Календарне планування уроків історії у 8 класі ( синхронізація курсів історії України та всесвітньої історії) за модульною системою навчання

Про матеріал

Календарні плани укладені згідно програми,затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України №804 від 07.06.2017 року. До планів додана граф-схема синхронного вивчення курсу історї за модульною системою навчання, лист для планування дат проведення уроків. І в граф-схемі, і в листі для планування дат синім кольором проставлені уроки історії України, чорним - уроки всесвітньої історії,що дає змогу вчителю чітко відслідковувати синхронізацію курсу історії. В планах даються домашні завдання згідно вказаних у граф-схемі підручників.

Перегляд файлу

 

ГРАФ-СХЕМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ»  8  КЛАС

 

Рік          2,5 г/тиждень, 35 тижнів,  87 годин /130,5 м/м

Історія України   Рік – 52 години -78 м/м                                                                                                                                                                І семестр –                годин –            м/м                  II семестр -          годин-              м/м                                                                         Всесвітня історія      Рік - 35 год.-52,5 м/м                                                                                                                                                             І семестр –                     годин –           м/м             II семестр -            годин-               м/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 кл., затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07/06. 2017р.№804

  Підручники:  

Власов В.С. Історія України.8клас. – К.:  «Генеза»,  2016.

Подаляк Н.Г. та інші. Всесвітня історія. 8 клас. - К.:  «Генеза»,  2016.                                                                      ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

 

Тема 1      Вступ Великі геогр. від- криття.

Тема.2 Високе Відрод-ження. Рефор-мація

Тема. 1   Укр. землі у складі Речі Поспо-литої (XVI – перша половина XVII  ст.)

Тема.  2 .   Станов-лення козацтва

(ХVІ – перша половина

ХVІІ ст.)

Тема. 3. Держави Західної Європи в ХVІ–ХVІІ  ст.

Тема.  3. 

Нац.- визвольна війна1654-1657рр

Тема. 4. Османська імперія. Країни Східної Європи в ХVІ – першій половині ХVІІІ ст.

 

Тема. 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

Тема.5-6 Епоха Просв. Східний світ

Тема. 5. Українські землі в 20–           90-х роках ХVІІІ ст. (9)

Узагальнення(3)

Всього годин

7

6

13

7

8

9

5

11

9

12

Номера уроків

1-7

8-13

1-13

14-20

14-21

21-29

22-26

  30-40

27-35

41-49, 50-52

Всього м/м

10,5

         9

19,5

        10,5

12

13,5

7,5

16,5

13,5

18

УМ

0,5

      0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ЗП

     7

     5,5

16

7

10

  10

4,5

13,5

9

13,5

КС

1

     1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

АП

1

     1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

СУ

0,5

     0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

     1

2

КР

0,5

      0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

Форма підсумкового контролю

Тестування

Усне опитування

Залік

Тестування

Усне опитування

Залік

Усне опитування

Тестування

      Залік

Усне опитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування . ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ .  8 клас (35 год.)

 

№№          уро-ків

Тема

 

 

Повторення. Вступ.  (1год.)

1

 

Повторення. Середні віки в історії Європи та України.

Вступ. Поняття і періодизація Нового часу (Модерної доби). Ранній Новий час.  Стор.3-9

 

Тема І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН (6год.)

2

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV– XVI ст. Подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана.  §1

 

3

Конкіста – завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій. Зміна поглядів на світ. Торговельний капітал.  §2

4

Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин. §3

5

Повсякденне життя Західної Європи.  §4

6

Практичне заняття Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки). §5

7

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Тема 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ(6год.)

8

Гуманізм як інтелектуальний рух доби Відродження. Високе Відродження. §6

 

9

Культура бароко. Народження нової європейської науки. §7

10

Практичне заняття: Уявна подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах. §7

11

Реформація в Німеччині.  §8

12

Поширення Реформації.  Контрреформація в Європі. Ігнатія Лойола. Релігійні війни в Німеччині та Франції. Аугсбурзький релігійний мир 1555 р.  §9

 

13

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Тема 3.  ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У ХVІ — ХVІІ СТ.(8год.)

14-15

 

Абсолютна монархія у Франції. Кардинал Арман-Жан дю Плессі де Рішельє. Абсолютизм за Луї XIV.  §11-12

 

16

Англія у XVI ст. Королівська реформація в Англії. Єлизавета І. «Криваве законодавство».  §13

 

17

Англійська революція. Олівер Кромвель. Утвердження парламентаризму. «Білль про права». §14  

18

Володіння Габсбургів. Карл V. Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна війна в Нідерландах. Утрехтська унія. Вільгельм І Оранський.   §15

19

Практичне заняття:Історичний портрет одного з монархів  16-18 ст. (на вибір учня). §16

 

20

Тридцятилітня війна 1618—1648 рр. Вестфальська система міжнародних відносин.  §17

21

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Тема4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ХVІ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. (5год.)

22

Османська імперія. Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика.  §18

 

23

Московська держава. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час. Початок правління династії Романових.  §20

24

Внутрішня та зовнішня політика Петра І.  §21

25

  Річ Посполита: шляхетська демократія. Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст.). §19 

26

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Тема5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА(5год.) РОЗДІЛ VІ. СХІДНИЙ СВІТ В ХVІ –ХVІІІ СТ.(3год.)                                                  Узагальнення до курсу(1)=  9год.

27

Просвітництво і промислова революція. Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони. Класицизм.  §22

 

28

Освічений абсолютизм Володіння австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ. §23

29

Міжнародні відносини XVIII ст. Війна за іспанську спадщину, війна за австрійську спадщину, Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.  §24

30

Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США. §25

31

Практичне заняття: Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст. §26

 

32

Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.  §28

 

33

Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.  §27

34

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

35

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»(1год.)

 

 

 

Календарне планування. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.  8  клас  (52 год.)

 

уроків

Тема уроку

 

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)(13год.)

1-2

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.   Повторити конспекти за 7 клас, розв’язати тестові завдання 

 

3

Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Литовські статути.  §1,матеріали лекції про Литовські статути.

4

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування. §2

5

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство. §3

6

Церковне життя. Криза православної церкви в XVІ ст. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Єзуїтські колегії, братства.  §6

 

7

Культурно-освітнє життя.   Острозька академія, братські школи.  Перші українські друковані книжки.  §8

8-9

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.  §9, 16

10

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) церкви. Полемічна література. §10

 

11

 Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили. Київська (Києво-Могилянська) колегія.  §14

12

Практичне заняття: Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.  Стор. 66-68

 

 

13

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.)(7год.)

 

 

 

 

 

 

14

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі. Дмитро Вишневецький.  §4

 

15

  Козацькі повстання кінця ХVІ ст. Реєстрове козацтво.  §5

16-17

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна. §11-12  

18

Практичне заняття: Повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі. Опис (на основі джерел) §13

19

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».  §15

 

20

Узагальнення. Тематичне оцінювання.  Стор. 110-112

Тема 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ.(9год.)

21-22

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір.  §17

 

23-24

Події 1650–1653 рр. Битва під Берестечком і Білоцерківський договір. Іван Богун. Битва під Батогом. Молдавські походи. Облога Жванця.  §20, §18.п.4

25

Українська козацька держава – Військо Запорозьке.  §18.п.1-3

 

26

Практичне заняття: Порівняльна характеристика особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учнів). §19

27-28

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.  §21

29

Узагальнення. Тематичне оцінювання.  Стор. 142-144

Тема 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ 50-Х РОКІВ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХVІІІ СТ.(10год.)

30

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно - московська війна. Конотопська битва.  §22

 

31

Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.  §23

32

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний. §24

 

33

Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.  §25

34

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки.  в другій половині ХVII – на початку ХVIIІ ст.. Запорозьке козацтво. Іван Сірко §26

 

35-36

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.  §28

37

Пилип Орлик і його Конституція.  §29

 

38

Практичне заняття:  Аналіз змісту «гетьманських (договірних) статей» (на вибір учителя)

39

Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.  §30

40

Узагальнення. Тематичне оцінювання.  Стор.202-205

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 20–90-Х РОКАХ ХVІІІ СТ.(9год.)

41

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол. §31

 

42

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.  §32

43

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.  §33

 

44-45

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків. Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.  §34

46

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.  §35

47

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.  §36

48

Практичне заняття:Козацькі літописи ХVІІ–ХVІІІ ст. про способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави. §37

49

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ(3год.)

50-52

Внесок України у формування європейської цивілізації. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування(дати).   8-        клас                                                                                                                                                 Історія України -52 год.                Всесвітня історія  35год.                            

план

факт

Скор..

план

факт

Скор..

план

факт

Скор..

план

факт

Скор..

Тема1(7)

 Тема3(8)

40

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

15

 

 

 

 Теми 5-6. Узаг.(9)

 

 

 

 

4

 

 

 

16

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

17

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

18

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

19

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Тема2(6)

20

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

21

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

    Тема3(9)

33

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

21

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

22

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

23

 

 

 

Тема5. (9) Узаг. (3)=12

 

 

 

 

13

 

 

 

24

 

 

 

41

 

 

 

 

 Тема1(13)

25

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

26

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

27

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

28

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

29

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Тема4(5)

47

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

22

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

23

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

24

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

25

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

26

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 Тема4(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

Факт

13

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Історія України

 

 

 Тема2(7)

32

 

 

 

 

 

Всього годин

52

 

14

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Тематичних

5

 

15

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Практичних занять

5

 

16

 

 

 

35

 

 

 

 

 

    Всесвітня історія

 

 

17

 

 

 

36

 

 

 

 

 

Всього годин

35

 

18

 

 

 

37

 

 

 

 

 

Тематичних

5

 

19

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Практичних занять

4

 

20

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 жовтня 2018
Переглядів
1329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку