Календарне планування основи здоров'я індивідуальна форма навчання 9 клас

Про матеріал
Календарне планування з основ здоров'я 9 клас Індивідуальне навчання Педагогічний патронаж 17 годин - 0.5 години та тиждень
Перегляд файлу

Педагогічний патронаж    Календарне планування ( 2019 / 2020 н. р.)                         Основи здоров’я, 9 клас.

9 клас

(17 год – 0,5 год на тиждень)

 

Розділ 1. Здоров’я людини

 

Дата

Зміст

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

1

 

 

 

Дотримання здорового способу життя. Сучасне уявлення про здоров'я.  Чинники, що впливають на показники здоров’я населення. Сфери життя людини.

Знаннєвий компонент

називає:

- чинники підтримання мотивації до здорового способу життя;

- чинники впливу на здоров’я;

наводить приклади:

- холістичного підходу до здоров’я.

Розпізнає ознаки здоров’я, хвороби та проміжних станів.

Діяльнісний компонент

уміє:

- аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі і розробляти довгострокові плани, враховуючи важливі сфери життя;

- визначати. довгострокових і короткострокових наслідків різних способів життя. 

Ціннісний компонент

демонструє високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив;

обґрунтовує:

- необхідність планування життя;

- взаємозв’язок різних складових здоров’я;

- вплив способу життя на здоров’я

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

 

 

2

 

 

 

 

 

Збереження і зміцнення   фізичної складової здоров'я.

Взаємозв’язок складових фізичного здоров’я.

Знаннєвий компонент

називає:

 - індикатори фізичної форми;

- чинники розвитку фізичного  здоров’я;

наводить приклади:

- популярних видів рухової активності;

 - аеробної та анаеробної активності;

- гігієнічних процедур. 

Діяльнісний компонент

уміє:

- визначати індекс маси тіла, безпечно контролювати масу свого тіла;

- здійснювати експрес-оцінку та моніторинг здоров’я;

- обґрунтувати значення сну в юнацькому віці;

-визначити вплив рухової активності на здоров’я.

Ціннісний компонент

дотримується правил особистої гігієни,  збалансованого харчування і рухової активності;

- демонструє переваги здорового способу життя

3

 

 

Види рухової активності. Вплив рухової активності на фізичний, психологічний і соціальний добробут  людини.

4

 

Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці.

5

 

Харчування при різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла

6

 

Моніторинг здоров’я. Види моніторингу фізичної складової здоров’я. Показники фізичного здоров’я. Моніторинг знань

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

7

 

 

Самореалізація особистості

Самореалізація у підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації.

Знаннєвий компонент

називає:

- складові самореалізації і життєвого самовизначення;

- критерії професійного самовизначення;

- умови ефективного навчання;

- етапи морального розвитку особистості;

наводить приклади:

- різних професій;

- чинників впливу на самооцінку людини;

- рис характеру за категоріями ставлення до себе, інших людей,   речей, праці;

розпізнає ознаки активного і пасивного навчання.

Пояснює:

-  роль емоцій в житті людини;

- процес сприйняття і засвоєння інформації;

- переваги активного стилю навчання.

Діяльнісний компонент

уміє:

- застосовувати  прийоми самоконтролю;

- визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час;

- аналізувати свої життєві цінності;

- визначати залежність формування характеру від різних чинників;- визначати життєві навички, необхідні для удосконалення характеру;

- складати план удосконалення характеру.

Ціннісний компонент

усвідомлює:

- необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здібностями і перспективами на ринку праці;

- значення емоційного благополуччя для здоров’я і професійного успіху;

- роль емоцій в житті людини;

- залежність формування характеру від різних чинників;

- значення моральних цінностей у формуванні характеру.

8

 

 

Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення.

9

 

 

Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація

10

 

 

Емоційне благополуччя. Природа і види емоцій. Поняття емоційної зрілості.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміння вчитися

Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання.

12

 

Самовиховання характеру

Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини.

13

 

Самовиховання характеру.

 Розділ 3. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальний добробут.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна компетентність.

Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування.

Знаннєвий компонент

називає:

- ознаки міцної родини;

- чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні;

- шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;

- три стадії ВІЛ-інфекції;

- методи профілактики ЗПСШ, зокрема ВІЛ-інфекції на особистому і державному рівнях, формулу індивідуального захисту;

- основні положення законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- принципи тестування на ВІЛ-інфекцію;

- установи, що надають соціально-психологічні та медичні послуги для молоді;

наводить приклади негативних наслідків ранніх статевих стосунків;

розрізняє поняття «гендер» і « стать».

Діяльнісний компонент

уміє:

- ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки;

- оцінювати ризики інфікування ВІЛ, гепатитами В і С у життєвих ситуаціях;

- надавати достовірну інформацію з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- протидіяти стигмі та дискримінації.

Ціннісний компонент

усвідомлює 

- роль родини у житті людини;

- вплив    психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я;

- значення моральних цінностей у профілактиці ІПСШ та протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

- важливість регулярних  профілактичних оглядів для хлопців та дівчат.

15

 

 

 

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя.

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивне здоров’я молоді

Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

 

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

17

 

 

 

 

 

 

Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Концепція національної безпеки України.

Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Знаннєвий компонент

називає:

- рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях;

- основні пріоритети і сфери національної безпеки України;

- сфери національної безпеки;

- глобальні загрози, породжені діяльністю людини; 

пояснює:

- роль безпеки в ієрархії потреб;

- необхідність контролювати розвиток людства;

- зміст поняття «сталий розвиток» людства;

- значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально».

Розпізнає позитивні й негативні наслідки технічного прогресу.

Діяльнісний компонент

уміє:

-оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному і суспільному рівнях;

- визначати чинники впливу на рівень суспільної безпеки.

Ціннісний компонент

демонструє відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості;

обґрунтовує взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки

 

 

docx
Додано
15 вересня 2019
Переглядів
1779
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку