29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарне планування уроків алгебри в 7 класі

Про матеріал
Календарне планування уроків алгебри в 7 класі.Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк — К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

АЛГЕБРА 7 клас

 

АЛГЕБРА

 

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк — К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. — 
згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

7-А клас
Кількість годин за рік – 70,

кількість годин на тиждень – 2.

І семестр  - 32 год.
ІІ семестр  - 38 год.
 

№ уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

І семестр

1. ЦІЛІ ВИРАЗИ (38 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів;

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

1.1. Цілі вирази. Тотожності. Одночлени. (14 год)

1

 

Узагальнення і систематизація знань за попередні класи. Вступ до алгебри

 

2

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази

 

3

 

Числове значення виразу

 

4

 

Тотожність. Тотожні перетворення виразу

 

5

 

Доведення тотожностей

 

6

 

Доведення тотожностей. Розв'язування вправ

 

7

 

Степінь з натуральним показником

 

8

 

Властивості степеня з натуральним показником

 

9

 

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

10

 

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 

11

 

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

 

12

 

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

13

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

14

 

Контрольна робота №1.  Цілі вирази. Степінь з натуральним показником. Одночлени

 

1.2. Многочлени. Розкладання многочленів на множники (12 год)

15

 

Аналіз контрольної роботи. Многочлен. Подібні члени многочленів та їх зведення

 

16

 

Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена

 

17

 

Додавання та віднімання многочленів

 

18

 

Множення одночлена на многочлен.

 

19

 

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

20

 

Множення многочлена на многочлен.

 

21

 

Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки.

 

22

 

Метод групування.

 

23

 

Розв'язування вправ.

 

24

 

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

25

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

26

 

Контрольна робота №2.  Многочлени. Розкладання многочленів на множники

 

1.3. Формули скороченого множення (13 год)

27

 

Аналіз контрольної роботи.
Квадрат суми і квадрат різниці двох одночленів

 

28

 

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

 

29

 

Множення різниці двох виразів на їх суму

 

30

 

Розв’язування вправ.

 

31

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

32

 

Корекція знань, умінь та навичок.
Підсумки І семестру

 

ІІ семестр

33

 

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів.

 

34

 

Сума і різниця кубів

 

35

 

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

36

 

Розв’язування вправ.

 

37

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 

38

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

39

 

Контрольна робота №3.  Формули скороченого множення

 

2. ФУНКЦІЇ (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо.

40

 

Аналіз контрольної роботи.
Функція. Способи задання функції.

 

41

 

Область визначення та область значень функції.

 

42

 

Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів.

 

43

 

Розв’язування задач і вправ

 

44

 

Лінійна функція, її графік та властивості.

 

45

 

Лінійна функція, її графік та властивості.

 

46

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 

47

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

48

 

Контрольна робота №4.  Функції

 

3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (15 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

49

 

Аналіз контрольної роботи.
Поняття рівняння. Розв’язування рівнянь

 

50

 

Лінійне рівняння з однією змінною

 

51

 

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь

 

52

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

53

 

Лінійне рівняння з двома змінними

 

54

 

Графік лінійного рівняння з двома змінними

 

55

 

Система лінійних рівнянь з двома змінними

 

56

 

Графічний метод розв’язування системи.

 

57

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

58

 

Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки.

 

59

 

Розв’язування систем рівнянь способом додавання

 

60

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

 

61

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

62

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

63

 

Контрольна робота № 5. Лінійні рівняння та їх системи

 

4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (6 год)

64

 

Аналіз контрольної роботи.
Повторення. Перетворення виразів

 

65

 

Повторення. Функції

 

66

 

Повторення. Розв’язування рівнянь і задач

 

67

 

Підсумкова контрольна робота за 7 клас

 

68

 

Аналіз контрольної роботи.
Корекція знань, умінь та навичок

 

69

 

Узагальнення знань, умінь та навичок.
Підсумки ІІ семестру

 

70

 

Цікава математика (резерв часу)

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Планування
До підручника
Алгебра 7 клас (Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк 3.0.)
Додано
12 серпня 2019
Переглядів
1190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку