи.

Відношення. Основна властивість відношення.

1

 

 

49

Пропорція. Основна властивість пропорції.

1

 

 

50

Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

1

 

 

51,52

Пряма пропорційна залежність.

2

 

 

53,54

Обернена пропорційна залежність.

2

 

 

55

Самостійна робота  6. Масштаб.

1

 

 

56

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

57

Поділ числа в даному відношенні.

1

 

 

58

 Контрольна робота  №6 / семестрова /.

1

 

 

59

Узагальнення і систематизація вивченого

1

 

к

 

 

 

 

 

 

 

Відсоткові розрахунки ( 12 год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

60

Аналіз контрольної роботи.

Відсоткове відношення двох чисел.

1

 

 

61,62

Відсоткові розрахунки.

2

 

 

63

Розв’язування задач на відсотки.

Самостійна робота №7.

1

 

 

64

Коло. Довжина кола. Число П.

1

 

 

65

Круг. Площа круга.

1

 

 

66

Самостійна робота №8.

Круговий сектор.

1

 

 

67

Кругові діаграми.

1

 

 

68

Стовпчасті діаграми.

1

 

 

69,70

Розв’язування вправ і задач.

2

 

 

71

Контрольна робота №7.

1

 

 

 

V. Раціональні числа та дії над ними ( 57 год. )

Раціональні числа ( 11   год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

72

Аналіз контрольної роботи.

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

1

 

 

73,74

Координатна пряма.

2

 

 

75,76

Протилежні числа. Модуль числа.

2

 

 

77

Цілі числа. Раціональні числа.

1

 

 

78

Порівняння раціональних чисел.

2

 

 

79

Розв’язування вправ.

Самостійна робота №8.

1

 

 

80

Розв’язування вправ.

1

 

 

81

 Контрольна робота №8.

1

 

 

 

Додавання та віднімання раціональних чисел ( 10   год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

82

Аналіз контрольної роботи.

Додавання раціональних чисел.

1

 

 

83, 84

Властивості додавання.

2

 

 

85

Віднімання раціональних чисел.

1

 

 

86,87

Властивості віднімання.

2

 

 

88,89

Розкриття дужок.

Самостійна робота №9.

2

 

 

90

Розв’язування вправ.

1

 

 

91

 Контрольна робота №9.

1

 

 

 

Множення та ділення раціональних чисел (  15   год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

92

Аналіз контрольної роботи.

Множення раціональних чисел.

1

 

 

93

Властивості множення.

1

 

 

94

Квадрат і куб від’ємного числа.

1

 

 

95, 96

Коефіцієнт. Розподільна властивість множення.

2

 

 

97, 98

Розкриття дужок.

Подібні  доданки та їх зведення.

2

 

 

99

Розв’язування вправ.

Самостійна робота №10.

1

 

к

100, 101

Ділення раціональних чисел.

2

 

 

102, 103,

104

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

3

 

 

105

Самостійна робота №11.

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

106

 Контрольна робота №10.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівняння (  10   год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

107, 108

Аналіз контрольної роботи.

Рівняння. Основні властивості рівнянь.

2

 

 

109, 110,

111

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота №12.

3

 

 

112, 113

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

3

 

 

114

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

115

 Контрольна робота №11.

1

 

 

 

Перпендикулярні й паралельні прямі

Координатна площина (   11   год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

116

Аналіз контрольної роботи.

Перпендикулярні прямі.

Побудова перпендикулярних прямих.

1

 

 

117

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.

Побудова паралельних прямих.

1

 

 

118

Побудова перпендикулярних і паралельних прямих.

1

 

 

119, 120, 121

Прямокутна система координат. Координатна площина.

3

 

 

122

Графіки. Побудова графіків залежностей між величинами по точках.

1

 

 

123

Приклади графіків залежностей між величинами.

Самостійна робота №13.

1

 

 

124

Розв’язування типових задач.

1

 

 

125

 Контрольна робота №12 /річна/.

1

 

 

126

Аналіз контрольної роботи.

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

 

VІ. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 7 год. )

уроку

Тема  уроку

Кількість

годин

Дата

уроку

Прим.

127

Подільність чисел.

 

1

 

 

128

Розв’язування вправ і задач зі звичайними дробами.

1

 

 

129, 130

Розв’язування вправ і задач на всі дії з раціональними числами.

2

 

 

131, 132

Розв’язування задач на пропорції та відсотки.

2

 

 

133

Розв’язування цікавих вправ і задач.

1

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 вересня
Переглядів
108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку