Календарне планування на навчальний рік з предмету "Захист України" 10 клас

Про матеріал
Календарне планування (розробка) на навчальний рік з предмету "Захист України" 10 клас (профільний рівень).
Перегляд файлу

 

заняття

Тема уроку

Дата

Домашнє завдання

1

“Тісніше станьте, сильні духом, під прапором одним”.Вступне заняття. Військово-патріотичне виховання – складова патріотичного виховання молоді. Підготовка до захисту України  обов'язок кожного громадянина. Зміст програми предмета «Захист України», завдання кожного розділу, по- рядок проведення занять. Обов'язки та правила поведінки учнів на уроках.

02.09.23

§ 1

Розділ 1: «Основи національної безпеки та оборони України».

Тема 1. Основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

2

Система світової колективної безпеки.

02.09.23

§ 2

3

Поняття національної безпеки держави. Національних інтересів держави, загроз національній безпеці, пріоритетів державних інтересів.

04.09.23

§ 3

4

Система національної безпеки України.

06.09.23

§ 4

Тема 2. Основні засади оборони держави, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

5

Обороноздатність  держави.  Збройна  агресія.  Воєнний  стан.  Основи оборони України. Антитерористична операція. Гібридна війна.

07.09.23

§ 5

6

Права та обов'язки громадян України у сфері оборони, відповідальність за порушення законодавства про оборону України.

09.09.23

§ 6

Тема 3. Національні інтереси України та загрози національній безпеці. Воєнна доктрина України.

7

Структура воєнної організації держави та її керівництво.

09.09.23

§ 7

8

Національні інтереси України та загрози національній безпеці.

11.09.23

§ 8

9

Воєнна доктрина України. Воєнний конфлікт. Збройний конфлікт. Ло- кальні війни. Сили безпеки. Сили оборони. Актуальні воєнні загрози для України. Цілі та основні завдання воєнної політики.

13.09.23

§ 9

10

Міжнародне  військове співробітництво  та  участь  збройних  формувань України в миротворчих.

14.09.23

§ 10

11

Узагальнення знань з Розділу 1: «Основи національної безпеки та оборони України».

16.09.23

 

Розділ 2: «Історія українського війська».

Тема 1. Загальні відомості про війну, військо і військове мистецтво.

12

Війна як складне соціально-політичне явище.

16.09.23

§ 11

13

Виникнення і розвиток Збройних сил України.

18.09.23

§ 12

14

Військова справа: озброєння та військове мистецтво.

20.09.23

§ 13

Тема 2. Передісторія розвитку Збройних сил України.

15

Джерела українського військового мистецтва.

21.09.23

§ 14

16

Вплив  кочових  племен  на  формування  військових  навичок  прадавніх українців.

23.09.23

§ 15

Тема 3. Українське військо княжих часів.

17

Військо давніх слов'ян.

23.09.23

§ 16

18

Збройні сили Київської Русі, війни Київської Русі.

25.09.23

§ 17

19

Збройна  боротьба  з  татаро-монголами  на  українських  землях  у  20-40 роках ХІІІ ст..

27.09.23

§ 18

 

20

Збройні сили і війни Галицько - Волинської держави.

28.09.23

§ 19

 

Тема 4. Військова справа у часи Запорізької Січі.

 

21

Військова справа русинів у Великому князівстві Литовському та Польщі.

30.09.23

§ 20

22

Становлення Запорізької Січі та Козацького війська.

30.09.23

§ 21

23

Військово-політична діяльність Запорізької Січі до 1648 р.

02.10.23

§ 22

24

Українське військо часів Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

04.10.23

§ 23

25

Українське військо і його бойові дії у другій половині ХVІІ ст.

05.10.23

§ 24

 

Тема 5. Українські військові формування в ХVIII – XIX ст..

 

26

Україна у війнах Росії у ХVІІІ ст. та на початку ХХ ст.

07.10.23

§ 25

27

Українські військові формування у складі Австрійської та Османської імперій.

07.10.23

§ 25

 

Тема 6. Збройні формування України в період Першої світової війни та Визвольних змагань 1917–21 рр..

 

27

Українські січові стрільці та їх роль у формуванні військових традицій українців.

09.10.23

§ 26

29

Українське військо доби Центральної Ради.

11.10.23

§ 27

30

Українська Галицька Армія.

12.10.23

§ 28

31

Українське військо доби Гетьманату. Збройні Сили Директорії УНР.

14.10.23

§ 29

 

Тема 7. Військове будівництво в Радянській Україні.

 

32

Українці в складі радянських Збройних сил 1917- 30-ті рр. ХХ ст.

14.10.23

§ 30

 

Тема 8. Українські військові формування періоду Другої світової війни та другої половини ХХ ст..

 

33

Участь українців у Другій світовій війні (1939-45 рр.) та німецько-радянській війні (1941-45 рр.) у складі Збройних сил СРСР.

16.10.23

§ 31

34

Спроби формування української держави та війська в період Другої світової війни.

18.10.23

§ 32

35

Радянське підпілля періоду німецько-радянської війни.

19.10.23

§ 33

36

Служба українців у Збройних Силах СРСР у 1945-91 рр.

21.10.23

§ 34

 

Тема 9. Російсько-українська війна: період 2014–22 рр..

 

37

Анексія Криму та війна на Сході України

21.10.23

§ 35

38

Ескалація російської агресії у 2021-22 рр.

23.10.23

§ 36

39

Російське вторгнення в України 2022 року

25.10.23

§ 37

 

Тема 10. Збройні сили незалежної України.

 

40

Відродження та розбудова Збройних сил України.

26.10.23

§ 38

41

Інші військові формування.

28.10.23

§ 39

 

Тема 11. Військова присяга і військова символіка України.

 

42

Військова присяга і військова символіка України.

28.10.23

§ 40

 

Тема 12. Законодавство України про військову службу.

 

43

Нормативно-правова база з військових питань. Законодавство України про військову службу.

30.10.23

§ 41

44

Військовий обов'язок і військова служба.

01.11.23

§ 42

45

Узагальнення знань з Розділу 2: «Історія українського війська».

02.11.23

 

 

 

Розділ 3: «Статути Збройних Сил України».

 

 

Тема 1. Військовослужбовці та взаємовідносини між ними.

 

46

Поняття про військові статути. Загальні обов’язки військовослужбовців Військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші за званням та службовим становищем, їх права і обов’язки.

04.11.23

§ 43

47

Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.

04.11.23

§ 44

 

Тема 2. Розміщення військовослужбовців.

 

48

Загальні положення про розміщення військовослужбовців. Утримання приміщень.

06.11.23

§ 45

 

Тема 3. Розподіл часу і повсякденний порядок.

 

49

Загальні положення про розподіл часу та його використання.

08.11.23

§ 46

 

Тема 4. Добовий наряд.

 

50

Поняття добового наряду, його призначення і склад. Підготовка добового наряду. Черговий роти. Днювальний роти

09.11.23

§ 47

51

Обов'язки військовослужбовців добового наряду. Порядок призначення нарядів та звітність щодо них.

11.11.23

§ 48

 

Тема 5. Військова дисципліна. Обов’язки та відповідальність військовослужбовців за її дотримання.

 

52

Військова   дисципліна,   її   суть   і   значення.   Дисциплінарний   статут

Збройних Сил України – основний державний правовий акт, який регламентує військову дисципліну.

Чим досягається військова дисципліна. Обов’язки військовослужбовців щодо її дотримання.

11.11.23

§ 49

53

Військова   дисципліна,   її   суть   і   значення.  Дисциплінарний   статут

Збройних Сил України – основний державний правовий акт, який регламентує військову дисципліну. Чим досягається військова дисципліна. Обов’язки військовослужбовців щодо її дотримання.сциплінарний   статут

13.11.23

§ 49

 

Тема 6. Заохочення та стягнення, що застосовуються до військовослужбовців.

 

54.

Види заохочень та дисциплінарних стягнень. Права командирів щодо їх застосування.

15.11.23

§ 50

 

Тема 7. Основи організації та несення вартової служби.

 

55.

Поняття варти. Види варт, склад та озброєння варти, об’єкти, які  охороняють  варти.  Розвід  варт.  Зміна  варт.  Пароль.  Допуск  до  вартового приміщення.

16.11.23

§ 51

56.

Права та обов’язки чатового. Озброєння чатового. Порядок застосування зброї чатовим.

18.11.23

§ 51

 

Тема 8. Особливості внутрішньої служби під час розташування на полігонах та в таборах.

 

57.

Інструктаж БЖД. Внутрішній порядок в таборі. Розміщення підрозділів. Добовий наряд в таборах, його призначення, склад.

18.11

§ 52

 

Тема 9. Порядок збереження та обліку військової зброї та боєприпасів у підрозділі.

 

58.

Інструктаж БЖД. Порядок обладнання кімнати для зберігання зброї та вимоги до неї.

20.11.23

§ 53

59.

Інструктаж БЖД. Зберігання, облік, видача зброї, що знаходиться у користуванні підрозділом.

22.11.23

§ 53

60.

Узагальнення знань з Розділу 3:  «Статути Збройних Сил України».

23.11.23

 

 

 

Розділ 4: «Стройова підготовка».

 

 

Тема 1. Загальні положення Стройового Статуту Збройних Сил України.

 

61.

Загальні положення стройового Статуту Збройних Сил України. Обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю.

25.11.23

§ 54

 

Тема 2. Стройові прийоми та рух без зброї.

 

62.

Стройове положення.

25.11.23

§ 55

63.

Повороти на місці.

27.11.23

§ 56

64.

Рух стройовим кроком.

29.11.23

§ 56

65.

Виконання стройових прийомів і руху без зброї.

30.11.23

§ 57

66.

Повороти під час руху.

02.12.23

§ 57

 

Тема 3. Стройові прийоми та рух зі зброєю.

 

67.

Інструктаж БЖД. Виконання прийомів зі зброєю на місці.

02.12.23

§ 58

68.

Інструктаж БЖД. Повороти та рух зі зброєю.

04.12.23

§ 58

 

Тема 4. Виконання військового вітання, вихід із строю, повернення у стрій та підхід до начальника.

 

69.

Виконання військового привітання.

06.12.23

§ 59

70.

Вихід із строю, повернення у стрій.

07.12.23

§ 59

 

Тема 5. Строї відділення, взводу в пішому порядку.

 

71.

Розгорнутий стрій.

09.12.23

§ 60

72.

Похідний стрій.

09.12.23

§ 61

73.

Виконання військового привітання у строю на місці та під час руху.

11.12.23

§ 61

74.

Узагальнення знань з Розділу 3:  «Стройова підготовка».

13.12.23

 

 

Розділ 5: «Вогнева підготовка».

 

 

Тема 1. Вогнева підготовка як один із видів бойової підготовки, її зміст і значення.

 

75.

Вогнева підготовка як один із видів бойової підготовки, її зміст і значення. Заходи безпеки.

14.12.23

§ 62

 

Тема 2. Матеріальна частина стрілецької зброї (АК-74, РПК та інші).

 

76.

Інструктаж БЖД. Автомат АК-74. Призначення, будова частин та механізмів автомата.

16.12.23

§ 63

77.

Інструктаж БЖД. Тактико-технічні характеристики, принцип роботи автомата.

16.12.23

§ 64

78.

Інструктаж БЖД. Порядок неповного розбирання та збирання АК-74.

18.12.23

§ 65

79.

Інструктаж БЖД. РКК. Призначення, будова частин і механізмів, тактико-технічні характеристики, принцип роботи РКК.

20.12.23

§ 66

 

Тема 3. Догляд за зброєю.

 

80.

Інструктаж БЖД. Огляд АК-74 та РКК. Підготовка до стрільби. Порядок чистки та змащування автомата та кулемета після стрільби. Устрій та призначення приладдя. Затримки при стрільбі та способи їх усунення.

21.12.23

§ 67-68

 

Тема 4. Прийоми та правила стрільби з автомата та кулемета.

 

 

81.

Інструктаж БЖД. Положення під час стрільби з місця (лежачи, з коліна, стоячи) та в русі. Вибір і зайняття правильної позиції для стрільби.

23.12.23

§ 69

82.

Інструктаж БЖД. Спорядження магазину патронами і порядок зарядження автомата.

23.12.23

§ 70

83.

Інструктаж БЖД. Виконання пострілу, припинення стрільби.

22.01.24

§ 70

 

Тема 5. Правила стрільби по нерухомих цілях.

 

84.

Класифікація цілей та їх коротка характеристика.

24.01.24

§ 71

85.

Інструктаж БЖД. Вибір прицілу та точки прицілювання. Вибір часу для відкриття вогню.

25.01.24

§ 71

 

Тема 6. Стрілецько-тренувальні прилади, тренажери.

 

86.

Інструктаж БЖД. Виконання підготовчих вправ на навчально-тренувальних засобах.

27.01.24

§ 72

 

Тема 7. Стрільба по нерухомих цілях.

 

87.

Інструктаж БЖД. Практичне виконання початкової вправи № 1 навчальних стрільб із АК-74 та РКК.

27.01.24

§ 73

 

Тема 8. Матеріальна частина снайперської гвинтівки (СГД або інші).

 

88.

Інструктаж БЖД. Призначення, загальна будова СГД, тактико-технічна характеристика, принцип роботи частин та механізмів.

29.01.24

§ 74

 

Тема 9. Матеріальна частина ручних гранат, прийоми та правила їх метання.

 

89.

Інструктаж БЖД. Призначення, устрій та тактико-технічні характеристики ручних гранат, Ф-1,  РГД5 та інших.

31.01.24

§ 75

90.

Інструктаж БЖД. Призначення,  тактико-технічну  характеристику,  устрій  та  принцип  дії ручної протитанкової гранати, РКГ-3 та інші.

01.02.24

§ 76

 

Тема 10. Призначення та бойові властивості ручного протитанкового гранатомета. (Або інших засобів ураження бронетехніки, танків).

 

91.

Інструктаж БЖД. Призначення та тактико-технічна характеристика РПГ. Порядок розбирання та збирання гранатомета.

03.02.24

§ 77

 

Тема 11. Внутрішня та зовнішня балістика.

 

92.

Постріл і його періоди. Початкова швидкість кулі. Траєкторія та її елементи. Форма траєкторії та її практичне значення.

03.02.24

§ 78

93.

Узагальнення знань з Розділу 5: «Вогнева підготовка».

05.02.24

 

 

Розділ 6: «Тактична підготовка».

 

 

Тема 1. Бойовий Статут Сухопутних військ (частина ІІІ взвод, відділення, танк).

 

94.

Збройні  Сили  України:  загальна  структура,  призначення  та  завдання (Закон України «Про Збройні Сили України»), нормативно-правові документи, що регламентують підготовку видів Збройних Сил України до їх застосування.

07.02.24

§ 79

 

Тема 2. Основи загальновійськового бою.

 

95.

Бій  –  основна  форма  тактичних  дій  військ,  характеристика  сучасного загальновійськового  бою  та  основні  вимоги  до  підготовки  військовослужбовців. Мета бою та засоби її досягнення.

08.02.24

§ 80

 

96.

Основні види загальновійськового бою, їх характеристика та мета.

10.02.24

§ 81

97.

Характерні  риси  сучасного  загальновійськового  бою  та  основні  принципи його ведення.

10.02.24

§ 82

98.

Основні завдання та бойовий порядок механізованого, гранатометного і протитанкового відділення, їх штатний склад та озброєння.

12.02.24

§ 83

 

Тема 3. Основи оборони.

 

 

99.

Мета оборони та вимоги до неї.

14.02.24

§ 84

100.

Побудова оборони.

15.02.24

§ 85

101.

Основні задачі відділення в обороні.

17.02.24

§ 86

102.

Обов’язки солдата в бою. Дії солдата в бою.

17.02.24

§ 87

 

Тема 4. Основи наступу.

 

 

103.

Наступ - мета та вимоги, способи переходу у наступ.

19.02.24

§ 88

104.

Бойовий порядок механізованого відділення, що наступає в цілому порядку. Основні задачі відділення у наступі.

21.02.24

§ 89-90

105.

Дії солдата у наступі.

22.02.24

§ 91

 

Тема 5. Бойове використання відділення при виконанні різних бойових задач.

 

 

106.

Марш. Умови і способи здійснення маршу. Загальні нормативи середньої швидкості руху підрозділів на марші. Величина добового переходу. Рубежі (пункти) і привали на марші.

24.02.24

§ 92

107.

Організація  взаємодії  та  управління  військовослужбовців  під  час  маршу.  Зміст  роботи  та  обов’язки  командира  відділення  щодо  організації маршу в колоні взводу.

24.02.24

§ 92

108.

Дії відділення на марші (при нападі повітряного противника, при подоланні мінних полів, зон зараження, при потраплянні в засаду противника, на привалах і в районах відпочинку).

26.02.24

§ 93

 

Тема 6. Види бойового забезпечення та його задачі.

 

 

109.

Розвідка – мета, задачі у різних видах бою (наступ, оборона). Сили, засоби, способи ведення розвідки у різних видах бою. Дії солдата у розвідці.

28.02.24

§ 94

110.

Охорона – мета, задачі, обов’язки та способи дій солдата.

29.02.24

§ 95

111.

Захист від зброї масового ураження.

02.03.24

§ 96

112.

Інструктаж БЖД. Захисні споруди. Види захисних споруд (сховища, протирадіаційні укриття). 

Вимоги,  які  ставляться  до  них.  Захист  військової  техніки  від проникнення радіоактивного пилу.

02.03.24

§ 97

113.

Дії військовослужбовців  у зонах  радіоактивного зараження і в осередках хімічного та бактеріологічного (біологічного) ураження. Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок застосування сучасних засобів масового ураження

04.03.24

§ 98

114.

Інструктаж БЖД. Військовий  прилад  хімічної  розвідки.  Вимірювання  стану  навколишнього середовища. Призначення, будова, ТТХ приладу. Комплект індивідуальних дозиметрів. Призначення, будова, ТТХ. Груповий та індивідуальний  методи  контролю.  Підготовка  приладів  до  визначення  опромінювання.

06.03.24

§ 98

115.

Тактичне маскування.

07.03.24

§ 99

 

116.

Інженерне забезпечення.

09.03.24

§ 100

117.

Узагальнення знань з Розділу 6: «Тактична підготовка».

09.03.24

 

 

Розділ 7: «Військово-інженерна підготовка та зв’язок».

 

 

 

Тема 1. Маскування.

 

 

118.

Інструктаж БЖД. Мета маскування. Табельні та підручні засоби маскування, їх використання для маскування особового складу, техніки та інженерних споруд.

11.03.24

§ 101

 

Тема 2. Види окопів, призначення та порядок їх устаткування.

 

 

119.

Інструктаж БЖД. Призначення окопів та порядок їх облаштування.

13.03.24

§ 102

120.

Інструктаж БЖД. Прийоми виконання робіт щодо устаткування окопу для стрільби лежачи

14.03.24

§ 102

121.

Інструктаж БЖД. Прийоми  виконання  робіт  щодо  дообладнання  окопу  для  стрільби  з коліна та стоячи.

16.03.24

§ 102

 

Тема 3. Інженерні загородження.

 

 

122.

Інструктаж БЖД. Призначення  і  види  інженерних  загороджень.  Розташування  загороджень на місцевості, природні перешкоди, ускладнення природних перешкод.  Зимові  та  літні  протипіхотні  та  протитанкові  загородження, проти-транспортні загородження.

16.03.24

§ 103

123.

Узагальнення знань з Розділу 7: «Військово-інженерна   підготовка   та зв’язок».

18.03.24

 

 

Розділ 8:«Військово-прикладна фізична підготовка».

 

 

 

Тема 1. Легка атлетика.

 

 

124.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  які  спрямовані  на  розвиток  швидкості  і  швидкісної витривалості: вправа № 22 – біг 100 м зі старту лежачи.

20.03.24

§ 104

125.

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток швидкості і швидкісної витривалості: вправа № 23 – човниковий біг 10×10 м.

21.03.24

§ 104

126.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  які  спрямовані  на  розвиток  швидкості  і  швидкісної витривалості: вправа № 24 – біг 400 м або човниковий біг 4×100 м

23.03.24

§ 104

127.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  які  спрямовані  на  розвиток  швидкості  і  швидкісної витривалості: вправа № 24б – біг 200 м або човниковий біг 2×100 м

23.03.24

§ 104

128.

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток швидкості і швидкісної витривалості: вправа № 25 – човниковий біг 6×100 м з макетом автомата.

25.03.24

§ 104

129.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  які  спрямовані  на  розвиток  загальної  витривалості:

біг 1 км.

27.03.24

§ 104

130.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  які  спрямовані  на  розвиток  загальної  витривалості:

біг 2 км.

28.03.24

§ 105

 

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  які  спрямовані  на  розвиток  загальної  витривалості:

біг 2 км.

30.03.24

§ 105

131.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  спрямованих  на  формування  військово  прикладних навичок: воєнізований крос на 3 км з метанням макета гранати.

30.03.24

§ 106

 

132.

Інструктаж БЖД. Виконання  вправ,  спрямованих  на  формування  військово  прикладних навичок: воєнізований крос на 3 км з метанням макета гранати.

01.04.24

§ 106

Тема 2. Гімнастика.

133.

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 1 – підтягування на перекладині.

03.04.24

§ 107

134.

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 2 – підйом переворотом на перекладині.

04.04.24

§ 107

135

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 4 – згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

06.04.24

§ 107

136.

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 5 – комплексна силова вправа.

06.04.24

§ 107

137

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 8 – комплексна вправа на спритність.

08.04.24

§ 107

138

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 9 – стрибки із скакалкою.

10.04.24

§ 107

139

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 12а – стрибок ноги порізно через козла у довжину.

11.04.24

§ 108

140

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 1.

13.04.24

§ 108

141

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 1.

13.04.24

§ 108

142

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 1.

15.04.24

§ 108

143

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 2.

17.04.24

§ 108

144

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 2.

18.04.24

§ 108

145

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 2.

20.04.24

§ 108

146

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 3.

20.04.24

§ 108

147

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 3.

22.04.24

§ 108

148

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 3.

24.04.24

§ 108

149

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 4.

25.04.24

§ 108

150

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 4.

27.04.24

§ 108

 

151

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 13 – комплекс вільних вправ № 4.

27.04.24

§ 107

152

Інструктаж БЖД. Виконання вправ, які спрямовані на розвиток сили та силової витривалості: вправа № 14 – вправа на гнучкість.

29.04.24

§ 109

Тема 3. Рукопашний бій, хортинг (бойовий), бойовий гопак, спас.

153

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: прийми страховки, само- страховки, долання перешкод.

01.05.24

§ 109

154

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: прийми страховки, само- страховки, долання перешкод.

02.05.24

§ 110

155

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: нанесення уколів на міс- ці, у русі.

04.05.24

§ 110

156

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: нанесення уколів на міс- ці, у русі.

04.05.24

§ 111

157

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: відбиття, нанесення ударів (ребром долоні, ногою, ножем, прикладом, лопатою).

06.05.24

§ 111

158

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: відбиття, нанесення ударів (ребром долоні, ногою, ножем, прикладом, лопатою).

08.05.24

§ 112

159

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: виконання задньої підніжки, удар каблуком.

09.05.24

§ 112

160

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: виконання задньої підніжки, удар каблуком.

11.05.24

§ 113

161

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: прийоми бою без зброї.

11.05.24

§ 113

162

Інструктаж БЖД. Розучування,   тренування   прийомів   рукопашного   бою,   спрямованих переважно на формування навичок, необхідних для захисту, самозахисту, знищення та виведення з ладу противника: прийоми бою без зброї.

13.05.24

§ 113

163

Узагальнення знань з Розділу 8: «Військово-прикладна фізична підготовка».

15.05.24

 

Тема 4. Подолання перешкод

164

Інструктаж БЖД. Розучування,  вдосконалення  вправ  долання  перешкод:  вправа  №  33  – загальна контрольна вправа на смузі перешкод.

16.05.24

§ 114

165

Інструктаж БЖД. Розучування,  вдосконалення  вправ  долання  перешкод:  вправа  №  33  – загальна контрольна вправа на смузі перешкод.

18.05.24

§ 114

166

Узагальнююче заняття вивчення курсу “Захист України”.

18.05.24

 

167

Інструктаж БЖД. Вправа  долання  перешкод:  вправа  №  37  – метання гранати на дальність.

20.05.24

§ 115

168

Інструктаж БЖД. Вдосконалення  вправ  долання  перешкод:  вправа  №  38  – метання гранати на точність.

22.05.24

 

169

Повторення Розділу №1: “Основи національної безпеки та оборони України”.

23.05.24

 

170

Повторення Розділу №3: “Статути Збройних Сил України”.

24.05.24

 

171

Повторення Розділу №4: “Стройова підготовка”.

25.05.24

 

172

Повторення Розділу №5: “Вогнева підготовка”.

25.05.24

 

Командир 11-го навчального взводу — офіцер-вихователь

1-ої навчальної роти ліцеїстів

Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного майор _____________________________В. Лавринів

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Захист України, Планування
Додано
14 лютого
Переглядів
78
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку